Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
22:25 14 11 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Informaţie de presă privind proiectele de acte normative adoptate în şedinţa Guvernului României din 20 mai

ro

20 May, 2015 17:17 566 Marime text
 PROIECTE DE LEGE 
 1. PROIECT DE LEGEpentru ratificarea Convenţiei privind munca în domeniul maritim (MLC 2006), adoptată la 23 februarie 2006 la Geneva la cea de-a 94-a sesiune a Organizaţiei Internaţionale a Muncii precum şi a Amendamentelor din 2014 la Convenţia privind munca în domeniul maritim (MLC 2006), aprobate în cadrul celei de-a 103-a sesiuni, a Organizaţiei Internaţionale a Muncii la Geneva, la 11 iunie 2014
 2. PROIECT DE LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 3. PROIECT DE LEGEprivind stabilirea unor măsuri pentru monitorizarea exporturilor şi a livrărilor intra-comunitare de materiale lemnoase
 4. PROIECT DE LEGE privind măsuri de eficientizare a plății amenzilor contravenționale 
 5. ORDONANȚE DE URGENȚĂ 
 6. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂprivind aprobarea susţinerii cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a Formaţiunii Medicale ROL 2 din bugetul Ministerului Sănătăţii şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii
 7. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice
 PROIECTE DE HOTĂRÂRI 
 1. HOTĂRÂREpentru aprobarea Aranjamentului Administrativ pentru aplicarea Înţelegerii în domeniul securităţii sociale între Guvernul României şi Guvernul Quebecului şi a Protocolului la Aranjamentul Administrativ, semnate la Quebec, la 19 noiembrie 2013
 2. HOTĂRÂREpentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
 3. HOTĂRÂREprivind declasificarea documentelor emise de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi de către instituţiile şi structurile aflate în subordinea sau sub autoritatea acestuia
 4. HOTĂRÂREprivind aprobarea realizării de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pentru Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, a reţelei securizate de comunicaţii de arie extinsă
 5. HOTĂRÂREprivind aprobarea atribuţiilor, precum şi a modului de organizare şi funcţionare a Consiliului de coordonare pentru sistemele de transport inteligente
 6. HOTĂRÂREpentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor
 7. HOTĂRÂREprivind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Naţionale ''Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu Constanţa''-S.A aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
 8. HOTĂRÂREprivind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
 9. HOTĂRÂREprivind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri
 10. HOTĂRÂREprivind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială Electrocentrale Constanţa S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri
 11. HOTĂRÂREprivind reactualizarea valorii taxelor pentru activităţile miniere, prevăzute de Legea minelor nr. 85/2003
 12. HOTĂRÂREprivind aprobarea stemei oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare
 13. HOTĂRÂREprivind aprobarea stemei comunei Dăeşti, judeţul Vâlcea
 14. HOTĂRÂREpentru modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov
 15. HOTĂRÂREprivind stabilirea destinaţiei unui imobil proprietate publică a statului aflat în administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat
 16. HOTĂRÂREprivind transmiterea unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului, din administrarea Institutului Naţional de Statistică, pentru Direcţia Judeţeană de Statistică Bihor, în administrarea Ministerului Public, pentru Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea
 17. HOTĂRÂREprivind trecerea unui teren, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Afacerilor Externe în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, în scopul edificării unui lăcaş de cult în beneficiul comunităţii româneşti din regiune Köln-Bonn, Republica Federală Germania
 18. HOTĂRÂREprivind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Regiei autonome "Monetăria Statului" din subordinea Băncii Naţionale a României
 19. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004
 20. HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2015 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru achiziția de apă grea 
 21. MEMORANDUMURI 
 22. MEMORANDUM cu tema: Constituirea unui grup de lucru interministerial în vederea identificării unor direcţii de acţiune privind creşterea natalităţii în România, pentru perioada 2015-2020
 23. MEMORANDUM cu tema:
- Aprobarea iniţierii negocierilor şi semnării Înţelegerii între Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor din România şi Ministerul Agriculturii din Republica Cehă privind cooperarea în domeniul silviculturii
- Eliberarea deplinelor puteri pentru semnarea Înţelegerii între Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor din România şi Ministerul Agriculturii din Republica Cehă privind cooperarea în domeniul silviculturii
 1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii Acordului de cooperare în domeniul turismului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Filipine
 2. MEMORANDUM cu tema: Mandatul delegaţiei române participante la cea de-a XI-sesiune a Comisiei interguvernamentale româno-kazahstaneze de colaborare economică şi tehnico-ştiinţifică (Bucureşti, 27-28 mai 2015)
 3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea metodologiei privind reprezentarea României înaintea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi a celorlalte instituţii UE, precum şi înaintea Curţii de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb
 4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea componenţei delegaţiei României în cadrul Comitetului Comun de Monitorizare al Programului Interreg IPA de Cooperare Transfrontalieră România- Serbia
 5. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării în numele României a Acordului de garanţie între Statele membre UE şi Banca Europeană de Investiţii privind împrumuturile care urmează a fi acordate de către Banca Europeană de Investiţii pentru proiectele de investiţii din Statele Africa, Caraibe şi Pacific şi din Ţările şi Teritoriile de peste mări şi a Acordului privind administrarea arieratelor între Statele Membre UE şi Banca Europeană de Investiţii privind procedurile de plată şi rambursare în cadrul Acordului de Garantare privind împrumuturile care urmează a fi acordate de către Banca Europeană de Investiţii pentru proiectele de investiţii din Statele din Africa, Caraibe şi Pacific, precum şi din Ţările şi Teritoriile de peste mări; - eliberarea de către Ministerul Afacerilor Externe a deplinelor puteri pentru semnarea documentelor mai sus menţionate
MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Acordului între România şi Statele Unite ale Americii pentru îmbunătăţirea conformării fiscale internaţionale şi implementarea măsurilor FATCA

Ti-a placut articolul?

Comentarii