Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
03:03 10 12 2023 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Administrația Fondului Imobiliar SRL, societatea municipiului Constanța, evacuează Uniunea Pensionarilor și-i cere în instanță mii de euro (MOTIVARE)

ro

28 Sep, 2023 17:00 1749 Marime text
  • RAEDPP Constanța, actuală Administrația Fondului Imobiliar SRL, a obținut în primă instanță evacuarea Uniunii Județene a Pensionarilor din Constanța din spațiul pe care pensionarii îl închiriaseră pe bulevardul Lăpușneanu.
  • Dosarul are indicativul 5803/212/2022 și nu este singurul litigiu în instanță pe care pensionarii îl au cu autoritățile locale.
  • Anul trecut, seniorii Constanței reușiseră să anuleze definitiv în instanță HCL-ul care le majora chiria pentru spațiu.
  • Acum, RAEDPP le-a cerut judecătorilor să-i evacueze din spațiul disputat.
  • În Secțiunea Document poate fi accesată Hotărârea 3673/2023 a Judecătoriei Constanța.
RAEDPP Constanța, transformată în Administrația Fondului Imobiliar SRL, societatea municipiului Constanța, a dat în judecată Uniunea Județeană a Pensionarilor din Constanța, a cerut evacuarea pensionarilor din spațiul închiriat, dar și mii de euro pentru imobilul pe care seniori îl foloseau!
 
Cazul a ajuns acum la Tribunalul Constanța, după ce, în primă instanță, Judecătoria Constanța a admis în parte cererea RAEDPP.
 
Dosarul are indicativul 5803/212/2022 și nu este singurul litigiu în instanță pe care pensionarii îl au cu autoritățile locale.
 
După cum arătam în edițiile anterioare, în toamna anului trecut, Uniunea Județeană a Pensionarilor din Constanța a obținut o victorie definitivă în instanță împotriva Consiliului Local și RAEDPP, reușind să anuleze HCL-ul care le majora chiria pentru spațiul închiriat pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu, din oraș.
 
După ce pensionarii au reușit să anuleze HCL care le majora chiria, RAEDPP Constanța, actuală AFI SRL, a obținut în instanță evacuarea Uniunii din spațiul închiriat.
 
Hotărârea prin care s-a dispus evacuarea pensionarilor a fost pronunțată, în primă instanță, de Secția Civilă a Judecătoriei Constanța, de completul C31 al secției, prezidat, potrivit surselor noastre, de magistratul George Crăciun.
 
Acum, dosarul a ajuns pe rolul Secției I Civile a Tribunalului Constanța, în urma apelului declarat de Uniunea Județeană a Pensionarilor din Constanța.
 
În minuta Hotărârii 3673/2023 a Judecătoriei Constanța, se precizează că instanța „admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta RAEDPP Constanța în contradictoriu cu pârâta Uniunea Județeană a Pensionarilor din Constanța.
 
Dispune evacuarea pârâtei din imobilul situat în municipiul Constanța, bulevardul Alexandru Lăpușneanu, nr. 71, în suprafaţă de 42 mp.
 
Obligă pârâta să plătească reclamantei contravaloarea lipsei de folosinţă a spaţiului folosit pentru perioada 01.01.2022 – 27.07.2022 - în sumă de 57,12 eur/lunar la care se adaugă tva şi pentru perioada 28.07.2022 – data evacuării efective a imobilului – în sumă de 126 eur/lunar la care se adaugă TVA. Respinge în rest pretenţiile reclamantei, ca neîntemeiate. Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 339, 46 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, proporţional cu pretenţiile admise. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare“.
 
Ce a cerut RAEDPP
 
Conform hotărârii citate, prin cererea adresată instanței, RAEDPP Constanța „a solicitat în contradictoriu cu pârâta Uniunea Judeţeană a Pensionarilor din Constanţa evacuarea pârâtei din imobil ca urmare a încetării prin ajungere la termen la data de 31.12.2021 a contractului“.
 
De asemenea, societatea controlată de Municipiul Constanța a mai cerut „obligarea pârâtei la plata sumei în cuantum de 2.738,90 euro, reprezentând diferență chirie neachitată pentru perioada martie - decembrie 2021, plătibili în lei la cursul BNR din ziua facturării“.
 
În continuare, s-a mai cerut „obligarea pârâtei la plata sumei în cuantum de 547,78 euro, reprezentând diferență contravaloare lipsă folosință spațiu neachitată, calculată Ia nivelul chiriei pentru perioada ianuarie - februarie 2022, plătibili în lei la cursul BNR din ziua facturării; obligarea pârâtei la plata sumei în cuantum de 341,86 euro, reprezentând contravaloare lipsă folosință spațiu, calculată la nivelul chiriei, pentru fiecare lună, începând cu luna martie 2022 și până la data evacuării efective din imobil, plătibili în lei la cursul BNR din ziua facturării“.
 
Nu în ultimul rând, RAEDPP a mai cerut de la pensionari și obligarea la plata cheltuielilor de judecată.
 
În motivarea cererii, reprezentanții RAEDPP – AFI SRL au vorbit despre contractul de închiriere încheiat cu Uniunea Pensionarilor, arătând, printre altele, că „acest contract a fost prelungit în mod succesiv, în acord cu legislația aplicabilă contractelor de închiriere încheiate pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în proprietatea/administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța, iar ultima prelungire a operat în baza actului adițional nr.3. contractul fiind valabil până la data de 31.12.2021 în baza Hotărârii Consiliului de Administrație consemnată în procesul-verbal de şedinţă nr.226/18.11.2020 conform Referatului Serviciului cu atribuții în urmărirea executării contractului de închiriere nr. 3475/12.11.2020“.
 
„S-a mai arătat că actul adițional nr.4/22.04.2021 a fost întocmit de către R.A.E.D.P.P. Constanța în aplicarea HCA nr.341/12.03.2021 prin care a fost aprobată noua formă — instrumentum a contractului de închiriere pentru spații cu altă destinație și a HCL nr.53/26.02.2021 privind noile tarife de bază de perceput, de încasat din închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în proprietatea municipiului Constanța și în administrarea/proprietatea R.A.E.D.P.P. Constanța, prin urmare pârâta a fost notificată cu privire la modificarea chiriei corespunzător modificării tarifelor minime de încasat începând cu 01.03.2021, apoi pusă în întârziere pentru executarea obligațiilor de plată a chiriei, sub sancțiunea neprelungirii contractului“, conform hotărârii.
 
Totodată, s-a mai precizat că „reclamanta a menţionat că la data de 31.12.2021 contractul de închiriere (..) a încetat prin ajungere la termen, începând cu 01.01.2022, pârâta Uniunea Județeană a Pensionarilor din Constanta ocupa, fără permisiunea proprietarului, fără a avea un titlu valabil imobilul situat în Constanta, bd. Al. Lăpușneanu nr. 71, (...), parter, iar la data expirării contractului de închiriere nr. 12188, chiriașul se făcea vinovat de neexecutarea integrală a obligațiilor de plată a chiriei, astfel cum a fost modificată de drept, odată cu intrarea în vigoare a prevederilor HCLM nr.53/2021 și în temeiul art.6 din contractul de închiriere“.
 
„Pârâta este o asociație care reprezintă interesele pensionarilor cu venituri mici“
 
În replică, Uniunea Județeană a Pensionarilor din Constanța a solicitat respingerea acțiunii, ca neîntemeiată și nefondată.
 
Reprezentanții pensionarilor au precizat că uniunea „este o asociaţie care reprezintă interesele pensionarilor cu venituri mici, reuşind uneori din mici donaţii să desfăşoare programe recreative, iar evacuarea sa ar însemna închirierea unui alt spaţiu la cu o chirie mai mare, cum s-ar practica pe piaţa imobiliară, ca pentru comercianţi, chirie împovărătoare, cu toate ca Legea ######## impune autorităţilor administrative ca astfel de asociaţii să aibă prioritate la închirierea spatiilor aparţinând domeniului privat al UAT Constanta si de asemenea impune stabilirea unei chirii minime şi potrivit acestei legi, pârâta are un regim preferenţial de care autoritatea administrativă nu a ţinut cont“.
 
„Totodată, chiria de 6,84 euro/mp pentru zona A în care se încadrează imobilul închiriat este mare, astfel că prin Notificarea nr.6265/10.05.2021 li s - a adus la cunoştinţă că preţul chirie va fi de 287,28 euro/lună, însă din anexa hotărârii atacate rezulta ca s-au fixat tarife mai mari pentru cei care desfăşoară activităţi comerciale, aceasta intenţionând sa fie raţiunea acestei hotărâri, însă tariful chiriei în care a fost încadrată pârâta este apropiat sau la fel cu tarifele aplicate celor care realizează profit, astfel că această chirie de 6.84 euro/mp este una împovărătoare şi nu minimă“, au mai spus reprezentanții pensionarilor.
 
Nu în ultimul rând, seniorii Constanței au mai spus că „astfel cum reclamanta a prevăzut chiria minimă de 1,37 euro/mp (pct.12 din hotărâre) pentru Atelierele de creaţie ale UAP si galerii de artă, care mai fac si profit, tot astfel trebuia să perceapă aceasta chirie minimă pârâtei, care este asociaţie de pensionari cu regim juridic stabilit prin Legea 502/17.nov.2004 și care îi garantează dreptul la facilitaţi precum bunuri acordate de autoritatea administrativă în mod gratuit sau de tarife minime de închiriere, precum și prioritate la închirierea spațiilor aparţinând domeniului privat al statului“.
 
„Locatorul și-a manifestat intenția de a nu reînnoi contractul încetat“
 
După deliberări, judecătorii au admis doar în parte solicitările RAEDPP. În motivarea deciziei, magistrații au arătat că „față de incidenţa dispoziţiilor cuprinse la art. 1821 C.civ. referitoare la restituirea bunului, prin notificările nr. 1409/03.02.2022 şi nr. 1410/03.02.2022 (f. 14-16), locatorul şi-a manifestat intenţia de a nu reînnoi contractul încetat prin efectul expirării termenului şi a solicitat evacuarea spaţiului“.
 
„Contrar susţinerilor pârâtei în sensul că are dreptul de a folosi în continuare spaţiul locativ întrucât a operat tacita relocațiune, instanţa reţine faptul că locatorul şi-a manifestat voinţa de a nu reînnoi contractul, iar pârâta în calitate de locatar nu mai poate opune tacita relocațiune chiar dacă a continuat să folosească bunul luat în locațiune“, au spus judecătorii.
 
„Aceasta deoarece“, au explicat ei, „prin art. 12 din convenţie, părţile au convenit că la expirarea termenului pentru care a fost încheiat, contractul încetează fără a opera tacita relocațiune, dar şi faţă de împrejurarea că, după expirarea termenului, locatorul a făcut acte de împotrivire pentru continuarea contractului“.
 
În Secțiunea Document poate fi accesată Hotărârea 3673/2023 a Judecătoriei Constanța.
 
Acum, rămâne de văzut care va fi decizia judecătorilor de la Tribunalul Constanța cu privire la apelul declarat de pensionari.
 
Sursa motivare: Portalul Național al Jurisprudenței www.rejust.ro
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și
Cum au învins pensionarii din Constanța Consiliul Local! Explicațiile judecătorilor de la Curte (MOTIVARE)
 
 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii