Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
20:47 23 01 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Suplimentarea cu un pat ATI cu saltea si un monitor de functii vitale a Sectiei de Chirurgie Generala II din cadrul Spitalului Clinic Jud de Urgenta Constanta - 22.11.2013

ro

22 Nov, 2013 00:00 696 Marime text
CONTRACT NR: 1/24045 / 22.11.2013
OBIECT: Suplimentarea cu un pat ATI cu saltea si un monitor de functii vitale a Sectiei de Chirurgie Generala II din cadrul Spitalului Clinic Jud de Urgenta Constanta
VALOARE: 31.400,00 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: TEHNO ELECTRO MEDICAL COMPANY S.R.L.
Adresa postala: STR. Calusei nr 69 A, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400489, Romania, Tel. +4 0264599331, Email: bmanea@temco.ro, ddutu@temco.ro, Fax: +4 0264596270


Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL CONSTANTA
Adresa postala: BD.TOMIS 51, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900725, Romania, Punct(e) de contact: MIHAELA LUNGU, Tel. +40 0241708413, Email: licitatii@cjc.ro, Fax: +40 0241488411, Adresa internet (URL): www.cjc.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.cjc.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
„Suplimentarea cu un pat ATI cu saltea si un monitor de functii vitale a Sectiei de Chirurgie Generala II din cadrul Spitalului Clinic Jud de Urgenta Constanta”,
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Municipiul Constanta, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta, Constanta
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizarea unui pat ATI cu saltea si un monitor de functii vitale a Sectiei de Chirurgie Generala II din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33100000-1 - Echipamente medicale (Rev.2)
72253000-3 - Servicii de ajutor pentru utilizatori si servicii de asistenta (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
31,400 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1/24045
Denumirea: Supliment. cu pat ATI, monitor functii vitale Sect. Chirurgie II Spitalului Clinic jud Urgenta C-ta
V.1) Data atribuirii contractului 22.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TEHNO ELECTRO MEDICAL COMPANY S.R.L.
Adresa postala: STR. Calusei nr 69 A, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400489, Romania, Tel. +4 0264599331, Email: bmanea@temco.ro, ddutu@temco.ro, Fax: +4 0264596270
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 31.409,00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 31.400,00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Procedura aplicata:negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare, in conformitate cu art.122, lit.e) din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare Procedura initiala de atribuire a fost licitatie deschisa pe 2(doua)Loturi cu etapa finala electronica: Anunt participare 145890/21.08.2013 publicat in SEAP si in JOUE cu nr. 2013/S 163-283830 din data de 23.08.2013,Anunt de atribuire nr.142049/22.11.2013,publicat in SEAP
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Constanta, Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ
Adresa postala: Str. Traian nr. 23,, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900743, Romania, Tel. +40 241619628, Email: licitatii@cjc.ro, Fax: +40 241619628, Adresa internet (URL): www.portal.just.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii, Consiliul Judetean Constanta
Adresa postala: Bd.Tomis nr.51, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900725, Romania, Tel. +40 241488413, Fax: +40 241488411, Adresa internet (URL): www.cjc.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.12.2013 13:08

Ti-a placut articolul?

Comentarii