Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
23:49 13 06 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Angajare la DNA! Salariul brut lunar - începând cu 18.590 lei. Detalii importante

ro

26 May, 2024 10:49 9252 Marime text
  • Durata normală a timpului de lucru este de 8h/zi, respectiv 40h/săptămână.
  • Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului (în perioada 24 mai 2024 – 12 iunie 2024, între orele 10:00-14:00), la sediul Direcției Naționale Anticorupție

Direcției Naționale Anticorupție organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice specifice de execuție vacante de specialist, specializarea sisteme de programare și proiectare baze de date în cadrul Biroului pentru tehnologia informației și comunicației (ID post 451612)

Salariul brut lunar aferent funcției publice de execuție de specialist, conform Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, poate fi începând cu suma de 18.590 lei.

Calendarul de desfășurare al concursului pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante:

- perioada selecție a dosarelor de concurs: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
Perioada depunere contestație la selecție: în termen de cel mult 24 ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor;
Perioada soluționare contestații la selecție: în termen de maximum 24 ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;
- proba scrisă, la data de 25 iunie 2024, ora 12:00, la sediul Direcției Naționale Anticorupție din Piața Valter Mărăcineanu nr. 1-3, Sector 1, București;
- proba interviu, în termen de maximum 8 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Direcției Naționale Anticorupție din Piața Valter Mărăcineanu nr. 1-3, Sector 1, București, doar de către candidații care au fost declarați admiși la proba scrisă;
Proba interviului va fi înregistrată audio-video, pe suport magnetic.


Condiții generale de participare, conform art. 465 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

cetățenie română și domiciliul în România;
cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
vârstă de minimum 18 ani împliniți;
capacitate de exercițiu deplină;
să fie apt din punct de vedere medical și psihologic să exercite o funcție publică.


Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii;

îndeplinește condițiile de studii și de vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice;

îndeplinirea condițiilor specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice;

nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii;

nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

nu a fost lucrător a Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Condiții specifice de participare:

studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în:

- Domeniul fundamental Matematică și științe ale naturii - ramurile de știință Informatică sau Matematică;
- Domeniul fundamental Științe inginerești - ramurile de știință Ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației sau Inginerie electrică, electronică și telecomunicații;
- Domeniul fundamental Științe sociale - ramura Științe economice – domeniile universitare Cibernetică și statistică și Informatică Economică – domeniul de licență Cibernetică, statistică și informatică economică;


cursuri de specializare/perfecționare în domeniul de specialitate sisteme de programare și proiectare baze de date, atestate prin certificări/diplome de absolvire/atestate specifice – nivel avansat;

vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani.

Durata normală a timpului de lucru este de 8h/zi, respectiv 40h/săptămână.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului (în perioada 24 mai 2024 – 12 iunie 2024, între orele 10:00-14:00), la sediul Direcției Naționale Anticorupție din Piața Valter Mărăcineanu nr. 1-3, Sector 1, București, prin intermediul unui serviciu de curierat sau se poate transmite în format electronic, la adresa de e-mail resurseumane@pna.ro, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului.

Dosarelor de concurs transmise de candidați la adresa de e-mail resurseumane@pna.ro după terminarea programului de lucru al instituției, dar în perioada de depunere a dosarelor de concurs, li se atribuie număr de înregistrare în ziua lucrătoare următoare, iar dosarul de concurs este considerat ca fiind depus în termen. 

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 021.312.14.97/ int. 2656; e-mail de corespondență resurseumane@pna.ro . 

PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și

Știri justiție Constanța
Trei procurori din Constanța, înscriși la examenul de promovare în funcții de execuție! Cine sunt


DNA angajează! Sunt vacante două posturi. Se cere, printre altele, rezistență la stres


Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii