Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
17:41 22 01 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Modernizare si reparatii echipamente hidromecanice Ecluza nr. 2 Navodari - 06.11.2013

ro

06 Nov, 2013 00:00 1209 Marime text
CONTRACT NR: 980 / 06.11.2013
OBIECT: Modernizare si reparatii echipamente hidromecanice Ecluza nr.2 Navodari – lot 1
VALOARE: 1.421.425,14 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: UTILNAVOREP S.A.
Adresa postala: Bd. AUREL VLAICU, NR 52, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900055, Romania, Tel. 0241 691079, Email: dcostea@utilnavorep.ro, office@utilnavorep.ro, Fax: 0241 518015, Adresa internet (URL): www.utilnavorep.ro

CONTRACT NR: 981 / 06.11.2013
OBIECT: Modernizare si reparatii echipamente hidromecanice Ecluza nr.2 Navodari – lot 2
VALOARE: 113.730,65 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: UTILNAVOREP S.A.
Adresa postala: Bd. AUREL VLAICU, NR 52, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900055, Romania, Tel. 0241 691079, Email: dcostea@utilnavorep.ro, office@utilnavorep.ro, Fax: 0241 518015, Adresa internet (URL): www.utilnavorep.ro

CONTRACT NR: 982 / 06.11.2013
OBIECT: Modernizare si reparatii echipamente hidromecanice Ecluza nr.2 Navodari – lot 3
VALOARE: 171.740,50 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: UTILNAVOREP S.A.
Adresa postala: Bd. AUREL VLAICU, NR 52, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900055, Romania, Tel. 0241 691079, Email: dcostea@utilnavorep.ro, office@utilnavorep.ro, Fax: 0241 518015, Adresa internet (URL): www.utilnavorep.ro

Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA CONSTANTA
Adresa postala: STR.ECLUZEI AGIGEA NR.1, CONSTANTA, Localitatea: Agigea, Cod postal: 907015, Romania, Punct(e) de contact: IULIANA DUTU, Tel. +40 241702722, Email: achizitii@acn.ro, Fax: +40 241737711, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Activit??i portuare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Modernizare si reparatii echipamente hidromecanice Ecluza nr.2 Navodari
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: ECLUZA nr.2 NAVODARI
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
LOT 1 - Pentru restabilirea parametrilor constructivi si functionali prevazuti în documentatia tehnica a portii plane de serviciu - ecluza 2, Navodari este necesara executia urmatoarelor lucrari de reabilitare:a) se executa proiectarea si avizarea proiectului. Initial se va executa un memoriu tehnic în care se va prezenta solutia propusa, inclusiv calculele preliminare, care va permite ofertantului sa întocmeasca propunerea tehnica. La începerea lucrarilor ce fac obiectul caietului de sarcini se va preda proiectul tehnic;b) reabilitare constructie metalica poarta : verificare a platelajului si a cordoanelor de sudura;c) remedierea pieselor înglobate;d) reabilitare sistem de etansare;e) reparatie panouri de protectie;f) reabilitarea mecanismelor de rulare si ghidare: înlocuire bucse, rulmenti, înlocuire organe de asamblare, reabilitare role ;g) reabilitarea instalatiilor hidraulice exterioare si reabilitarea servomotoarelor de actionare;h) reabilitarea instalatiilor hidraulice interioare;i) înlocuirea aparaturii hidraulice defecte;j) reparatie mecanisme de comanda;k) refacerea protectiei anticorosive a reperelor demontate sau înlocuite cu un sistem de protectie cu o durata de viata de cel putin 10 ani;l) masuratori; probe si punere în functiune; LOT 2 Pentru restabilirea parametrilor constructivi si functionali prevazuti în documentatia tehnica a vanelor plane de golire VP1 si VP4- ecluza 2, Navodari este necesara executia urmatoarelor lucrari de reabilitare:a) se executa proiectarea si avizarea proiectului. Initial se va executa un memoriu tehnic în care se va prezenta solutia propusa, inclusiv calculele preliminare, care va permite ofertantului sa întocmeasca propunerea tehnica. La începerea lucrarilor ce fac obiectul caietului de sarcini se va preda proiectul tehnic;reabilitarea instalatilor hidraulice exterioare si reabilitarea servomotoarelor de actionare;b) reabilitarea instalatiilor hidraulice interioare;c) înlocuirea aparaturii hidraulice defecte;d) refacerea protectiei anticorosive a reperelor demontate sau înlocuite cu un sistem de protectie cu o durata de viata de cel putin 10 ani;e) masuratori; probe si punere în functiune;LOT 3 Pentru restabilirea parametrilor constructivi si functionali prevazuti în documentatia tehnica a portii buscate de serviciu ecluza 2 Navodari este necesara executia urmatoarelor lucrari de reabilitare:a) înlocuirea podinei de lemn cu podina metalica tip gratar;b) reparatia crapodinelor;c) reabilitarea instalatiei de ungere crapodine si bolt central;d) refacerea protectiei anticorosive a reperelor demontate sau înlocuite (local);e) masuratori; probe si punere în functiune;
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50000000-5 - Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)
44212383-7 - Porti de ecluze (Rev.2)
45442121-1 - Lucrari de vopsire a structurilor (Rev.2)
50510000-3 - Servicii de reparare si de intretinere a pompelor, a vanelor, a robinetelor si a containerelor de metal (Rev.2)
71321000-4 - Servicii de proiectare tehnica a instalatiilor mecanice si electrice pentru constructii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1.706.896,29 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 980
Denumirea: Modernizare si reparatii echip. hidromec.-ecl. nr.2 Nav.lot 1:Reab. u.t.Poarta pl.serviciu
V.1) Data atribuirii contractului 06.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
UTILNAVOREP S.A.
Adresa postala: Bd. AUREL VLAICU, NR 52, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900055, Romania, Tel. 0241 691079, Email: dcostea@utilnavorep.ro, office@utilnavorep.ro, Fax: 0241 518015, Adresa internet (URL): www.utilnavorep.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1.422.535,00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1.421.425,14 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 8
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 981
Denumirea: Modern.si repar.echipam. - ecl.nr.2 Nav.lot.2:Repar.vane plane golire VP1 si VP4
V.1) Data atribuirii contractului 06.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
UTILNAVOREP S.A.
Adresa postala: Bd. AUREL VLAICU, NR 52, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900055, Romania, Tel. 0241 691079, Email: dcostea@utilnavorep.ro, office@utilnavorep.ro, Fax: 0241 518015, Adresa internet (URL): www.utilnavorep.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 114.119,90 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 113.730,65 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 6
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 982
Denumirea: MODERN. SI REP.ECHIPAM. HIDROMEC.ECL NR.2 NAV. lot 3:Rep.PB Serviciu
V.1) Data atribuirii contractului 06.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
UTILNAVOREP S.A.
Adresa postala: Bd. AUREL VLAICU, NR 52, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900055, Romania, Tel. 0241 691079, Email: dcostea@utilnavorep.ro, office@utilnavorep.ro, Fax: 0241 518015, Adresa internet (URL): www.utilnavorep.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 172.309,42 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 171.740,50 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 6
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compania nationala Administratia Canalelor Navigabile -Serviciul Juridic
Adresa postala: Adresa postala: str Ecluzei nr.1, Localitatea: Agigea, Cod postal: 907015, Romania, Tel. +40 0241/702700, Fax: +40 0241/773311
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.11.2013 08:22

Ti-a placut articolul?

Comentarii