Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
21:45 01 10 2022 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ
a

Curtea de Conturi a verificat Ministerul Afacerilor Interne. Ce abateri au fost constatate

ro

10 Feb, 2020 00:00 2292 Marime text

Ministerul Afacerilor Interne (MAI), organ de specialitate al administraţiei publice centrale, care îndeplineşte atribuţii principale în domeniul administraţiei publice şi al ordinii, siguranţei publice şi securităţii naţionale, a fost verificat de Curtea de Conturi!


Conform Raportul public pe anul 2018, ca urmare a auditului de conformitate efectuat, în anul 2019, Curtea de Conturi a constatat abateri de la legalitate şi regularitate, însă, în funcţie de natura abaterii constatate, MAI a iniţiat o serie de măsuri în vederea înlăturării deficienţelor.


În acest sens, exemplificăm în continuare. A fost clarificată suma de 169 mii lei menţinută eronat în conturile „Creditori diverşi” şi „Debitori diverşi”, provenind din preluarea de către ordonatorul principal a soldurilor conturilor respective, datorită dizolvării şi lichidării societăţii comerciale „COMICEX". Prin OMAI nr. 53/2016 privind condiţiile de preluare a bunurilor şi documentelor societăţii comerciale „COMICEX" SA, s-a prevăzut ca bunurile şi documentele societăţii să fie preluate de Ministerul Afacerilor Interne prin structuri ale aparatului central. Entitatea a întocmit în acest sens Nota de raport pentru aprobarea scăderii din evidenţa contabilă a sumei de 169 mii lei. A fost corectată, prin note contabile întocmite de către Direcţia generală financiară evidenţa contabilă privind contul „Creditori diverşi”, în care erau menţinute eronat sume reţinute de la angajaţii proprii şi a fost virată la Bugetul de stat suma de 47 mii lei. De asemenea, Curtea de Conturi a constatat abateri cu privire la exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare întocmite la 31.12.2018, la calitatea gestiunii economico-financiare în legătură cu scopul, obiectivele şi atribuţiile prevăzute în actele de înfiinţare ale entităţii şi a identificat unele carenţe legislative.


Astfel, decontarea cheltuielilor de deplasare pe timpul concediului de odihnă, aferente anului 2017, nu a fost efectuată prin conturile corespunzătoare, adică aceste cheltuieli nu au fost înregistrate în contul „Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul”, ci au fost înregistrate la momentul plăţii lor direct pe cheltuiala anului 2018 (şi nu prin utilizarea contului „Rezultatul reportat”, în corespondenţă cu cel de finanţare „Casa”).


Nu a fost actualizat Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne cu modificările intervenite în structura tehnică a construcţiilor şi terenurilor, cu modificarea valorii contabile ca urmare a reevaluării acestora, ceea ce a avut drept consecinţă denaturarea Inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului în privinţa realităţii şi fidelităţii datelor transmise Ministerului Finanţelor Publice.


Referitor la identificarea unor carenţe legislative, Curtea de Conturi a constatat că se impune a fi modificat şi actualizat OMAI nr. 29/2011 privind competenţele de achiziţie a produselor şi serviciilor în Ministerul Administraţiei şi Internelor, conform prevederilor Legii nr. 98/2019 privind achiziţiile publice. Modificarea se impune, în primul rând, din faptul că în cuprinsul acestui ordin se face referire la un act normativ abrogat, respectiv OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.


În anul 2019, Direcţia generală logistică a elaborat proiectul unui nou ordin privind competenţele de elaborare, avizare şi aprobare a specificaţiilor tehnice, în care a fost menţinută această modalitate de avizare a specificaţiilor tehnice, care nu asigură eficientizarea activităţilor de achiziţie publică. Totodată, în ceea ce priveşte realizarea unei concepţii unitare de înzestrare a structurilor MAI cu produse şi echipamente similare, prin asigurarea interoperabilităţii/compatibilităţii acestora, trebuie menţionat faptul că ordonatorii secundari de credite din cadrul MAI au misiuni şi atribuţii diferite (Poliţia Română, Poliţia de Frontieră, Inspectoratul General al Situaţiilor de Urgenţă, Inspectoratul General pentru Imigrări, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române), astfel că nevoile de înzestrare sunt diferite.


Avizul solicitat prin OMAI nr. 29/2011 este un aviz formal, întrucât personalul încadrat la Serviciul tehnic – DGL nu participă efectiv la procedura de achiziţie, iar pentru produsele achiziţionate la nivelul structurilor subordonate, care nu fac obiectul achiziţiei centralizate, nefiind produse identice care să poată fi utilizate de toate structurile, acest aviz reprezintă un demers în plus, care are ca efect prelungirea perioadei de avizare a documentaţiei şi, implicit, a achiziţiei efective. Mai mult decât atât, la nivelul unităţilor subordonate există specialişti care au experienţa necesară pentru avizarea caracteristicilor tehnice.


Constatări la entităţile din subordinea MAI


În anul 2019 s-a efectuat misiunea de audit financiar şi asupra transferurilor efectuate către unităţi din subordine: Inspectoratul General al Poliţiei, Baza de Administrare şi Deservire a Jandarmeriei Române, Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră.


Deşi s-au constatat unele deficienţe, o parte dintre acestea au fost remediate de către conducerea entităţilor în timpul misiunii de audit, acestea referindu-se, în principal, la: - virarea la bugetul de stat a sumelor prescrise, reprezentând garanţii de participare la licitaţii şi garanţii de bună execuţie (Inspectoratul General al Poliţiei Române, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, Baza de Administrare şi Deservire a Jandarmeriei Române); - actualizarea contractelor de garanţii materiale, corespunzător modificărilor intervenite în salariile tarifare de bază ale gestionarilor, prin calcularea şi actualizarea garanţiilor materiale raportat la creşterile salariale aferente anului 2019 (Inspectoratul General al Poliţiei Române); - virarea la bugetul de stat a sumelor reprezentând donaţii pentru acordarea de ajutoare umanitare populaţiei afectate de inundaţii pe Dunăre (Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră).


De asemenea, Curtea de Conturi a constatat că nu au fost întreprinse măsurile legale în vederea actualizării Inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, bunuri aflate în administrarea Inspectoratului General al Poliţiei Române, Bazei de Administrare şi Deservire a Jandarmeriei Române, ca urmare a:
- modificării valorii contabile a terenurilor şi construcţiilor în urma operaţiunii de reevaluare efectuată în ultimii doi ani; - modificărilor (intrări/ieşiri) intervenite în patrimoniul public al entităţilor. Nu au fost evidenţiate corect, prin contul de execuţie, angajamentele legale de plătit. Din analiza soldului contului „Furnizori” la 31.12.2018 s-a constatat că suma de 116 mii lei, reprezentând facturi neachitate către furnizori nu a fost reflectată în coloana 7 (angajamente legale de plătit) din Anexa nr. 7 la situaţiile financiare. De asemenea, nu a fost respectată monografia contabilă cu privire la valorificarea deşeurilor de aluminiu (plăcuţele cu numere de înmatriculare), plastic şi tonere (Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti).


Nu s-a întocmit un act adiţional în vederea diminuării valorii contractului care a avut ca obiect lucrări de reparaţii curente, contract care a fost întrerupt înainte de finalizarea întregii cantităţi de lucrări. Din analiza documentelor puse la dispoziţie, aferente contractului de reparaţii curente la etajul 1 şi casa scării corp B151 a unui imobil situat în municipiul Bucureşti, în valoare de 447 mii lei (cu TVA), s-a constatat că, deşi a fost întocmit procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor pentru lucrări executate în sumă de 355 mii lei (cu TVA), autoritatea contractantă nu a întocmit un act adiţional pentru diminuarea lucrărilor la care să ataşeze nota de renunţare asumată de constructor pentru lucrările neexecutate.


Citeşte şi:

Curtea de Conturi, în control la procurorii Antimafia. Ce au găsit la DIICOT (document)

Nereguli descoperite de inspectorii Curţii de Conturi la Primăriile Cogealac şi Topraisar din judeţul Constanţa (documente)

Creanţe neîncasate, patrimoniu neinventariat, achiziţii fără respectarea legii Primăriile Bărăganu şi Costineşti, verificate de Camera de Conturi Constanţa (documente)
 
Urmareste-ne pe Google News

Ti-a placut articolul?

Comentarii