Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
17:06 11 05 2021 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Curtea de Conturi, în control la procurorii Antimafia. Ce au găsit la DIICOT (document)

ro

06 Feb, 2020 00:00 3158 Marime text

Curtea de Conturi în control la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism  (DIICOT). Raportul poarte fi vizualizat în secţiunea Documente.
 
Conform Raportul public pe anul 2018, ca urmare a auditului de conformitate efectuat, au fost constatate unele abateri de la legalitate şi regularitate în ceea ce priveşte acordarea concediilor de odihnă suplimentare, precum şi în cazul depozitului constituit pentru acţiuni privind organizarea şi constatarea infracţiunilor flagrante sau ocazionate de folosirea  investigatorilor sub acoperire, a informatorilor ori a colaboratorilor acestora, la dispoziţia procurorului-şef al DIICOT.   
 
DIICOT are personalitate juridică, fiind ordonator terţiar de credite în cadrul Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, finanţarea cheltuielilor curente şi de capital asigurându-se integral de la bugetul de stat, fondurile destinate DIICOT fiind evidenţiate distinct în bugetul MP-PÎCCJ.
 

Constatări
 

Acordarea unor zile de concediu de odihnă suplimentar, în baza unui ordin emis de  către ordonatorul de credite, fără respectarea tuturor prevederilor legale, cu consecinţa acordării unor drepturi de personal necuvenite. Valoarea estimativă a abaterii constatate este de 11,8 mii lei, reprezentând contravaloarea indemnizaţiilor de concediu suplimentar de odihnă, din care: 11,3 mii lei intră sub incidenţa Legii nr. 78/28.03.2018 privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială, iar diferenţa în sumă de 0,5 mii lei a fost recuperată.  
 
La nivelul Departamentului economico-financiar şi administrativ nu a fost elaborată o procedură operaţională cu privire la modul de utilizare a depozitului constituit în baza art. 20 din OUG nr. 78/2016 pentru organizarea şi funcţionarea  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu consecinţa organizării deficitare a evidenţei contabile. Conform actelor normative în vigoare referitoare la organizarea şi funcţionarea DIICOT, în perioada 2016-2018, la nivelul entităţii s-a constituit anual, la dispoziţia procurorului-şef al DIICOT, un depozit pentru acţiuni privind organizarea şi constatarea infracţiunilor flagrante sau ocazionate de folosirea investigatorilor sub acoperire, a informatorilor ori colaboratorilor acestora.
 
Din examinarea documentelor, s-a constatat faptul că, deşi prin ordin al procurorului-şef a fost stabilit modul general de gestionare şi utilizare a depozitului, la nivelul Departamentului economico-financiar nu a fost elaborată o procedură operaţională conform normelor legale în vigoare, cu privire la controlul intern care să ţină cont şi de specificitatea acestei activităţi, având drept consecinţe:
 
a) neînregistrarea operaţiunilor economice referitoare la transferarea calităţii de titular de avans către procurorul de caz, precum şi la descărcarea de obligaţiile calităţii de titular de avans de către acesta, ca urmare a încasării, respectiv justificării sumelor avansate în vederea organizării acţiunilor de flagrant, aşa cum s-a prevăzut în ordinele emise de procurorul-şef;
b) organizarea în mod defectuos a evidenţei contabile referitoare la depozitul constituit pentru organizarea şi constatarea infracţiunilor flagrante sau ocazionate de folosirea investigatorilor sub acoperire, a informatorilor ori colaboratorilor acestora, aşa cum s-a prevăzut şi la art. 9 (1) din ordin.
 

Procedând astfel, există riscul restituirii unor sume mai mici către bugetul de stat,  situaţiile financiare trimestriale nu reflectă realitatea plăţilor efectuate, nefiind  raportate, iar cele de la finele anului nu oferă siguranţa unei imagini fidele în ceea ce priveşte utilizarea depozitului.
 
În timpul misiunii de audit, prin emiterea ordinului procurorului-şef, au fost luate măsuri care să conducă la înlăturarea deficienţei. Evidenţa contabilă a sumelor utilizate din depozitul constituit în baza art. 20 din OUG nr. 78/2016 pentru organizarea şi funcţionarea DIICOT, precum şi  pentru modificarea şi completarea unor acte normative nu s-a condus şi nu s-a organizat cu respectarea întocmai a prevederilor legale în vigoare, întrucât:
 
1) nu au fost înregistrate în contabilitate operaţiunile efectuate pe parcursul exerciţiilor bugetare 2016, 2017 şi 2018 privind eliberarea de sume către procurorul de caz, din avansul iniţial ridicat din conturile de trezorerie, concomitent  cu  transferarea  calităţii  de  titular  de  avans,  precum  nici  cele  de  restituire  de  sume  de  către procurorul de caz, concomitent cu descărcarea acestuia de obligaţiile de titular de avans;
 
2) operaţiunile  de  trecere  pe  cheltuieli  a  sumelor  nerecuperate  în  urma  organizării  acţiunii  de  flagrant  sau  ocazionate  de  folosirea  investigatorilor  sub  acoperire,  a  informatorilor  ori  colaboratorilor  acţiunilor  de  flagrant se regăsesc în contabilitatea entităţii într-o sumă totală, înregistrată la finele exerciţiilor financiare 2016, 2017 şi 2018, fără a fi înregistrate cronologic şi sistematic conform prevederilor legale;
 
3) ridicarea sumelor din trezorerie în perioada 2016-2018 s-a efectuat în lipsa referatului motivat prevăzut de art. 3 (1) al Ordinului procurorului-şef al DIICOT nr. 14/2007, valabil până la data de 28.01.2018;
 
4) sumele trecute pe cheltuieli (164,4 mii lei în anul 2016, 316,6 mii lei în anul 2017 şi 478,5 mii lei în anul 2018) nu au putut fi verificate de Curtea de Conturi, întrucât evidenţa contabilă nu a fost organizată în mod corespunzător;
 
5) conform  calculelor  efectuate  de  către şefului  Serviciului  financiar  salarizare,  contabilitate,  buget,  control  financiar  preventiv  şi  angajamente  bugetare,  în  suma  raportată  ca  fiind  cheltuită  au  fost  incluse  şi  alte  cheltuieli decât cele prevăzute de OUG nr. 78/2016şi anume comisioanele bancare aferente operaţiunilor de transfer prin Bancpost/Banca Transilvania, în condiţiile în care acest  cont este deschis pe numele  managerului economic;  
 
6) adresele semnate de către procurorul-şef al DIICOT, prin care se dispune Departamentului economico-financiar şi administrativ alocarea/încasarea sau trecerea pe cheltuieli a fondurilor aferente depozitului constituit pentru acţiuni privind organizarea şi constatarea infracţiunilor flagrante sau ocazionate de folosirea investigatorilor sub acoperire, a informatorilor ori colaboratorilor, documente aferente perioadei 2016-2018, nu au fost înregistrate la registratura departamentului, nu au fost opisate, arhivate, unele dintre acestea nefiind nici îndosariate;
 
7) în perioadele de efectuare a concediului de odihnă, gestiunea nu s-a predat persoanei înlocuitoare pe bază de proces-verbal, iar disponibilul nu s-a verificat periodic;
 
8) evidenţa electronică utilizată nu poate fi încadrată în caracteristicile specifice unui sistem informatic, întrucât datele sunt procesate şi întreţinute în fişiere de tip Excel, deficitare din punct de vedere al securităţii informaţiilor  stocate/gestionate, al accesului securizat pe bază de parole pentru înregistrarea/verificarea datelor, fapt care poate influenţa caracterul veridic şi/sau acurateţea datelor şi informaţiilor la un anumit moment, ceea ce poate conduce, de asemenea, la raportări eronate;
 
9) nu au fost efectuate copii de siguranţă, datele fiind stocate pe un calculator, iar utilizarea fişierelor de tip Excel nu permite jurnalizarea şi restricţionarea accesului la date; nu există o procedură de reconciliere a datelor/informaţiilor gestionate electronic  cu cele din evidenţa financiar-contabilă, în baza cărora se întocmesc situaţiile financiare, mai mult, chiar evidenţa electronică este cea care stă la baza înregistrărilor contabile ale DIICOT efectuate la finele exerciţiului bugetar cu privire la calculul sumelor rămase de restituit bugetului de stat şi al sumelor trecute pe cheltuieli.
 

Recomandări

 
Continuarea demersurilor iniţiate prin emiterea ordinului procurorului-şef al DIICOT, în sensul elaborării şi implementării procedurii operaţionale de utilizare a depozitului constituit în baza art. 20 din OUG nr. 78/2016 în conformitate cu prevederile legale în vigoare referitoare la controlul intern, cât şi a celor din domeniul financiar-contabil; elaborarea unei monografii contabile aferente operaţiunilor economice cu privire la depozit, aprobate de ordonatorul principal de credite, cu respectarea normelor legale în vigoare, eventual  prin  consultarea  Ministerului Finanţelor Publice în legătură cu aspectele legate de specificul activităţii DIICOT; pentru identificarea şi corectarea eventualelor erori raportate în conturile de execuţie a exerciţiilor financiare ale anilor 2016-2018 se vor dispune măsuri care să asigure refacerea situaţiilor centralizatoare întocmite de către şeful de serviciu desemnat cu gestionarea depozitului, în baza cărora s-au efectuat înregistrările contabile privind cheltuielile efectuate prin confruntare cu documentele  justificative  aprobate de către procurorul-şef, precum şi corectarea plăţilor raportate în conturile de execuţie/recuperarea eventualelor pagube, dacă este cazul.
 
Citeşte şi
 
Recompense neimpozitate, la Curtea Constituţională, RMN-uri ce nu trebuiau decontate, la Curtea Supremă, şi chirii plătite în avans de Avocatul Poporului

„Cheltuieli fără bază legală“ Ce vrea Curtea de Conturi de la Consiliul Superior al Magistraturii

Curtea de Conturi a obligat Primăria Constanţa să pună în funcţiune echipamentul de supraveghere video din Parcul Arheologic (document)
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii