Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
05:49 19 07 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Principalele obligaţii declarative şi de plată cu termen în luna martie 2017

ro

24 Feb, 2017 12:36 2197 Marime text
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi informează contribuabilii cu privire la formularele pe care trebuie să le depună la organul fiscal competent, după caz, la termenele limită precizate mai jos, în luna martie 2017 şi în privinţa plăţilor pe care trebuie să le efectueze, după caz, până la data de 27 martie 2017.
 
Obligaţii declarative 
30 zile de la data înfiinţării/ data eliberării actului legal de funcţionare/ data începerii activităţii/ data eliberării actului legal de funcţionare/ data obţinerii primului venit/ data dobândirii calităţii de angajator, după caz, sau 15 zile de la data modificării ulterioare a datelor declarate iniţial – Declaraţiile 010, 020 şi 070.
 
Formular 010 – Declaraţie de înregistrare fiscală/ Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică. Se completează de persoanele juridice, asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică. Declaraţia de înregistrare se completează la înfiinţare, iar declaraţia de menţiuni se completează când se modifică datele declarate anterior. Se utilizează la atribuirea codului de identificare fiscală şi eliberarea certificatului de înregistrare fiscală, precum şi la actualizarea informaţiilor.
Reglementare : art.82,alin.(6); art.88 alin.(1) din Legea nr.207/ 2015
 
Formular 020 – Declaraţie de înregistrare fiscală/ Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române şi străine care deţin cod numeric personal. Se completează de persoanele fizice, altele decât cele care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere. Se utilizează la atribuirea codului de identificare fiscală şi eliberarea certificatului de înregistrare fiscală, precum şi la actualizarea informaţiilor.
Reglementare : art.82,alin.(6); art.88 alin.(1) din Legea nr.207/ 2015
 
Formular 070 – Declaraţie de înregistrare fiscală/ Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere. Se completează de contribuabilii persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere. Sunt exceptaţi contribuabilii care desfăşoară exclusiv activităţi într-o formă de asociere.
 
Reglementare : art.82,alin.(6); art.88 alin.(1) din Legea nr.207/ 2015
 
7 martie 2017
 
Formular 092 – Declaraţie de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA  care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România. Se depune de către contribuabilii înregistraţi în scop de TVA care utilizează ca perioadă fiscală trimestrul şi care au efectuat o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, fiind astfel obligaţi să îşi modifice perioada fiscală, devenind plătitori de TVA lunar.
Reglementare : art.322 din Legea nr.227/ 2015; OPANAF nr.1165/ 2009
 
 
10 martie 2017
Formular 010 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică. Se depune de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art.316 din Legea nr.227/2015, care nu au depăşit plafonul de scutire şi care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.
Reglementare : art.310,alin.(7) din Legea nr.227/ 2015; OPANAF nr.3698/ 2015
 
Formular 020 – Declaraţie de înregistrare fiscală/ Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române şi străine care deţin cod numeric personal. Se depune de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art.316 din Legea nr.227/2015, care nu au depăşit plafonul de scutire şi care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.             Reglementare : art.310,alin.(7) din Legea nr.227/ 2015; OPANAF nr.3698/ 2015
           
Formular 070 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere. Se depune de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art.316 din Legea nr.227/2015, care nu au depăşit plafonul de scutire şi care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.
Reglementare : art.310,alin.(7) din Legea nr.227/ 2015; OPANAF nr.3.698/ 2015,
 
Formular 087 – Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori. Se depune de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art.316 din Legea nr.227/2015, care optează pentru aplicarea regimului special pentru agricultori.
 Reglementare : art.3151,alin.(1),lit.c),d) din Legea nr.227/ 2015; OPANAF nr.3.698/ 2016.
 
15 martie 2017
Formular 204 – Declaraţia anuală de venit pentru asociaţiile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale pentru anul precedent. Se depune de către asociaţiile fără personalitate juridică, prin asociatul desemnat.
Reglementare : art.125,alin.(4) din Legea nr.227/2015; OPANAF nr.3.695/ 2016
 
27 martie 2017
Formular 100-Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cu termen lunar, sau alte termene, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente perioadei respective.                        
Reglementare : OPANAF 587/ 2016.
 
Formular 101 – Declararea şi plata impozitului pe profit pe anul precedent. Se depune de către plătitorii de impozit pe profit. Contribuabilii care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit depun declaraţia şi plătesc impozitul până pe data de 25 a celei de-a treia luni de la închiderea anului fiscal modificat.
Reglementare : art.42 din  Legea nr.227/ 2015; OPANAF nr.3386/ 2016;
 
Formular 112-Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, pentru obligaţiile aferente lunii februarie 2017 .
Reglementare : art.147, alin.(1) şi alin.(2), art. 80 alin (2) din Legea nr.227/ 2015; OMFP nr1977/2757/1580/ 2013
 
 
Formular 224-Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoane fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România, pentru obligaţiile aferente lunii februarie 2017.
Reglementare : art.82,alin.(2) din Legea nr.227/ 2015; OPANAF nr.3.622/ 2015 
 
Formular 300-Decontul de taxă pe valoarea adăugată.Se depune de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art.316 din Legea nr.227/ 2015, cu termen lunar.
Reglementare : art.323,alin.(1) din Legea nr.227/ 2015; OPANAF nr.591/ 2017      
 
Formular 301-Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, pentru contribuabilii menţionaţi în instrucţiunile de completare a formularului, pentru fiecare secţiune.
Reglementare : art.324,alin.(2) din Legea nr.227 /2015; OPANAF nr.592/ 2016
      
Formular 307-Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea TVA. Se depune de către persoanele impozabile prevăzute la art.280 alin.(6), art.270 alin. (7), art.310 alin.(7), art.316 alin.(11) lit.a) – e) si g) din Legea nr.227/ 2015.          Reglementare : OPANAF nr.793/ 2016
           
Formular 311-Declaraţie privind T.V.A. colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de T.V.A. a fost anulat conform art.316, alin.(11) lit.a)-e) şi lit.g) sau h) din Legea nr.227/ 2015 privind Codul Fiscal. Se depune de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de T.V.A. a fost anulat conform art.316 alin (11).lit.a) - e) şi lit.h) sau g) din Legea nr.227/2015 şi care efectuează în perioada în care nu au cod valid de T.V.A., livrări şi/sau achiziţii/prestări de bunuri/servicii care sunt obligate la plata T.V.A.                                                                      
Reglementare :  OPANAF nr. 795/ 2016.
 
Formular 390 VIES – Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare de bunuri pentru luna februarie 2017. Se depune de către contribuabilii înregistraţi în scopuri de T.V.A. conform art.316 sau 317 din Legea nr.227/ 2015.
Reglementare : art.325 din Legea nr.227/ 2015; OPANAF nr.592/ 2017
 
Formular 097 – Notificare pentru încetarea aplicării sistemului T.V.A. la încasare. Se depune de către: persoanele impozabile care depăşesc plafonul de 2.250.000 lei; persoanele impozabile care renunţă la aplicarea sistemului TVA la încasare.                       Reglementare: OPANAF 1503/ 2016
     
 Formular 104 – Declaraţie privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor pentru anul 2016. Se depune de către: persoanele juridice străine şi persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activitate în România într-o asociere cu sau fără personalitate juridică; persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România, cât şi în străinătate din asocieri fără personalitate juridică.
Reglementare : OPANAF nr.1.950/ 2012
 
 30 martie 2017
 Formular 394 – Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trimestrul, etc.) Perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art.322 din Legea nr. 227/ 2015.Se depune de către: persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art.316 din Legea nr.227/ 2015, obligate la plata taxei conform art.307 alin.(1), (2), (6), (7) din Legea nr.227/ 2015, pentru operaţiuni impozabile în România conform art.268 alin.(1) din Legea nr.227/ 2015; persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art.316 din Legea nr.227/ 2015, care realizează în România, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, achiziţii de bunuri sau servicii taxabile. Reglementare: OPANAF 3.769/ 2015
 
31 martie 2017
Formular 010 – Declaraţie de înregistrare fiscală/ Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică. Se depune de către persoanele juridice care au îndeplinit la data de 31.12.2016 condiţiile prevăzute la art.47 din Legea nr. 227/ 2015 (au realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 100.000 euro).
Reglementare: art.55 alin.(2) din Legea nr.227/ 2015; art.88 alin.(1) din Legea nr.207/ 2015
                        
II. Obligaţii de plată cu termen 27 martie 2017
 
 Plata obligaţiilor fiscale cu termen de declarare şi de plată  27 martie 2017 aşa cum sunt evidenţiate în declaraţiile fiscale depuse de contribuabili.

Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă. Se adresează plătitorilor următoarelor venituri: din drepturi de proprietate intelectuală; din premii şi jocuri de noroc; obţinute de nerezidenţi; din alte surse.                                          
Reglementare : art.72, alin.(3); art.73 alin.(1) si (4), art.110 alin.(6), art.115 alin.(3), art.224 alin.(5) si (6) din Legea nr.227/ 2015.
 
Plata taxei anuale pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc (sumele care rezultă din aplicarea procentelor prevăzute în anexă la veniturile estimate de operatorul economic, dar nu mai puţin decât taxa anuală minimală – până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată; în cazul în care, în cursul anului de autorizare, încasările efective depăşesc încasările estimate prin documentaţia prezentată la data autorizării, taxa se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale asupra încasărilor efective cumulate de la începutul perioadei de autorizare. Recalcularea se va efectua lunar, începând cu prima lună în care se înregistrează depăşirea rezultatelor estimate. Încasările efective cumulate şi taxa plătită de la începutul perioadei de autorizare până la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va declara şi plăti până la data de 25 a lunii următoare). Se adresează organizatorilor de jocuri de tip pariu, jocuri de noroc, bingo organizate prin TV, pariuri online, jocuri bingo prin internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocuri de noroc online.                   
  Reglementare : art.14 alin.(2), lit.b). pct.iii), din OUG nr.77/ 2009.
          
Plata taxei anuale pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc, pentru trimestrul următor.Se efectuează de către organizatorii de jocuri de noroc caracteristice activităţii cazinourilor şi jocurile tip slot-machine.
Reglementare : art.14 alin.(2), lit.b). pct.i), B din OUG nr.77/ 2009.
 
Plata taxelor aferente licenţelor de organizare a jocurilor de noroc, precum şi taxele anuale aferente autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc, pentru jocuri loto şi pariuri mutuale, pentru anul în curs.Se efectuează de către Compania Naţională “Loteria Română” S.A.   Reglementare : art.14 alin.(2), lit.C), din OUG nr.77/ 2009.
 
Efectuarea plăţilor anticipate privind impozitul pe venit aferente trimestrului I 2017.Se efectuează de către contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor (cu excepţia veniturilor din arendare), activităţi agricole impuse în sistem real, silvicultură şi piscicultură. Reglementare : art.121, alin.(4) din Legea nr.227/ 2015.
 
Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, aferentă trimestrului I 2017.Se efectuează de către persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente, care determină venitul net anual în sistem real şi/sau pe baza normelor anuale de venit.         Reglementare : art.151, alin.(2) din Legea nr.227/ 2015.
 
Plata contribuţiei de asigurări sociale, aferentă trimestrului I 2017 Se efectuează de către persoanele fizice care realizează venituri din activități independente, care determină venitul net anual în sistem real și/sau pe baza normelor anuale de venit, aşa cum sunt stabilite de organul fiscal competent, prin decizie de impunere, pe baza declarației 600.  
Reglementare : art.151, alin.(2) din Legea nr.227/ 2015.
 
 
 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii