Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
23:57 22 01 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi - "Raportul Anual al Rectorului pentru anul universitar 2011 - 2012"

ro

30 Apr, 2013 20:44 510 Marime text
Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi a publicat "Raportul Anual al Rectorului pentru anul universitar 2011 - 2012", document care constituie o componentă a răspunderii publice asumată de Universitate în concordanţă cu prevederile art. 124 şi art. 130 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 precum şi cu prevederile Cartei Universităţii adoptată în şedinţa de Senat din 22.07.2011 şi validată de MEN.

"Raportul analizează starea Universităţii în anul universitar 2011-2012 cu scopul de a asigura transparenţa şi informarea corectă a comunităţii academice şi a opiniei publice cu privire la mecanismele de monitorizare şi evaluare a programelor educaţionale, politicilor manageriale, politicilor de sustenabilitate ale procesului educaţional şi managerial precum şi strategiilor de dezvoltare ale Universităţii. Nu în ultimul rând, Raportul este o componentă a analizei permanente a rezultatelor obţinute de Universitate, pentru monitorizarea continuă a direcţiei în care se îndreaptă organizaţia noastră", a declarat prof. dr. Vasile Astărăstoae, rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa".

Raportul descrie la nivel de detaliu atât evoluţia parametrilor academici, cât şi a indicatorilor economico-financiari ai Universităţii de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa".
"Componenta academică a Raportului este structurată pe câteva capitole principale, dintre care amintim: programe de licenţă, masterate, doctorate, rezidenţiate, cursuri postuniversitare şi activitatea de cercetare. Pentru fiecare capitol în parte, Raportul prezintă cifre exacte care sintetizează tot ceea ce s-a întâmplat la nivel academic în ultimul an în Universitatea noastră", a declarat prorector prof. dr. Dragoş Pieptu.

La 1 ianuarie 2012, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi şcolariza 8334 de studenţi, 357 de masteranzi, 392 de doctoranzi si 2211de rezidenti.
Pentru a acoperi necesarul de cadre didactice, U.M.F. Iaşi a organizat, două sesiuni de concursuri pentru ocuparea a peste 120 de posturi didactice. În urma concursurilor toate posturile au fost ocupate, reuşită la care a contribuit şi oferta salarială atractivă propusă candidaţilor. Media veniturilor brute realizate in cadrul activitatilor didactice, pe grade didactice, sunt: asistent universitar 2774 Ron, sef lucrari 3762 Ron, conferentiar universitar 5438 Ron si profesor universitar 9713 Ron.
În ceea ce priveşte activitatea de cercetare, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi a fost implicată în anul 2012, în calitate de de coordonator sau partener, în 8 proiecte europene, în două proiecte de cooperare bilaterală România–Republica Moldova şi într-un proiect IASP (Internaţional Association for the Study of Pain). În anul 2012, a crescut numărul aplicaţiilor la competiţii internaţionale, atât sub aspect cantitativ cât şi calitativ (1 proiect ERA-NET, 3 proiecte FP7, 3 proiecte bilaterale depuse în cadrul colaborării în domeniul cercetării ştiinţifice Elveţia-România), colectivele de cercetători participând la un număr de 15 depuneri de proiecte internaţionale.
w w w . u m f i a s i . r o
În perioada 2011 – 2012, graţie relaţiilor internaţionale dezvoltate, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” a facilitat numeroase mobilităţi, atât pentru studenţi, cât şi pentru cadrele didactice. În cadrul programului Erasmus, Universitatea a încheiat 46 de acorduri cu universităţi prestigioase din Cehia, Belgia, Elveţia, Finlanda, Franţa, Germania, Italia, Marea Britanie, Polonia, Olanda, Spania, Turcia. Pe baza acestor acorduri, s-au desfăşurat 72 de mobIlităţi (25 mobilităţi studenţi outgoing, 22 mobilităţi studenţi incoming, 11 moblităţi cadre outgoing, 1 mobilitate de monitorizare, 1 mobilitate staff training, 2 mobilităţi cadre didactice incoming). Pe plan intern, în urma unui contract de colaborare cu Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iulie Haţieganu" Cluj Napoca, un număr de 4 studenţi ai universităţii noastre, dintre care 2 de la Facultatea de Medicină şi 2 de la Facultatea de Farmacie au beneficiat de mobilităţi de studiu.
În ceea ce priveşte componenta administrativ-financiară, Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi confirmă şi în anul universitar 2011 - 2012 trendul ascendent în performanţa administrativă, managementul eficient al resurselor şi preocuparea permanentă pentru noi investiţii al căror beneficiu se regăseşte în calitatea actului educaţional desfăşurat în Universitate.

"În perioada 2006-2012, veniturile realizate au crescut constant ajungând în 2012 la 138.625.852 lei. Veniturile proprii generate de către Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi au crescut de la an la an ajungând în 2012 la 55.583.229 lei, mai mari cu 47% faţă de 2009 şi 4% faţă de 2011. Cheltuielile pentru materialele aferente activităţii didactice şi cercetării, dar şi cheltuielile cu burse şi ajutoare sociale au crescut semnificativ în 2012.
La o privire de ansamblu, din analiza raportului venituri realizate vs. cheltuieli efectuate se poate observa că în perioada 2006 - 2012 Universitatea, prin Direcţia Administrativă, practică un management financiar eficient, reuşind an de an să obţină o stabilitate confortabila atit ca si lichiditati cit si prin capacitatea investitionala. Argumentul final fiind rezultatele financiare finalizate cu excedent la sfârşitul fiecarui an", a declarat ec. Daniela Druguş, directorul general al Universităţii de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi.
Sub numele “U.M.F 2020”, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi şi-a asumat o strategie de dezvoltare pe termen mediu. Strategia “U.M.F. 2020”, lansată în noiembrie 2012 şi aprobată în Senatul Universităţii din ianuarie 2013, cuprinde 20 de proiecte în valoare de aproximativ 67 de milioane de euro, care urmează să fie finalizate până în anul 2020.
Dintre aceste proiecte, au fost finalizate până în acest moment: Departamentul de Oncogenetică, primul din România, investiţie realizată in cadrul unui parteneriat cu Franta, in valoare de cca. 500.000 euro, cu sursa de finantare din veniturile proprii ale Universitatii Centrul de Studii privind Etica Politicilor de Sănătate, investiţie realizată prin intermediul unui proiect cu finantare europeana în valoare totală de 3.242.320 euro, din care contribuţia Universităţii a fost de 18.845 euro; Centrul de Abilităţi Practice, o investiţie în valoare de 600.000 euro; cu sursa de finantare din veniturile proprii ale Universitatii Centrul de Simulare în domeniul medicinii dentare, investiţie realizată prin intermediul unui proiect european în valoare totală de 2.017.099 euro, din care contribuţia Universităţii a fost de 9.389 euro;

w w w . u m f i a s i . r o
Centrul de Simulare pentru Medicina Generală, investiţie în valoare de 2.950.000 euro; cu sursa de finantare din veniturile proprii ale Universitatii Demararea proiectului Spital stomatologic “Gr.T. Popa”, în valoare de 3.500.000 euro; cu sursa de finantare din veniturile proprii ale Universitatii
Aşadar, în primul an din cei 8 pe parcursul cărora va fi implementată strategia pe termen mediu “U.M.F. 2020”, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa”Iaşi a realizat, prin proiectele mai sus amintite, primul pas in realizarea strategiei institutionale de dezvoltare, demarind investitii de cca. 7,5 milioane euro.
Performanţa academică, dublată şi susţinută de performanţele administrative ale Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi au fost recunoscute şi certificate la nivel european în urma evaluării externe desfăşurate în perioada întregului an calendaritic 2012 de către EUA (European University Association) în cadrul proiectului „Performanţă în cercetare, performanţă în predare – calitate, diversitate şi inovare în universităţile din România”. În raportul de evaluare, EUA a concluzionat că „U.M.F. este o instituţie cu tradiţie şi cu reputaţie înaltă la nivel naţional şi internaţional. Are cadre didactice şi personal administrativ foarte motivat, studenţi devotaţi şi se bucură de sprijinul partenerilor. Evaluările externe au confirmat poziţia sa de lider în regiune şi în ţară. Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" are capacitatea de a răspunde provocărilor şi oportunităţilor din viitor. Echipa are încredere că U.M.F. îşi va îndeplini misiunea, adăugând valoare pentru bunăstarea societăţii româneşti, îşi va consolida poziţia de jucător global în calitate de universitate de medicină şi farmacie şi va contribui la progresul ştiinţific internaţional în medicină, stomatologie, farmacie şi bioinginerie.”
Pentru o bună informare a publicului, punem la dispoziţia reprezentanţilor mass-media atât forma integrală a "Raportului Anual al Rectorului pentru anul universitar 2011 - 2012", disponibilă pe website-ul Universităţii (www.umfiasi.ro), cât şi o versiune sintetică tipărită a documentului (sumar executiv) pe care jurnaliştii o vor primi în mapa de presă.
Departamentul de comunicare
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi
30 aprilie 2013

Ti-a placut articolul?

Comentarii