Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
14:57 23 05 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

UPDATE-Firma Blominfo-Geonet a câştigat fără drept de apel un contract cu Primăria Mangalia (document)

ro

30 Apr, 2016 00:00 2848 Marime text
Primăria municipiului Mangalia atribuia în 2007 un contract ce avea drept obiect "Actualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Mangalia". Finanțarea urma să se facă din bugetul local.
           
Din Comisia de evaluare a ofertelor au făcut parte ing. Alexandra Moraru - președinte al comisiei și membrii Jr. Daniela Nistor, ing. Ripianu Rodica, ec. Capră Valentina și ing. Maftei Alina.
           
La sediul autorităţii contractante, adică Primăria Municipiului Mangalia, în noiembrie 2007, a fost deschisă oferta depusă de doritori pentru obținerea contractului. Ei bine, pentru acest contract s-a înscris societatea Blominfo-Geonet SRL Târgoviște, care a depus o ofertă de 248.000 lei fără TVA.
           
În urma analizării ofertei, membrii comisiei au decis că nu sunt motive pentru a o respinge și, ca atare, au declarat-o admisibilă. Din raportul procedurii de achiziție a reieșit că această firmă a adus toate actele la timp, având un dosar complet și eligibil.
           
Ca atare, ofertantul câștigător a fost declarat SC Blominfo-Geonet SRL Târgoviște, cu o ofertă de 248.000 lei, respectiv 71196,85 euro (curs BNR la 19.11.2007, 1 euro=3,4833 lei) la care se adaugă 47120 lei TVA. Contractul a avut o durată de 12 luni.
SC Blominfo-Geonet SRL Târgoviște avea sediul pe str. plt. Ditescu Stan, nr. 1, Târgovişte
          
Firma trebuia să menționeze partea din contract pe care reprezentanţii societăţii comerciale au declarat că o subcontractează împreună cu SC Urbanopro SRL Târgovişte.

SC Urbanpro SRL este o firmă cu sediul social în municipiul Târgovişte, Str. Bărăţiei nr. 12, județul Dâmboviţa. Firma a fost înființată în 2006, are un capital social de 200 de lei și un obiect de activitate bazat pe activităţi de arhitectură. Asociatul unic al societății se numește Petre Mihăiţă. El îndeplinește și funcția de administrator. 

În secţiunea „Documente“, puteţi vizualiza anunţul de atribuire, raportul procedurii şi procesul-verbal de deschidere a ofertelor.

UPDATE:

Ce ştim despre Blominfo-Geonet SRL?

Firma câştigătoare are un istoric lung. A început cu o denumire, iar în prezent are o cu totul alta. Un soi de companie "cameleon" care îşi tot schimbă culoarea în funcţie de interesul momentului. Este posibil să ne fi scăpat câteva informaţii, deoarece volumul mare de hârţoage studiate a fost pe măsură. Pentru că, nu-i aşa, trăim în România, unde birocraţia are un rol de cinste!

Revenim. Pe la începuturi societatea de numea Geonet SRL, avea sediul în Târgovişte, pe Calea Domnească nr. 139, judeţul Dâmboviţa, şi un capital de 24.000.000 lei. Potrivit unui act adiţional din mai 2004, Adunarea Generală a Asociaţilor a hotărât:
 
Art. 1. Modificarea actului constitutiv al societăţii, prin adăugarea a noi obiecte de activitate conform CAEN Rev. 1: 7221 - editare de programe; 7222 - consultanţă şi furnizare de alte produse software; 7230 - prelucrarea informatică a datelor; 7260 - alte activităţi legate de informatică; 6330 - activităţi ale agenţiilor de voiaj şi a tur-operatorilor; activităţi de asistenţă turistică neclasificate în altă parte.
Art. 2. Recodificarea obiectului de activitate al societăţii conform CAEN Rev. 1.
Art. 3. Împuternicirea dlui Neagu Dragoş, posesor al C.I. seria RD nr. 130569, eliberată de Secţia 7 Poliţie Bucureşti la dată de 21.09.2000, să întreprindă toate demersurile necesare publicării actului adiţional în Monitorul Oficial al României şi înregistrării acestuia la Oficiul registrului comerţului. Celelalte prevederi ale actului constitutiv al
societăţii rămân neschimbate.
 
Tot în 2004, Societatea Comercială GEONET - SRL a hotărât cesionarea în favoarea dnei Bădoi Livia a celor 17 părţi sociale pe care le deţine în cadrul Societăţii EDATA NET - SRL şi pentru care a primit contravaloarea în bani.
 
În acelaşi Art. 1. Se revocă din funcţia de administrator asociatul Săvoiu Ionuţ-Cristian.
Art. 2. Se numeşte noul administrator al Societăţii Comerciale GEONET - SRL, în persoana domnului Valentin Ispir, cetăţean român, domiciliat în Târgovişte, Str. Tineretului, bl. 26, sc. A, judeţul Dâmboviţa, totodată actul constitutiv al societăţii se va modifică în mod corespunzător.
Art. 3. Se împuterniceşte dl Neagu Dragoş, posesor al C.I. eliberată de Secţia 7 Poliţie Bucureşti la dată de 21.09.2000, să întreprindă toate demersurile necesare publicării actului adiţional în Monitorul Oficial al României şi înregistrării acestuia la Oficiul Registrului Comerţului.

Dar asta nu este tot. 

În 2005, Geonet SRL decide să fuzioneze prin absorbţie cu o altă firmă. Mai exact, este vorba despre Blominfo SRL.
Prin această fuziune se ajunge la următoarea situaţie:
a) Societatea Comercială BLOMINFO - SRL îşi încetează activitatea după contopirea patrimoniului ei cu patrimoniul Societăţii Comerciale GEONET - SRL, fiind absorbită de această din urmă;
b) Societatea Comercială GEONET - SRL îşi va continuă activitatea după absorbirea patrimoniului Societăţii Comerciale BLOMINFO - SRL, sub denumirea de Societatea Comercială BLOMINFO GEONET - SRL
 
Fundamentarea şi condiţiile fuziunii
Argumentele care au determinat asociaţii celor două societăţi să procedeze la fuzionare sunt următoarele:
1. Nivelul ridicat al costurilor implicate în administrarea separată a celor două societăţi, cu profil de activitate aseminator;
2. Imaginea de piaţă a societăţii se îmbunătăţeşte, cresc şansele de adjudecare a lucrărilor prin participarea la licitaţii şi referinţele sunt calitativ superioare;
3. Creşte capacitatea tehnică a societăţii şi portofoliul de lucrări, în timp ce costurile legate de asigurarea calităţii, de achiziţionare de licenţe şi software scad;
4. Unificarea conducerii şi a personalului duce la creşterea calităţii managementului firmei şi reducerea costurilor legate de salarizare;
5. Marca înregistrată a societăţii pe piaţă internă şi externă.
 
Menţionăm că Societatea Comercială GEONET - SRL, societate absorbantă, deţine titluri de prticipare în valoare de 1.568 lei RON (157 părţi sociale - reprezintă 49 % în capitalul social) la Societatea Comercială BLOMINFO - SRL, societate absorbită; aceste titluri se anulează la valoarea lor contabila în conformitate cu prevederile O.M.F. nr. 1376/2004.
 
Modalităţile de predare a părţilor sociale şi dată de la care acestea au dreptul la dividende
1. Societăţile comerciale participante la proiectul de fuziune vor întocmi registrele asociaţilor şi părţilor sociale în conformitate cu acest proiect de divizare. Toate părţile sociale la nouă societate rezultată în urmă fuziunii aparţin acţionarului unic - BLOMINFO A/S Danemarca.
2. Părţile sociale emise dau dreptul la dividende şi orice alte drepturi ce decurg din deţinerea de părţi sociale începând cu dată înscrierii acestora în registrul acţionarilor.

În Monitorul oficial din 9 ianuarie 2006, se arată că asociatul unic, BLOMINFO A/S Danemarca, reprezentat legal prin administratorii mandataţi, Săvoiu Ionuţ Cristian şi Kyrre Johansen, a hotărât fuziunea de absorbţie dintre cele două firme.
Societatea nou înfiinţată va avea denumirea Societatea Comercială BLOMINFO - GEONET - SRL
Asociatul unic este BLOMINFO A/S, persoană juridică daneză, înmatriculată în
Danemarca - Copenhaga cu nr. 19959341, cu sediul în Danemarca, 2100, Copenhaga, Vejlegade 6.
Majorarea capitalului social cu suma de 3.200 lei (reprezentând capitalul social al Societăţii Comerciale BLOMINFO - SRL), de la 2.400 lei (capitalul social al Societăţii Comerciale GEONET - SRL), la suma de 5.600 (cincimiisasesute) lei, repartizată în 560 părţi sociale a câte 10 lei fiecare.
Administratorii societăţii sunt: Săvoiu Ionuţ Cristian şi Kyrre Johansen.
Societatea nou creată va înfiinţa un punct de lucru în Bucureşti, str. Emanoil Porumbaru nr. 42A, ap. 2, parter, sectorul 1.

De asemenea, Micutelu Cristian Daniel, Ietan Marin Mihai şi Săvoiu Ionuţ, reprezentant al Societăţii Comerciale BLOMINFO GEONET - SRL, asociaţi ai Societăţii Comerciale GEOTOPO PITEŞTI - SRL, în conformitate cu dispoziţiile art. 15 din actul constitutiv, în adunarea generală extraordinară din dată de 7.04.2006, au hotărât următoarele:
1. cooptarea în societate a lui Micutelu Cătălin Florin, că urmare a cesiunii părţilor sociale deţinute de Micutelu Cristian Daniel;
2. prelungirea contractului de comodat privind sediul social al societăţii.
Ca urmare a celor hotărâte, se modifică actul constitutiv al fimei.

A urmat apoi anunţarea noului director general şi a unor noi administratori în societatea Geonet SRL. Astfel, BLOM ASA, cu sediul în Oslo, înregistrată la Registrul Comerţului din Norvegia iForetaksregistereta, posesor unic al părţilor sociale ale Societăţii GEONET - SRL, cu sediul în Târgovişte, Calea Domnească nr. 139, judeţul Dâmboviţa, reprezentată de Jens Olav Skonnord, acţionând în conformitate cu împuternicirea semnată de Dirk Blaauw şi Gunnar Hirsti şi datată în Oslo, Norvegia, pe 8 decembrie 2004. Acest acţionar a anunţat modificări în actul constitutiv al Societăţii Comerciale GEONET - SRL:
Art. 1. Pe data de 8 decembrie 2004, Valentin Ispir este eliberat din funcţia de director general al Societăţii Comerciale GEONET - SRL
Art. 2. Pe data de 8 decembrie 2004, Valentin Ispir este eliberat din funcţia de administrator al Societăţii Comerciale GEONET - SRL
Art. 3. Începând cu dată de 8 decembrie 2004, dl Jens Olav Skonnord va ocupă funcţia de director general al Societăţii Comerciale GEONET - SRL şi va fi identificat ca Jens Olav Skonnord, cetăţean norvegian.
Art. 4. Începând cu dată de 8 decembrie 2004, Jens Olav Skonnord şi dna Baditoiu Maria-Gabriela sunt numiţi administratori în Societatea Comercială GEONET - SRL şi toate îndatoririle şi responsabilităţile ce revin funcţiei de administratori sunt egal împărţite între cei doi. Toate documentele oficiale referitoare la afacerile companiei care implică terţe persoane vor necesită semnătura celor doi administratori şi nici unul nu poate desfăşura o acţiune care este destinată funcţiei de administrator fără procura făcută în scris din partea celuilalt. Noii administratori ai Societăţii Comerciale GEONET - SRL se vor identifica: Jens Olav Skonnord, cetăţean norvegian, şi Bădiţoiu Maria-Gabriela, cetăţean român.

După câteva luni, alte schimbări au loc.
 
În dată de 26.04.2005, la actul constitutiv al Societăţii Comerciale BLOMINFO ROMÂNIA - SRL, cu sediul în Târgovişte, Calea Domnească nr. 139, judeţul
Dâmboviţa, cu un capital social de 32.000.000 lei, s-a adăugat hotărârea adunării generale a asociaţilor Societăţii BLOMINFO A/S Danemarca din 5.04.2005, care a hotărât:
Art. 1 - Revocarea administratorilor. Începând cu dată de 26.04.2005, se revocă din funcţia de administrator Jens Olav Skonnord şi Gabriela Bădițoiu.
Art. 2 - Numirea noilor administratori. Se numesc în funcţia de administratori Ionuţ Săvoiu, cetăţean român, şi Kyrre Johansen, cetăţean norvegian. Acesta din urmă va îndeplini şi funcţia de director general al societăţii.
Art. 3 - Modificarea adresei sediului social. Se schimbă adresa sediului social al Societăţii Comerciale BLOMINFO din Târgovişte, Calea Domnească nr. 139, judeţul Dâmboviţa, în Târgovişte, Str. Revoluţiei nr. 1, judeţul Dâmboviţa.
Art. 4 - Modificarea numelui societăţii. Se schimbă numele societăţii din Societatea Comercială BLOMINFO ROMÂNIA - SRL în Societatea Comercială BLOMINFO - SRL
Art. 5 - Redactarea unui nou act constitutiv al societăţii care să cuprindă toate modificările aduse în perioada de funcţionare a societăţii.
 
La sfârșitul lunii martie 2010, adunarea reprezentanţilor acţionarilor BLOMINFO A/S Asociatul unic al BLOM ROMÂNIA SRL - BLOMINFO A/S care are sediul la Masnedoegade 20, DK-2100 Copenhaga, Danemarca, înregistrată la Agenţia Daneză pentru Companii şi Comerţ cu numărul CVR 19959341, reprezentată legal de Peter Normann Hansen în conformitate cu Legea românească nr. 31/1990, cu privire la societăţile comerciale, decide:
Art. nr. 1. Baditoiu Maria Gabriela nu mai are responsabilităţile unui administrator.
Art. nr. 2. Săvoiu Ionuţ Cristian, cetăţean român, este autorizat să semneze documentele la Registrul Comerţului.
Art. nr. 3. Că urmare a prevederilor legale şi pentru a asigura o bună desfăşurare a activităţii societăţii, Săvoiu Ionuţ Cristian are dreptul să modifice regulamentul intern al societăţii oricând acesta consideră necesar.
Art. nr. 4. Săvoiu Ionuţ Cristian are dreptul să autorizeze, în conformitate cu specialitatea lor, persoanele cu următoarele funcţii: Director economic; Director operaţional; Administrator Centru Profit/Cost (Manager Divizie); Include de asemenea orice funcţie de conducere din organigramă.
Toate aceste decizii vor face parte din Regulamentul intern al Blom România SRL.
 
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa notifica depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societăţii Comerciale BLOM ROMÂNIA - SRL, cu sediul în municipiul Târgovişte, str. I.H. Rădulescu, nr. 3-5, judeţ Dâmboviţa.
 
 
Asociatul unic al Societăţii Blom România - SRL - BLOM ASA (deţinător a 100% capitalul social, care are sediul la Drammensveien 165, 0212, Oslo, Norvegia, reprezentată legal de Dirk Blaauw, s-a întrunit în 31.08.2012, la sediul societăţii din Târgovişte, str. Ion Heliade Rădulescu nr. 3-5. Asociatul unic al societăţii Blom România - SRL decide: creşterea capitalului propriu de la 10.005.600 RON, la 16.244.190 RON, prin compensarea datoriei asociatului unic, cu 623.759 acţiuni, în baza următoarelor contracte de împrumut:
- Contract de împrumut nr. 8622/01.11.2010 (343.285,60 euro);
- Contract de împrumut nr. 4021/06.05.2011 (500.000 euro);
- Contract de împrumut nr. 5407/28.06.2011 (165.000 euro);
- Contract de împrumut nr. 9274/28.11.2011 (117.000 euro);
- Contract de împrumut nr. 10113/31.12.2011 (248.658,23 euro);
- Contract de împrumut nr. 5273/11.07.2012 (25.000 euro).
Decizia nr. 2: Suma totală a contractelor de împrumut este de 1.398.943,83 euro, echivalentul a 6.238.590 RON (cursul de schimb euro stabilit la 31.08.2012, către Banca Naţională a României este de 4,4595 RON).

S-au mai schimbat directori, administratori… În noiembrie 2013, a fost înregistrată la Tribunalul Sâmbovița cererea de înregistrare privind modificările apărute în firma Blom România SRL: obiecte de activitate pe sedii; sedii secundare; solicitant declarații și înregistrarea datelor din declaratia tip - model 2 pe proprie răspundere în Registrul Comerțului. Magistrații au admis cererea și s-au făcut modificările la Registrul Comerțului.
După circa două săptămâni, Societatea Comercială Blom România SRL a emis decizia 50
 
a asociatului unic al BLOM ROMÂNIA - SRL, Blom AŞA, o societate publică, cu răspundere limitată înfiinţată în conformitate cu legile din Norvegia, având număr de înregistrare în registrul comerţului 910 686 909, cu sediul în Norvegia, 0212 Oslo, Drarnmensveien nr. 165, reprezentată prin Dirk Blaauw, în calitate de Director General (aBloma) şi în calitate de asociat unic, reprezentând 100% capitalul social al BLOM ROMÂNIA - SRL, o societate cu răspundere limitată înregistrată şi funcţionând în baza legilor din România, având sediul în municipiul Târgovişte, str. H. Rădulescu nr. 3-5,
judeţul Dâmboviţa, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti (denumită în continuare Societatea), având capitalul
social de 20.603.980 RON, împărţit în 2.060.398 părţi sociale (denumite în continuare Părţile Sociale), având fiecare o valoare nominală de 10 RON, în prezenţa Ramboll Danmark A/S, o societate privată cu răspundere limitată organizată conform legilor din

Danemarca, cu sediul în Hannemanns Alle 53 2300, Copenhaga, Danemarca, înregistrată la Registrul Comerţului din Danemarca sub numărul 35128417, reprezentată de Robert Arpe, în calitate de Director (Ramboll Danemarca), şi Ramboll România - SRL, o societate privată cu răspundere limitată, cu sediul în Bucureşti, Phoenicia Business Centre, Str. Turturelelor nr. 11A, et. 6, sectorul 3, România, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, reprezentată prin Robert Arpe (Ramboll România), pe de altă parte, în calitate de invitaţi.
Având în vedere că Blom deţine 2.060.398 părţi sociale, cu o valoare nominală de 10 lei, reprezentând o participaţie de 100% capitalul social al Societăţii; asociatul unic a decis după cum urmează:
 
Aprobarea:
a) cesiunii unui număr de 2.060.397 părţi sociale cu o valoare nominală de 10 lei, în total, 20.603.980 lei, reprezentând 99,9999514656% din capitalul social al Societăţii de către Ramboll Danemarca, şi b) cesiunii unei părţi sociale cu o valoare nominală de lei, în total 10 lei, reprezentând 0,0000485344% din capitalul social al Societăţii de către Ramboll România, Blom ieşind astfel din Societate.
Că urmare a cesiunii, capitalul social al Societăţii va fi împărţit astfel:
- Ramboll Danemarca va deţine un număr de 2.060.397 părţi sociale cu o valoare nominală de 10 lei, în total 20.603.980 lei, reprezentând 99,9999514656% din capitalul social al Societăţii, şi
- Ramboll România va deţine un număr de o parte socială cu o valoare nominală de 10 lei, în total 10 lei, reprezentând 0,0000485344% din capitalul social al Societăţii.

În final, în 31 martie 2014, este publicată în Monitorul Oficial hotărârea nr. 55 a adunării generale a asociaților societății Blom România SRL, reprezentata prin Hanne Christensen, Rambøll Danmark A/S, cu sediul în Hannemanns Alle 53, 2300 København S, Danemarca, reprezentată prin Robert Arpe si Hanne Christensen, și Rambøll România - SRL, cu sediul în București, Phoenicia Business Centre. Astfel, asociaţii au decis cu unanimitate următoarele:
1. Aprobarea modificării denumirii societăţii
Se aprobă modificarea denumirii Societăţii din Blom România - SRL în RAMBOLL SOUTH EAST EUROPE - SRL, conform rezervării de denumire nr. 93766/14.03.2014.
2. Aprobarea actului constitutiv
Asociaţii decid că, de la dată prezenţei hotărâri, să între în vigoare noul Act Constitutiv al Societăţii, aşa cum acesta este semnat astăzi, dată acestei decizii. Cu începere de la aceeaşi dată, actele constitutive ale Societăţii, astfel cum acestea sunt modificate până la dată adoptării prezenţei hotărâri, vor înceta să mai producă efecte juridice, urmând a fi înlocuite în totalitate de noul Act Constitutiv.
3. Numirea împuterniciţilor cu ducerea la îndeplinire a prezenţei
Se acordă prin prezenţa o împuternicire specială următoarelor persoane: dl Silviu Stoica şi SCA Păcuraru, Iiescu, Mazareanu, reprezentată prin avocat coordonator Mihai Pacuararu, acţionând împreună sau separat în calitate de reprezentanţi ai Societăţii (Reprezentanţii) şi având puteri şi autoritate depline, să reprezinte Societatea în faţă oricărei autorităţi publice sau instituţii, persoană fizică şi/sau juridică de drept public sau privat, incluzând dar fără a se limita la Registrul Comerţului din România.
Reprezentanţii vor avea dreptul de a întocmi, semna, ştampila, transmite şi obţine orice documente sau acte şi de a efectua orice operaţiuni, necesare sau recomandabile, pentru scopul înregistrării hotărârii la Registrul Comerţului şi a oricăror altor documente necesare pentru înregistrarea modificărilor de mai sus.
Reprezentanţii vor avea autoritate deplină de a semna orice documente necesare şi de a îndeplini orice formalitate în scopul efectuării celor de mai sus. Reprezentanţii vor avea dreptul de a îşi transferă puterile cu care au fost investiţi către terţi printr-o împuternicire întocmită în mod legal.
 
 
12540535
17761189,
 
 
Ramboll South East Europe - SRL, avea sediul în municipiul Târgoviște, str. I.H. Rădulescu nr. 3-5, Județul Dâmbovița. Firma a făcut însă cerere de mutare a sediului. Așa a apărut hotărârea nr. 62 de mutare a sediului social al firmei în București, str. Turturelelor nr. 11A, modul 1 - modul 21, sectorul 3. Se acordă împuternicire specială lui Silviu Stoica şi SCA Păcuraru, Iliescu, Mazareanu, reprezentată prin avocat coordonator Mihai Păcuararu pentru a duce la îndeplinire toate formalităţile.
 
Per final, ca să scurtăm toate aceste plimbări prin birocraţia românească şi prin instanţe, la sfârşitul anului 2014- începutul anului 2015, Ramboll South East Europe - SRL fuzionează prin absorbţie cu Ramboll România - SRL.
 
 
Formă juridică Societate cu răspundere limitată (SRL), persoană juridică română
Denumirea RAMBOLL SOUTH EAST EUROPE - SRL
Sediul social Bucureşti, Str. Turturelelor nr. 11A, etaj 8, modul 1 - modul 21, sector 3
Durata nelimitată
Capitalul social
20.603.980 lei, subscris şi integral vărsat, împărţit în 2.060.398 părţi sociale, având o valoare nominală de 10 lei fiecare
Obiect principal de activitate (Cod CAEN) 7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea
Structura acţionariatului la dată de 31.12.2014 este:
Structura acţionariatului la dată de 31.12.2014 pentru Ramboll SEE
Denumire asociat Cota deţinută % Număr de părţi sociale deţinute Valoare nominală aport
Ramboll Danmark A/S 99.99995% 2,060,397 20,603,970
Ramboll România SRL 0.00005% 1 10
TOTAL 100% 2,060,398 20,603,980
3.2. RAMBOLL ROMÂNIA - SRL - Societatea Absorbită RAMBOLL ROMÂNIA - SRL
Aspect vizat Detalii
Formă juridică Societate cu răspundere limitată (SRL), persoană juridică română
Denumirea RAMBOLL ROMÂNIA - SRL
Sediu social Bucureşti, Str. Turturelelor nr. 11A, et. 8, sector 3
Număr de ordine în Registrul Comerţului J40/11999/2005
Cod unic de inregistr 17761189
Atribut fiscal RO
Durata nelimitată
Capitalul Social
1.111.420 lei, subscris şi integral vărsat, împărţit în 111.142 părţi
sociale, având o valoare nominală de 10 lei fiecare
Obiect principal de activitate (Cod CAEN) 7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea
Structura acţionariatului la dată de 31.12.2014 este:
Structura acţionariatului la dată de 31.12.2014 - Ramboll RO
Denumire asociat Cota deţinută % Număr de părţi sociale deţinute Valoare nominală aport
Ramboll Danmark A/S 100% 111,142 1,111,420
TOTAL 100% 111,142 1,111,420
4. Fundamentele şi condiţiile fuziunii. Efectele fuziunii
4.1. Temei legal
Proiectul de Fuziune a fost întocmit în conformitate cu art. 238 coroborat cu art. 241 şi următoarele din Legea 31/1990 şi cu luarea în considerare a dispoziţiilor actelor normative menţionate în preambul. În conformitate cu prevederile legale menţionate,
fuziunea prin absorbţie a societăţii RAMBOLL ROMÂNIA - SRL de către societatea RAMBOLL SOUTH EAST EUROPE - SRL a fost demarată în temeiul Hotărârii
Adunării Generale a Asociaţilor Ramboll South East Europe - SRL nr. 7/11.05.2015 şi, respectiv, al Deciziei Asociatului unic al Ramboll România - SRL nr. 4/11.05.2015, prin intermediul cărora administratorii fiecăreia dintre societăţile menţionate au primit mandat
să întocmească prezentul Proiect de fuziune.


Ti-a placut articolul?

Comentarii