Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
22:47 18 01 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Furnizare mobilier pentru Campusul Social Henri Coanda, str. Stefanita-Voda, loc. Constanta - 06.11.2013

ro

06 Nov, 2013 12:24 957 Marime text
CONTRACT NR: 12363 / 06.11.2013
OBIECT: Furnizare mobilier pentru Campusul Social Henri Coanda, str. Stefanita-Voda, loc. Constanta
VALOARE: 373.599,09 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: SC MOBTECO PRODUCT SRL
Adresa postala: STR.DOLOMITULUI NR.27, SECTOR 1, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 012684, Romania, Tel. +40 212200425, Fax: +40 212200424


Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Regia Autonoma Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta
Adresa postala: Bd. Tomis, nr.101, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900669, Romania, Punct(e) de contact: R.A.E.D.P.P. Constanta, Bd. Tomis, nr.101, Tel. +40 241580523, In atentia: Tatiana Bangal-biroul achizitii publice, Email: public@raedpp-constanta.ro, Fax: +40 241580523, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizare mobilier pentru Campusul Social Henri Coanda, str. Stefanita-Voda, loc. Constanta
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: blocurile HC1-HC10, HC12-HC17 din campusul social Henri Coanda, Constanta
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare 5 tipuri de mobilier (dulapuri) pentru un numar de 16 blocuri (HC1 ÷ HC10, HC12 ÷ HC17) din Campusul social Henri Coanda, str. Stefanita-Voda, Mun. Constanta
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
39122100-4 - Dulapuri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
373.599,09 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S151-262531 din 06.08.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 12363
Denumirea: Furnizare mobilier(dulapuri) la blocurile HC1-HC10, HC12-HC17 din Campusul Social Henri Coanda, Cta
V.1) Data atribuirii contractului 06.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 13
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC MOBTECO PRODUCT SRL
Adresa postala: STR.DOLOMITULUI NR.27, SECTOR 1, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 012684, Romania, Tel. +40 212200425, Fax: +40 212200424
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 911.199,75 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 373.599,09 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1) În cazul în care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc cu preturi egale, se va solicita ofertantilor care au depus aceste oferte,reofertarea în plic închis, în vederea departajarii.2) În cazul în care oferta declarata castigatoare este prezentata de catre o asociatie de operatori economici, acestia au obligatia de a prezenta,in momentul semnarii contractului, acordul de asociere legalizat ce va deveni anexa la contract. Aceasta asociatie va beneficia de facilitatile asigurate Întreprinderilor Mici si Mijlocii prin prevederile Legii nr. 346/2004, numai in cazul in care toti membrii asociatiei sunt Întreprinderi Micisi Mijlocii.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
R.A.E.D.P.P. Constanta, Directia Juridica
Adresa postala: Bd. Tomis nr.101, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900669, Romania, Tel. +40 241580523, Email: public@raedpp-constanta.ro, Fax: +40 241580523
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.11.2013 11:58

Ti-a placut articolul?

Comentarii