Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
08:05 27 04 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Raportarea contabilă la 30 iunie 2015

ro

17 Jul, 2015 10:07 654 Marime text
            Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi informează că, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.509/09.07.2015, a fost publicat O.M.F.P. nr.773/2015 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2015 a operatorilor economici şi pentru modificarea unor reglementări contabile.
 
Generalităţi
            Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2015 a operatorilor economici se aplică persoanelor cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin O.M.F.P.nr. 1.802/2014, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.
            Raportarea contabilă la 30 iunie 2015 se depune, de asemenea, de către societăţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin O.M.F.P. nr.1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.
            Prevederile referitoare la sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2015 se aplică inclusiv operatorilor economici al căror exerciţiu financiar este diferit de anul calendaristic.
 
Important! Încadrarea în criteriul referitor la cifra de afaceri se efectuează pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale ale exerciţiului financiar precedent, respectiv a balanţei de verificare încheiate la finele exerciţiului financiar precedent.
            În cazul persoanelor juridice care au subunităţi fără personalitate juridică, activitatea desfăşurată de acestea se însumează de persoana juridică ce întocmeşte raportarea contabilă la 30 iunie 2015.
            Sediile permanente din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate reprezintă subunităţi fără personalitate juridică ce aparţin acestor persoane juridice şi au obligaţia întocmirii raportărilor contabile cerute de Legea nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 
Depunere
            Raportările contabile se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, în format hârtie şi în format electronic, sau numai în formă electronică, pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.
            Formatul electronic al raportărilor contabile depuse pe internet sau la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice constă într-un fişier pdf la care este atasat un fişier xml.
            Raportările contabile la 30 iunie 2015 se semnează de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora, astfel:
  • de către directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit Legii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  • de către persoane fizice sau juridice autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
Raportările contabile se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.
 
De reţinut! Entităţile care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2015, cele care în tot semestrul I al anului  2015 s-au aflat în inactivitate temporară, cele înfiinţate în cursul anului 2015, precum şi persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2015.
 
Termen
            Raportările contabile se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice  până cel târziu la data de 17 august 2015.
 
Sancţiuni
            Nedepunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2015 se sancţionează conform prevederilor art.42 din Legea nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii