Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
23:54 22 01 2021 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Au fost numiți președintele și patru membri ai Consiliului de Administrație al Institutului European din România. Despre institut și director general

ro

15 May, 2018 04:17 1944 Marime text
Prin decizia semnată de primul ministru al României, Vasilica-Viorica Dăncilă, începând de ieri, odată cu publicarea în Monitorul Oficial al României, partea I, numărul 410, Alina Bârgăoanu a fost numită, pentru un mandat de patru ani, președinte al Consiliului de Administrație al Institutului European din România.
 
Tot prin aceeași decizie a premierului au fost numiți și patru membri ai CA-ului la care facem referire după cum urmează:

- Academician Răzvan Emil Theorodorescu;
- Prof. Univ. Dr Dan oancea;
- Ambasador Sergiu Celac
- Simona Moagăr-Poladian.

Decizia primului ministru este contrasemnată de secretarul general al Guvernului Ioana-Andreea Lambru.
 
Despre IER
 
Institutul European din România (IER) este o instituţie publică a cărei misiune este aceea de a furniza expertiză în domeniul afacerilor europene administraţiei publice, mediului de afaceri, partenerilor sociali şi societăţii civile.
 
Activitatea IER este structurată pe patru domenii cheie – studii, formare, traduceri, comunicare – astfel:

- elaborarea de studii şi analize de strategie şi politici pentru sprijinirea progresului României în spaţiul Uniunii Europene şi exercitarea atributelor sale de stat membru;
- organizarea de activităţi de formare în domeniul afacerilor europene;
- coordonarea traducerii şi a reviziei acquis-ului preaderare, a jurisprudenţei CEDO, a unor acte din legislaţia română, precum şi stabilirea unei terminologii unitare;
- stimularea de dezbateri publice pe teme europene.

Scurt istoric

Institutul European din România (IER) şi-a lansat activităţile în ianuarie 2000, fiind o organizaţie înfiinţată cu scopul de a furniza suport factorilor de decizie în cadrul procesului de negociere a aderării României la Uniunea Europeană. Încă de la momentul creării sale, institutul şi-a propus să devină un forum influent, implicat în procesul de conştientizare a societăţii româneşti, în particular a mediului politic şi academic, în ceea ce priveşte cele mai importante evoluţii care marchează cadrul extrem de complex şi dinamic al Uniunii Europene.

După 1 ianuarie 2007, ca urmare a aderării României la UE, IER s-a reorientat din punct de vedere strategic către noile priorităţi ce decurg din asumarea statutului de ţară membră a Uniunii Europene. Aceste priorităţi se referă în mod special la rolul, poziţiile şi posibilele alianţe pe care România le-ar putea asuma pe scena europeană, subliniind necesitatea unei examinări profunde la nivel naţional a evoluţiilor cadrului instituţional european şi al elaborării politicilor comunitare.

Actualmente, IER funcţionează ca instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Afacerilor Externe. Proiectele coordonate de IER sunt axate atât pe consolidarea capacităţii instituţionale, cât şi pe dezvoltarea expertizei specifice în domeniul afacerilor europene. Punctele de vedere prezentate de IER sunt independente de orientările oricăror structuri publice sau private, precum şi de viziunile promovate de partidele politice, grupurile de interese sau mişcările ideologice.

Activitatea IER a debutat ca un proiect PHARE și a beneficiat integral de suportul financiar şi tehnic al programului în primii trei ani de activitate. Asistenţa PHARE s-a diminuat treptat pe parcursul următorilor doi ani de funcționare, iar din anul 2006 finanțarea activităților specifice desfășurate de IER a fost preluată de bugetul de stat. Conform cadrului legal actual, finanţarea cheltuielilor de funcţionare şi de capital ale IER este asigurată din alocaţii de la bugetul de stat şi din venituri proprii. Echipa institutului cuprinde în prezent aproximativ 36 de angajaţi: cercetători, experţi în domeniul formării şi comunicării, traducători, personal administrativ.
 
Director general
 
Gabriela Drăgan este Director General al Institutului European din România din 30 iulie 2009 (în perioada 1 ianuarie 2008 – 29 iulie 2009 a asigurat interimatul la conducerea operativă a IER). În perioada 2002 – 2006 a coordonat Direcția Studii Europene din cadrul Institutului.
 
Domnia sa este titular cursuri Jean Monnet, expert în domeniul integrării europene și profesor universitar la Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale din cadrul Academiei de Studii Economice, Bucureşti.
 
A publicat, în calitate de unic autor sau coautor, un număr important de cărţi şi articole (indexate în baze de date internaţionale, diferite publicaţii ştiinţifice sau volume apărute în urma unor conferinţe naţionale sau internaţionale). Este membru al Asociaţiei Române de Studii ale Integrării Europene (ARSIE), Asociaţiei Europene de Studii Regionale, Asociaţiei Române de Studii Regionale, din ianuarie 2008 director al revistei Romanian Journal of European Affairs, editată de Institutul European din România, membru al Consiliului editorial al revistei Romanian Economic Journal - Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, membru al Consiliului editorial al Bulletin of the Petroleum-Gas University of Ploieşti, Seria Ştiinţe Economice etc.
 
A participat ca vorbitor sau moderator în cadrul unor conferinţe, dezbateri naţionale şi internaţionale (organizate de Academia Română, Universitatea din Viena, Institutul de Economie Mondială din Budapesta, Institutul European din Japonia, Kobe şi Tokio, Centrul pentru Cooperare în domeniul Securităţii din Croaţia,  European Forum Wachau - Austria, Universitatea din Tel Aviv, Forumul Economic de la Krynica, Polonia etc).
 
În luna noiembrie 2013, doamna Drăgan a primit decoraţia de rang înalt Crucea de Cavaler al Ordinului de Merit al Republicii Polone din partea Preşedintelui Republicii Polone în semn de recunoaştere a contribuţiei sale la promovarea cooperării polono-române în domeniul afacerilor europene.
 
Consiliul de administraţie
 
Consiliul de Administrație (CA) al IER este format din nouă membri, numiți conform dispozițiilor art. 8 din OG 15/1998 privind Institutul European din România, cu modificările și completările ulterioare.
 
Președintele CA împreună cu patru membri sunt numiți de Primul-ministru, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe (MAE). Academia Română, Parlamentul României prin Comisia pentru Afaceri Europene, confederațiile sindicale și organizațiile patronale reprezentative la nivel național, vor desemna câte un membru al CA.
 
Atribuţiile CA sunt:
 
îl numește și îl revocă pe directorul general al Institutului European din România;
aprobă strategia și proiectele Institutului European din România;
dezbate programul anual, care se supune aprobării MAE, la propunerea directorului general;
dezbate raportul anual al Institutului European din România, la propunerea directorului general, și îl supune aprobării MAE;
dezbate proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli, care se supune aprobării MAE, la propunerea directorului general, precum și execuția bugetară din anul anterior;
aprobă raportul directorului general privind descărcarea de gestiune a acestuia pentru perioada analizată;
aprobă structura organizatorică, statutul și regulamentul de organizare și funcționare ale Institutului European din România;
avizează colaborarea cu organizații interne și internaționale, precum și afilierea la organizații internaționale.

În prezent, Consiliul de administrație este format din următorii membri:
 
Președinte, reprezentant al Guvernului României/MAE
Membru, reprezentant al Guvernului României/MAE
Membru, reprezentant al Guvernului României/MAE
Membru, reprezentant al Guvernului României/MAE
Florin Gheorghe Filip, membru, reprezentant al Academiei Române
Radu Godeanu, membru, reprezentant al Confederațiilor patronale reprezentative la nivel național
Reprezentant al Organizațiilor sindicale reprezentative la nivel național
Reprezentant al Parlamentului României, Comisia pentru Afaceri Europene.
 
Sursa foto: Calea Europeana
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii