Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
03:16 17 12 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Servicii de operare si întretinere Elicopter medicalizat EC 135 T2e/P2e

ro

29 Mar, 2013 00:00 968 Marime text
CONTRACT NR: 6572 / 29.03.2013
OBIECT: Servicii de operare si întretinere Elicopter medicalizat EC 135 T2e/P2e
VALOARE: 793.000,00 Moneda: EUR Fara TVA / 3.439.637,5 Moneda: RON
ATRIBUIT: SC REGIONAL AIR SERVICES SRL
Adresa postala: Aeroport Tuzla , Localitatea: Tuzla , Cod postal: 907295 , Romania , Tel. +40 241733450 , Email: adrian.vasilache@regional-air.ro , Fax: +40 375390390


Anunt de atribuire numarul 136452/18.05.2013

Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 142170 / 26.02.2013
Denumire contract: Servicii de operare si întretinere Elicopter medicalizat EC 135 T2e/P2e

Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL CONSTANTA
Adresa postala: BD.TOMIS 51 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900725 , Romania , Punct(e) de contact: MIHAELA LUNGU , Tel. +4 0241708413 , Email: licitatii@cjc.ro , Fax: +4 0241488411 , Adresa internet (URL): www.cjc.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro


I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de operare si întretinere Elicopter medicalizat EC 135 T2e/P2e
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
3 - Servicii de transport aerian: transporturi de pasageri si de marfa, cu exceptia transportului de corespondenta
Locul principal de prestare: judetul Constanta, Romania
district Dobrich, Bulgaria
Codul NUTS: RO223 - Constanta

II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Serviciile de operare si întretinere a elicopterului medicalizat tip EC 135 T2e/P2e pentru efectuarea actiunilor de interventie in caz de urgenta achizitionat in cadrul proiectului „Equipment to Save Our Lives” în cadrul Programului de Cooperare Transfrontaliera România – Bulgaria 2007-2013, in vederea interventiei in situatii deosebite pentru salvarea de vieti omenesti in zona de interes a proiectului, respectiv judetul Constanta, Romania si districtul Dobrich, Bulgaria.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60420000-8 - Servicii de transport aerian ocazional (Rev.2)
50212000-4 - Servicii de reparare si de intretinere a elicopterelor (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
793.000 EUR

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere accelerata

IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S041-066096 din 27.02.2013

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 6572
Denumirea: Servicii de operare si întretinere Elicopter medicalizat EC 135 T2e/P2e
V.1) Data atribuirii contractului 29.03.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC REGIONAL AIR SERVICES SRL
Adresa postala: Aeroport Tuzla , Localitatea: Tuzla , Cod postal: 907295 , Romania , Tel. +40 241733450 , Email: adrian.vasilache@regional-air.ro , Fax: +40 375390390

V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 850.000,00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 793.000,00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 3.439.637,5 Moneda: RON

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Pentru conditiile minimale din caietul de sarcini, Tariful mediu anual: 157.700 euro, la care se adauga în primul an 4500 euro pentru costurile de introducere a elicopterului in sistemul propriu de operare si întretinere, iar in perioada de post garantie se adauga costuri pentru perioada postgarantie. Tariful este estimativ, fiind raportat la numarul de ore de zbor prestate si dezvoltarea serviciilor prin alocarea de personal suplimentar de operare si intretinere.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Constanta , Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ
Adresa postala: Str. Traian nr.23 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900743 , Romania , Tel. +40 241619628 , Fax: +40 241619628 , Adresa internet (URL): www.portal.just.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic, Consiliul Judetetan Constanta
Adresa postala: Bd. Tomis nr. 51 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900725 , Romania , Tel. +40 241488456 , Email: juridic@cjc.ro , Fax: +40 241488411 , Adresa internet (URL): www.cjc.ro

VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.05.2013 11:09Ti-a placut articolul?

Comentarii