Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
10:53 02 12 2022 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

LIVE VIDEO-TEXT Consiliul Local Constanța, convocat în ședință ordinară. Membrii provizorii noi în CA City Bus și Confort Urban

ro

30 Sep, 2022 08:44 1067 Marime text
 

UPDATE 26

Ședința se încheie cu urări de la mulți ani pentru Costin Avătafului (PNL). 

UPDATE 25

Se trece la votarea proiectului nr-2. de pe ordinea suplimentară -Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de Modificare și Reafirmare a Contractului de Asistență pentru Proiect din data de 02 februarie 2011, astfel cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 1 din data de 30 aprilie 2015 și astfel cum a fost modificat și reafirmat în data de 06 noiembrie 2018, încheiat între Județul Constanța, Municipiul Constanța, S.C. RAJA S.A. Constanța și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat.Se votează ultimul proiect de pe ordinea duplimentară, proiectul nr3. - Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate revizuit şi a indicatorilor tehnico-economici revizuiți aferenţi investiţiilor propuse în Municipiul Constanța în cadrul “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanța în perioada 2014-2020“ și includerea în bugetul de venituri și cheltuieli a cotei de cofinanțare.

Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat.UPDATE 24

Se trece la votarea ordinii de zi suplimentare. 

Se votează proiectul nr.1- Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022

Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat.
UPDATE 23

Se trece la votarea proiectului nr.31-Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța.

Cu 27 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat.


Se trece la votarea proiectului nr.32- Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute, către E-Distribuție Dobrogea S.A. asupra imobilului teren în suprafață de 86,00 mp, situat în municipiul Constanța, str. Ștefăniță Vodă nr. 27, zona unitatea militară, lot 3, pentru amplasarea unui post de transformare în anvelopă de beton (PTAB1 proiectat) și a unui post de transformare în anvelopă de beton (PTAB2 proiectat), în vederea realizării serviciului public de distribuție a energiei electrice.

Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat.


Se trece la votarea proiectului nr.33 - Proiect de hotărâre privind stabilirea condițiilor de amplasare a echipamentelor tehnice care intră în componența sistemelor de transport și alimentare cu energie electrică, aferente investițiilor publice și private pentru care se solicită emiterea autorizației de construire.

Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat.


Se votează proiectul nr.34- Proiect de hotărâre privind numirea unor membri provizorii în Consiliul de administrație al societății CT BUS S.A.

Propunerile făcut de primarul Chițac sunt: Țuțuianu Sorin Petrică și Bipoleanu Ștefan. Pentru Țuțuianu sunt 26 de voturi pentru și pentru Bitoleanu sunt 26 de voturi pentru. 

Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat.Se votează proiectul nr. 35-Proiect de hotărâre privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de administrație al societății Confort Urban SRL.

Propunerea este Stere Hira. Voturile au fost 24 pentru și unul împotrivă pentru Hira. 

Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat.


Se votează proiectul nr.36-Proiect de hotărâre privind numirea membrilor provizorii în Consiliul de administrație al societății Administrația Fondului Imobiliar S.R.L.;

Propunrile sunt: Timofte Alexandru Marius-25 de voturi, Damian Ionel, Filip-24 de voturi, Cristina Mădălina-27 de voturi, Stere Hira-24 de voturi pentru și unul împotrivă și Mihai Ghioca-24 de voturi. 

Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat.Se votează proiectul nr.37- Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.

Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Propunere PNL este Cristian Omocea.UPDATE 22

Se votează proiectul nr.27- Proiect de hotărâre privind atribuirea unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în proprietatea domnului Roșu Vanghele, revoluționar, în baza Legii nr. 341/2004 a recunoștinței pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977, cu modificările și completările ulterioare.

Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat.


Se trece la votarea proiectului nr.28- Proiect de hotărâre privind atribuirea unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în proprietatea domnului Zlatcu Stere, revoluționar, în baza Legii nr. 341/2004 a recunoștinței pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977, cu modificările și completările ulterioare;

Cu 27 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat.


Se trece la votarea proiectului nr.29- Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Constanța a unor imobile situate în municipiul Constanța.

Cu 27 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. 


Se trece la votarea proiectului nr.30-  Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Constanța a unor imobile situate în municipiul Constanța.

Cu 27 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat.
UPDATE 21

Se trece la votarea proiectului nr.24.-Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța.

Cu 27 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. 


Se trece la votarea proiectului nr.25- Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în municipiul Constanța, str. Bărăgan nr. 2-4, Cimitirul Ortodox Central, în vederea înscrierii în cartea funciară.

Cu 27 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. 


Se trece la votarea proiectului nr.26 -Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în municipiul Constanța, str. Medeea nr.25A, în vederea înscrierii în cartea funciară.

Cu 27 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. UPDATE 20 

Se votează proiectul nr.20 -Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 11204/13.09.2022 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului aferent activului Terasa nr. 4, situat în stațiunea Mamaia, zona Cazino Sud, zona A3, ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 4043/19.11.2003;

Cu 18 de voturi pentru și 9 abțineri, proiectul a fost aprobat. 


Proiectul nr. 21 a fost retras de către inițiator. 


Se trece la votarea proiectului nr.22-  Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 121/2013 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Stațiunea Mamaia – modificare HCL nr. 129/2001, teren în suprafață de 207,74 ha, aparținând persoanelor fizice, juridice, domeniului public și privat al municipiului Constanța.

Comsiile 2 și 5 au dat aviz nefavorabil acestui proiect. 

În ciuda avizelor negative, venim în fața colegilor noștri să susținem necesitatea votării favorabile a acestui proiect. Acest proiect este de completare a unui HCL mai vechi. Reușim să aducem soluțiile pe care contănțenii ni le cer. Ne dorim cu toții ca Mamaia să redevină ce a fost, să nu devină un cartier. , spune Caragheorghe. 


Cu 9 voturi și 18 abțineri, proiectul nr. 22 nu a fost aprobat.

 
Se trece la votarea proiectului nr.23.- Proiect de hotărâre privind aprobarea regularizării suprafețelor de teren ce fac obiectul contractelor de concesiune încheiate de municipiul Constanța, ca urmare a diferențelor intervenite între suprafețele înscrise în contractele de concesiune și suprafețele înscrise în documentațiile cadastrale

Cu 27 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. 


UPDATE 19

Se votează proiectul nr.19- Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 11205/13.09.2022 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului aferent activului Terasa nr. 3, situat în stațiunea Mamaia, zona Cazino Sud, zona A3, ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 8308/04.12.2003

Cu 19 de voturi pentru și 8 abțineri, proiectul a fost aprobat. 


UPDATE 18

Se votează proiectul nr.18- Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului chiriei pentru locuința socială în baza O.U.G. 74/2007, situată pe raza municipiului Constanța, str. Zmeurei nr. 3, bl. 2, ap. 14

Cu 27 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. 


UPDATE 17

Se votează proiectul nr.17- Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în municipiul Constanța, str. Siretului nr. 17

Cu 27 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. 

UPDATE 16

Se votează proiectul nr.16- Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Primăriei municipiului Constanța

Cu 27 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. 


UPDATE 15

Se votează proiectul nr.15.-Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind administrarea și întreținerea spațiilor verzi, măsuri și reguli specifice pentru protecția mediului în municipiul Constanța.

În comisia de specialitatea nr 2, acest proiect a primit aviz nefavorabil. Grupul USR se va abține la votarea acestui proiect. 

Proiectul nu a stat în consultare publică, fiind urcat pe site-ul Primăriei pe 31.08.2022. Pe site-ul instituției este urcat doar regulamentul., a spus Florin Cocargeanu. 

Legalitatea o stabilește aparatul primarului. Nimic nu ajunge aici până nu avem azi de la serviciul juridic. Dacă dvs. votați ceva, cenzura de legalitate o poate face Prefectura Constanța Nu vă mai puneți dvs. propuneri de legalitate, ci de oportunitate. Ieșiți din paradigma legalității. Dumneavostră dați un vot de oportunitate politică. a spus primarul Chițac.  

Cu 10 de voturi pentru, 8 împotrivă și 9 abțineri, proiectul nu a fost aprobat. 

UPDATE 14

Se votează proiectul nr.14- Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 145/2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza de studiu de fezabilitate pentru ”Sistem integrat adaptiv de management al traficului și prioritizare a transportului public în Municipiul Constanța”

Cu 27 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. 

UPDATE 13

Se votează proiectul nr.13- Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 94/2019 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații, Constanța‟

Cu 27 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. 

UPDATE 12

Se votează proiectul nr.12.- Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 267/2018 de aprobare a participării în cadrul proiectului, de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare a Acordului de parteneriat și a Protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale pentru proiectul ”Achiziție de mijloace de transport public – autobuze electrice cu lungimea de 12 m” 

Cu 27 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. 

UPDATE 11

Se votează proiectul nr. 11-Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 364/2021 privind aprobarea documentației tehnico – economice, faza de studiu de fezabilitate pentru „Lucrări de construire aferente tramei stradale din municipiul Constanța – Cartier Veterani – etapa I: strada Mareșal Al. Averescu, strada Lt. Col. Ion Jalea, strada Veteranilor, strada Comandor Constantin “Bibi” Costăchescu, strada General Lt. Mociulschi”.

Cu 27  de voturi pentru, proiectul a fost aprobat 

UPDATE 10 

Se supune la vot proiectul nr.10-Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 490/2021 privind înființarea Clubului Sportiv Municipal Constanța

Cu 26 de voturi pentru, și o abținere proiectul a fost adoptat.


UPDATE 9

Se supune la vot proiectul nr.9 Cu 27 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 

UPDATE 8

Se votează proiectul nr.8.-Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al CT BUS S.A. Constanța pentru semestrul I al anului 2022

Cu 27 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 

UPDATE 7

Se supune la vot proiectul nr.7. Cu 27 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 


UPDATE 6

Se votează proiectul nr.7.- proiect de hotărâre privind aprobarea raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al societății Termoficare Constanța SRL pentru semestrul I al anului 2022.

Costin Răsăuțeanu are o intervenție.

Considerăm că situația Termoficare trebuie manageriată cu atenție

Nu există primar în țara asta, care să fi mers mai des la Ministerul Energiei decât mine. Nu știu dacă este bine sau dacă este rău., spune primarul Chițac


UPDATE 5

Se votează proiectul nr.6. Acesta nu se supune la vot. E doar o aducere la cunoștință.

UPDATE 4

Se votează proiectul nr.5.  Cu  27 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 

UPDATE 3

Se supune la vot proiectul nr.4. Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 

UPDATE 2

Primarul Chiațc solicită retragerea de pe ordinii de zi a proiectului nr.21.- Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil P+1E – locuință individuală, str. Aristide Karazali nr. 8, investitor Teodorescu Dragoș George


UPDATE 1 

A început ședința CLM. 

Grupul PSD solicită introducerea pe ordinea de zi a proiectului „Bebe Trusou". Primarul Chițac este de acord cu introducerea proiectului. 
 

Proiectul în sine e benefic pentru constănțeni, ține de sporul natalității, nu am de ce să mă opun. Dacă doamna secretar general spune că este legal să îl introducem nu am nici cea mai mică ezitare., a spus primarul Chițac. 


Prin proiectul „Bebe Trusou”, social-democrații cereau să se asigure produse alese pentru promovarea sănătății și a stării de bine a copilului şi vor fi de calitate superioară, ambalate într-o cutie de carton special, care va putea fi folosită ca pătuț până la împlinirea vârstei de aproximativ 6 luni.Se convoacă Consiliul local al municipiului Constanţa în şedinţă ordinară, vineri, 30 septembrie 2022, ora 13.00.

Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință. 

 
Iată proiectul integral al ordinii de zi 
 
 • Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 04.08.2022; 
 • Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 11.08.2022; 
 • Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 24.08.2022; 
 • Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 29.08.2022; 
 • Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 31.08.2022; Raportul Direcției generale de asistență socială Constanța privind activitatea asistenților personali ai persoanelor încadrate în gradul de handicap grav, în perioada ianuarie-iunie 2022; 
 •  Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al societății Termoficare Constanța SRL pentru semestrul I al anului 2022;iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
 •  Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al CT BUS S.A. Constanța pentru semestrul I al anului 2022;iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
 •  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al CT BUS S.A.;inițiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
 •  Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 490/2021 privind înființarea Clubului Sportiv Municipal Constanța;iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5
 •  Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 364/2021 privind aprobarea documentației tehnico – economice, faza de studiu de fezabilitate pentru „Lucrări de construire aferente tramei stradale din municipiul Constanța – Cartier Veterani – etapa I: strada Mareșal Al. Averescu, strada Lt. Col. Ion Jalea, strada Veteranilor, strada Comandor Constantin “Bibi” Costăchescu, strada General Lt. Mociulschi”;inițiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
 •  Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 267/2018 de aprobare a participării în cadrul proiectului, de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare a Acordului de parteneriat și a Protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale pentru proiectul ”Achiziție de mijloace de transport public – autobuze electrice cu lungimea de 12 m”;inițiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
 •  Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 94/2019 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații, Constanța‟;inițiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 4
 •  Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 145/2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza de studiu de fezabilitate pentru ”Sistem integrat adaptiv de management al traficului și prioritizare a transportului public în Municipiul Constanța”;inițiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
 •  Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind administrarea și întreținerea spațiilor verzi, măsuri și reguli specifice pentru protecția mediului în municipiul Constanța;iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 5
 •  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Primăriei municipiului Constanța;iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 5
 •  Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în municipiul Constanța, str. Siretului nr. 17;iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
 •  Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului chiriei pentru locuința socială în baza O.U.G. 74/2007, situată pe raza municipiului Constanța, str. Zmeurei nr. 3, bl. 2, ap. 14;iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
 •  Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 11205/13.09.2022 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului aferent activului Terasa nr. 3, situat în stațiunea Mamaia, zona Cazino Sud, zona A3, ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 8308/04.12.2003;iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
 •  Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 11204/13.09.2022 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului aferent activului Terasa nr. 4, situat în stațiunea Mamaia, zona Cazino Sud, zona A3, ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 4043/19.11.2003;iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
 •  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil P+1E – locuință individuală, str. Aristide Karazali nr. 8, investitor Teodorescu Dragoș George;inițiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 2
 •  Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 121/2013 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Stațiunea Mamaia – modificare HCL nr. 129/2001, teren în suprafață de 207,74 ha, aparținând persoanelor fizice, juridice, domeniului public și privat al municipiului Constanța;inițiatori: grup consilieri USR
- aviz Comisia de specialitate nr. 2 și nr. 5
 •  Proiect de hotărâre privind aprobarea regularizării suprafețelor de teren ce fac obiectul contractelor de concesiune încheiate de municipiul Constanța, ca urmare a diferențelor intervenite între suprafețele înscrise în contractele de concesiune și suprafețele înscrise în documentațiile cadastrale;inițiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 5
 •  Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța;iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
 •  Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în municipiul Constanța, str. Bărăgan nr. 2-4, Cimitirul Ortodox Central, în vederea înscrierii în cartea funciară;iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 5
 •  Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în municipiul Constanța, str. Medeea nr.25A, în vederea înscrierii în cartea funciară;iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 5
 •  Proiect de hotărâre privind atribuirea unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în proprietatea domnului Roșu Vanghele, revoluționar, în baza Legii nr. 341/2004 a recunoștinței pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977, cu modificările și completările ulterioare;iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 5
 •  Proiect de hotărâre privind atribuirea unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în proprietatea domnului Zlatcu Stere, revoluționar, în baza Legii nr. 341/2004 a recunoștinței pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977, cu modificările și completările ulterioare;iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 5
 •  Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Constanța a unor imobile situate în municipiul Constanța;iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 5
 •  Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Constanța a unor imobile situate în municipiul Constanța;inițiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 5
 •  Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;inițiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 5
 •  Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute, către E-Distribuție Dobrogea S.A. asupra imobilului teren în suprafață de 86,00 mp, situat în municipiul Constanța, str. Ștefăniță Vodă nr. 27, zona unitatea militară, lot 3, pentru amplasarea unui post de transformare în anvelopă de beton (PTAB1 proiectat) și a unui post de transformare în anvelopă de beton (PTAB2 proiectat), în vederea realizării serviciului public de distribuție a energiei electrice;inițiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 5
 •  Proiect de hotărâre privind stabilirea condițiilor de amplasare a echipamentelor tehnice care intră în componența sistemelor de transport și alimentare cu energie electrică, aferente investițiilor publice și private pentru care se solicită emiterea autorizației de construire;iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 2
 •  Proiect de hotărâre privind numirea unor membri provizorii în Consiliul de administrație al societății CT BUS S.A.;iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
 •  Proiect de hotărâre privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de administrație al societății Confort Urban SRL;iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
 •  Proiect de hotărâre privind numirea membrilor provizorii în Consiliul de administrație al societății Administrația Fondului Imobiliar S.R.L.;iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
 •  Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 5


Ordine de zi suplimentară este următoarea: 
 •  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022;iniţiator: primar Vergil Chițac- aviz Comisia de specialitate nr.  1 Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de Modificare și Reafirmare a Contractului de Asistență pentru
 • Proiect din data de 02 februarie 2011, astfel cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 1 din data de 30 aprilie 2015 și astfel cum a fost modificat și reafirmat în data de 06 noiembrie 2018, încheiat între Județul Constanța, Municipiul Constanța, S.C. RAJA S.A. Constanța și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare;iniţiator: primar Vergil Chițac- aviz Comisia de specialitate nr.  1, nr. 3 și nr. 5
 •  Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate revizuit şi a indicatorilor tehnico-economici revizuiți aferenţi investiţiilor propuse în Municipiul Constanța în cadrul “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanța în perioada 2014-2020“ și includerea în bugetul de venituri și cheltuieli a cotei de cofinanțare.iniţiator: primar Vergil Chițac- aviz Comisia de specialitate nr.  1, nr. 3 și nr. 5
Urmareste-ne pe Google News

Ti-a placut articolul?

Comentarii