Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
03:20 24 01 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Otilia Florentina Bobocea, secretar al Primăriei Babadag, ar fi declarat în fals că utilizează o suprafaţă de 10 hectare (rechizitoriu)

ro

15 Jul, 2016 00:00 3402 Marime text


ZIUA de Constanţa prezintă rechizitoriul prin intermediul căruia procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) - Serviciul Teritorial Constanţa au trimis-o în judecată pe Otilia Florentina Bobocea, secretar al Primăriei oraşului Babadag, judeţul Tulcea. Bobocea este suspectată de folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene (două infracţiuni), de fals intelectual şi de conflict de interese.
 
Din rechizitoriul întocmit de procurori, se arată că, „la data de 28.08.2013, (...) s-a adresat Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Constanţa, formulând un denunţ penal prin care a solicitat efectuarea de cercetări faţă de făptuitoarea Bobocea Otilia-Florentina, secretar al orașului Babadag, jud. Tulcea, cu privire la săvârșirea infracţiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, având drept consecinţă obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, faptă prev. de art. 181, alin. 1 din Legea nr. 78/2000, precum și faţă de (...), funcţionar public în cadrul Agenţiei de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură, Centrul Judeţean Tulcea, cu privire la săvârșirea complicităţii la infracţiunea mai sus menţionată, faptă prev. de art. 26 din vechiul C. pen. rap. la art. 181, alin. 1 din Legea nr. 78/2000“.
 
La solicitarea DNA - Serviciul Teritorial Constanţa, Departamentul de Luptă Antifraudă a efectuat un control al cărui rezultat a fost înaintat organului judiciar. Din studiul acestor rapoarte a rezultat „implicarea mai multor persoane în fraude cu fonduri europene“.
 
Departamentul pentru lupta antifraudă - DLAF a efectuat verificări cu privire la „modul de obţinere de către Bobocea Otilia-Florentina din Babadag, judeţul Tulcea, a sumelor de bani provenite din fondurile de asistenţă nerambursabilă ale Uniunii Europene, respectiv Fondul European pentru Garantare în Agricultură (FEGA), în cadrul Schemei de Plată Unică pe Suprafaţă (SAPS), pentru suprafaţa de zece hectare de teren având categoria de folosinţă - culturi în teren arabil, acordate în campania aferentă anului 2012“.

Beneficiarul sumelor de bani ar fi fost Otilia Florentina Bobocea

Conform datelor din cererea de plată, „beneficiarul sumelor de bani din fondurile Comunităţii Europene și Bugetul Naţional în cadrul schemei de plată unică pe suprafaţă (SAPS) pentru anul 2012 a fost numita Bobocea Otilia Florentina, domiciliată în Babadag, judeţul Tulcea“.
 
Începând cu data de 1.01.2007, Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură a implementat măsuri de sprijin pentru fermieri, finanţate din Fondul European pentru Garantare în Agricultură (FEGA), sub forma unor plăţi directe în cadrul Schemei de Plată Unică pe Suprafaţă (SAPS), precum și măsuri de sprijin finanţate din bugetul naţional și Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), reprezentând plăţi naţionale directe complementare (PNDC).
 
La data de 29 mai 2012 „numita Bobocea Otilia Florentina a depus la APIA - Centrul Judeţean Tulcea Cererea unică de plată pe suprafaţă 2012 prin intermediul căreia a solicitat acordarea unui sprijin financiar pentru o suprafaţă de zece hectare de teren arabil de pe raza orașului Babadag, judeţul Tulcea, în cadrul următoarelor scheme de plată: Schemă de plată unică pe Suprafaţă - SAPS; Zonă Semnificativ Defavorizată - ZSD; ăsuri de Agro-Mediu: Pachetul 4 - Culturi verzi“.
 
Cu ocazia depunerii cererii de plată, „numita Bobocea Otilia Florentina a semnat Formularul 111.1 - «Angajamente şi Declaraţii», în cuprinsul căruia a atestat faptul că datele înscrise în conţinutul cererii de plată unică pe suprafaţă și în documentele anexate acesteia sunt reale, corecte, complete și valide. Mai exact, aceasta a atestat faptul că este utilizatorul legal al unei suprafeţe de 10 ha, cu destinaţia «culturi în teren arabil»“, potrivit DNA.

Echipa de control DLAF a constatat că suprafaţa de zece hectare nu ar fi fost a lui Bobocea

Din analiza documentelor depuse de Otilia Florentina Bobocea pentru campania 2012, „prin intermediul cărora se făcea dovada îndeplinirii cerinţelor impuse solicitanţilor sprijinului financiar, echipa de control DLAF a constatat că suprafaţa de 10 ha, pentru care s-a solicitat acordarea sprijinului, nu se afla în proprietatea acesteia“.
 
„Beneficiarul a depus în cadrul cererii de plată, pentru a face dovada îndeplinirii condiţiei privind dreptul de folosinţă a terenului, așa cum am menţionat anterior, un antecontract de vânzare-cumpărare. Potrivit documentaţiei puse la dispoziţie de Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Constanţa, antecontractul de vânzare-cumpărare autentificat la notar la data de 29.05.2012 a fost încheiat între numiţii (...), mandatară a numitei (...), și (...), mandatar al numitei (...), în calitate de promitenţi-vânzători, și Bobocea Otilia Florentina, în calitate de promitentă-cumpărătoare“, arată procurorii.
 
Conform celor menţionate în antecontract, „terenul în suprafaţă de 10 ha, amplasat în (...), situat în extravilanul comunei Mihail Kogălniceanu (actualmente, extravilanul orașului Babadag, judeţul Tulcea), a fost dobândit de promitentele-vânzătoare, în indiviziune, prin reconstituirea dreptului de proprietate în temeiul Legii nr. 18/1991 a Fondului Funciar, conform Titlului de proprietate nr. 69049/2 noiembrie 1999. De asemenea, preţul vânzării era de 20.000 RON, din care promitentele-vânzătoare, prin mandatarii lor, au primit de la promitenta-cumpărătoare suma de 1.000 RON reprezentând avans, înainte de autentificarea antecontractului, urmând ca diferenţa să fie achitată la data de 29 mai 2013. Totodată, în cuprinsul antecontractului s-a făcut menţiunea că terenul în suprafaţă de 10 ha este arendat SC (...) SRL“.
 
Luând în considerare cele de mai sus, „apreciem că, la data depunerii cererii unice de plată, Bobocea Otilia Florentina nu deţinea niciun drept legal de folosinţă și nici de utilizare asupra terenului în suprafaţă de 10 ha, fermierul neîncadrându-se în prevederile art. 6, alin. 1 din OUG nr. 125/2006 și art. 4 din Ordinul nr. 67/2011 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice și a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe și plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu și zone defavorizate“, conform DNA.

„Bobocea nu deţinea niciun drept legal de folosinţă pentru suprafaţa de 10 ha“

Din analiza documentelor depuse la dosarul cererii unice de plată pe suprafaţă 2012, „a rezultat că beneficiarul Bobocea Otilia Florentina nu deţinea niciun drept legal de folosinţă și utilizare pentru suprafaţa de 10 ha solicitate la plată“.
 
Astfel, „a rezultat că beneficiarul nu a îndeplinit prevederile art. 6, alin. 1 din OUG nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe și plăţi naţionale directe complementare, cu modificările și completările ulterioare cu privire la faptul că «beneficiarii plăţilor directe în cadrul schemei de plată unice pe suprafaţă pot fi persoanele fizice sau juridice care exploatează terenul agricol pentru care solicită plata în calitate de proprietari, arendași, concesionari, asociaţi administratori în cadrul asociaţiilor în participaţiune, locatari sau alte asemenea» și art. 4 din Ordinul nr. 67/2011 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 246/2008 - «Documentele doveditoare solicitate producătorului agricol, conform art. 7 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006, privind dreptul de folosinţă a terenului agricol sunt, după caz, titlul de proprietate sau alte acte doveditoare ale dreptului de proprietate asupra terenului, contractul de arendare, contractul de concesiune, contractul de asociere în participaţiune, contractul de închiriere, contractul de comodat, alte acte ce fac dovada folosinţei terenului, precum: adeverinţă eliberată de primărie conform înscrierilor din registrul agricol, înscrisuri sub semnătură privată etc»“.
 
De asemenea, „din analiza documentelor depuse la dosarul cererii unice de plată pe suprafaţă 2012, coroborată cu declaraţiile persoanelor implicate, a rezultat că numita Bobocea Otilia Florentina a depus la APIA odată cu cererea unică de plată, antecontractul de vânzare-cumpărare pentru suprafaţa de 10 ha teren arabil care nu este un document care să îi confere beneficiarului calitatea de proprietar al suprafeţei de teren menţionate și nici nu îi conferă dreptul de folosinţă asupra acestuia, el fiind doar o promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare care dă naștere doar unei obligaţii de a face, și anume aceea de a încheia în viitor contractul de vânzare-cumpărare“.

Ti-a placut articolul?

Comentarii