Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
21:45 22 01 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Bugetul judeţului Constanţa pentru 2017 Citiţi, cu atenţie, pe ce vor fi cheltuiţi banii dvs.! Cine primeşte cele mai mari alocări (document)

ro

14 Mar, 2017 00:00 6065 Marime text
Bugetul judeţului Constanţa se află în dezbatere publică. Aceasta urmează să fie aprobat în şedinţa ordinară din această lună.
 
Potrivit notei de fundamentare la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Constanţa pe anul 2017, bugetul este structurat după cum urmează:
a) Secţiunea de funcţionare, care reprezintă partea de bază obligatorie a bugetului şi care cuprinde veniturile necesare finanţării cheltuielilor curente pentru realizarea competenţelor stabilite prin lege, precum şi cheltuielile curente respective.
b) Secţiunea de dezvoltare, care reprezintă partea complementară a bugetului şi care cuprinde veniturile şi cheltuielile de capital aferente implementării politicilor de dezvoltare la nivel judeţean.

Astfel, bugetul propriu al judeţului Constanţa pentru anul 2017 însumează venituri totale de 372.901.241 de lei şi cheltuieli totale de 449.974.338 de lei, deficitul de 77.073.097 de lei având ca sursă de finanţare excedentele anilor precedenţi.

Veniturile de funcţionare ale CJC

Resursele financiare ale secţiunii de funcţionare din cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli propriu judeţului Constanţa pentru anul 2017 sunt: impozite şi taxe locale, cote şi sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finanţarea cheltuielilor curente, subvenţii de la alte administraţii pentru finanţarea cheltuielilor curente, vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare care se prezintă cu valoare negativă.
 
Veniturile corespunzătoare secţiunii de funcţionare din bugetul de venituri şi cheltuieli al judeţului Constanţa pentru anul 2017, în sumă de 296.599.709 lei, se prezintă astfel:
Ø venituri proprii, 157.872.111 lei, din care:
- impozit pe profit de la agenţi economici - 4.732.000 de lei;
- cota de 11,25% reprezentând sume defalcate din impozitul pe venit - 100.998.364 de lei;
- 27% din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale - 44.550.000 de lei;
- impozitul pe mijloacele de transport - 1.910.000 de lei;
- taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare - 16.160 de lei;
- venituri din concesiuni şi închirieri - 1.123.262 de lei;
- contribuţia părinţilor sau susţinătorilor legali pentru întreţinerea copiilor din cadrul DGASPC Constanţa - 1.200.000 de lei;
- venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale - 640.653 de lei;
- vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice subordonate Consiliului Judeţean Constanţa - 413.292;
- taxe speciale - 100.984;
- alte venituri - 2.187.396.
 
Iată cum se prezintă şi sumele defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului (repartizate prin Legea nr. 6/2017, anexa 4) - 79.674.000 de lei, din care:
- protecţia copilului - 21.125.000;
- protecţia persoanelor cu handicap - 16.932.000;
- produse lactate şi panificaţie - 14.286.000;
- program de încurajare a consumului de fructe în şcoli - 1.917.000;
- învăţământ special - 18.135.000, din care salarii, sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora - 16.670.000, cheltuieli cu bunuri şi servicii - 1.250.000, sume pentru aplicarea Legii nr 85/2016 -215.000;
- cămine pentru persoane vârstnice - 552.000;
- servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor de sub autoritatea Consiliului Judeţean - 1.500.000;
- plată contribuţii pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult -5.227.000.
 
Sumele defalcate din TVA pentru drumuri judeţene sunt în valoare de 5.000.000 de lei, iar sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale se ridică la 17.191.000 de lei. Totodată, subvenţiile de la bugetul de stat au o valoare de 69.942.000 de lei, din care finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap - 69.148.000 de lei, subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-socială - 794.000 de lei. Subvenţiile de la alte administraţii au o valoare de 8.000.000 de lei.

Cheltuielile de funcţionare ale administraţiei judeţene

La capitolul „Autorităţi publice şi acţiuni externe“, se propune alocarea sumei de 45.714.095 de lei, astfel:
- la titlul „Cheltuieli de personal“ - 26.000.000 de lei (potrivit fondului de salarii);
- la titlul „Bunuri şi servicii“ - 17.314.095 de lei pentru cheltuieli de funcţionare ale instituţiei, reparaţii curente, service la echipamente informatice şi birotică, deplasări, utilităţi, participare la diverse conferinţe şi acţiuni, contracte de curăţenie, amenzi şi altele.
 
Pentru „Rambursări de credite“, se propune alocarea sumei de 2.400.000 de lei, reprezentând rate trimestriale pentru împrumutul contractat la Dexia Kommunalkredit Bank AG Viena, Austria pentru obiectivul „Construcţie Pavilion Expoziţional Constanţa“.
 
Pentru „Servicii publice generale“, se propune alocarea sumei de 2.747.600 de lei, astfel:
a) Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor - suma de 2.700.000 de lei, reprezentând transferuri către instituţii publice;
b) Alte servicii publice generale - 47.600 de lei, la titlul „Bunuri şi servicii“, pentru finanţarea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale (ANRSPS) - Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Constanţa (STPS).
 
Pentru „Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi“, se propune alocarea sumei de 1.200.000 de lei, reprezentând dobânzi şi comisioane aferente împrumuturilor contractate.
 
Pentru „Apărare“, se propune alocarea sumei de 312.768 de lei pentru Centrul Militar Zonal, la titlul „Bunuri şi servicii“.
 
Pentru „Ordine publică şi siguranţă naţională“, se propune alocarea sumei de 566.730 de lei, astfel:
- Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă - 482.300 de lei, la titlul „Bunuri şi servicii“;
- Autoritatea Teritorială de Ordine Publică - 84.430 de lei, la titlul „Bunuri şi servicii“.
 
În ceea ce priveşte „Cheltuielile social-culturale“, pentru învăţământ se propune alocarea sumei de 37.080.910 lei, astfel: învăţământ special - se propune alocarea sumei de 18.982.410 lei pentru asigurarea secţiunii de funcţionare a instituţiilor de învăţământ special, după cum urmează:
- Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Delfinul“ - 5.178.895 de lei;
- Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Maria Montessori“ - 3.405.000 de lei;
- Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Albatros“ - 3.768.515 lei;
- Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională - 6.630.000 de lei.
 
Pentru implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli - 2.210.000 de lei (din care 1.917.000 de lei din sume defalcate din TVA).
 
Pentru „Program burse şcolare“ - 1.500.000 de lei.
 
La capitolul „Sănătate“, se propune alocarea sumei de 4.494.000 de lei, astfel:
a) 2.694.000 de lei la titlul „transferuri curente“, după cum urmează:
- Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei“ - 1.200.000 de lei;
- Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie - 700.000 de lei;
- Unitatea Medico-Socială Agigea -794.000 de lei.
 
b) Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale de 1.800.000 de lei, reprezentând rate pentru împrumutul contractat la CEC Bank SA pentru aparatura medicală destinată Secţiei de Ortopedie Traumatologie şi Urgenţe din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei“.
 
La capitolul „Cultură şi religie“ se propune alocarea sumei de 47.430.347 de lei, astfel:
a) Pentru Biblioteca Judeţeană „I.N. Roman“, 3.779.205 lei;
b) Pentru finanţarea unităţilor de cultură care realizează venituri proprii, se propune alocarea în vederea completării de fonduri, după cum urmează:
- Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie - 4.750.000 de lei;
- Muzeul de Artă - 1.518.366 de lei;
- Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii - 2.138.476 de lei;
- Teatrul de Stat - 5.000.000 de lei;
- Teatrul pentru Copii şi Tineret „Căluţul de Mare“ - 1.985.000 de lei;
- Centrul Cultural Judeţean „Teodor T. Burada“ - 5.587.000 de lei.
 
Pentru „Contribuţii la salarizarea personalului neclerical“, se propune alocarea sumei de 5.227.000 de lei pentru un număr de 306 posturi aprobate prin anexa 10 la Legea bugetului de stat pe anul 2017, iar pentru finanţarea programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat, 7.000.000 de lei.
 
Pentru „Alte acţiuni culturale“, se propune alocarea unui buget de 10.445.300 de lei.
 
Pentru „Asistenţă socială“, se propune alocarea sumei de 169.593.005 lei.
 
Pentru „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică“, se propune alocarea sumei de 822.931 de lei, pentru protecţia mediului, suma de un milion de lei, iar pentru agricultură, piscicultură şi vânătoare, 3.220.584 de lei.
 
În ceea ce priveşte transporturile, se propune alocarea sumei de 21.825.489 de Iei. Pentru dezvoltare, pe anul 2017, se propune suma de 83.006.280 de lei.
 
În secţiunea „Documente“, puteţi vizualiza integral proiectul de buget pentru anul 2017 al administraţiei judeţene.
 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii