Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
07:01 01 03 2021 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Consiliul local al municipiului Constanţa, convocat în şedinţă ordinară. Ce se va discuta

ro

22 May, 2020 19:05 1223 Marime text
 • Consiliul local al municipiului Constanţa este convocat în şedinţă ordinară, vineri, 29 mai 2020, ora 13.00 în sala „Remus Opreanu” a Consiliului Judeţean Constanţa.
 • Printre proiecte se numără aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului II al anului școlar 2019-2020 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat și un proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 7/2020 privind aprobarea  nomenclatorului stradal al municipiului Constanța. 
Proiectul ordinii de zi: 
 
 • Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință;   iniţiator: primar Decebal Făgădău
               - aviz Comisia de specialitate nr. 5
 • Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 29.04.2020; 
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local pe anul 2019;     iniţiator: primar Decebal Făgădău
               - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul I pe anul 2020;     iniţiator: primar Decebal Făgădău
               - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 • Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020;     iniţiator: primar Decebal Făgădău
               - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 • Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 57/2020 pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului II al anului școlar 2019-2020 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat;     iniţiator: primar Decebal Făgădău
               - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2019 ale CT BUS SA;     iniţiator: primar Decebal Făgădău
              - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 3
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, construire anexă și amenajări exterioare bazin de înot al Liceului Teoretic George Călinescu”;     iniţiator: primar Decebal Făgădău
              - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4
 • Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării art. 1 și art. 2 din HCL nr. 130/2019 privind aprobarea actualizării documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor  indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanța - etapa II”;     iniţiator: primar Decebal Făgădău
              - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 2
 • Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului „Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanța - etapa II” și a cheltuielilor aferente;     iniţiator: primar Decebal Făgădău
              - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 2
 • Proiect de hotărâre pentru aprobarea metodologiei privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă;     iniţiator: primar Decebal Făgădău
               - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4
 • Proiect de hotărâre privind repartizarea unor spații cu destinația de locuință;     iniţiator: primar Decebal Făgădău
               - avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5
 • Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța;     iniţiator: primar Decebal Făgădău
              - avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de  Consiliul de administrație al SC Confort Urban SRL Constanța pentru semestrul II al anului 2019;     iniţiator: primar Decebal Făgădău
               - avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5
 • Proiect de hotărâre privind împuternicirea directorului general al SC Confort Urban SRL să îndeplinească toate formalitățile necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanţa;     iniţiator: primar Decebal Făgădău
               - avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire locuință individuală, str. Chiliei nr. 22, lot 2, investitor Ciocîrlău Dragoș;     iniţiator: primar Decebal Făgădău
               - aviz Comisia de specialitate nr. 2
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire ansamblu rezidențial, Palazu Mare, str. Alexandru Sahia nr. 29-29A, investitor Costea Gicu;     iniţiator: primar Decebal Făgădău
               - aviz Comisia de specialitate nr. 2
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire locuință individuală, str. Radu Calomfirescu nr. 27, investitor Mela Panait;     iniţiator: primar Decebal Făgădău
               - aviz Comisia de specialitate nr. 2
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire locuință individuală, str. Dimitrie Cuclin nr. 5, investitor Mototolea Dragoș Ionuț;     iniţiator: primar Decebal Făgădău
               - aviz Comisia de specialitate nr. 2
 • Proiect de hotărâre privind valabilitatea HCL nr. 164/2017;     iniţiator: primar Decebal Făgădău
               - aviz Comisia de specialitate nr. 2
 • Proiect de hotărâre privind valabilitatea HCL nr. 112/2015;     iniţiator: primar Decebal Făgădău
               - aviz Comisia de specialitate nr. 2
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de bd. Aurel Vlaicu, strada proiectată A și limite cadastrale, inițiator SC Seaside Invest SRL;       iniţiator: primar Decebal Făgădău
               - aviz Comisia de specialitate nr. 2
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire locuință unifamilială, str. Dimitrie Cuclin nr. 7, investitor Ciumacenco Vasile;     iniţiator: primar Decebal Făgădău
               - aviz Comisia de specialitate nr. 2
 • Proiect de hotărâre privind stabilirea zonelor de studiu aferente avizelor de oportunitate în stațiunea Mamaia;     iniţiator: primar Decebal Făgădău
               - aviz Comisia de specialitate nr. 2
 • Proiect de hotărâre privind încetarea valabilității HCL nr. 37/2020;     iniţiator: primar Decebal Făgădău
               - aviz Comisia de specialitate nr. 2
 • Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanța;     iniţiator: primar Decebal Făgădău
               - avize Comisiile de specialitate nr. 1  și nr. 5
 • Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care aparţin  domeniului privat al municipiului Constanţa;     iniţiator: primar Decebal Făgădău
               - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 • Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 360,00 mp situat în municipiul Constanța, str. B. P. Hașdeu nr. 71, Lot 1/1, în favoarea numitului Goșu Stila;     iniţiator: primar Decebal Făgădău
               - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 • Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 28/2020 privind transmiterea imobilului situat în municipiul Constanța, zona Viile Noi, sola 107, parcela A1016/12, din administrarea Consiliului local al municipiului Constanța în administrarea RAEDPP Constanța;     iniţiator: primar Decebal Făgădău
               - avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5
 • Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 7/2020 privind aprobarea  nomenclatorului stradal al municipiului Constanța;     iniţiator: primar Decebal Făgădău
               - avize Comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare, actualizat, ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului situat în stațiunea Mamaia, aleea Lamia nr. 8 (Careu C2, Lot 33);     iniţiator: primar Decebal Făgădău
               - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului situat în stațiunea Mamaia, zona Teatrul de vară - Complex Cleopatra;     iniţiator: primar Decebal Făgădău
               - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului situat în stațiunea Mamaia, aferent Grup sanitar Bufet Internațional;     iniţiator: primar Decebal Făgădău
               - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului situat în stațiunea Mamaia, bd. Mamaia nr. 361C (zona Hotel Condor, activ „Centru Deratizare Tic-Tac”);     iniţiator: primar Decebal Făgădău
               - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenurilor situate în stațiunea Mamaia, bd. Mamaia nr. 436A (zona Hotel Mamaia-Iaki);     iniţiator: primar Decebal Făgădău
               - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului situat în stațiunea Mamaia, zona Cazino, terasa nr. 7 și terasa nr. 8;     iniţiator: primar Decebal Făgădău
               - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe și a raportului de evaluare ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil, teren, proprietate privată a municipiului Constanța, situat în stațiunea Mamaia, Restaurant Turist, în suprafață de 722 mp, către SC Balcan Expres SRL;     iniţiator: primar Decebal Făgădău
               - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică, a caietului de sarcini, precum și a raportului de evaluare ce stabilește prețul minim de pornire a vânzării imobilului teren, proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Traian nr. 27, în suprafață de 75 mp;     iniţiator: primar Decebal Făgădău
               - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, strada Libertății nr. 21, în suprafață de 33 mp, către Brânzei Bogdan și Brânzei Mari-Luana;     iniţiator: primar Decebal Făgădău
               - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, staţiunea Mamaia, zona Perla-Select, în suprafață de 34 mp;     iniţiator: primar Decebal Făgădău
               - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, str. Ion Adam nr. 34, în suprafață de 28 mp;     iniţiator: primar Decebal Făgădău
               - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, bd. Aurel Vlaicu FN, în suprafață de 565 mp;     iniţiator: primar Decebal Făgădău
               - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, aleea Universității nr. 44A, în suprafață de 150 mp;     iniţiator: primar Decebal Făgădău
               - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, zona Hotel Tomis, în suprafață de 1323 mp;     iniţiator: primar Decebal Făgădău
               - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, zona Hotel Prestige, în suprafață de 75 mp;     iniţiator: primar Decebal Făgădău
               - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, zona Hotel Delta, în suprafață de 814 mp, sub condiția menținerii funcțiunii urbanistice de spațiu verde amenajat;     iniţiator: primar Decebal Făgădău
               - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 • Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 384/2018 privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome de Transport în Comun prin transformarea  în societate pe acțiuni cu denumirea de „CT BUS SA”;     iniţiator: primar Decebal Făgădău
              - avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5
 • Proiect de hotărâre privind numirea unor membri provizorii în Consiliul de administrație al societății CT BUS SA Constanța;     iniţiator: primar Decebal Făgădău
               - avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5
 • Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului municipiului Constanța în Adunarea generală a asociaților SC Telegondola SRL Constanța;     iniţiator: primar Decebal Făgădău
               - avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5
 • Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 222/2017 privind organizarea Consiliului de administrație al SC Confort Urban SRL Constanța;     iniţiator: primar Decebal Făgădău
               - avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5
 • Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 302/2019 cu un membru provizoriu, reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice în Consiliul de administrație al Regiei Autonome de Exploatare a Domeniului Public și Privat Constanța.     iniţiator: primar Decebal Făgădău
               - avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii