Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
17:24 14 12 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Convocatorul Sedintei de Consiliu Local Municipal Martie 2013

ro

22 Mar, 2013 18:47 2622 Marime text
CONVOCATOR în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă
 
Consiliul local al municipiului Constanţa
în şedinţă ordinară, 26 martie 2013, ora 1200, la Complex hotelier Malibu, staţiunea Mamaia, cu următoarea ordine de zi :
 
1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă;

  iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
 
2. Proiect de hotărâre privind validarea în funcţia de consilier a domnului Vasile Chirondojan;

  iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

3. Proiect de hotărâre privind declararea ca vacant a unui loc de consilier municipal;

  iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului municipal Constanţa pe anul 2013;

  iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 şi a Listei obiectivelor de investiţii pe
anul 2013 ale R.A.E.D.P.P. Constanţa;


  iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului R.A.T.C. Constanţa pe anul 2013;

  iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C.I.L. Confort Urban S.R.L. Constanţa pe anul 2013;

  iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
 
8. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C.I.L. Confort Urban S.R.L. Constanţa pe anul 2013;

  iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

9. Proiect de hotărâre privind delegarea persoanelor semnatare ale biletelor la ordin emise de către RAEDPP Constanţa;

  iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

10. Proiect de hotărâre privind delegarea persoanelor semnatare ale biletelor la ordin emise de către S.C.I.L. Confort Urban S.R.L. Constanţa ;

  iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului local de facturare a energiei termice şi a preţului local de facturare a energiei termice furnizată populaţiei în Municipiul Constanţa;

  iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al R.A.D.E.T. Constanţa;

  iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

13. Proiect de hotărâre privind recunoaşterea caracterului social umanitar al activităţii desfăşurate de Asociaţia Naţională a Scafandrilor Profesionişti şi Salvamarilor din România, în imobilul situat în Constanţa, str.Soveja FN, zona Parc Tăbăcăriei;

  iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

14. Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului General aferent obiectivului de investiţii “Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului Constanţa”;

  iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

15. Proiect de hotărâre privind finanţarea de la bugetul local a unor facilităţi acordate în Campusul social Henri Coandă;

  iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

16. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor spaţii de locuit construite de A.N.L. în regim de închiriere din recuperări;

  iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

17. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 4 a Regulamentului de organizare şi funcţionare al poliţiei locale Constanţa, aprobat prin H.C.L. nr.58/2011;

  iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
 
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat din municipiul Constanţa;

  iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

19. Proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local a sumei de 450.000 lei, cu TVA inclus, pentru susţinerea în anul 2013 a “Programului judeţean de prevenire şi reducere a mortalităţii ca urmare a infarctului miocardic acut (IMA);

  iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de stimulare a turismului în staţiunea Mamaia;

  iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

21. Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa;

  iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de teren dintre municipiul Constanţa şi Borună Viorel şi Chiraţa;

  iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de teren dintre municipiul Constanţa şi Daniliuc Dan şi Augustina;

  iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

24. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unor terenuri situate în municipiul Constanţa, în vederea înscrierii în Cartea Funciară;

  iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

25. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr.211/2011 privind însuşirea bunurilor care aparţin domenuiului public al municipiului Constanţa;

  iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

26. Proiect de hotărâre privind transmiterea unui imobil din administrarea Consiliului Local Constanţa în administrarea R.A.E.D.P.P. Constanţa;

  iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

27. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L.nr.353/2012 privind transmiterea unor imobile din administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanţa în administrarea R.A.E.D.P.P.Constanţa;

  iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, etapa Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii, pentru obiectivul Consolidare gard Biserica Sfânta Cruce, zona Baba Novac;

  iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

29. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L.nr.466/30.10.2009 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. RAJA S.A., novarea şi modificarea contractului de delegare a serviciului de apă şi canalizare, aprobarea aderării unor noi unităţi administrativ-teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Constanţa, aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici, a disponibilităţii terenurilor, a Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare precum şi a Caietelor de sarcini ale serviciului, precum şi modificarea HCL nr.624/22.10.2008 şi HCL nr.384/23.07.2009 ale Consiliului Local Constanţa;

  iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii candidatului pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al Companiei Naţionale”Administraţia Porturilor Maritime” S.A. Constanţa conform O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;

  iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
 
PRIMAR,
 
RADU ŞTEFAN MAZĂRE

Ti-a placut articolul?

Comentarii