Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
17:02 22 06 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Ministerul Turismului cere modificarea statutului Organizației de Management al Destinației Constanța - Mamaia. Câți bani sunt în conturile Asociației din taxa de promovare?(DOCUMENTE)

ro

27 Jan, 2023 00:00 2875 Marime text

 
Proiectul de hotărâre privind înființarea Asociației Organizația de Management al Destinației Mamaia-Constanța a fost aprobat de Consiliul Local Municipal pe 31 octombrie 2022.

Ulterior, pe finalul anului 2022, a avut loc ședința de constituire a Asociației “Organizația de Management al Destinației Mamaia – Constanța” (OMD Mamaia Constanța).
 
Alături de reprezentanții Primăriei și Prefecturii Constanța, Organizația Patronală Mamaia – Constanța și Asociația Patronală Resto au semnat statutul OMD Mamaia Constanța.
 
Organizația de Management al Destinației Mamaia – Constanța va gestiona activitatea de promovare și de management turistic a stațiunii Mamaia și a municipiului Constanța.
 
Primăria va asigura totodată transferul integral al sumelor colectate din taxa de promovare și de dezvoltare a turismului către Organizația de Management al Destinației Mamaia – Constanța și va aloca buget pentru reparații și investiții în zonele menționate.Din Consiliul Director al Organizația de Management al Destinației Mamaia – Constanța fac parte reprezentanții tuturor membrilor fondatori.

Astfel, din partea Primăriei Constanța în Consiliu au fost desemnați George Măndilă, consilier personal al primarului Vergil Chițac, care are și calitatea de președinte, Nicolae Bucovală – președinte la Asociatia Patronala Mamaia, Lucian Tudose – președinte Asociația Resto (n.r. deține restaurantul Corleone din stațiunea Mamaia) și Sebastian-Ionuț Puznava - presedinte Patronatul Marea (n.r. manager Victoria Resort din Mamaia, membru FIHR).

După înființare și aprobarea statutului, a început corespondența cu Ministerul Turismului, în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru OMD Mamaia-Constanța.
 
Direcţia Generală Turism din cadrul Ministerului Antreprenoriatului și Turismului a solicitat modificarea statutului, adoptat la Constanța, în vederea clarificării unor aspect de natură tehnică, a diferențierii patrimoniului de buget și a precizării cu exactitate a scopul acestei asocieri.

„Ca urmare a verificării și analizării documentaţiei, Comisia de avizare privind înființarea OMD-urilor în România, constituită prin Ordinul ministrului antreprenoriatului și turismului nr. 1443/01.09.2022, a transmis către Primăria municipiului Constanţa o notificare referitoare la necesitatea completării Statutului asociației „Organizaţia de Management al Destinaţiei Mamaia Constanţa”, susține președintele OMD Mamaia-Constanța, George Măndilă.

Aceste modificări trebuie însă să fie aprobate și de Consiliul Local Municipal în ședința din 31 ianuarie a.c.

În acest sens Statutul asociaţiei „Organizaţia de Management al Destinaţiei Mamaia - Constanța” se completează cu următoarele:

-la Art. 1 se introduce paragraful „Membrii fondatori își exprimă voința de asociere în cadrul Organizăţiei de Management al Destinaţiei Mamaia-Constanţa, pentru îndeplinirea scopului și a obiectivelor asociaţiei, conform art.4 alin. (1), pct.b din Ordinul nr.1293/2022 al Ministrului Antreprenoriatului și Turismului pentru aprobarea procedurii de avizare a organizaţiilor de management al destinaţiei”;

- la Art. 8 se introduce paragraful „Bugetul minim pentru înființarea asociației ”Organizaţia de Management al Destinaţiei Mamaia -Constanța” este de 30.000 euro;

- Art. 4 - Asociația „OMD Mamaia - Constanța" își propune ca scop principal dezvoltarea, valorificarea și promovarea potentialului turistic al destinației, prin urmatoarele: a) coordonarea și implementarea strategiei de dezvoltare și marketing turistic at destinației prin elaborarea unui proiect de stategie de dezvoltare și marketing turistic și a unui plan de acțiune; b) coordonarea procesului de realizare și implementare a brand-ului destinației; c) colaborarea cu celelalte organizații de management al destinației în vederea armoniz5rii strategiilor de marketing; d) integrează datele statistice la nivelul destinației; e) realizează cercetări de piață și studii în domeniul turismului; f) colaborează cu celelalte instituții competente Ia corelarea strategiei de marketing turistic cu strategia de dezvoltare turistică; g) contribuie la formarea resurselor umane din turism; h) cooperează cu organisme similare la nivel național și internațional pentru promovarea și cresterea atractivității destinației turistice; i) atrage fonduri naționale și europene prin diverse mecanisme financiare disponibile, rambursabile și nerambursabile, pentru dezvoltarea programelor turistice; j) intră în parteneriate cu alte destinații apropiate geografic sau tipuri de produse turistice, piețe pentru creșterea competitivității regionale a destinației; k) inițierea și/sau organizarea activităților de promovare a destinației, prin editarea, producerea distribuirea de materiale publicitare integrate, care să se alăture promovării individuale, precum și a activităților de marketing turistic, conform programelor și strategiilor de dezvoltare turistică din zona destinației Mamaia - Constanța; I) crearea unei oferte turistice integrate Ia nivelul destinației turistice;
m) alcătuirea unei baze de date care să cuprindă propunerile de proiecte din domeniul turismului, la nivelul zonei destinației și stabilirea unor priorități; n) relaționarea Centrelor de Informare Turistica din zona destinației sau  asigurarea pregătirii membrilor, a angajaților proprii și a altor operatori în turism din zona destinației, în vederea îmbunătățirii serviciiior turistice oferite de aceștia, precum și pentru crearea de noi locuri de muncă și dezvoltarea durabilă a promovării tradiției și ale culturii, a turismului din zona destinației, etc.

- Art.5 - (1) Realizarea acestor scopuri va fi urmarită prin îndeplinirea următoarelor obiective cum ar fi: 1. creșterea notorietății brandului turistic de destinație, a duratei sejurului/turist, numărului de turiști din destinație într-un an, a volumului de investiții din destinația turistică, precum și a valorii serviciilor suplimentare la nivel de destinatie; 2. dezvoltarea durabilă; 3. promovarea turismului din zona destinației, atât în interiorul destinației turistice, cât și în afara lui; 4. participarea și activarea în cadrul Organizației de Management al Destinației județene, în vederea elaborarii și implementarii politicii de dezvoltare $i marketing turistic la nivel judetean; 5. participarea la consultari publice, la dezbateri privind proiectele de hotarari ale consiliului local incidente activității turistice; 6. acordă aviz consultativ pentru structura rețelei de activități comerciale și culturale cu caracter sezonier care urmează să se desfășoare în fiecare sezon pe raza Municipiulul Constanța (altele decât unitățile de turism clasificate);
- Art. 7 - (1) Patrimoniul inițial al asociației „OMD Mamaia - Constanța" este reprezentat de aportul în numerar/ virament bancar al membrilor fondatori, necesar acoperirii cheltuielilor de organizare și funcționare și desfășurării activitaților proprii.

Patrimoniul se poate majora ulterior de către membrii asociați. Asociații vor putea aduce în patrimoniul asociației „OMD Mamaia - Constanța" și aporturi în natura.

Patrimoniul inițial al asociației „OMD Mamaia - Constanța" este de 90.000 lei, constituit din contribuția în numerar / virament bancar a membrilor fondatori, după cum urmează: Municipiul Constanța 45.000 lei; Organizația Patronală Mamaia-Constanța 15.000 lei; Asociația Patronală Resto 15.000 lei și Patronatul Marea Mamaia-Constanța 15.000 lei.

-Art. 8 - Asociația „OMD Mamaia - Constanța" are un buget propriu de venituri și cheltuleli. Bugetul minim pentru înființarea asociației „Organizația de Management al Destinației Mamaia -Constanța" este de 30.000 euro echivalentul în lei, la cursul BNR la data depunerii cererii pentru obținerea avizului; Printre sursele de finanțare se numără și sumele integrale transferate de Municipiul Constanța din taxele speciale pentru promovare turistică colectate la nivelul destinației turistice de la operatorii economici. Sumele colectate din taxa de dezvoltare și promovare a turismului și necheltuite, deja existente la data înfiintării asociației, se vor vira de către Primaria Municipiului Constanța în contul asociației dar și  sumele integrale transferate de Municipiul Constanța din taxele speciale pentru promovare turistică colectate de la operatorii economici deținători de structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare, încasate de la turiști, dar și din dividendele societăților comerciale pe care le poate înființa asociația „OMD Mamaia - Constanța".


 
Câți bani avea în cont OMD Mamaia - Constanța la finalul anului 2022?
 
Președintele Asociației, George Măndilă, spune că după  votul din Consiliul Local de modificare statutului conform recomandărilor primite, speră să obțină în termen de 10 zile, avizul de la Comisia de avizare privind înființarea OMD-urilor din cadrul Ministerului Turismului și Antreprenoriatului. Următorul pas este înregistrarea Asociației la Judecătoria Constanța pentru obținerea statutului de utilitate publică.

Având în vederea întârzierile înregistrate în procedura de avizare, OMD Mamaia – Constanța are apoi la dispoziție maxim două luni să pregătească sezonul estival 2023.

Și 4.360.000 lei, adică aproximativ 435.000 euro din taxele speciale pentru promovare turistică colectate la nivelul destinației turistice de la operatorii economici, aflați în conturile municipalității.

În privința bugetului Asociației, Măndilă spune că din calculele realizate pentru anii anteriori, din taxele pentru promovare turistică colectate de la operatorii economici din Constanța și stațiunea Mamaia se încasa aproximativ 1.500.000 lei anul, respectiv 300.000 euro.

Pentru anul acesta, bugetul ar putea fi chiar mai mare, în conformitate cu taxele și impozitele stabilite de Consiliul Local Constanța.

Cuantumul taxei este stabilit în funcție de destinația și zona de amplasare a spațiului în stațiunea Mamaia și Sat Vacanță, valoarea taxei fiind prevăzută în tabelul de mai jos:Cuantumul taxei este stabilit diferențiat în funcţie de tipul/destinația spaţiului și zona de amplasare, după cum urmează:
  1. Taxa se achită în sumă fixă anuală, integral până la data de 01.07, inclusiv, dată până la care contribuabilii au şi obligaţia depunerii declaraţiei de impunere anuale la Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local. În cazul contribuabililor nou-înființați și a celor care deschid puncte de lucru sau care dobândesc spații situate în stațiunea Mamaia și Sat Vacanță după împlinirea termenului scadent de plată al taxei, respectiv 1 iulie, depunerea declaraţiei şi plata taxei se efectuează în termen de 30 de zile de la data înfiinţării, modificării aduse actului constitutiv/statutului/autorizaţiei de funcţionare sau dobândirii, după caz.
  2. În cotă procentuală de 1% aplicată la valoarea totală a cazării/tarifului de cazare, exclusiv TVA. Taxa se datorează pentru întreaga perioadă de şedere a persoanei care se cazează.
    Taxa este datorată de operatorii economici, respectiv persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale şi persoane juridice ce au în proprietate sau dețin cu orice titlu structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare în municipiul
    Constanța, inclusiv stațiunea Mamaia, clasificate de autoritatea centrală cu competențe în domeniul turismului.
    Taxa se calculează de fiecare contribuabil și se achită până la data de 10 inclusiv a lunii în curs, pentru luna precedentă în care a obținut venituri din prestarea serviciului de cazare, dată până la care contribuabilii au şi obligaţia depunerii declaraţiei de impunere
    la Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local.
 
PRECIZĂRI:

Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.

Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 

Citește și:

A fost semnat statutul OMD Mamaia-Constanța. Cine face parte din Consiliul Director?

Proiectul de hotărâre privind înființarea Asociației OMD Mamaia-Constanța intră la vot în Consiliul Local Municipal (DOCUMENTE) 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii