Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
21:25 17 06 2021 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Situația fără ieșire O companie ce deține un teren vizat de Dosarul Retrocedărilor din Constanța, la judecată pentru un certificat de atestare fiscală „curat“

ro

18 Feb, 2021 00:00 1341 Marime text
  • Judecătorii Tribunalului Constanța au decis anularea în parte a unui certificat emis pentru un teren retrocedat în baza unei dispoziții desființate de instanța supremă.
  • Este vorba despre dosarul civil cu numărul 5943/118/2020, cauză în care Mas Builder are rolul de reclamant.
  • Compania a cerut eliminarea mențiunii„Prin Decizia nr. 32/07.02.2019 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, pronunțată în dosarul 6536/2/2008 s-a dispus desființarea Dispoziției emisă de primarul Municipiului Constanța prin care lotul din care face parte și terenul dumneavoastră a ieșit din patrimoniul Municipiului Constanța“ din certificat.
  • Tribunalul Constanța a admis acțiunea firmei, hotărârea Tribunalului putând fi atacată în recurs în termen de 15 zile.
O situație fără ieșire pare să se fi născut pentru diferite proprietăți din Constanța, ca urmare a deciziei definitive pronunțate de Curtea Supremă în Dosarul Retrocedărilor din Constanța.
 
În timp ce judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție au desființat definitiv o parte din dispozițiile fostului primar Radu Mazăre prin care mai multe terenuri erau retrocedate, proprietarii din prezent ai terenurilor se judecă pentru certificate de atestare fiscală fără mențiuni.
 
Recent, judecătorii Tribunalului Constanța au decis anularea în parte a unui astfel certificat emis pentru un teren retrocedat în baza unei dispoziții desființate de instanță.
 
Hotărârea Tribunalului nu este însă definitivă, ci poate fi atacată în recurs în termen de 15 zile de la comunicare.
 
În speță, este vorba despre dosarul civil cu numărul 5943/118/2020, cauză în care compania Mas Builder are rolul de reclamant. Litigiul a fost înregistrat la data de 23 septembrie 2020 pe rolul Secției de contencios administrativ și fiscal a Tribunalului Constanța, fiind soluționată recent.
 
Reprezentanții firmei le-au cerut judecătorilor să dispună anularea parțială a Certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local din data de 13 iulie 2020, emis pentru această societate.
 

Ce au solicitat reprezentanții societății

 
Potrivit Hotărârii nr. 82/2021 a Tribunalului Constanța, document citat pe Jurindex, reprezentanții Mas Builder au cerut anularea parțială a certificatului „în ce privește mențiunea constând în «Prin Decizia nr. 32/07.02.2019 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, pronunțată în dosarul 6536/2/2008 s-a dispus desființarea Dispoziției emisă de primarul Municipiului Constanța prin care lotul din care face parte și terenul dumneavoastră a ieșit din patrimoniul Municipiului Constanța», dar și a oricărei alte referiri la Decizia penală indicată în acest certificat fiscal“, potrivit www.rolii.ro.
 
Totodată, s-a mai cerut „eliminarea din rolul fiscal deschis pentru imobilul situat în Constanța, str. Constantin Bobescu nr. 96 (fost lot 13), jud. Constanţa, identificat cu număr cadastral 233032, înscris în CF. 233032 a UAT Constanţa, a mențiunii «prin Decizia 32/07.02.2019 a Înaltei Curți de Casație și Justiție pronunțată în dosarul 6536/2/2008 s-a dispus desființarea Dispoziției emisă de primarul Municipiului Constanța prin care lotul din care face parte și terenul dvs. a ieșit din patrimoniul Municipiului Constanța», dar și a oricărei alte referiri la Decizia penală indicată“.
 

Facem mențiunea că Decizia penală nr. 32/07.02.2019 a Înaltei Curți de Casație și Justiție este hotărârea definitivă pronunțată de judecătorii Curții Supreme în Dosarul Retrocedărilor din Constanța, caz înregistrat la instanță sub indicativul 6536/2/2008.
 

Cumpărători de bună credință

 
Pentru a reveni la cele solicitate prin cererea de chemare în judecată, se mai arată că reprezentanții firmei au precizat că, în cauză, ei sunt cumpărători de bună credință:
 
„În fapt, conform Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 555/2018 la SPN G.A. și D.L. SC Mas Builder SRL a dobândit de la vânzătorul D.C. proprietatea asupra imobilului situat în Constanța str. Constantin Bobescu nr. 96 (fost lot 13), jud. Constanţa, identificat cu număr cadastral 233032, înscris în CF. 233032 a UAT Constanţa“, potrivit www.rolii.ro.
 
„Conform mențiunilor de carte funciară de la momentul vânzării, vânzătorul D. C. era proprietarul imobilului, actul de vânzare fiind perfectat în baza extrasului de autentificare solicitat de notar Biroului de Carte Funciară. Conform extrasului de autentificare eliberat pentru achiziționarea terenului de către subscrisă, nu exista nicio interdicție de vânzare și nici nu se aflau notate sarcini cu privire la terenul în discuție“, au mai arătat reprezentanții companiei.
 
„În aceste condiții, contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 555/2018 la SPN G.A. și D. L. astfel încheiat este deci un contract perfect valabil și legal încheiat, reclamanta Mas Builder fiind, în consecință, cumpărător de bună-credință al imobilului. În baza acestui contract, ulterior, societatea a intabulat dreptul de proprietate în Cartea Funciară, în favoarea sa“, au argumentat afaceriștii la instanță.
 
Nu în ultimul rând, reprezentanții societății au mai argumentat că „existența în Certificatul de atestare fiscală eliberat pentru imobilul situat în Constanța str. Constantin Bobescu nr. 96 (fost lot 13), jud. Constanţa a mențiunii referitoare la Decizia nr. 32/2019 depășește cadrul legal stabilit în mod imperativ și detaliat de lege cu privire la conținutul certificatului de atestare fiscală“, conform sursei citate.
 
Totodată, spun aceștia, „inserarea unui astfel de text este de natură să prejudicieze titularul dreptului de proprietate al terenului și duce în același timp la încălcarea principiului legal al bunei-credințe, conform căruia bonas fides prezumitur - principiu ce are aplicabilitate deplină în speță, în favoarea Mas Builder SRL, care este cumpărător de bună-credință al terenului în cauză. Tocmai din acest motiv se impune obligarea organului fiscal să elimine mențiunea incriminate din chiar cuprinsul mențiunilor de la rolul fiscal al imobilului situat în Constanța str. Constantin Bobescu nr. 96 (fost lot 13), jud. Constanţa“.
 

Ce au susținut autoritățile fiscale locale

 
În replică, autoritățile fiscale locale au solicitat Tribunalului Constanța să respingă acțiunea promovată în instanță de Mas Builder.
 
Reprezentanții autorităților au argumentat că „prin inserarea mențiunii în evidențele fiscale și consemnarea ei în certificatele de atestare emise, SPITVBL Constanta reflectă riguros situația reală ce rezultă din evidentele sale (chestiune de fapt necontestată de reclamantă), o conduită contrară echivalând cu neîndeplinirea atribuțiilor legale, respectiv refuzul revelării datelor cuprinse în istoricului bunului ce rezultă din evidențele fiscale, practic disimularea unor date despre care organul fiscal are cunoștință“.
 
Conform sursei citate, autoritățile au mai precizat că „art. 159 din Codul de procedură fiscală în vigoare, precum și Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare fiscală nr. 3654/2015 reglementează certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal local, iar conform alin. 2 certificatul de atestare fiscală se eliberează pe baza datelor cuprinse in evidența organului fiscal local“.
 
Totodată, reprezentanții fiscului local au mai argumentat că „dat fiind caracterul definitiv al Deciziei ICCJ se impune a se menționa prevederile acesteia în situațiile fiscale ce au ca obiect bunurile asupra cărora instanța s-a pronunțat, acestea fiind apreciate ca fiind relevante pentru situația fiscală a contribuabilului“.
 
„Având în vedere faptul că Dispoziția primarului nr. 3750/12.11.2002, prin care terenul proprietatea Mas Builder SRL a ieșit din patrimoniul UAT Constanța, a fost desființată, ținând cont de caracterul definitiv al Deciziei nr. 32/07.02.2019 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, se impune a fi menționate prevederile acesteia în situațiile fiscale ce au ca obiect bunurile asupra cărora instanța de judecată s-a pronunțat“, au susținut reprezentanții fiscului local.
 

Decizia instanței

 
După deliberări, judecătorii Secției de contencios administrativ și fiscal, în completul prezidat de magistratul Anca Ramona Pârlățeanu au admis acțiunea companiei.
 
Se arată în Hotărârea nr. 82/2021 că „instanța reține că mențiunea «Prin Decizia nr. 32/07.02.2019 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, pronunțată în dosarul 6536/2/2008 s-a dispus desființarea Dispoziției emisă de primarul Municipiului Constanța prin care lotul din care fac parte și terenul dumneavoastră, a ieșit din patrimoniul Municipiului Constanța» a fost inserată de pârât în mod nelegal în cuprinsul Certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local nr. T52628/13.07.2020, respectiv cu încălcarea dispozițiilor art. 159 alin. 2 din Codul procedură fiscală și art. 6 alin. 1 Ordin, care reglementează conținutul formal intrinsesc al certificatului de atestare fiscală, context în care dispozițiile legale incidente în materie nu autorizează pârâta să efectueze mențiunea anterior expusă, aceasta necircumscriindu-se obligațiilor fiscale restante și, după caz, obligațiilor fiscale scadente până în prima zi a lunii următoare depunerii cererii, precum și altor creanțe bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și existente în evidența organului fiscal local în vederea recuperării (toate aflate în evidența organului fiscal), în orice caz nereprezentând o mențiune relevantă pentru situația fiscală a contribuabilului pentru a fi legală inserarea acesteia în cuprinsul certificatului de atestare fiscală“.
 
De asemenea, judecătorii Tribunalului au mai arătat că „faptul că dispozițiile Primarului Municipiului Constanța nr. 3694/05.11.2002 și respectiv nr. 3750/12.11.2002 au fost anulate prin Decizia nr. 32/07.02.2019 a I.C.C.J. nu are efect direct asupra titlului reclamantei, având în vedere că aceasta nu a dobândit terenul în baza acestor dispoziții ci prin acte juridice subsecvente, care nu au fost anulate și care se bucură în continuare de valabilitate, neexistând nicio justificare pentru care în aceste condiții să se creeze o asemenea puternică aparență de nevalabilitate a titlului său de proprietate asupra terenului“, potrivit www.rolii.ro.
 
În aceste condiții, Tribunalul Constanța „anulează în parte Certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local nr. (...), respectiv în ceea ce priveşte următoarea menţiune: «Prin Decizia nr. 32/07.02.2019 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, pronunţată în dosarul 6536/2/2008, s-a dispus desfiinţarea Dispoziţiei emisă de primarul Municipiului Constanţa prin care lotul din care fac parte şi terenurile dumneavoastră, a ieşit din patrimoniul Municipiului Constanţa». Dispune eliminarea din rolul fiscal deschis pentru imobilul situat în Constanţa str. Constantin Bobescu nr. 96 (fost lot 13), jud. Constanţa, identificat cu număr cadastral 233032, înscris în CF. 233032 a UAT Constanţa, a menţiunii «prin Decizia 32/07.02.2019 a înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pronunţată în dosarul 6536/2/2008 s-a dispus desfiinţarea Dispoziţiei emisă de primarul Municipiului Constanţa prin care lotul din care face parte şi terenul dvs. a ieşit din patrimoniul Municipiului Constanţa»“.
 
Așa cum am precizat anterior, hotărârea Tribunalului Constanța este supusă recursului, acesta putând fi declarat în termen de 15 zile de la comunicarea hotărârii instanței.
 

Despre Mas Builder

 
În ce privește societatea Mas Builder, pe data de 18 septembrie 2019, aceasta obținuse Autorizația de construire nr. 1549 de la Primăria Constanța pentru „construire bloc de locuințe P+2E+M“ pe strada Constantin Bobescu nr. 96, loc. Constanța, autorizația fiind valabilă 12 luni.
 
Potrivit Registrului Comerțului, consultat la data de 17 februarie 2021, firma Mas Builder Constanța a fost înființată în 2014 și are sediul social pe bulevardul Mamaia, nr. 68.
 
Capitalul social subscris este de 900 de lei, integral vărsat, iar acțiunile sunt împărțite între cetățeanul italian Leo Adriano (33,33%), Ștefan Iulian Pencea (33,33%) și Marcel Mareș (33,34%), ultimul fiind și administratorul societpății.
 
Domeniul de activitate principal este reprezentat de „lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale“.
 
În anul 2017, cu un salariat, firma a avut un profit net de 979.927 de lei și o cifră de afaceri netă de 2.030.996 de lei.
 
În 2018, cu un salariat, profitul net a fost 1.244.211 lei, iar cifra de afaceri netă a fost 1.763.161 de lei.
 
În 2019, cu un salariat, s-a înregistrat o pierdere netă de 49.550 de lei, iar cifra de afaceri netă a fost 0.
 
Legat de proces, rămâne de văzut dacă se va declara recurs în cauză, situație în care cuvântul final în dosar îl va avea Curtea de Apel Constanța.
 
Citește și:

Un bloc de locuinţe se va ridica în cartierul Compozitorilor
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii