Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
00:16 15 11 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Cât plăteşte UMC pentru servicii de asistenţă tehnică la calculatoare şi 75 de abonamente de telefon

ro

20 Dec, 2016 00:00 862 Marime text
Universitatea Maritimă din Constanţa intenţionează să achiziţioneze servicii de asistenţă tehnică hardware şi software şi servicii de reparare şi întreţinere calculatoare. În acest sens, a lansat anunţul licitaţiei publice pentru atribuirea contractului „Servicii de asistenţă tehnică hardware şi software; Servicii de reparare şi întreţinere calculatoare şi periferice informatice“ pentru perioada 1.01.2017 - 31.03.2017, cu posibilitatea de prelungire a perioadei de prestare la fiecare trei luni, fiecare prelungire cu o durată de trei luni pentru cele patru locaţii ale universităţii, conform documentaţie de atribuire ce poate fi descărcată de pe site-ul http://www2.cmu-edu.eu/home/administratie/achizitii-publice/anunturi-publicitate/.
 
În anunţul de participare se precizează faptul că universitatea îşi rezervă dreptul de a modifica perioada de derulare a contractului prin prelungirea acestuia în trei etape, fiecare cu o durată de trei luni. Perioada maximă de derulare a contractului (incluzând actele adiţionale) este de 12 luni, începând cu data de 1.01.2017, cu posibilitatea de prelungire a perioadei de prestare la fiecare trei luni, cu o durată de trei luni fiecare. Valoarea estimată este valoarea pe un an, perioada maximă de derulare a contractului. Valoarea estimată a contractului, fără TVA, este de 108.000 - 120.000 de lei.
 
Potrivit anunţului, achizitorul se obligă să plătească preţul lunar al serviciilor prestate către prestator, în termen de maximum 20 de zile de la data semnării de către părţi a procesului-verbal centralizator de evenimente cu tipurile de intervenţii efectuate peste luna ce tocmai s-a încheiat, ataşat la factura respectivei luni. Prestatorul va lua în calcul, la întocmirea ofertei, faptul că va asigura ori de câte ori este necesar, pe toată durata contractului, transportul personalului de service la şi de la locul intervenţiei/intervenţiilor.
 
Pentru a fi eligibile, firmele interesate vor prezenta în cadrul ofertei documentele solicitate în cadrul documentaţiei de atribuire, caietului de sarcini şi condiţiilor de participare. Termenul de valabilitate al ofertei va fi de 30 de zile de la data-limită de depunere a ofertelor. Criteriul avut în vedere pentru evaluarea ofertelor este preţul cel mai scăzut, cu respectarea tuturor cerinţelor minime specificate în cadrul documentaţiei de atribuire. Termenul-limită pentru primirea ofertelor este 23 decembrie 2016, ora 12.00, orice ofertă depusă după acest termen urmând a fi respinsă.
 
Autoritatea contractantă va organiza pe 21.12.2016, ora 12.00, la sediul universităţii din str. Mircea cel Bătrân nr. 104, Constanţa, et. 7, camera 709, pentru cei interesaţi să depună oferta, şedinţa de informare şi prezentare a echipamentelor, tehnologiilor şi softurilor deţinute de universitate, asupra cărora se doreşte prestarea de servicii de asistenţă tehnică hardware şi software; servicii de reparare şi întreţinere calculatoare şi periferice. Prezenţa este obligatorie, solicitându-se prezenţa unei persoane tehnice de specialitate din cadrul firmei. La sfârşitul şedinţei va fi semnată o notă de luare la cunoştinţa asupra dotărilor IT ale universităţii: echipamente, tehnologii şi softuri.
 
De asemenea, în această perioadă, Universitatea Maritimă Constanţa organizează licitaţie pentru contractul „Servicii de telefonie mobilă pentru grup de 75 de utilizatori“. Astfel, UMC intenţionează să achiziţioneze servicii de telefonie mobilă, voce şi date mobile pentru un grup de 75 de utilizatori, pentru perioada 26 decembrie 2016 - 31 decembrie 2017. Pachetul de servicii de telefonie mobilă ofertat trebuie să conţină un abonament lunar de grup cu 75 de utilizatori (voce şi date mobile) care să includă: a) convorbiri nelimitate în cadrul grupului; b) minim 15.000 de minute/luna convorbiri în reţeaua proprie a operatorului şi în alte reţele naţionale (fixe şi mobile) precum şi convorbiri internaţionale (fixe şi mobile); c)5 GB/lună - trafic internet pe mobil naţional pentru două telefoane din grup; d) taxa de administrare SIM - gratuită; e) furnizarea gratuită a 75 de terminale noi, portate în reţeaua ofertantului; f) portarea gratuită a flotei existente cu păstrarea tuturor numerelor; reţeaua ofertantului trebuie să ofere servicii 3G, voce, transmisii de date, internet mobil, roaming. Documentaţia de atribuire poate fi descărcată de pe site-ul UMC de la adresa: http://www2.cmu-edu.eu/home/despre-noi/achizitii-publice/anunturi-publicitate/. Valoarea estimată a contractului este de 4.600 de euro, fără TVA.
 
Operatorul va ataşa ofertei tehnice licenţele şi certificatele necesare prestării acestui tip de serviciu, având termenul de valabilitate minim 31 decembrie 2017 (licenţă de operare în domeniul telefoniei mobile emisă de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, licenţă de utilizare a frecvenţelor de radio pentru furnizarea unei reţele publice de servicii de comunicaţii mobile etc). Aria de acoperire la nivelul teritoriului a reţelei de telefonie trebuie să fie de minimum 90% din suprafaţa României, incluzând toate oraşele şi localităţile importante, precum şi drumurile naţionale, europene, autostrăzi din ţară.
 
Ofertanţii vor prezenta harta cu teritoriul acoperit la nivel naţional la data prezentării ofertei şi documente justificative privind acoperirea voce şi date la nivel naţional. Ofertantul care asigură, pentru anumite zone, serviciile de telefonie mobilă printr-un sistem de roaming naţional - prin utilizarea reţelelor altor operatori - va ataşa la oferta tehnică contractul/convenţia încheiată în acest sens între părţi. Ofertantul nu va aplica beneficiarului un preţ diferit în acest sistem faţă de preţul aplicat prin utilizarea sistemul de telefonie mobilă proprie. Serviciul roaming şi internaţional trebuie să fie asigurat cel puţin pentru ţările din Europa. Se vor prezenta liste cu ţările în care serviciul este disponibil.
 
De asemenea, ofertantul va oferta costul lunar al abonamentului de grup pentru 75 de terminale, care va cuprinde obligatoriu serviciile de bază din caietul de sarcini. Termenul de valabilitate al ofertei trebuie să fie de 30 de zile de la data-limită de depunere a ofertelor. În propunerea tehnică, ofertantul va detalia serviciile oferite gratuit, serviciile oferite în cadrul abonamentului, precum şi altele decât cele solicitate de autoritatea contractantă, inclusiv taxa de accesare a acestor servicii; de asemenea, va preciza în propunerea sa orice alte facilităţi pe care le poate acorda. Ofertantul va asigura gratuit portarea imediată a flotei existente atât la începutul contractului în reţeaua proprie, cât şi la sfârşitul perioadei de contractare, în cazul în care va fi desemnat un alt operator de servicii de telefonie.
 
Criteriul avut în vedere pentru evaluarea ofertelor este preţul cel mai scăzut, cu respectarea tuturor cerinţelor minime specificate în cadrul documentaţiei de atribuire. Pentru stabilirea ofertei câştigătoare, se va lua în calcul valoarea lunară a abonamentului, având incluse serviciile precizate in caietul de sarcini.
 
Termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 21.12.2016, ora 14.00, iar deschiderea ofertelor se va face în aceeaşi zi, de la ora 14.30. Adresa la care se depun oferta şi modul de prezentare a acesteia este sediul Universităţii Maritime din Constanţa (sediul central) - Rectorat, Constanţa, str. Mircea cel Bătrân nr. 104.
 
 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii