Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
14:35 28 02 2020 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Un fost consilier local PSD va fi despăgubit Încep exproprierile imobilelor situate pe amplasamentul viitoarei Săli Polivalente din Constanța (document)

ro

24 Jun, 2019 00:00 4754 Marime text
Săptămâna aceasta, consilierii locali municipali vor vota procedurile pentru demararea exproprierilor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul obiectivului de investiții de utilitate publică și de interes local „Sală Sport Polivalentă - 5.000 de locuri”, realizat prin Compania Națională de Investiții (vezi secțiunea „Documente”). Un fost consilier local municipal al defunctului PPDD care sărise în barca PSD, Mihai Valentin Surghie (foto), urmează să fie despăgubit de Primăria Constanța pentru o parte din terenurile din zonă pe care urmează să fie construită Sala Polivalentă.
 
Valentin Surghie este asociat la SC Metal Construct SRL și asociat la SC Sidex SRL și SC Laborator Sidex SRL. Consilierul local este, de asemenea, membru fondator al Asociației Club Sportiv Metalul Constanța. În noiembrie 2015, acesta a demisionat din Consiliul Local Municipal.
 
Primăria Constanța a eliberat la data de 22 februarie 2019 certificatul de urbanism cu numărul 582, aferent proiectului de construire Sală Sport Polivalentă. Compania Națională de Investiții (instituție aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice) a semnat, în data de 17 decembrie 2018, contractul privind proiectarea și execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Sală Sport Polivalentă - 5.000 de locuri, municipiul Constanța, județul Constanța” din bulevardul Aurel Vlaicu nr. 254, zona Badea Cârțan, cu Asocierea SC Euromateria SRL, SC Aduro Impex SRL, Conpat SCARL - Delta CON SRL, Research Consorzio Stabile SC ARL. 

Valoarea contractului de finanțare este de 67.913.330,34 de lei (cu TVA, cote și taxe incluse), iar durata lucrărilor de proiectare și execuție va fi de 27 de luni (din care 3 luni pentru proiectare).
 

De ce se recurge la expropriere de utilitate publică


O parte din amplasamentul viitoarei Săli Polivalente are o situație juridică incertă. În zonă există un teren de rugby, care a fost dat în folosință unui club de sport. În vecinătatea acestuia, există un teren care este proprietatea unei persoane juridice care a notificat primăria Constanța. Totodată, un teren care aparține RATC are sechestru instituit de ANAF.
 
În cursul lunii noiembrie a anului 2018, la un interval de aproximativ 11 ani de la efectuarea formalităților de publicitate imobiliară în vederea asigurării opozabilității drepturilor reale imobiliare ale Municipiului Constanta față de terți, Primăria a fost notificată prin adresa nr. 206874/28.11.2018 de Asociația Club Sportiv „Metalul“ cu privire la faptul că pe terenul ce constituie viitorul amplasament al Sălii Polivalente aceasta deține în proprietate clădirile C1-vestiar, în suprafață construită de 227,00 mp C2, tribună în suprafață de 474,00 mp, așa cum sunt identificate în documentația cadastrală.
 
Asociația Club Sportiv „Metalul“ a pretins drept de proprietate și asupra aleilor din incintă, rețele de utilități, gradene, covor gazon natural, tabelă de marcaj electronică împrejmuire gard și instalațiile de drenaj, precum și un drept de folosință asupra terenului în suprafață de 14.553,43 mp pe toată durata de existență a construcțiilor, toate situate în Constanța, str. Badea Cârțan, Baza Sportivă Somaco. Prin adresa nr. 6370/08.10.1986, emisă de Comitetul executiv al Consiliului Popular al Municipiului Constanța, se comunica Întreprinderii de Materiale în Construcții Constanța „acordul de principiu” pentru repartizarea zonei sportive din cadrul parcului de agrement și sport din Tomis Nord” și amenajarea unui teren de fotbal în suprafață de 14.000,00 mp.
 
Conform dispozițiilor HG nr. 1176/02.11.1990 privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni în Industrie, Întreprinderea de Materiale în Construcții Constanța s-a reorganizat în SC Somaco SA. Ulterior, prin HCL nr. 123/2000, se respinge cererea SC Somaco SA București Sucursala Constanța privind emiterea acordului Consiliului Local al Municipiului Constanța necesar intrării în proprietate asupra terenului aferent obiectivului Baza Sportivă „Conpref“, cu o suprafață de 15.310,44 mp.
 
Conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 59/22.12.2005 încheiat sub semnătură privată, SC Somaco SA București vinde către SC Structuri din Oțel SRL patrimoniul bazei sportive a SC Somaco SA Tomis Nord, situată în Constanța, în suprafață totală de 14.553,43 mp.
 
Prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 740/31.12.2005 încheiat sub semnătură privată, SC Structuri din Oțel SRL vinde către Surghie Valentin Mihai și Surghie Elisabeta patrimoniul bazei sportive (fosta SC Somaco SA). De asemenea, prin contractul de vânzare-cumpărare din data de 15.06.2008 încheiat sub semnătură privată, Surghie Valentin Mihai și Surghie Elisabeta vând către Asociația „Clubul Sportiv Metalul Constanța” patrimoniul bazei sportive (fosta SC Somaco SA) amplasate pe terenul în suprafață totală de 14.553,43 mp.
 
Conform adresei SPIT nr.T5449/21.01.2019, la data de 16.01.2019, Surghie Valentin-Mihai a înregistrat declarația de scoatere din evidență a bunurilor imobile înregistrate pe persoană fizică, înregistrate în baza contractului de vânzare-cumpărare din data de 15.06.2008 încheiat cu Asociația „Clubul Sportiv Metalul” Constanța, procesului-verbal de predare-primire din data de 15.06.2008 și actului recognitiv cu încheiere de autentificare nr. 251/05.06.2008, tot la aceeași dată, respectiv 16.01.2019, Asociația „Clubul Sportiv Metalul” Constanța a solicitat înscrierea în evidențele fiscale a imobilului reprezentând Baza Sportivă (fosta SOMACO), compus din construcții și teren în folosință, declarație la care a anexat fotocopia contractului de vânzare-cumpărare din data de 15.06.2008, încheiat cu numiții Surghie Valentin-Mihai și Surghie Elisabeta.
 
În adresa SPIT nr. T1045/08.01.2019 se menționează că S.M.0 Prefabricate pentru Construcții SA (fosta SC SOMACO SA) figurează înregistrată în evidențele fiscale cu imobil situat în Constanța, str. Badea Cartan, cartier Tomis Nord, compus din clădire - vestiare și anexe, teren sportiv și teren intravilan în folosință în suprafață de 15.310,28 mp, cu mențiunea că nu deține documente justificative privind modul de dobândire. În cea de-a doua speță, prin Decizia nr. 361/11.11.1972 emisă de Consiliul Popular al Județului Constanța, se transmite din administrarea municipiului Constanta în administrarea întreprinderii de Transporturi Constanța terenul proprietate de stat în suprafață de 2,67 ha situat în municipiul Constanta, bd. Aurel Vlaicu, la vest de complexul sportiv „Voința”.
 
Prin HCL nr. 459/21.11.2003 se aprobă retragerea dreptului de administrare al RATC pentru terenul în suprafață de 2,54 ha situat în Complexul Sportiv „Badea Cârțan”. Regia Autonomă de Transport în Comun Constanța a informat Primăria că deține pe același amplasament o construcție cu destinația de vestiar în suprafață de 334,00 mp, construcție notată C3 în extrasul de carte funciară nr. 208774, pentru care a prezentat autorizația nr. 3891/14.06.1989 pentru executare de lucrări „grup sanitar cu vestiare”.
 
Nici RATC nu a efectuat formele de publicitate imobiliară, însă pretinde un drept asupra construcției-vestiar. Totodată, prin adresa nr. 73838/2018, RATC a informat Primăria că mijlocul fix „clădire stadion” cu număr de inventar 11210 se află sub sechestru la ANAF, conform procesului-verbal de sechestru nr. 9052/06.04.2017.
 
În prezent, prin dosarul civil nr. 249/118/2019, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamanta Asociația Clubul Sportiv Metalul Constanța a solicitat în contradictoriu cu Primarul municipiului Constanța, Municipiul Constanța prin Primar și Consiliul Local al municipiului Constanța anularea certificatului de urbanism nr. 4155/09.11.2018, eliberat pentru desființarea construcțiilor Cl, C2, C3, C13, C14, C15, situate în Constanta, b-dul Aurel Vlaicu nr. 254.
 
Menționăm că imobilele C1 și C2, pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism de desființare nr. 4155/09.11.2018, fac obiectul contractelor de vânzare-cumpărare enumerate anterior. Următorul termen de judecată a fost stabilit pentru data de 7.08.2019.
 
Al doilea dosar civil, nr. 1768/212/2019, aflat pe rolul Judecătoriei Constanța, având ca obiect acțiune posesorie, prin care Asociația Club Sportiv Metalul Constanța solicită obligarea pârâților Primarul municipiului Constanța, Municipiul Constanța prin Primar, Consiliul Local al municipiului Constanța să înceteze orice act de tulburare a posesiei și folosinței asupra imobilului situat în Constanța, str. Badea Cârțan, în suprafață totală de 14.553,43 mp. La termenul de judecată din data de 14.06.2019, în temeiul art.413 alin.1, pct. 1. din Codul de procedură civilă, instanța de judecată a dispus suspendarea judecății până la soluționarea definitive a dosarului civil nr. 249/118/2019.
 
Potrivit art. 1 alin 2 din HG 53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, „Coridorul de expropriere reprezintă suprafața de teren cu sau fără alte imobile aferente, ce urmează a fi afectată de lucrările prevăzute la art. 2 alin. (1) din lege, stabilită pe baza variantei finale a studiilor de fezabilitate sau a documentațiilor de urbanism, după caz, aprobate în conformitate cu prevederile legale în vigoare și delimitate în baza unui plan topografic realizat în sistemul național de proiecție STEREOGRAFIC 1970.
 
Potrivit art. 1, alin. 5 din HG 53/2011, documentația privind coridorul de expropriere va avea anexată lista proprietarilor și a altor titulari de drepturi reale. Conform documentației, pentru realizarea obiectivului de investiții este necesară o suprafață totală de 60.192,00 mp, teren care va fi ocupat definitiv, aflat în intravilanul teritorial administrativ al municipiului Constanța, iar imobilele afectate de coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local, respectiv amplasamentul „Sală Sport Polivalentă – 5.000 locuri“ sunt identificate ca fiind construcțiile C1, C2, C3, construcții pentru care au fost identificați ca proprietari/titulari ai unor drepturi reale Asociația „Clubul Sportiv Metalul” Constanța și Regia Autonomă de Transport în Comun Constanța.
 
Imobilele cuprinse în coridorul de expropriere reprezintă proprietatea privată a persoanelor juridice sus menționate, în suprafață totală de 1.035,00 mp, iar transferul dreptului de proprietate asupra acestora în proprietatea publică a municipiului Constanța, operată de drept la data emiterii actului administrativ de expropriere, după o justă despăgubire.
 
Sumele necesare plății despăgubirilor în vederea efectuării exproprierii potrivit acestui amplasament sunt stabilite prin raportul de evaluare întocmit de un expert autorizat ANEVAR, conform prevederilor art. 5 alin. 1 al Legii 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, realizat de SC Management Consulting Solutions SRL, prin evaluator dr. ing. Dragoș Mihai Ipate.
 
Sumele individuale aferente despăgubirilor pentru imobilele ce fac parte din coridorul de expropriere sunt în cuantum de :
- 38.136,00 euro pentru construcție vestiar - Cl (227,00 mp) - 27.492,00 euro pentru construcție tribună - C2 (474,00 mp) - 58.784,00 euro pentru construcție vestiar - C3 (334,00 mp). Aceste sume vor fi alocate de la bugetul local al municipiului Constanța.
 

Despre proiectul „Sala Polivalentă”

 
Proiectul „Sală sport Polivalentă” va avea o amprentă la sol de aproximativ 9.820 metri pătrați, fiind desfășurată pe trei niveluri, cu un total de 18.500 mp, având o capacitate de 5.000 de locuri. Clădirea va fi una multifuncțională și va cuprinde terenuri de handbal, baschet și volei, cu zonă de protecție specifică fiecărui sport, conform instrucțiunilor fiecărei federații sportive în parte. Zona gradenelor va asigura locurile pentru publicul spectator, aproximativ 4.000 de locuri în gradene fixe, 1.300 de locuri în gradene telescopice, aproximativ 800 de locuri în varianta folosirii spațiului de joc pentru amplasarea scaunelor suplimentare.
 
Baza sportivă va dispune și de o sală de antrenamente, dar și de spații pentru publicul spectator, sportivi, spații administrative, spații destinate securității și organizatorilor de evenimente, spații de depozitare și spații tehnice, precum și spații de tip comercial, cum ar fi cafenele, magazine cu caracter sportiv, și de spații special amenajate pentru transmisiuni sportive, presă și VIP. 
 
Lucrările aferente acestui contract sunt finanțate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și se realizează prin Compania Națională de Investiții în conformitate cu prevederile OG 25/2001 cu modificările și completările ulterioare. Unitatea Administrativ-Teritorială a municipiului Constanța se va ocupa de execuția branșamentelor la utilități, precum și de o parte a amenajărilor exterioare, până la finalizarea lucrărilor la obiectivul de investiții. 
 
Compania Națională de Investiții a anunțat că a semnat în data de 17 decembrie 2018 contractul privind proiectarea și execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Sală Sport Polivalentă – 5.000 locuri, municipiul Constanța, județul Constanța” din bulevardul Aurel Vlaicu, nr. 254, zona Badea Cârțan, cu Asocierea SC Euromateria SRL, SC Aduro Impex SRL, Conpat SCARL – Delta Con S.R.L, Research Consorzio Stabile SC ARL.
 
Citește și:
 
Sala Polivalentă din Constanța va fi construită de firma care a blocat licitațiile pentru Cazino și Parcul Arheologic (galerie foto)

Primăria Constanța a eliberat certificatul de urbanism pentru Sala Polivalentă. Unde va fi situată și cum va arăta

 
 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii

  • Ilie 24 Jun, 2019 08:53 Asta este prosteala tipic lui Fagadau. Exproprieri facute dupa cativa ani de cand a castigat functia de primar, dar pana acum ce a facut. Deci o sa mai fie nevoie de inca un mandat de vorbe goale. Acea sala polivalenta nu se v-a ridica cat o sa fie acest individ primar. Daca si acum cadem in plasa lui, ne meritam soarta.