Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
19:05 29 10 2020 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Achizitie combustibil lichid pentru incalzire tip M - 15.10.2013

ro

15 Oct, 2013 00:00 1344 Marime text
CONTRACT NR: 971 / 15.10.2013
OBIECT: Achizitie combustibil lichid pentru incalzire tip M
VALOARE: 1.388,820,00 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: ALMATAR TRANS S.R.L.
Adresa postala: SAT COZIENI, COM. COZIENI NR. 155, Localitatea: Cozieni, Cod postal: 2000, Romania, Tel. +40 0244483052, Email: office@almatartrans.ro, Fax: +40 0244483052

Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA CONSTANTA
Adresa postala: STR.ECLUZEI AGIGEA NR.1, CONSTANTA, Localitatea: Agigea, Cod postal: 907015, Romania, Punct(e) de contact: IULIANA DUTU, Tel. +40 241702722, Email: achizitii@acn.ro, Fax: +40 241737711, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Activit??i portuare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta

Achizitie combustibil lichid pentru incalzire tip M
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: ecluze:Agigea;Cernavoda;Ovidiu; Navodari
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare combustibil tip M sau echivalent la ecluzele : Agigea, Cernavoda, Ovidiu,Navodari, conform caiet de sarcini.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09135110-8 - Uleiuri combustibile cu continut redus de sulf (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1.388.820 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
7507
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 971
Denumirea: Achizitie combustibil lichid pentru incalzire tip M
V.1) Data atribuirii contractului 15.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ALMATAR TRANS S.R.L.
Adresa postala: SAT COZIENI, COM. COZIENI NR. 155, Localitatea: Cozieni, Cod postal: 2000, Romania, Tel. +40 0244483052, Email: office@almatartrans.ro, Fax: +40 0244483052
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1.503.520,00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1.388,820,00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, pentru departajare, Autoritatea Contractanta va solicita reofertarea în plic închis, în vederea departajarii ofertelor. 2.Doc solicitate se vor depune in oricare din formele:original;copie legalizata;copie lizibila cu mentiunea”conform cu originalul(cu posibilit de confirmare cu origin,la solicit autorit contractante)„cu exceptia actelor emise de societati de asigurare,societati bancare sau alte institutii financiare,acte care nu pot fi emise si implicit folosite numai in scopul demonstrarii unor cerinte legate de proced de atrib pt care au fost solicitate;toate documentele intocmite de ofertant se vor prezenta in origina, inclusiv angajament tert sustinator.( ordin ANRMAP 509, art.5.1,alin 1,2,3)
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compania nationala Administratia Canalelor Navigabile - Directia juridica si resurse umane
Adresa postala: str Ecluzei nr.1 Agigea, Localitatea: Agigea, Cod postal: 907015, Romania, Tel. +40 0241/702700, Email: compania@acn.ro, Fax: +40 0241/773311
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.10.2013 11:56

Ti-a placut articolul?

Comentarii