Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
19:33 07 07 2022 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Ce decizii au fost luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor societății Oil Terminal SA Constanța

ro

20 May, 2022 17:01 638 Marime text
Sc OIL Terminal SA Constanța. Foto: ZIUA de Constanța
În cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor societății Oil Terminal SA Constanța din data de 27.04.2022, s-a adoptat următoarea hotărâre:

Articolul 1

Cu 100% drepturile de vot ale acţionarilor prezenţi/reprezentaţi, se ia act de informarea privind Raportul semestrial asupra activităţii de administrare pentru semestrul II 2021, conform art. 55 alin. (1) din OUG nr. 109/2011.

Articolul 2

Cu 100% drepturile de vot ale acţionarilor prezenţi/reprezentaţi, se ia act de informarea privind Raportul anual al Comitetului de nominalizare şi remunerare cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor neexecutivi şi directorilor cu mandate în cursul exerciţiului financiar 2021, conform art. 55 alin. (2) din OUG nr. 109/2011.

Articolul 3

Cu 100% drepturile de vot ale acţionarilor prezenţi/reprezentaţi, se aprobă împuternicirea preşedintelui de şedinţă să semneze hotărârile adunării.

Articolul 4


Cu 100% drepturile de vot ale acţionarilor prezenţi/reprezentaţi, se aprobă împuternicirea directorului general al societăţii să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor Adunării Generale a Acţionarilor la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa şi pentru efectuarea formalităţilor privind publicarea acestor hotărâri.

De asemenea, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 27.04.2022, a adoptat următoarea hotărâre:

Articolul 1

Cu 98,5760% din drepturile de vot ale acţionarilor prezenţi/reprezentaţi, se aprobă situaţiile financiare aferente anului 2021, întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), care cuprind: situaţia poziţiei financiare, situaţia rezultatului global, situaţia modificărilor capitalurilor proprii, situaţia fluxurilor de trezorerie, note la situaţiile financiare, pe baza raportului Consiliului de Administraţie şi a Raportului auditorului financiar independent.

Articolul 2

Cu 98,5760% din drepturile de vot ale acţionarilor prezenţi/reprezentaţi, se aprobă repartizarea profitului net aferent exerciţiului financiar 2021, în valoare de 6.222.314 lei, astfel:
• Rezerva legală: 414.239 lei
• Alte rezerve, reprezentând facilităţi
fiscale prevăzute de lege: 1.111.902 lei;
• Participarea salariaţilor la profit: 469.618 lei;
• Dividende acţionari 90%: 4.226.555 lei;
• Sursa proprie de finanţare: 0 lei.

Articolul 3

Cu 98,5760% din drepturile de vot ale acţionarilor prezenţi/reprezentaţi, se aprobă stabilirea valorii dividendului brut propus a se acorda acţionarilor, în cuantum de 0,00725676 lei/acţiune.

Articolul 4

Cu 100% drepturile de vot ale acţionarilor prezenţi/reprezentaţi, se aprobă stabilirea datei de 07.06.2022 ca dată a plăţii dividendelor către acţionari.

Articolul 5

Cu 100% drepturile de vot ale acţionarilor prezenţi/reprezentaţi, se aprobă mandatarea Consiliului de Administraţie pentru desemnarea agentului de plată conform cadrului de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor. Plata dividendelor va fi efectuată în lei, numai către acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor (ţinut de „Depozitarul Central - S.A.“) la data de înregistrare stabilită de către Adunarea Generală a Acţionarilor, iar modalitatea de plată a dividendelor va fi adusă la cunoştinţa acţionarilor înainte de data începerii efectuării plăţii.

Articolul 6

Cu 98,5768% din drepturile de vot ale acţionarilor prezenţi/reprezentaţi, se aprobă raportul financiar anual al exerciţiului financiar 2021, întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 şi Regulamentul ASF 5/2018, inclusiv în formatul de raportare electronic unic (Extensibil Hypertext Markup Language - XHTML) prevăzut la art. 1 din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 7/2021 şi la art. 3 din Regulamentul delegat (UE) 2018/815 din 17 decembrie 2018 de completare a Directivei nr.  2004/109/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

Articolul 7

Cu 100% drepturile de vot ale acţionarilor prezenţi/reprezentaţi, se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar al anului 2021.

Articolul 8

Cu 100% drepturile de vot ale acţionarilor prezenţi/reprezentaţi, se aprobă împuternicirea preşedintelui de şedinţă să semneze hotărârile adunării.

Articolul 9

Cu 100% drepturile de vot ale acţionarilor prezenţi/reprezentaţi, se aprobă împuternicirea directorului general al societăţii să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor Adunării Generale a Acţionarilor la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa şi pentru efectuarea formalităţilor privind publicarea acestor hotărâri.
Urmareste-ne pe Google News

Ti-a placut articolul?

Comentarii