Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
07:57 16 06 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Informatie privind unele acte normative care ar putea fi incluse pe Agenda de lucru a şedinţei Guvernului României din 18 decembrie, ora 13.00

ro

18 Dec, 2012 19:41 795 Marime text

 1. PROIECTE DE LEGE

 1. PROIECT DE LEGE privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante

 2. PROIECT DE LEGE pentru punerea în aplicare a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesuale penale

 3. PROIECT DE LEGE privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 4. PROIECT DE LEGE privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune

 5. PROIECT DE LEGE privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 6. PROIECT DE LEGE pentru modificarea alin. (1) al art.11 al Capitolului II din Titlul VII al Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 7. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale

 1. PROIECTE DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

 1. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în domeniul plăţii titlurilor executorii după data de 1 ianuarie 2013

 2. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă" şi adoptarea unor măsuri în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de derulare a programului "Prima casă"

 1. PROIECTE DE HOTĂRÂRE

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă"

 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor privind înfiinţarea comitetelor de audit intern

 3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern

 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr.975/2012 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 6. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru prorogarea termenelor prevăzute la art.12 alin.(1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr.1284/2011 privind stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale prevăzute la art.30 alin.(1) lit.e) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea HG nr.246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, cu modificările şi completările ulterioare

 8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea până la data de 28 februarie 2013 a aplicării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1388/2010 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012

 9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea până la data de 28 februarie 2013 a aplicării prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012

 10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind completarea Anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice şi către Primăria Municipiului Bucureşti şi modificare Anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății.

 11. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea datelor de identificare, schimbarea titularului dreptului de administrare precum şi trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune şi casării a unor imobile aflate în administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Spiridon" Iaşi

 12. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

 13. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Turkmenistanului pe probleme de colaborare în domeniul transportului, semnat la Ashgabat, la 11 octombrie 2012

 14. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.74/2012 privind aprobarea contractelor de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2012-2015 şi pentru aprobarea actelor adiţionale nr.1 pe anul 2012 la contractele de servicii publice în transportul feroviar de călători

 15. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.737/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naţionale 'Administraţia Porturilor Maritime'-S.A Constanţa aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 16. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.180/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome 'Administraţia Fluvială a Dunării de Jos' Galaţi aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor terenuri în suprafaţă de 9.418 mp, trecute, în domeniul public al statului, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A a obiectivului de investiţii 'Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, între km 358+000 şi km 495+800', pe teritoriul localităţilor Caransebeș, Buchin și Păltiniș.

 18. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii 'Sală de sport competiţională de nivel naţional şi internaţional-şos. Ştefan cel Mare nr.7-9, sectorul 2, Bucureşti' din cadrul Programului 'Săli de Sport', derulat prin Compania Naţională de Investiţii 'C.N.I'-S.A, aprobaţi prin Hotărârea Guvernului nr. 1267/2009

 19. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.83/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale

 20. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.775/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale 'TRANSGAZ'-S.A Mediaş, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 21. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.266/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială 'IPROCHIM' S.A, Bucureşti aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 22. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.815/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Naţională a Sării S.A Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 23. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea strategiei de vânzare a unui pachet de acţiuni nou emise prin ofertă publică de majorare a capitalului social al Societăţii Comerciale Complexul Energetic Oltenia S.A.

 24. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1346/2010 pentru aprobarea, de la bugetul de stat, a sumelor necesare contractării şi implementării proiectelor PHARE la nivelul Ministerului Mediului şi Pădurilor

 25. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Listei cuprinzând 12 obiective de investiţii prioritare destinate reconstrucţiei drumurilor forestiere afectate de inundaţii şi corectării torentelor din zonele forestiere, precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestora

 26. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Externe în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Finanţelor Publice

 27. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 474/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului Naţional pentru Combaterea Secetei, a Degradării Terenurilor şi a Deşertificării

 28. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru judeţul Prahova

 29. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexei nr. 27 la Hotărârea Guvernului nr. 967/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Satu Mare, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Satu Mare, cu modificările şi completările ulterioare

 30. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova

 31. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desfiinţarea Spitalului de Psihiatrie Cronici Balaci şi reorganizarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman

 32. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desfiinţarea Spitalului de Pneumoftiziologie Scorniceşti şi reorganizarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina

 33. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării unităţii de administrare şi modificării valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

 1. MEMORANDUMURI

 1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Planului naţional privind locurile de muncă

 2. MEMORANDUM cu tema: Eficientizarea activităţii de producţie a fabricii de seringi şi ace de unică folosinţă SC SANEVIT 2003 SA Arad

 3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea colaborării cu Guvernul Statelor Unite ale Americii în domeniul dezvoltării telemedicinii în zonele rurale şi greu accesibile

 1. NOTE

 1. NOTĂ privind derularea procesului de pregătire a privatizării Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă 'C.F.R Marfă' -S.A

 2. NOTĂ pentru stabilirea marjelor privind remuneraţiile membrilor consiliilor de

administraţie şi ale directorilor din cadrul societăţilor comerciale pentru care selecţia candidaţilor s-a realizat de către un expert independent, precum şi din cadrul regiilor autonome pentru care selecţia candidaţilor s-a realizat de către o comisie internă, aflate sub autoritatea sau în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.

Biroul de presă

Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii