Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
01:42 22 06 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

După ce au băgat în faliment Cafe d'Art, actualul Madame Margo Adara Tramundana şi asociata ei se apucă de gătit pentru evenimente

ro

21 Aug, 2019 00:00 8324 Marime text
Anamaria Tramundana, cunoscută în high-life-ul urbei drept Adara, a înregistrat o nouă societate comercială la Registrul Comerţului. Societatea Art Center Tour SRL are sediul social în municipiul Constanţa, pe strada Muncel, la o adresă pe care funcţionează mai multe firme şi asociaţii ce au legătură cu fosta actriţă, devenită organizator de evenimente. Obiectul de activitate al noii societăţi vizează activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente şi alte servicii de alimentaţie. Art Center Tour SRL are un capital social de 200 de lei şi 20 de părţi sociale, deţinute de Anamaria Tramundana şi Ana Popişteanu. Ultima este şi administrator, potrivit Monitorului Oficial al României, Partea a IV-a.
 

Falimentul Cafe d'Art, Zucilla Internaţional


Vă reamintim că Tribunalul Constanţa a redeschis pe data de 7 mai 2018 dosarul privind falimentul societăţii comerciale Zucilla Internaţional SRL, cu sediul social pe strada Muncel din municipiul Constanţa. Societatea a desfăşurat, prin contractele de asociere în participaţiune, activitatea de cafenea-restaurant-bistro - în spaţiul pus la dispoziţie de către Teatrul „Ovidiu“ Constanţa (ulterior, RAEDPP Constanţa), având obligaţia amenajării spaţiului.

Conform datelor oficiale, în patrimoniul Zucilla International SRL se regăseau bunuri de natura mobilierului restaurant, mijloace auto (deţinute în leasing), dar şi amenajări conform contractului de asociere în participaţiune nr. 773/19.06.2001 încheiat cu Teatrul „Ovidiu“ Constanţa şi contractului de asociere în participaţiune nr. 117029/17.09.2003 încheiat cu Municipiului Constanţa prin Primar. Spaţiul este Cafe d'Art, actualul Madame Margo.

Potrivit Buletinului Procedurilor de Insolvenţă (BPI), societatea comercială F-Power Play SRL (creditoare) este cea care a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei faţă de SC Zucilla International SRL (debitoare). În faţa magistraţilor, creditoarea SC F-Power Play SRL a arătat că are asupra patrimoniului debitoarei Zucilla International SRL o creanţă certă, lichidă şi exigibilă, dovedită cu înscrisurile depuse la dosar, respectiv: facturi, fişă calcul penalităţi de întârziere, contract de servicii.
Potrivit Monitorului Oficial al României nr. 5521/04.2012, din analiza documentelor financiar-contabile, administratorul judiciar a concluzionat, printre altele, că „activele circulante au o valoare considerabilă, sens în care, dacă s-ar fi întreprins măsuri de recuperare a acestora, s-ar fi acoperit o parte din debite care nu ar mai fi generat dobânzi şi penalităţi, activele imobilizate au un trend ascendent şi valori considerabile“.
 
Mai mult decât atât, din analiza evidenţei financiar-contabile şi în lipsa unui capital necesar derulării activităţii, administratorul judiciar nu a considerat că societatea are o reală şansă de reorganizare. Şi asta deşi SC Zucilla International SRL şi-a exprimat intenţia de reorganizare a activităţii în vederea stingerii datoriilor. „Putem concluziona că insolvenţa debitorului s-a datorat: conjuncturii economice nefavorabile, reacţiilor întârziate la schimbările pieţei, angajării în proiecte complexe fără asigurarea prealabilă a finanţării, managementului defectuos care a condus la o activitate nerentabilă finanţată de creditorii bugetari comerciali şi lipsei unui capital propriu la nivelul necesarului“, se mai arată în Monitorul Oficial al României nr. 5521/04.2012.
Pe data de 22 septembrie 2011, Tribunalul Constanţa a dispus deschiderea procedurii insolvenţei, constatând că sunt îndeplinite condiţiile legii. Pe data de 25 martie 2013, Tribunalul Constanţa a dispus intrarea în faliment a debitoarei SC Zucilla International SRL.  
 

Istoricul SC Zucilla International SRL 

 
Societatea s-a înfiinţat în anul 1998, cu un capital iniţial de 200 de lei repartizat astfel: „Tramudana Ana Maria - 50% din capitalul social şi Florea Vasile - 50% din capitalul social“. Monitorul Oficial al României nr. 5521/04.2012 mai arată că „administratorul societăţii la înfiinţare a fost Tramudana Margareta, iar conform încheierii nr. 24430/06.07.2004 a judecătorului delegat la ORC de pe lângă Tribunalul Constanţa se retrag din societate Tramudana Ana Maria şi Florea Vasile, cu cesionarea părţilor sociale către Tramudana Margareta, care devine asociat unic. Preiau funcţia de administrator Tramudana Ana Maria şi Florea Vasile“.
 „Conform încheierii nr. 13936/05.04.2006 a judecătorului delegat la ORC de pe lângă Tribunalul Constanţa, Tramudana Margareta cesionează opt părţi sociale (40% din capitalul social) către Popisteanu Dan Sever, nou asociat. Administrarea societăţii este asigurată de Popisteanu Dan Sever. Conform încheierii nr. 11242/30.01.2007 a judecătorului delegat la ORC de pe lângă Tribunalul Constanţa, se retrage din societate şi din funcţia de administrator Popisteanu Dan Sever, cu cesionarea părţilor sociale către Popisteanu Ana. Administrarea societăţii se face de Tramudana Ana Maria“, se mai precizează în Monitorul Oficial al României nr. 5521/04.2012.  
 

Falimentul, urmat de licitaţia publică  

 
Revenind la dosarul din instanţă, câteva luni mai târziu după decizia privind intrarea în faliment, mai precis în data de 5 decembrie 2013, a avut loc licitaţie publică pentru bunurile mobile din patrimoniul Zucilla International SRL. Adjudecatar a fost SC Teatrus Stage Company SRL (firmă cu sediul social în municipiul Constanţa, pe strada Muncel, la acelaşi număr, la vremea respectivă, cu SC Zucilla International SRL), iar preţul de pornire a licitaţiei a fost de 33.332 de lei, exclusiv TVA. Iniţial, a fost achitată suma de 4.234 de lei, rămânând de plătit 29.098 de lei. De menţionat că Teatrus Stage Company a fost fondată în 2013, de Alexandru Ghiţă (care a fost administrator), cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 90%, şi de Lucian Spiru Iancu, cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 10%. Ulterior, în firmă a rămas un alt asociat unic.  

În data de 3 noiembrie 2015 a fost notificat Teatrus Stage Company SRL cu privire la rezilierea de plin drept a procesului-verbal de licitaţie din data de 5 decembrie 2013.
În data de 17 ianuarie 2012, administratorul judiciar a depus la arhiva Tribunalului Constanţa tabelul preliminar rectificat cu un cuantum al creanţelor de 314.245,83 de lei şi următoarea structură: „Direcţia Generală a Finanţelor Publice Constanţa, Serviciul Public de Impozite şi Taxe Constanţa, Vodafone România SA, SCF Power Play SRL, SC West Air Grup SRL, SC System A Group SRL, SC Quadrant Amroq Beverages SRL, Iacob Răzvan Cristian şi Tramudana Anamaria“, potrivit datelor oficiale.
 

Despre adjudecatar - Teatrus Stage Company SRL 

 
Aşa cum arătam şi mai sus, potrivit Monitorului Oficial al României nr. 3154/2013, societatea comercială Teatrus Stage Company SRL nu este străină de debitoarea SC Zucilla International SRL. Conform sursei mai sus citate, firma a fost înfiinţată în 2013 şi avea la acea dată sediul social în municipiul Constanţa, pe strada Muncel, la acelaşi număr cu SC Zucilla International SRL. Tot potrivit Monitorului Oficial al României nr. 3154/2013, societatea comercială Teatrus Stage Company SRL are ca obiect de activitate „baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor“. Fondatorii SC Teatrus Stage Company SRL au fost Alexandru Ghiţă (care este şi administrator), cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 90%, şi Lucian Spiru Iancu, cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 10%.  
 
Potrivit Monitorului Oficial al României nr. 4889/2014, asociaţii SC Teatrus Stage Company SRL au decis schimbarea sediului social al societăţii în Bucureşti, Sector 4. De asemenea, tot atunci s-a schimbat şi obiectul principal de activitate în „închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate“. Potrivit Monitorului Oficial al României nr. 2176/2016, Lucian Spiru Iancu s-a retras din SC Teatrus Stage Company SRL şi a decis cesionarea părţilor sociale lui Adrian Mustareata, care a preluat împreună cu activul şi pasivul societăţii toate drepturile şi obligaţiile prezente şi viitoare ce decurg din deţinerea părţilor sociale.
 
Totodată, s-a mai hotărât închiderea punctului de lucru din Bucureşti, strada Lipscani. Conform datelor puse la dispoziţie de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, acesta fiind consultat la data de 29 ianuarie, asociat unic al SC Teatrus Stage Company SRL este Adrian Mustareata, născut la data de 9 iunie 1968, în Bucureşti. 
 

Cerere de la Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski“ 

 
Revenind la insolvenţa SC Zucilla International SRL, în data de 8 octombrie 2014, Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski“ a formulat cerere de completare a creanţei înscrise în tabelul de definitiv consolidat al creanţelor, suma totală datorată de debitoare fiind de 108.225,74 de lei.
 
În acest context, menţionăm că, pe data de 3 octombrie 2014, în dosarul cu numărul unic 9225/212/2014, Judecătoria Constanţa a admis cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski“ în contradictoriu cu pârâta SC Zucilla International SRL, prin lichidator judiciar Cantor IPURL.
 
„Constată încetat contractul de asociere în participaţiune nr. 773/19.06.2001. Obligă pârâta (n.r. Zucilla International) să evacueze spaţiul compus dintr-o sală de 140 mp situat în imobilul din Constanţa, strada Mircea cel Bătrân nr. 97. Obligă pârâta să plătească reclamantei cheltuieli de judecată în sumă de 2.915 lei reprezentând taxă judiciară de timbru şi onorariu avocat“, potrivit minutei judecătoreşti. Decizia nu a fost una definitivă, însă, conform portalului instanţelor de judecată, nu a fost înregistrată o cale de atac. 
 

Se cere angajarea răspunderii 

 
Potrivit portalului instanţelor de judecată, în dosarul cu numărul unic 5177/118/2011/a4, lichidatorul judiciar al SC Zucilla Internaţional SRL a formulat o cerere de angajare a răspunderii conform art. 138 din Legea 85/2006, Anamaria Tramundana având calitatea de pârât în cauză. La termenul din data de 6 noiembrie 2017, instanţa a amânat cauza, la data de 22 ianuarie, pentru a se cita părţile cu menţiunea de a răspunde la excepţia prescrierii dreptului la acţiune. Zilele trecute, instanţa a amânat din nou cauza, pentru data de 12 martie, pentru a se cita părţile cu menţiunea de a răspunde la excepţia prescrierii dreptului la acţiune. 
 

Tramundana, chemată la judecată de Zucilla Internaţional 

 
La începutul lunii decembrie 2016, Zucilla Internaţional SRL, prin lichidatorul judiciar CII Chitu Rodica, a chemat-o la judecată pe Ana Maria Tramundana. Pe data de 27 martie 2017, instanţa a admis cererea de chemare în judecată formulată de către reclamanta SC Zucilla Internaţional SRL, în contradictoriu cu pârâta Ana Maria Tramundana, şi, în consecinţă, a dispus: „Obligă pe pârâtă (n.r. Ana Maria Tramundana) la restituirea către reclamantă (Zucilla Internaţional SRL) a următoarelor bunuri: o centrală termică, un generator de curent, un proiector Toshiba, un purificator, o barieră, mobilier restaurant, cinci bucăţi, mobilier bar, 15 bucăţi, set piele naturală, un calculator HP Compaq, o combină frigorifică, două plasme Panasonic, un telefon Nokia 8600, o copertină cu motor, un raft modular, un dulap cireş“. „În eventualitatea în care nu este posibilă restituirea în natură a bunurilor din culpa pârâtei, aceasta va fi obligată la achitarea valorii de înlocuire a bunurilor în sumă de 32.331,76 de lei. Fără cheltuieli de judecată“, potrivit minutei judecătoreşti. Decizia nu este definitivă. 
 

Obligaţi să plătească o factură de aproape 2.500 de lei 

 
Într-un alt dosar, cauză aflată pe rolul Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti, Ana Maria Tramundana a mai fost chemată la judecată, alături de Alexandru Ghiţă, de Crişan Victor Popescu. Pe data de 6 septembrie 2017, instanţa a dispus obligarea pârâţilor (Tramundana şi Ghiţă) la plata către reclamant a sumei de 2.481,22 de lei, reprezentând contravaloare factură seria GDF nr. 10507426780 din 28.02.2017, emisă de ENGIE. Nici această decizie nu este definitivă.
 
Potrivit datelor puse la dispoziţie de Registrul Comerţului, consultat pe 26 februarie, SC Zucilla Internaţional SRL are sediul social în municipiul Constanţa, pe strada Muncel.
 
Ca asociaţi figurează Ana Popişteanu, născută la data de 4 decembrie 1946, în Ilfov, cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 40%, şi Margareta Tramudana, născută la data de 6 noiembrie 1941, în Comana, cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 60%.
Firma avea ca obiect de activitate „restaurante“. Sedii secundare: restaurant - pe strada Mircea cel Bătrân, incintă teatru, cafenea - pe strada Mircea cel Bătrân.
 
Tot potrivit Registrului Comerţului, „în urma constatării ca SC Zucilla International SRL îşi desfăşoară activitatea de alimentaţie publică - restaurant Cafe d’Art - la punctul de lucru din Constanţa, str. Mircea cel Bătrân nr. 97, pe domeniul public, fără a deţine autorizaţie de funcţionare pentru desfăşurarea de activităţi temporare pe domeniul public şi privat al municipiului Constanţa şi/sau al cetăţeanului, societatea a fost sancţionată prin PVCC 84907/08.06.2011, conform HCLM 244/2010 mod., art. 62, lit. e. şi a fost dispusă ca măsură suspendarea activităţii la punctul de lucru până la data autorizării.
 
În urma verificărilor ulterioare, s-a constatat că societatea îşi desfăşura exerciţiul comercial în perioada suspendării, în consecinţă a fost sancţionată prin PVCC nr. 88301/16.06.2011, conform HCLM 244/2010 mod., art. 62, lit. f. Adresa 91298/21.06.2011, emisă de Primăria Municipiului Constanţa, Direcţia Poliţia Locală, Serviciul Activitate Comercială. Nr. act: 91298 / 21.06.2011“.

Pe 12 noiembrie 2018, magistraţii Tribunalului Constanţa au decis falimentul Zucilla International SRL, în temeiul art. 129 din Legea nr. 85/2006. Decizia a fost definitivă şi executorie.
 
Sursa foto:
- Adara Tramundana - Facebook / Bogdan Oancea
- Cafe d’Art - ZIUA de Constanța
 
Citeşte şi: 
 

Adara Tramundana, puntea dintre ONG-uri şi un proces în instanţă! După ce a anulat 30 la sută din bugetul Festivalului Verii 2016, Primăria Constanţa a dat pe mâna Asociaţiei „Teatrelia“ Festivalul Iernii 2017! (document)


Insolvenţa Zucilla Internaţional SRL, firma fondată de Anamaria Tramudana şi Vasile Florea, amânată pentru luna mai

Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii