Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
03:10 24 01 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Act aditional pentru lucrari suplimentare in cadrul contractului nr. 514/02.08.2011 - 17.01.2012

ro

17 Jan, 2012 00:00 1201 Marime text

CONTRACT NR: 3 / 17.01.2012
OBIECT: Act aditional pentru lucrari suplimentare in cadrul contractului nr. 514/02.08.2011
VALOARE: 1.058.112,79 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: SC Autoprima Serv SRL in asociere cu SC Alex Building SRL
Adresa postala: Str. Nicolae Iorga nr. 20 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900612 , Romania , Tel. +40 241550885 , Email: office@autoprimaserv.ro , Fax: +40 241550885

Anunt de atribuire numarul 122327/08.03.2012

Tip legislatie: OG 34

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

COMUNA CRUCEA (PRIMARIA COMUNEI CRUCEA)
Adresa postala: Soseaua Constantei, nr. 45 , Localitatea: Crucea , Cod postal: 907095 , Romania , Punct(e) de contact: Alina Bagiu , Tel. +40 241874825 , Email: primariacrucea@clicknet.ro , Fax: +40 241/874825 , Adresa internet (URL): www.primaria-crucea.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala

Activitate (activitati)

- Servicii generale ale administratiilor publice

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante

Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta

Act aditional pentru lucrari suplimentare in cadrul contractului nr. 514/02.08.2011

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Lucrari

Executarea

Locul principal de executare: Comuna Crucea, jud. Constanta

Codul NUTS: RO223 - Constanta

II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Executia lucrarilor suplimentare in cadrul contractului nr. 514/02.08.2011 avand ca obiect proiectare si executie pentru obiectivele: Asfaltarea drumurilor in loc. Crucea si Stupina, infiintarea si dotarea centrului de ingrijire pentru persoane varstnice, com. Crucea jud. Constanta.

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)

II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

1.058.112,79 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Negociere fara anunt de participare

Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:

  • Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica

Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

30/03.01.2012

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: 3

Denumirea: Act aditional pentru lucrari suplimentare in cadrul contractului nr. 514/02.08.2011

V.1) Data atribuirii contractului 17.01.2012

V.2) Numarul de oferte primite 1

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

SC Autoprima Serv SRL in asociere cu SC Alex Building SRL
Adresa postala: Str. Nicolae Iorga nr. 20 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900612 , Romania , Tel. +40 241550885 , Email: office@autoprimaserv.ro , Fax: +40 241550885

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1.060.733,00 Moneda: RON Fara TVA

Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1.058.112,79 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat

Nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Da

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul National de Dezvoltare Rurala, Masura 322

VI.2) Alte informatii

VI.3) Cai de atac

VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stravopoleos nr. 6, sector 3 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030081 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 , Adresa internet (URL): www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere

Curtea de Apel Constanta
Adresa postala: Str. Traian nr. 31 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900720 , Romania , Tel. +40 241610241 , Fax: +40 241610241

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Primaria Crucea
Adresa postala: Sos. Constantei nr. 45, jud. Constanta , Localitatea: Crucea , Cod postal: 907095 , Romania , Tel. +40 241874703 , Email: primariacrucea@yahoo.com , Fax: +40 241874703

VI.4) Data expedierii prezentului anunt

07.03.2012 12:07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ti-a placut articolul?

Comentarii