Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
05:56 11 12 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Duminica dinaintea Naşterii Domnului - a Sfinţilor Părinţi după trup ai Domnului

ro

23 Dec, 2018 02:46 1690 Marime text
,,Poporul care stătea în întuneric a văzut lumină mare şi celor ce şedeau în latura şi în umbra morţii lumină le-a răsărit" (Matei IV, 16). 

Pentru ca nimeni să  nu se mai îndoiască de existenţa Mântuitorului nostru, s-a rânduit azi la Sf. Liturghie Sf. Evanghelie de la Matei (I, 1-25), care ne vorbeşte despre genealogia Domnului, înşiruind numele generaţiilor.


Este Cartea neamului lui Iisus Hristos.

,,Aşadar, toate neamurile de la Avraam până la David sunt paisprezece; şi de la David până la strămutarea în Babilon sunt paisprezece; şi de la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt paisprezece neamuri”. (v.17)

În cele 42 de neamuri găsim pe cei care au aşteptat cu credinţă promisiunea făcută de Dumnezeu! (Facerea III,15).

Peste veacuri au fost sceptici care s-au îndoit de Naşterea lui Iisus, şi au vrut să-I şteargă  numele din istoria pământenilor.

Dar sub asistenţa Duhul Sfânt  s-au păstrat Scripturile Sfinte, care vorbesc despre Fiul lui Dumnezeu. Pentru cel credincios care nu este niciodată singur în aceste miliarde de galaxii, îi este de ajuns referatul Bibliei:

,,Şi Cuvântul S-a făcut trup şi S-a sălăşluit între noi şi am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr”. (Ioan I,14).
Biserica întemeiată de El, păstrează cu fidelitate acest Adevăr! Şi astfel primim răspuns la întrebarea existenţială care nu este doar o ,,piatră filozofală”, ci Piatra din capul unghiului: ,,care este Biserica Dumnezeului celui viu, stâlp şi temelie a adevărului. Şi cu adevărat, mare este taina dreptei credinţe: Dumnezeu S-a arătat în trup, S-a îndreptat în Duhul, a fost văzut de îngeri, S-a propovăduit între neamuri, a fost crezut în lume, S-a înălţat întru slavă”. (Epistola întâia către Timotei a Sf. Ap. Pavel (lII,15-16)

Deşi nu ştiau mai nimic despre Ceruri, contestatarii au pus la index Cărţile Sfinte, şi au dorit să cerceteze doar cu mintea lor, Eternitatea. Sf. evanghelist Luca a vrut doar să-i ajute pe împotrivitori, ca să nu-şi mai înfierbânte raţiunea, molipsind lumea cu filozofiile  concepţiei materialist-dialectice, şi a scris:

,,Deoarece mulţi s-au încercat să alcătuiască o istorisire despre faptele deplin adeverite între noi, aşa cum ni le-au lăsat cei ce le-au văzut de la început şi au fost slujitori ai Cuvântului, am găsit şi eu cu cale, preaputernice Teofile, după ce am urmărit toate cu de-amănuntul de la început, să ţi le scriu pe rând, ca să te încredinţezi despre temeinicia învăţăturii pe care ai primit-o“. (Lc. 1, 1-4)

Acest Eveniment petrecut între Cer şi pământ, numit popular Crăciunul, a surprins  şi Poporul ales care nu şi-a putut închipuit vreodată  că Dumnezeu poate trimite la ei pe unicul Său Fiu.

,,Şi nimeni nu s-a suit în cer, decât Cel ce S-a coborât din cer, Fiul Omului, Care este în cer”. (Ioan  III,13)

Dovadă că după cele petrecute nu au înţeles nimic din planul Sf.Treimi, şi l-a zidul Plângerii încă îl mai aşteaptă pe Mesaia să-i izbăvească. Toate prorociile Vechiului Testament descriu desluşit despre ,,Plinirea Vremii”.

Prorocii au strigat întruna mesajul Tatălui, pe care l-au cântat îngerii ca un colind pe câmpia Betleemului, împreună cu păstorii:„Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire”. (Luca II,14)

Iată ce spune profetul Isaia cu sute de ani înaintea acestui Praznic Împărătesc: ,,Pentru aceasta Domnul meu vă va da un semn: Iată, Fecioara va lua în pântece şi va naşte fiu şi vor chema numele lui Emanuel”. (VII,14)

Totul părea o poveste, deşi strămoşii au transmis din generaţie în generaţie,  aşteptarea acestui moment.

Ne-a spus  chiar şi locul unde se va naşte Fiul, şi tot ce se va întâmpla cu El, dar nu au crezut.
Ce ziceţi despre această prorocie împlinită şi ea întocmai ca toate celelalte?

,,Şi tu, Betleeme Efrata, deşi eşti mic între miile lui Iuda, din tine va ieşi Stăpânitor peste Israel, iar obârşia Lui este dintru început, din zilele veşniciei”. (Mihea V,1).

Ştiaţi că Betlehem înseamnă Casa  Păinii? Creştinii au înţeles că au nevoie de Sf. Taine, şi cei care cred primeasc Pâinea Vieţii, pe Iisus Hristos!
Misterele nu ne mai impresionează,  fiindcă  noi credem  că aparţinem lui Dumnezeu şi totul este posibil!

Taina cea din veac ascunsă şi de îngeri neştiută a fost lămurită pentru totdeauna în Nazaret: ,,Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu. Şi iată vei lua în pântece şi vei naşte fiu şi vei chema numele lui Iisus. Şi a zis Maria către înger: Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu ştiu de bărbat? Şi răspunzând, îngerul i-a zis: Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri; pentru aceea şi Sfântul care Se va naşte din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema”. (Luca I,31-31,34-35).

Este Întruparea sau Chenoză, aşa că descoperirile viitoare nu ne vor aduce decât certitudini, pentru că ,,La început a făcut Dumnezeu cerul şi pământul”. (Facerea I,1)

Pericopa citită astăzi este denumită Evanghelia Identităţii. Domnul are nu doar Identitate pământească ci şi cerească, iar evanghelistul Luca dă răspuns întrebărilor. Nu sunt doar nişte versete... un Adevăr care a rezistat timpului deoarece este dumnezeiesc, şi după atâta ştiinţă El rămâne în Veci. Şi în acea
Zi toată omenirea va vedea că nu a fost doar o ,,poveste” de Crăciun!

,,Fiu al lui Iosif... Fiul lui Adam, Fiul lui Dumnezeu”. (Luca III,23,38).

Şi în ţinutul acela erau păstori, stând pe câmp şi făcând de strajă noaptea împrejurul turmei lor.

,,Şi iată îngerul Domnului a stătut lângă ei şi slava Domnului a strălucit împrejurul lor, şi ei s-au înfricoşat cu frică mare.Dar îngerul le-a zis: Nu vă temeţi. Căci, iată, vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul. Că vi s-a născut azi Mântuitor, Care este Hristos Domnul, în cetatea lui David”. (Luca II,8,11).

Nici un creştin  nu se poate motiva sau absenta, câtă vreme este botezat în numele Lui.

,,Chipul şi asemănarea” ridică conştiinţe spre Cer pentru a înţelege. ,,Drept aceea, având Arhiereu mare, Care a străbătut cerurile, pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să ţinem cu tărie mărturisirea”. (Evrei  IV,14).

La Roma împărăţea Cezarul Octavianus Augustus şi în provincia Palestina Irod cel Mare. Recensământul pe timpul guvernatorului Quirinius este dictat de romani şi astfel se explică drumul Sfintei Familii la Betleem.

Citiţi profeţiile şi veţi vedea că numai Dumnezeu le putea aranja în felul acesta. Istorici ca Eusebiu de Cezareea, Tacit, Pliniu cel Tânăr, Iosif Flavius, vorbesc despre istoricitatea evenimentelor. Un istoric evreu caracterizează domnia lui Irod: ,,S-a suit pe tron ca o vulpe, a domnit ca un tigru şi a murit ca un câine”.

Biografia tiranului Irod care-şi ucide copiii, soţia si rudele pentru a-şi păstra tronul, explică uciderea pruncilor din Betleem.
Kepler confirmă apariţia stelei în conjunctura dintre Venus şi Saturn. Magii Melchior, Gaşpar, Baltazar sunt înţelepţi ai Babilonului care studiază astrologia vremii şi parcurg distanţa până la Ierusalim în 40 de zile.

Şi iată versurile lui Friedrich Schiller în Oda Bucuriei: ,,Slavă ţie stea curată Voie bună pe pământ  Astăzi te simţim aproape Sol din Rai cu soare sfânt” (Ludwig van Beethoven Simfonia a 9-a):

,,Cine zic oamenii că sunt Eu?’’, este întrebarea pusă de Iisus, Apostolilor, lui Irod, fariseilor, cărturarilor, lui Pilat şi chiar nouă astăzi.

Împreună cu apostolul Petru şi Toma noi rostim: ,,Tu eşti Hristos, Fiul lui Dumnezeu Celui viu’’.

Degeaba L-au contestat, înjurat, hulit, prigonit, înjosit, răstignit! Secolul luminilor şi reprezentanţi ca Renan, Descartes, Voltaire, Brown (Codul lui Da Vinci), si alţii au vărsat cuvinte mârşave.

Suntem Creştini!

,,Ai învins Galileene!’’, spunea muribundul  prigonitor împărat roman Iulian Apostatul. Ateiştii ar trebui să înveţe din scena Gadarului, unde cei doi îndrăciţi strigau de departe: ,,Ce ai cu noi Iisuse, Fiul lui Dumnezeu?’’

Unii au înţeles pe patul morţii că singura Carte care-i poate linişti este Biblia, iar numele care îi poate salva este Hristos. Ferice de cei care învaţă din căinţa tâlharului de pe cruce, sau rostirea sutaşului.

Acesta este Crezul nostru:

,,Și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut; Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.
Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara, şi S-a făcut om’’.
 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii

  • Andreea 05 Jan, 2019 22:32 Foarte frumos articol ! Mi-a placut enorm comparația dintre “ piatra filosofală “ si “ piatra din capul Unghiului “ . M-am bucurat sa cad ca este un articol scris de un părinte , oarecum mi-a confirmat ceea ce căutam si anume comparația .