Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
04:33 23 06 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Judeţul Constanţa, la judecată cu Asociaţia Eurocult, controlată de Adara Tramundana! Care a fost miza

ro

18 Jul, 2022 00:00 2360 Marime text
 
  • UAT Județul Constanța, în calitate de autoritate finanțatoare, a încheiat cu Asociatia Culturală Eurocult, în calitate de beneficiar, contractul de finanțare nerambursabilă pentru activitate culturală nr. 20924/31.07.2017 a Proiectului Hang Out 1st Edition.
  • Județul Constanța a fost înscris la masa credală a Asociației Eurocult doar cu suma de 91.770 de lei, nu și cu dobânzile și penalitățile de întârziere calculate de la data plătii pană la data intrării în procedura de insolvență. 
 
 
Unitatea Administrativ Teritorială (UAT) a Judeţului Constanţa, acțiune în instanță pentru recuperarea unor bani de la Asociaţia Eurocult, controlată de Anamaria („Adara“) Tramundana! Asociația a intrat în insolvență la solicitarea Asociația pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor. Procedura de insolvență se află pe rolul Tribunalului Constanța, noul termen fiind stabilit pentru data de 13 septembrie 2022.
 
 
Revenind la decizia judecătorilor de înscriere a UAT Constanța în tabelul preliminar al Asociaţiei Eurocult, hotărârea a fost luată în dosarul 6338/118/2021/a2 (judecător sindic Aida-Iolanda Slate)

Povestea din instanță
 
Conform Buletinului Procedurilor de Insolvenţă nr. 11933/13.07.2022, la data de 24.02.2022, prin cererea înregistrată pe rolul tribunalului, UAT Constanța a învestit judecătorul sindic cu soluționarea contestației împotriva tabelului preliminar de creanțe publicat în BPI la nr. 3053/18.02.2022, al Asociația Eurocult prin administrator judiciar Financial Operational Restructuring IPURL.
 
Dobanzi și penalitati de întârziere
 
În motivare, în esență, Unitatea Administrativ Teritorială a Judeţului Constanţa arată că prin cererea de admitere a creanțelor nr. 5457/08.02.2022, a solicitat, în cadrul dosarului nr. 6338/118/2021, repunerea în termenul de înscriere la masa credală a debitoarei Asociatia Eurocult Constanta și admiterea creanței în suma totală de 91.770 lei, la care se adaugă dobanzi și penalitati de întârziere calculate de la data plății și până la data intrării în procedura de insolvență.
 
„Prejudiciu constatat de auditorii publici“ 
 

Suma în cauză, conform BPI nr. 11933/13.07.2022, avea următoarea componentă: „67.200,00 lei reprezentând valoarea prejudiciului constatat de auditorii publici externi ai Camerei Curtii de Conturi a Romaniei în urma misiunii de audit efectuată la Unitatea Administrativ Teritoriala Județul Constanța la data de 29.06.2018 prin Raportul de audit și Procesul verbal de constatare nr. 17765/29.06.2018, la care se adaugă dobanzi și penalități de intarziere calculate de la data platii pana la data intrării în procedura de insolvență -24.570,00 lei reprezentând valoarea prejudiciului constatat de auditorii interni conform Raport de audit public intern nr. 31357/26.11.2018 (realizat la recomandarea auditorilor publici externi ai Camerei Curtii de Conturi a Romaniei), constând în cheltuieli neeligibile aferente Contractului de finanțare nerambursabilă nr. 20924/31.07.2017, la care se adaugă dobânzi și penalități de întârziere calculate de la data plății până la data intrării în procedura de insolventă“.

 
În continuare, tot potrivit BPI, administratorul judiciar Financial Operational Restructuring IPURL a procedat la înscrierea în tabelul preliminar de creanțe înregistrate în dosarul nr. 6338/118/2021 privind pe debitorul Asociatia Eurocult întocmit la data de 17.02.2022 și publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 3053/18.02.2022 doar a debitului principal în sumă de 91.770 lei, nu și a dobânzilor și penalităților de întârziere calculate de la data plătii pană la data intrării în procedura de insolvență.
 
Administratorul judiciar a solicitat respingerea contestației
 
Administratorul judiciar a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestației. În motivare, în esență, administratorul judiciar a aratat că urmare a analizării cererilor de admitere cu creanță, administratorul judiciar a întocmit în data de 17.02.2022 tabelul preliminar, înscriind creditorul U.A.T. Județul Constanța la masa credală a debitorului Asociația Eurocult cu suma de 91.770,00 lei.
 
Povestea pe larg
 
Conform Buletinului Procedurilor de Insolvenţă nr. 11933/13.07.2022, UAT Județul Constanța, în calitate de autoritate finanțatoare, a încheiat cu Asociatia Culturală Eurocult, în calitate de beneficiar, contractul de finanțare nerambursabilă pentru activitate culturală nr. 20924/31.07.2017 a Proiectului Hang Out 1st Edition.
 
Și asta, conform BPI, în baza Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr. 95/28.04.2017 privind aprobarea regimului finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului județean și a Raportului final nr. 19293/13.07.2017 privind activitatea comisiei de evaluare a proiectelor în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes general pe anui 2017, domeniul cultură-sesiunea iunie 2017.
 
Valoarea totală a contractului - 625.405 lei
 
Potrivit datelor oficiale, valoarea totală a contractului a fost 625.405 lei din care cofinanțarea beneficiarului este de 80.000 lei conform prevederilor art. 2 din contract.
 
Ca urmare a cererii de plată nr. 1, înaintată de beneficiar și înregistrată la CC sub nr. 21105/01.08.2017, pentru derularea contractului a fost virată de Județul Constanța, în data de 03.08.2017, suma de 312.702,50 lei reprezentând prima tranță în cuantum de 50% din valoarea contractului.
 
Ca urmare a cererii de plată nr. 2, s-a virat de către Județul Constanta și transa a 2-a, respectiv 35%, în cuantum de 218.892 lei.
 
Raport de audit public intern
 
În prezenta cauză, potrivit raportului de audit și procesul verbal de constatare nr. 17765/29.06.2018 și raportul de audit public intern nr. 31357/26.11.2018, UAT Constanța a fost înscrisă în tabelul preliminar de creanțe cu o creanță totală în
cuantum de 91.770,00 lei.
 
În ceea ce privește dobânzile și penalitățile aferente, lichidatorul judiciar a respins cererea motivat de faptul că la data deschiderii procedurii debitul principal nu fusese achitat astfel că apare ca neîntemeiată cererea contestatorului de fi înscris la masa credală a debitoarei și cu dobânzile și penalitățile calculate între momentul plății și data deschiderii procedurii eveniment consumat în trecut.
 
„Potrivit disp. art. 6 ind. 2 din OG nr. 51/1998 (1) Nerespectarea de către beneficiari a obligațiilor asumate prin contractele de finanțare atrage obligarea acestora la restituirea parțială sau integrală a sumelor primite, la care se adaugă dobânda legală calculată la sumele acordate, în conformitate cu prevederile contractuale, în condițiile legii“, conform BPI.
 
„Plăți în numerar din sume depuse direct în casierie și nu în contul proiectului“
 
„Potrivit Raportului de audit și a procesului verbal de constatare nr. 17756/29.06.2018, debitoarea Asociația Culturală Eurocult a efectuat plăți în numerar din sume depuse direct în casierie și nu în contul proiectului, astfel că plățile în sumă de 27.200 lei sunt nelegale și trebuiesc restituite“, se mai arată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 11933/13.07.2022. 
 
Conform sursei citate, plățile astfel efectuate, neeligibile, sunt: 14.08.2017-Cristea Alina Mihaela 10000 lei, 15.08.2017 plata Felipov – 10.000 lei, 09.10.2017 Cristea Alina Mihaela – 10000 lei, 29.11.2017 Felipov – 10.000 lei, 29.11.2017 Achitat Netabra 4000 lei, 30.11.2017 Achitat Netabra 5000 lei, 04.12.2017 Achitat Netabra – 5000 lei, 05.12.2017 Achitat Netabra – 5000 lei, 06.12.2017 Achitat Netabra – 5000 lei, 13.12.20.17 Achitat Ara Event Solutions – 5000 lei, 14.12.2017 Cristea Alina Mihaela pentru dram-drum autobuzul veseliei 3200 lei“.
 
„Plăți neeligibile“
 

„Prin Raportul de audit public intern nr. 31357/26.11.2018, echipa de auditori din cadrul compartimentul de audit public intern al Consiliului Județean Constanța, în referire la contractul de finanțare nerambursabilă pentru activitate cultural nr. 20924/31.07.2017, a constatat ca fiind plăți neeligibile și a recomandat recuperarea următoarelor sume:
-suma de 2.500 lei — reprezintând o plată efectuata de Asociația Cultural Eurocult care Armp Studio pentru prestatii artistice, fără a avea un contract de prestări servicii încheiat în acest sens.
-suma de 22.070 lei — reprezintand plăți efectuate cu titlu de onorarii pentru prestații artistice, fără a se retine și vira la bugetul consolidat sumele pentru CASS și impozitul pe venit, dupa cum urmează:
1. 10.000 lei - plata efectuata de Asociatia Culturala Eurocult către Cristea Alina-Mihaela, în baza contractului de prestari artistice nr. 17HODA/08.08.2017, achitat cu dispozitia de plata nr. 03/09.10.2017;
2. 10.000 lei-plată efectuată de Asociația Culturală Eurocult care Felipov Ovidiu, în baza contractului de prestări artistice nr. 16HODA/08.08.2017, achitat cu dispozitia de plata nr. 2/09.10.2017;
3. 1.150 lei - plata efectuată de Asociația Culturală Eurocult către Klein Andrew, în baza contractului de prestari artistice nr. 19HODA/08.08.2017, achitat prin CEC Bank Delfinariu cu ordinul de plata nr. 14/11.08.2017;
4. 920 lei - plata efectuată de Asociația Culturală Eurocult către Ilie Lilian-Sorin, în baza contractului de prestări artistice nr. 20HODA/08.08.2017, achitat prin CEC Bank Delfinariu cu ordinul de plată nr. 15/11.08.2017“, se mai arată în BPI.

 
 
În motivarea deciziei, Tribunalul Constanța a constatat că sunt întrunite cerințele art. art. 6 ind. 2 din OG nr. 51/1998 și se justifică înscrierea în tabel și a dobânzilor datorate până la data intrării în procedura insolvenței.
 
Potrivit dispoziției legale de mai sus, dobânda legală se calculează la sumele acordate, în conformitate cu prevederile contractuale, în condițiile legii.
 

„Astfel că, debitoarea (nr. Asociația Eurocult) trebuie să achite și dobânda legală de la data efecuării plăților constatate ca neeligibile de către audit, potrivit ordinelor de plată de mai sus, și care trebuiesc restitute. În consecință, văzând că prezenta contestație este întemeiată, judecătorul sindic o va admite și va dispune înscrierea creditoarei UAT Județul Constanța, în tabelul preliminar al debitoarei Asociația Eurocult cu creanța constând în dobânzi și penalități de întârziere calculate de la data efectuării plăților de către creditoarea UAT Județul Constanța în favoarea debitoarei, ce constituie prejudiciul principal înscris în tabel în favoarea creditoarei și până la data intrării debitoarei în procedura insolvenței, la ordinea de prioritate prevăzută de art.161 pct. 5 din Legea nr. 85/2014“, potrivit BPI.

 
Pentru aceste motive, în numele legii, tribunalul a hotărât să admită contestația formulată de contestatoarea Unitatea Administrativ Teritorială Județul Constanța, în contradictoriu cu debitoarea Asociația Eurocult prin administrator judiciar Financial Operational Restructuring IPURL, Iași, împotriva tabelului preliminar de creanțe publicat în BPI la nr. 3053/18.02.2022.
 
Pe cale de consecință, tribunalul a dispus înscrierea creditoarei UAT Județul Constanța, în tabelul preliminar al debitoarei Asociația Eurocult cu creanța constând în dobânzi și penalități de întârziere calculate de la data efectuării plăților de către creditoarea UAT Județul Constanța în favoarea debitoarei, ce constituie prejudiciul principal înscris în tabel în favoarea creditoarei și până la data intrarii debitoarei în procedura insolvenței, la ordinea de prioritate prevăzută de art.161 pct. 5 din Legea nr. 85/2014.
 
În insolvență, la cererea Asociației pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor
 
Asociația Eurocult a intrat în insolvență în luna decembrie 2021, la cererea Asociației pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor.
 
Decizia a fost luată de Tribunalul Constanța și contestată de asociație la Curtea de Apel Constanța, instanță care, la data de 10 iunie 2022, a menținut decizia primei instanțe, respectiv a tribunalului prin care s-a declanșat procedura de insolvență față de Asociația Eurocult.
 
Conform Buletinului Procedurilor de Insolvenţă nr. 11918/13.07.2022, Curtea de Apel a constat că Asociației pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor deține împotriva Asociației Eurocult o creanță certă, lichidă și exigibilă în cuantum total de 158.602,59 lei, creanță ce depășește valoarea prag prevăzută de art.5 pct 72 din Legea nr 85/2014.  
 
În acesta context, potrivit BPI nr. 11918/13.07.2022, Curtea a reținut că Asociația Eurocult este „prezumată în insolvență în accepțiunea art.5 pct 29 lit a) din Legea nr 85/2014 și având în vedere că nu s-a înlăturat prin probe prezumția legală relativă reținută, admiterea cererii de deschidere a procedurii insolvență este rezultatul aplicării judicioase a prevederilor Legii 85/2014 la situația de fapt din speță“.
 
Noul termen în dosarul de insolvență a fost stabilit pentru data de 13 septembrie 2022.
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și
 
Asociația Eurocult, acțiune respinsă în instanță! Insolvența merge mai departe (DOCUMENT)
 
 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii