Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
18:01 20 01 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Servicii suplimentare la contractul de servicii nr.825/28.09.2012

ro

17 Apr, 2013 00:00 688 Marime text

CONTRACT NR: 1 / 17.04.2013
OBIECT: Servicii suplimentare la contractul de servicii nr.825/28.09.2012 "Servicii de transport rutier persoane"
VALOARE: 3.931,33 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: SC ADRIAN EUROTOUR SRL
Adresa postala: Str. Republicii nr.88 , Localitatea: Medgidia , Cod postal: 905600 , Romania , Tel. +40 0726671035 , Email: Spanuiulian@yahoo.com , Fax: +40 0241522392


Anunt de atribuire (utilitati) numarul 135801/22.04.2013

Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA CONSTANTA
Adresa postala: STR.ECLUZEI AGIGEA NR.1, CONSTANTA , Localitatea: Agigea , Cod postal: 907015 , Romania , Punct(e) de contact: IULIANA DUTU , Tel. +40 241702728 , Email: achizitii@acn.ro , Fax: +40 241737711

I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante

- Activitati portuare

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii suplimentare la contractul de servicii nr.825/28.09.2012 "Servicii de transport rutier persoane"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
2 - Servicii de transport terestru, inclusiv serviciile de transport cu vehicule blindate si servicii de curierat, cu exceptia transportului de corespondenta
Locul principal de prestare: Constanta - Ecluza Ovidiu si retur
Codul NUTS: RO22 - Sud-Est

II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii suplimentare la contractul de servicii nr.825/28.09.2012 "Servicii de transport rutier persoane"
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60130000-8 - Servicii de transport rutier specializat de pasageri (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3.931,33 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
Referinte cu privire la procedura initiala: 333775

IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1
Denumirea: Servicii suplimentare la contractul de servicii nr.825/28.09.2012 "Servicii de transport rutier pers
V.1) Data atribuirii contractului 17.04.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ADRIAN EUROTOUR SRL
Adresa postala: Str. Republicii nr.88 , Localitatea: Medgidia , Cod postal: 905600 , Romania , Tel. +40 0726671035 , Email: Spanuiulian@yahoo.com , Fax: +40 0241522392

V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3.939,00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3.931,33 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Prezentul act aditional nr.1/17.04.2013 apartine contractului de servicii nr.825/2012 avand ca obiect: "Servicii de transport rutier persoane" atribuit in urma procedurii de cerere de oferte careia ii corespunde Invitatia de participare 333775/16.08.2012 si Anuntul de atribuire 159484/03.10.2012.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Constanta -sectia Comerciala pentru solutionarea proceselor si cererilor privind acordarea despagubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate in cadrul procedurilor de atribuire, conform art.286(1) din OG34/2006
Adresa postala: Str.Traian nr.31 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900725 , Romania , Tel. +40 0241617760 , Fax: +40 0241619628

Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform prevederilor art.256^2 din OUG 34/2006.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile SA - Compartimentul Juridic
Adresa postala: Str. Ecluzei, nr. 1 , Localitatea: Agigea , Cod postal: 907015 , Romania , Tel. +40 0241702700 , Fax: +40 0241737711

VI.4) Data expedierii prezentului anunt
22.04.2013 08:45
Ti-a placut articolul?

Comentarii