Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
20:34 16 12 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Servicii de administrare, modificare si reconfigurare soft la cerere pentru aplicatiile Reliable Helpdesk si Reliable Assets - 17.07.2012

ro

17 Jul, 2012 01:00 355 Marime text
CONTRACT NR: 695 / 17.07.2012
OBIECT: Servicii de administrare, modificare si reconfigurare soft la cerere pentru aplicatiile Reliable Helpdesk si Reliable Assets
VALOARE: 54.940,00     Moneda: EUR    Fara TVA / 245.285,12     Moneda: RON  
ATRIBUIT: MBM Software & Partners S.R.L.
Adresa postala:  Str. Poenari nr. 2 bl. 12 sc. B et. 4 ap. 52 sector 4 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  040385 , Romania , Tel.  0213372890 , Email: 
office@mbmsoftware.com , Fax:  0213372890 , Adresa internet (URL):  http://www.mbmsoftware.com

Anunt de atribuire (utilitati) numarul 127633/14.08.2012

Tip legislatie: OG 34

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.
Adresa postala: Str. Polona, Nr. 65, Sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010494 , Romania , Punct(e) de contact: Departamentul Achizitii , Tel. +40 212038242 , In atentia: Paul Rusu - prusu@nuclearelectrica.ro , Email: cteodorescu@nuclearelectrica.ro , Fax: +40 212031315 , Adresa internet (URL): http://www.nuclearelectrica.ro/

I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante

- Electricitate

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de administrare, modificare si reconfigurare soft la cerere pentru aplicatiile Reliable Helpdesk si Reliable Assets
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: Sediul Prestatorului
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de administrare, modificare si reconfigurare soft la cerere pentru aplicatiile Reliable Helpdesk si Reliable Assets
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

72540000-2 - Servicii de actualizare informatica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

54.940 EUR

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare

Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:

  • Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive legate de protejarea unor drepturi de exclusivitate
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 695
Denumirea: Servicii de administrare, modificare si reconfigurare soft la cerere
V.1) Data atribuirii contractului 17.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

MBM Software & Partners S.R.L.
Adresa postala: Str. Poenari nr. 2 bl. 12 sc. B et. 4 ap. 52 sector 4 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 040385 , Romania , Tel. 0213372890 , Email: office@mbmsoftware.com , Fax: 0213372890 , Adresa internet (URL): http://www.mbmsoftware.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 61890.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 54940.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 245,285.12 Moneda: RON

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu


SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac

Sectia a VI-a Comerciala a Tribunalului Bucuresti
Adresa postala: B-dul Unirii nr.37, sector 3 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030823 , Romania , Tel. +40 214083600 , Email: tribunalul-bucuresti@just.ro , Fax: +40 213132815
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
- 5 zile de la luarea la cunostinta despre un act emis de autoritatea contractanta considerat nelegal - in cazul valorilor sub sau egale cu pragurile mentionate la art. 55
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

S.N.Nuclearelectrica S.A. - Departament Achizitii
Adresa postala: Str. Polona nr. 65, Sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010494 , Romania , Tel. +40 212031304 , Fax: +40 212031315
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.08.2012 15:41

 

Ti-a placut articolul?

Comentarii