Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
14:36 12 12 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Acord-cadru pentru furnizare solarii complet echipate necesare derularii programului Consumam prod use romanesti - 16.09.2013

ro

16 Sep, 2013 00:00 640 Marime text
CONTRACT NR: 18921 / 16.09.2013
OBIECT: Acord-cadru pentru furnizare solarii complet echipate necesare derularii programului Consumam produse romanesti
VALOARE: 1.174.824,00 Moneda: EUR Fara TVA / 5.286.708 Moneda: RON
ATRIBUIT: AKILEX LOGISTIC S.R.L.
Adresa postala: Str. Baragan nr. 19, etaj 1, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900272, Romania, Tel. +40 0757013173, Email: akilexlogistic@yahoo.com, Fax: +40 0241620143

Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL CONSTANTA
Adresa postala: BD.TOMIS 51, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900725, Romania, Punct(e) de contact: MIHAELA LUNGU, Tel. +40 241708413, Email: licitatii@cjc.ro, Fax: +40 241488411, Adresa internet (URL): www.cjc.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Acord cadru pentru furnizare solarii complet echipate necesare derularii programului "Consumam produse romanesti"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: judetul Constanta
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare solarii complet echipate necesare derularii Programului „Consumam produse românesti”
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44211500-7 - Sere (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1.174.824 EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S096-163788 din 18.05.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 18921
Denumirea: Acord-cadru pentru furnizare solarii complet echipate necesare derularii programului Consumam prod use romanesti
V.1) Data atribuirii contractului 16.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AKILEX LOGISTIC S.R.L.
Adresa postala: Str. Baragan nr. 19, etaj 1, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900272, Romania, Tel. +40 0757013173, Email: akilexlogistic@yahoo.com, Fax: +40 0241620143
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1.260.000,00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1.174.824,00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 5.286.708 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Ofertantul nu are dreptul de a–si retrage sau de a–si modifica oferta dupa expirarea datei limita stabilita pentru depunerea ofertelor, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica si a pierderii garantiei pentru participare.Având în vedere ca acordul cadru se va încheia cu primii 5 ofertanti, cu oferte admisibile, departajarea ofertelor cu preturi egale clasate pe unul dintre cele cinci locuri ale clasamentului, va fi facuta în sensul în care nu pot fi afectati ceilalti ofertanti clasati pe locurile din fata clasamentului; în acest sens ofertantii cu preturi egale vor depune o noua propunere financiara sigilata, care va fi limitata de propunerea clasata pe locul anterior, daca este cazul(respectiv, cea cu pret mai avantajos decât cele doua oferte cu preturi egale).Criteriul de atribuire pentru contractele subsecvente va fi „pretul cel mai scazut”, iar elementul care va face obiectul reofertarii va fi pretul, in conditiile mentinerii specificatiilor tehnice din oferta depusa pentru atribuirea acordului-cadru.Daca nu se îmbunatatesc preturile ofertelor, contractul subsecvent se va atribui pe baza clasamentului initial de la atribuirea acordului-cadru.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Constanta, Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ
Adresa postala: Str. Traian, nr. 23,, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900743, Romania, Tel. +40 241619628, Fax: +40 241619628, Adresa internet (URL): http://www.portal.just.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii, Consiliul Judetean Constanta
Adresa postala: Bd. Tomis nr. 51, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900725, Romania, Tel. +40 241488413, Email: licitatii@cjc.ro, Fax: +40 241488411, Adresa internet (URL): www.cjc.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
18.10.2013 16:18

Ti-a placut articolul?

Comentarii