Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
22:57 21 01 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Servicii de monitorizare a impactului functionarii CNE Cernavoda asupra biotei acvatice si terestre - 29.10.2012

ro

28 Oct, 2012 20:00 702 Marime text
CONTRACT NR: 1078 / 29.10.2012
OBIECT:
Servicii de monitorizare a impactului functionarii CNE Cernavoda asupra biotei acvatice si terestre
VALOARE:
2.000.000,00 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII CRIOGENICE SI IZOTOPICE I.C.S.I RM.VALCEA

Adresa postala: Str. Uzinei, Nr 4 , Localitatea: Ramnicu Valcea , Cod postal: 240050 , Romania , Tel. 0250/732744 , Email: pop.floarea@icsi.ro , Fax: 0250/732746 , Adresa internet (URL): www.icsi.ro

Anunt de atribuire (utilitati) numarul 130176/01.11.2012

INFORMATII ANUNT DE PARTICIPARE ASOCIAT

Numar anunt: 137095 / 04.07.2012

Denumire contract: Servicii de monitorizare a impactului functionarii CNE Cernavoda asupra biotei acvatice si terestre

Tip legislatie: OUG nr.34/2006

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Adresa postala: Str. Polona, Nr. 65, Sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010494 , Romania , Punct(e) de contact: Departament Achizitii , Tel. +40 212038236 , In atentia: Mircea GUGUIANU - mguguianu@nuclearelectrica.ro , Email: eilie@nuclearelectrica.ro , Fax: +40 212031315 , Adresa internet (URL): http://www.nuclearelectrica.ro/ , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

I.2) ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE) A(LE) ENTITATII CONTRACTANTE

- Electricitate

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE

II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta

Servicii de monitorizare a impactului functionarii CNE Cernavoda asupra biotei acvatice si terestre

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii

12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica

Locul principal de prestare: CNE Cernavoda

Codul NUTS: RO321 - Bucuresti

II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Monitorizarea impactului functionarii CNE Cernavoda asupra florei si faunei locale, acvatice si terestre in context regional. Monitorizarea se va efectua asupra speciilor acvatice si terestre identificate in studiul efectuat in perioada 2009-2011, ca potential a fi afectate de functionarea centralei nuclearo-electrice de la Cernavoda (specii de plante acvatice si terestre, mamifere mari si mici, specii de pasari cu habitat terestru si acvatic, intervertebrate bentice, amfibieni si pesti).

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

71313400-9 - Evaluare a impactului asupra mediului pentru constructii (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Da

II.2) VALOAREA TOTALA FINALA A CONTRACTULUI (CONTRACTELOR)

II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

2,000,000 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) TIPUL PROCEDURII

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica

Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

SNN_CNE_PA # 25796 – 01/2012

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Da

Anunt de participare

Numarul anuntului in JO: 2012/S128-212852 din 06.07.2012

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: 1078

Denumirea: Servicii de monitorizare a impactului functionarii CNE Cernavoda asupra biotei acvatice

V.1) DATA ATRIBUIRII CONTRACTULUI 29.10.2012

V.2) NUMARUL DE OFERTE PRIMITE 1

NUMARUL DE OFERTE ADMISIBILE 1

V.3) NUMELE SI ADRESA OPERATORULUI ECONOMIC CARUIA I-A FOST ATRIBUIT CONTRACTUL

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII CRIOGENICE SI IZOTOPICE I.C.S.I RM.VALCEA

Adresa postala: Str. Uzinei, Nr 4 , Localitatea: Ramnicu Valcea , Cod postal: 240050 , Romania , Tel. 0250/732744 , Email: pop.floarea@icsi.ro , Fax: 0250/732746 , Adresa internet (URL): www.icsi.ro

V.4) INFORMATII PRIVIND VALOAREA CONTRACTULUI

ESTIMAREA INITIALA A VALORII CONTRACTULUI

Valoarea: 2.000.000,00 Moneda: RON Fara TVA

VALOAREA TOTALA FINALA A CONTRACTULUI

Valoarea: 2.000.000,00 Moneda: RON Fara TVA

V.5) CONTRACTUL AR PUTEA FI SUBCONTRACTAT

Da

PARTEA DIN CONTRACT CARE AR PUTEA FI SUBCONTRACTATA

Nu se cunoaste

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) CONTRACTUL DE FATA ESTE LEGAT DE UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE

Nu

VI.2) ALTE INFORMATII

VI.3) CAI DE ATAC

VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac

Sectia a VI-a Comerciala a Tribunalului Bucuresti

Adresa postala: Bulevardul Unirii, nr. 37, sector 3 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030823 , Romania , Tel. +40 214083600 , Email: tribunalul-bucuresti@just.ro , Fax: +40 213132815

Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

10 zile de la luarea la cunostinta despre un act emis de autoritatea contractanta considerat nelegal – in cazul valorilor peste pragurile mentionate la art. 55

VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

SN Nuclearelectrica SA

Adresa postala: Str. Polona nr. 65, sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010494 , Romania , Tel. +40 212031304 , Email: office@nuclearelectrica.ro , Fax: +40 212031315 , Adresa internet (URL): www.nuclearelectrica.ro

VI.4) DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT

29.10.2012 13:27

 

Ti-a placut articolul?

Comentarii