Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
14:03 25 04 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Principalele obligaţii declarative şi de plată cu termen în luna februarie 2017

ro

06 Feb, 2017 11:12 583 Marime text
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi informează contribuabilii cu privire la formularele pe care trebuie să le depună la organul fiscal competent, după caz, la termenele limită precizate mai jos, în luna februarie 2017 şi în privinţa plăţilor pe care trebuie să le efectueze, după caz, până la data de 28 februarie 2017.

Obligaţii declarative 
30 zile de la data înfiinţării/ data eliberării actului legal de funcţionare/ data începerii activităţii/ data eliberării actului legal de funcţionare/ data obţinerii primului venit/ data dobândirii calităţii de angajator, după caz, sau 15 zile de la data modificării ulterioare a datelor declarate iniţial – Declaraţiile 010, 020 şi 070.
 
Formular 010 – Declaraţie de înregistrare fiscală/ Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică. Se completează de persoanele juridice, asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică. Declaraţia de înregistrare se completează la înfiinţare, iar declaraţia de menţiuni se completează când se modifică datele declarate anterior. Se utilizează la atribuirea codului de identificare fiscală şi eliberarea certificatului de înregistrare fiscală, precum şi la actualizarea informaţiilor.
Reglementare : art.82,alin.(6); art.88 alin.(1) din Legea nr.207/2015
 
Formular 020 – Declaraţie de înregistrare fiscală/ Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române şi străine care deţin cod numeric personal. Se completează de persoanele fizice, altele decât cele care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere. Se utilizează la atribuirea codului de identificare fiscală şi eliberarea certificatului de înregistrare fiscală, precum şi la actualizarea informaţiilor.
Reglementare : art.82,alin.(6); art.88 alin.(1) din Legea nr.207/2015
 
Formular 070 – Declaraţie de înregistrare fiscală/ Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere. Se completează de contribuabilii persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere. Sunt exceptaţi contribuabilii care desfăşoară exclusiv activităţi într-o formă de asociere.
 
Reglementare : art.82,alin.(6); art.88 alin.(1) din Legea nr.207/2015
 
7 februarie 2017
 
Formular 092 – Declaraţie de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA  care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România. Se depune de către contribuabilii înregistraţi în scop de TVA care utilizează ca perioadă fiscală trimestrul şi care au efectuat o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, fiind astfel obligaţi să îşi modifice perioada fiscală, devenind plătitori de TVA lunar.
Reglementare : art.322 din Legea nr.227/2015; OPANAF nr.1165/2009
 
10 februarie 2017
 
Formular 010 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică. Se depune de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art.316 din Legea nr.227/2015, care nu au depăşit plafonul de scutire şi care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.
Reglementare : art.310,alin.(7) din Legea nr.227/2015; OPANAF nr.3698/2015
 
Formular 020 – Declaraţie de înregistrare fiscală/ Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române şi străine care deţin cod numeric personal. Se depune de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art.316 din Legea nr.227/2015, care nu au depăşit plafonul de scutire şi care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.
Reglementare : art.310,alin.(7) din Legea nr.227/2015; OPANAF nr.3698/2015
 
           
Formular 070 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere. Se depune de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art.316 din Legea nr.227/2015, care nu au depăşit plafonul de scutire şi care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.
Reglementare : art.310,alin.(7) din Legea nr.227/2015; OPANAF nr.3.698/2015,
 
Formular 087 – Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori. Se depune de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art.316 din Legea nr.227/2015, care optează pentru aplicarea regimului special pentru agricultori.
Reglementare : art.3151,alin.(1),lit.c),d) din Legea nr.227/2015; OPANAF nr.3698/2016.
 
27 februarie 2017
 
Formular 010 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică. Se completează, pentru anul 2017, de persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2016 îndeplinesc condiţiile prevăzute la art.47 din Legea nr.227/2015, pentru modificarea sistemului de impunere.
Reglementare:art.48,alin.(7) din Legea nr.227/2015;  OUG nr.3/2017,pct.2 şi pct.3
 
 
Formular 100-Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cu termen lunar, sau alte termene, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente perioadei respective.                                                                                        
Reglementare : OPANAF 587/2016.
 
Formular 101 – Declararea şi plata impozitului pe profit pe anul precedent. Se depune pentru anul fiscal 2016 de către: organizaţiile nonprofit; contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice şi a cartofului, pomicultură şi viticultură;
Se depune pentru profitul impozabil obţinut în perioada 1 – 31 ianuarie 2017 de către persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2016 îndeplinesc condiţiile prevăzute la art.47 din Legea nr.227/2015.
Reglementare : art.41,alin.(5),lit.a),b); art.48,alin.(7)  din  Legea nr.227/2015; OPANAF nr.3386/2016; OUG nr.3/2017,pct.3.
 
Formular 112-Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, pentru obligaţiile aferente lunii ianuarie 2017 .
Reglementare : art.147, alin.(1) şi alin.(2), art. 80 alin (2) din Legea nr.227/2015; OMFP nr1977/2757/1580/2013
 
 
Formular 224-Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoane fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România, pentru obligaţiile aferente lunii ianuarie 2017.
Reglementare : art.82,alin.(2) din Legea nr.227/2015; OPANAF nr.3.622/2015 
 
 
Formular 300-Decontul de taxă pe valoarea adăugată, cu termen lunar, pentru obligaţiile aferente lunii ianuarie.
Reglementare : art.323,alin.(1) din Legea nr.227/2015; OPANAF nr.588/2016      
 
Formular 301-Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, pentru contribuabilii menţionaţi în instrucţiunile de completare a formularului, pentru fiecare secţiune.
Reglementare : art.324,alin.(2) din Legea nr.227/2015; OPANAF nr.592/2016
 
           
Formular 306 – Cererea privind utilizarea ca perioadă fiscală pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic pentru anul curent. Se depune de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art.316 din Legea nr.227/2015.
Reglementare : OPANAF nr.2037/2016
 
Formular 307-Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea TVA. Se depune de către persoanele impozabile prevăzute la art.280 alin.(6), art.270 alin. (7), art.310 alin.(7), art.316 alin.(11) lit.a) – e) si g) din Legea nr.227/2015.        Reglementare : OPANAF nr.793/2016
           
Formular 311-Declaraţie privind T.V.A. colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de T.V.A. a fost anulat conform art.316, alin.(11) lit.a)-e) şi lit.g) sau h) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal. Se depune de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de T.V.A. a fost anulat conform art.316 alin (11).lit.a) - e) şi lit.h) sau g) din Legea nr.227/2015 şi care efectuează în perioada în care nu au cod valid de T.V.A., livrări şi/sau achiziţii/prestări de bunuri/servicii care sunt obligate la plata T.V.A.                                                                       
Reglementare :  OPANAF nr. 795/2016.
 
Formular 390 VIES – Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare de bunuri pentru luna ianuarie 2017. Se depune de către contribuabilii înregistraţi în scopuri de T.V.A. conform art.316 sau 317 din Legea nr.227/2015.
Reglementare : art.325 din Legea nr.227/2015; OPANAF nr.592/2017
 
Formular 097 – Notificare pentru încetarea aplicării sistemului T.V.A. la încasare. Se depune de către: persoanele impozabile care depăşesc plafonul de 2.250.000 lei; persoanele impozabile care renunţă la aplicarea sistemului TVA la încasare.
Reglementare: OPANAF 1503/2016
          
 
28 februarie 2017
 
Formular 394 – Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trimestrul,etc.; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art.322 din Legea nr.227/2015). Se depune de către: persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art.316 din Legea nr.227/2015, obligate la plata taxei conform art.307 alin.(1),(2),(6) si (7) din Legea nr.227/2015, pentru operaţiuni impozabile în România conform art.268 alin.(1) din Legea nr.227/2015; persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art.316 din Legea nr.227/2015, care realizează în România, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA  în România, achiziţii de bunuri sau servicii taxabile.
Reglementare : OPANAF nr.3.769/2016
 
Declaraţia anuală privind impozitul pe reprezentanţe. Se depune de către persoanele juridice din străinătate care au deschis o reprezentanţă în România.
 Reglementare : art.237,alin.(2) din Legea nr.227/2015; OMFP nr.460/2004
 
Formular 205 – Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile /pierderile realizate, pe beneficiarii de venit pentru anul 2016. Se depune de către : plătitorii de venituri care au obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului pe veniturile cu regim de reţinere la sursă a impozitului, potrivit titlului IV din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru venituri din dividende, venituri din dobânzi, venituri din lichidarea unei persoane juridice, venituri din premii, venituri din jocuri de noroc cu impunere finală, venituri din alte surse; organizatorii/plătitorii de venituri din jocuri de noroc sau intermediarii/societăţile de administrare a investiţiilor/societăţile de investiţii autoadministrată, pentru următoarele tipuri de venituri pentru care nu au obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului pe venit, potrivit titlului IV din Legea nr.227/2015: câştiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar, definit potrivit legii; venituri din jocuri de noroc la distanţă şi festivaluri de poker.
Reglementare : art.132,alin.(2) din Legea nr.227/2015; OPANAF nr.3695/2016
 
Formular 400 – Declaraţie informativă privind veniturile din economii obţinute din România de persoanele fizice rezidente în state membre ale Uniunii Europene, ţări terţe şi teritorii dependente sau asociate pentru plăţile făcute în anul 2016. Se depune de către plătitorii de venituri din economii obţinute din România de persoanele fizice rezidente în state membre ale Uniunii Europene, ţări terţe şi teritorii dependente sau asociate.
Reglementare : art.231 din Legea nr.227/2015; OMEF nr.564/2007
 
Formular 402 – Declaraţie informativă privind veniturile de natură salarială sau asimilate salariilor, inclusiv remuneraţiile administratorilor şi ale altor persoane asimilate acestora, rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene, realizate în România pentru anul 2016. Se depune de către plătitorii veniturilor de natură salarială sau asimilate acestora/remuneraţiilor administratorilor şi ale altor persoane asimilate acestora, denumiţi entităţi raportoare, care au obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului pe veniturile din astfel de remuneraţii.
Reglementare : OPANAF nr.2727/2015
 
Formular 403 – Declaraţie informativă privind produsele de asigurări de viaţă contractate de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României pentru anul 2016. Se depune de către asigurătorii, definiţi conform Legii nr.32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.
Reglementare : OPANAF nr.2727/2015
 
Cererea de restituire a accizelor în baza prevederilor art.395 din Codul fiscal – Anexa nr.27 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Se depune de către beneficiarii scutirilor de accize (instituţii, organizaţii).
 Reglementare : art.395 din Legea nr.227/2015; HG nr.1/2016, titlul VIII,pct.75,alin.(5)
 
Formular 207 – Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi. Se depune de către plătitorul de venit prevăzut la art.224, alin.(1) din Codul fiscal, respectiv persoana desemnată din cadrul asocierii/entităţii transparente fiscal prevăzută la art.224, alin.(2) din Codul fiscal, care are obligaţia calculării, reţinerii şi plăţii impozitului pe veniturile cu regim de reţinere la sursă a impozitului conform titlului VI din Codul fiscal sau convenţiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state, precum şi pentru veniturile scutite de impozit potrivit titlului VI din Codul fiscal sau convenţiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state.
Reglementare : OPANAF nr.3695/2016  
    
 II. Obligaţii de plată cu termen 27 februarie 2017
 
Plata obligaţiilor fiscale cu termen de declarare şi de plată  27 februarie 2017 aşa cum sunt evidenţiate în declaraţiile fiscale depuse de contribuabili.

Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă. Se adresează plătitorilor următoarelor venituri: din drepturi de proprietate intelectuală; din premii şi jocuri de noroc; obţinute de nerezidenţi; din alte surse.
Reglementare : art.72, alin.(3); art.73 alin.(1) si (4), art.110 alin.(6), art.115 alin.(3), art.224 alin.(5) si (6) din Legea nr.227/2015.
 
Plata taxei anuale pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc (sumele care rezultă din aplicarea procentelor prevăzute în anexă la veniturile estimate de operatorul economic, dar nu mai puţin decât taxa anuală minimală – până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată; în cazul în care, în cursul anului de autorizare, încasările efective depăşesc încasările estimate prin documentaţia prezentată la data autorizării, taxa se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale asupra încasărilor efective cumulate de la începutul perioadei de autorizare. Recalcularea se va efectua lunar, începând cu prima lună în care se înregistrează depăşirea rezultatelor estimate. Încasările efective cumulate şi taxa plătită de la începutul perioadei de autorizare până la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va declara şi plăti până la data de 25 a lunii următoare). Se adresează organizatorilor de jocuri de tip pariu, jocuri de noroc, bingo organizate prin TV, pariuri online, jocuri bingo prin internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocuri de noroc online.              
Reglementare : art.14 alin.(2),lit.b).pct.iii), din OUG nr.77/2009.
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii