Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
08:15 23 07 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Curtea de Conturi Control la Casa de Asigurări de Sănătate Constanța. Au fost decontate servicii medicale pentru persoane decedate

ro

05 Mar, 2021 00:00 2759 Marime text
 • Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a fost verificată, în 2019, de Curtea de Conturi
 • Au fost efectuate controale și la CAS Constanța, unde au fost găsite mai multe nereguli
 • Toate datele sunt publice în Raportul anual al Curții de Conturi
 • Au fost efectuate operațiuni de încasare de bani pentru servicii medicale la persoane decedate
 
Curtea de Conturi a României a prezentat, în cadrul raportului verificărilor efectuate în anul 2019, mai multe aspecte identificate în urma controlului la Casa Națională de Asigurări de Sănătate.
 
Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) este instituția publică autonomă, de interes național, cu personalitate juridică, care administreazăşi gestionează sistemul de asigurări sociale de sănătate în vederea aplicării politicilor şi programelor Guvernului în domeniul sanitar.
 
Misiunea de audit financiar a Contului de execuție a bugetului Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS) pentru anul 2019 s-a desfășurat la Casa Națională de Asigurări de Sănătateși la 12 case județene de asigurări de sănătate, respectiv: Bihor, Brașov, CASMB, Cluj, Dolj, Hunedoara, Iași, Maramureș, Mureș, Prahova, Sibiu și Vaslui.
 

Opinia de audit

 
La nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a fost formulatăopinie cu rezerve, cu paragraf de evidențiere a anumitor aspecte,asupra situațiilor financiare centralizate întocmite şi raportate de CNAS la data de 31.12.2019, întrucât valoarea cumulată a erorilor/abaterilor de la legalitate și regularitate cu influențădirectă asupra rezultatului patrimonial al anului 2019 s-a situat sub pragul de semnificație stabilit în etapa de planificare a misiunii de audit financiar, însă prejudiciile constatate nu au fost recuperate de către conducerea entității în timpul misiunii de audit.
 
S-au constatat disfuncționalități în aplicația Sistemul Informatic Unic Integrat al Asigurărilor Sociale de Sănătate (SIUI), spre exemplu: lipsa unor reguli de validare clare și a unor mesaje de avertizare corespun-zătoare, care au condus la validarea și decontarea de medicamente și servicii medicale fără respectarea prevederilor legale în vigoare, neasigurându-se astfel buna gestionare a bugetului FNUASS, în condițiile reglementărilor legale în vigoare.
 
Nu s-au respectat prevederile legale privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor cu bunuri si servicii suportate din FNUASS în cadrul contractelor încheiate de Casele de Asigurări de Sănătate județene cu furnizorii de servicii medicale și produse farmaceutice, în sumă de 1.917 mii lei, în sensul validării și decontării fără respectarea prevederilor legale a unor:  
 • prescripții medicale cu compensare de 90% din prețul de referință al medicamentelor unor persoane care nu se încadrau în categoria pensionarilor cu drept de decontare a acestora;
 • rețete de medicamente prescrise și/sau eliberate pe numele unor persoane decedate;
 • prescripții și servicii medicale pentru pacienți internați în aceeași perioadă în regim de spitalizarecontinuă;
 • prescripţii de medicamente compensate prin farmaciile cu circuit deschis, care au fost eliberate pe numele unor persoane fizice care nu mai deţineau calitatea de asigurat; omedicamente DCI-uri (denumiri comune internaționale) corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, în tratamentul ambulatoriu al unor grupe de boli în regim de compensare 100% din prețul de referință, cu încălcarea protocoalelor terapeutice;
 • prescripţii de medicamente cu compensare de 100% din preţul de referinţă al medicamentelor unor persoane care nu se încadrau în categoria „veterani”;
 • prescripții medicale în regim de compensare pentru persoane care nu aveau calitatea de beneficiari ai indemnizației de șomaj.
 

Nereguli la Constanța

 
Cele mai relevante abateri, erori și deficiențe identificate la casele teritoriale de asigurări de sănătate constau în:
 
 • Neconcordanțe între sumele înregistrate în evidența spitalelor, din debitori sub 1 an – vătămări corporale,și sumele înregistrate în evidența CAS, în sumă de 2.098 mii (CAS Constanța)
 • nerespectarea modului de înregistrare a operațiunilor economico-financiare referitoare la gestionareacardurilor de sănătate, în sumă de 72 mii lei (CAS Constanța)
 • menținerea nejustificată în contul de debitori sub 1 an a unor prestații medicale efectuate în UE, pentru care nu s-a întocmit formularul F125 (debitori persoane fizice care nu și-au păstrat calitatea de asigurat pe perioada de valabilitate a formularului F125 și care datorau sume din perioade care depășeau 1 an și împotriva cărora nu au fost luate măsuri de recuperare a debitelor datorate), în sumă de 38 mii (CAS Constanța)
 • neimplementarea în totalitate a sistemului de control intern managerial (CAS: Bacău, Constanța, Vâlceași Argeș)
 • efectuarea de cheltuieli cu prestări de servicii în lipsa documentelor justificative, care să certifice realizarea serviciilor contractate în sumă de 14 mii lei (CAS Constanța)
 • acceptarea la plată și decontarea necuvenită de servicii medicale și prescripții de medicamente pe numele unor persoane decedate, în sumă de 82 mii lei (CAS: Bacău, Buzău, Constanța, Dâmbovița, Ialomița și Vâlcea);
 • abateri cu privire la dobândirea și verificarea calității de asigurat a anumitor categorii de persoane în evidențele CAS (CAS Constanța);
 • efectuarea de operațiuni prin casieria proprie, cu încălcarea prevederilor legale (CAS Constanța);
 • menținerea nejustificată în conturile de creditori a unor sume care au depășit termenul general de prescripție, în sumă de 13 mii lei (CAS Constanța);
 • nerespectarea principiilor de economicitate, eficiențăși eficacitate în utilizarea fondurilor publice în cazul contractelor de prestări servicii atribuite, în sumă de 135 mii lei (CAS Constanța);
 • cheltuieli ineficiente și neeconomicoase, efectuate cu indemnizațiile acordate membrilor Consiliului de Administrație ai CASJ, în contradicție cu principiul unei bune gestiuni financiare (CAS Constanța);
 • nerespectarea prevederilor legale cu privire la parcurgerea fazelor de lichidare și ordonanțare la plată a cheltuielilor în cazul contractelor de prestări servicii încheiate de entitățile publice, în sumă de 22 mii lei (CAS Constanța)
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii