Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
04:39 22 02 2018 Citeste un ziar liber! Unde ne gasiti?

Primarul din Valu lui Traian propune o ordine de zi foarte încărcată pentru următoarea şedinţă de consiliu

ro

09 Mar, 2016 13:34 1489 Marime text
 
Primarul comunei Valu lui Traian, Florin Mitroi, convoacă şedinţă  ordinară  a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, jud.Constanţa, în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001, republicată , cu  modificările  şi  completările  ulterioare  în data de   11 martie   2016 (vineri) ora 15,30, ce  va  avea loc în sala  de şedinţe a Consiliului Local.
 
             Ordinea de  zi  este  compusă  din  următoarele puncte:               
       
           1. Proiect de  hotărâre  privind  aprobarea  Planului  de  Analiză  şi  Acoperire  a Riscurilor pe  anul 2016.
Iniţiator-Primar- MITROI FLORIN
           2. Proiect de  hotărâre  privind  instituirea  regulilor  şi  măsurilor  specifice corelate  cu  nivelul  şi  natura  riscurilor  locale.
Iniţiator-Primar- MITROI FLORIN
           3. Proiect de  hotărâre  privind  reorganizarea  SERVICIULUI  VOLUNTAR  PENTRU SITUAŢII  DE  URGENŢĂ  al comunei  Valu  lui Traian, judeţul  Constanţa.
Iniţiator-Primar- MITROI FLORIN
           4. Proiect  de  hotărâre  privind   aprobarea  RECTIFICARII  BUGETULUI LOCAL pe anul 2016 aprobat  prin  H.C.L. nr.37/08.02.2016.
Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN
           5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  CONTULUI  DE  EXECUŢIE   al  bugetului  local  pe anul 2015.
 Iniţiator-Primar-FLORIN MITROI
           6.  Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și completarea  H.C.L. nr.96/16.03.2015 privind   aprobarea  nomenclaturii  stradale  la  nivelul  comunei  Valu  lui Traian, cu  modificările  şi  completările  ulterioare.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
           7. Proiect de  hotărâre  privind  aprobarea  eşalonării  şi  scutirii  la  plata  impozitelor  şi  taxelor  locale  unor  persoane  fizice.
Iniţiator-Primar- MITROI FLORIN
           8. Proiect  de  hotărâre  pentru  modificarea   alin.(3) din Alexa nr.7  la  H.C.L. nr.371/ 19.11.2015  privind  stabilirea  impozitelor  şi  taxelor  locale  pentru  anul 2016.
Iniţiator-Primar-FLORIN  MITROI
           9. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  procedurii de acordare  a  scutirilor  şi  facilităţilor  la  plata impozitelor  şi taxelor  locale.
Iniţiator-Primar-FLORIN  MITROI
           10. Proiect  de  hotărâre  pentru  modificarea şi completarea  art.2  din  H.C.L. nr.227/24.06.2011  privind   aprobarea  schimbării  amplasamentului  suprafeţei  de 1500 m.p. atribuită doamnei  Matache Tinca  conform T.P. nr.51492/492/1993, teren  ce a  fost  preluat  de Consiliul Local pentru realizarea  unui drum de acces.
     Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN
           11.  Proiect  de hotărâre  privind  aprobarea  constituirii  dreptului  de  superficie, cu  titlu  oneros, asupra terenului  intravilan în  suprafaţă de  1.392  m.p., teren  intravilan  situat  în  comuna  Valu  lui Traian, str. Calea  Dobrogei nr.260, ce  face  parte  din  domeniul  privat  al  comunei.
Iniţiator- Viceprimar  FRĂŢILĂ  IULIA-CLAUDIA
           12. Proiect  de  hotărâre  pentru  modificarea art.1  din  H.C.L. nr.269/10.08.2015  privind aprobarea  efectuării demersurilor  necesare  transmiterii   fără plată  a  microbuzelor  şcolare şi  trecerea  acestora   din  domeniul  privat  al comunei  Valu  lui Traian şi administrarea Consiliului Local   în  patrimoniul  celor  două  şcoli  gimnaziale  de  pe  raza  comunei   şi  administrarea  acestora.
     Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN
           13. Proiect  de  hotărâre  privind   stabilirea  unor  măsuri   cu  privire  la  prelungirea  termenului  de  închiriere   pentru   locuinţa socială –ap.17, a  cărei   durată  expiră  la  data de  10.03.2016.
Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN
           14. Proiect de  hotărâre  privind   aprobarea  repartizării  locuinţei sociale  vacantă  - apartamentul nr.16,  situată  pe str.Floarea Soarelui, nr.46 E, Casa nr.5.
Iniţiator-Primar- MITROI   FLORIN
           15.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  acordării  unor  ajutoare  de  urgenţă.
Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN
           16.  Proiect  de  hotărâre  pentru  modificarea H.C.L. nr.34/15.01.2016 privind  aprobarea  Programului  pentru  acordarea  de finanţări  nerambursabile  pe  anul 2016.
Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN
          17.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Programului  de  achiziții  de bunuri  și  servicii  pentru  desfășurarea  activității   Societății ”Gospodărie  Comunală  Valu  lui Traian”SRL, pe  anul 2016.
Iniţiator-Primar-MITROI  FLORIN
         18.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Planului  de  lucrări/reparații/întreținere  al   Societății ”Gospodărie  Comunală  Valu  lui Traian”SRL, pe  anul 2016.
Iniţiator-Primar-MITROI  FLORIN
         19.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Programului  de  investiții  și  dotări  a   Societății ”Gospodărie  Comunală  Valu  lui Traian”SRL, pe  anul 2016
Iniţiator-Primar-MITROI  FLORIN
         20.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  economico- finanaciari  ale  Societății ”GOSPODĂRIE  COMUNALĂ  VALU  LUI  TRAIAN”S.R.L. pe  anul 2016.
Iniţiator-Primar-MITROI  FLORIN
        21.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Planului  de  întreținere  a  domeniului  public  și  privat  al comunei  Valu  lui Traian,   pe  anul 2016.
Iniţiator-Primar-MITROI  FLORIN
        22.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Politicilor  contabile   pe  anul 2016, pentru  S”Gospodărie  Comunală  Valu  lui Traian” SRL.
Iniţiator-Primar-MITROI  FLORIN
        23. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea şi completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Valu lui Traian, pe anul 2016, aprobat prin H.C.L. nr.15/ 15.01.2016
     Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN
       24. Proiect  de  hotarare  pentru  modificarea    H.C.L. nr.25/15.01.2016 privind  aprobarea   atribuirii  directe  a   unor  contracte  de  furnizare  sau  de  servicii  în  cursul   anului   2016.
Iniţiator- primar-MITROI  FLORIN
       25. Proiect  de  hotărâre pentru  modificarea  şi  completarea   anexei  la  H.C.L. nr.17/15.01.2016 privind  aprobarea  programului de  achiziţii pe anul 2016.
Iniţiator-Primar- MITROI   FLORIN
      26.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Politicilor  contabile   pe  anul 2016, pentru  UAT  Valu  lui  Traian.
Iniţiator-Primar-MITROI  FLORIN
      27.  Proiect  de  hotărâre  privind  stabilirea unor  măsuri  privind   organizarea  Asociaţiei Sportive „VOINŢA” Valu lui Traian.
Iniţiator-Primar-MITROI  FLORIN
         28. Diverse:
                a)- Raport  de  control  nr.2947/10.02.2016  încheiat  de Camera de Conturi Constanţa în  urma  acţiunii de  verificare  „Controlul modului de  utilizare a  fondurilor  alocate   U.A.T.-urilor      de  la  bugetul  de stat, prin  M.D.R.A.P., pentru  modernizarea  drumurilor  de  interes local  clasificate  şi alimentarea cu apă a  satelor”;
              b) -Adresa nr.20406/01.03.2016  a  S.C. RAJA S.A. Constanţa   prin  care  comunică  Extras  din Hotărârea nr.1/22.02.2016  a Adunării generale extraordinare a  acţionarilor  prin care s-a  aprobat  mărirea  capitalului  social.
             c) –Cererea nr.4.163/25.02.2016 –Grecu  Florentina  solicită  acord în  vederea intabulării  construcţiei aflate pe  str. Techirghiol nr.103.;
             d) –Adresa nr.R 2569/12.02.2016- a  Consiliului Judeţean Constanţa    cu  privire  la  Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei;
            e) – Adresa nr.352/22.02.2016 a  A.D.I. „DOBROGEA”  prin  care  comunică  documntele  adoptate în  urma  şedinţei  Adunării Generale a  ADI „DOBROGEA” din 17.02.2016.
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii