Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
03:24 07 10 2022 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ
a

Evenimente omagiale ale Bisericii Ortodoxe Române în 2015 Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii

ro

30 Dec, 2014 03:32 2001 Marime text
În anul 2015, Biserica Or­to­do­xă Română aniversează o serie de evenimente importante din istoria ei, după cum ur­mea­ză:

- 130 de ani de la re­cu­noaşt­e­rea autocefaliei Bisericii Or­to­do­xe Române (aprilie 1885);
- 90 de ani de la ridicarea Bi­se­ricii Ortodoxe Române la rangul de Patriarhie (februarie 1925);
- 60 de ani (octombrie 1955) de la proclamarea canonizării unor sfinţi români (ierarhi, că­lu­gări), mari păstori de suflete din provinciile ro­mâ­neşti: Sf. Ierarh Calinic de la Cernica, Episcopul Râm­ni­cu­lui; Sf. Ierarhi Ilie Io­rest şi Sa­va Brancovici, Mi­tro­po­li­ţii Tran­silvaniei, precum şi Sf. Cuvioşi Mărturisitori Visarion şi Oprea etc.;
- 10 ani (septembrie şi decembrie 2005) de la proclamarea ca­no­nizării unor sfinţi ro­mâni (ie­rarhi, călugări), mari păstori de su­flete din pro­vin­ciile ro­mâ­neşti: Sf. Ierarh Do­softei, Mi­tro­po­litul Moldovei (la 14 octom­brie 2005); Sf. Cu­vi­os Onufrie de la Vorona (la 9 septembrie 2005); Sf. Cuvios Gheorghe de la Cernica şi Căl­dă­ruşani (la 3 decembrie 2005) etc.

În acelaşi timp, în calendarul Bisericii Ortodoxe Ro­mâne sunt menţionaţi nume­roşi alţi sfinţi ro­mâni (ierarhi, preoţi şi că­lu­gări), care s-au remarcat printr-o frumoasă activitate pastorală, iar de-a lungul timpului în epar­hiile Pa­triarhiei Române au slujit mari păstori de suflete din rândul ierarhilor, preoţilor şi că­lu­gărilor, a căror viaţă şi activitate constituie modele pentru cre­dincioşii de astăzi.
Printre ma­rii păstori de suflete, un loc aparte îl ocupă Sfântul Ioan Gu­ră de Aur, care, prin viaţa şi ac­ti­vitatea sa, s-a dovedit a fi un apă­rător al dreptei credinţe, un în­văţător al pocăinţei, un lumi­nă­tor al familiei creştine şi al vie­ţii monahale şi un promotor al filantropiei creştine.

Ca atare, la iniţiativa Prea­fericitului Părinte Patriarh Daniel, în şedinţele de lucru din 29 octombrie 2013 şi 29 septembrie 2014,  Sfântul Sinod al Bi­se­­ricii Ortodoxe Române a aprobat ca anul 2015 să fie declarat Anul omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi  şi Anul co­me­morativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păs­tori de suflete din eparhii. 

Această temă va fi tratată în eparhiile şi în instituţiile de în­vă­ţământ teologic ale Bisericii Or­todoxe Române, care vor or­ga­niza în anul 2015 dezbateri, co­locvii, seminarii, simpozioane, conferinţe şi expoziţii de icoane, fresce, mozaicuri cu scopul pre­zen­tării istoriei, vieţii şi activi­tăţii parohiei şi mănăstirii în tre­cut şi azi, precum şi a unor re­nu­miţi preoţi de mir şi duhovnici din mănăstiri, care prin slujirea şi activitatea lor au contribuit la susţinerea, consolidarea şi dina­mi­zarea vieţii şi misiunii parohiei şi mănăstirii.

2015 - Anul omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi  şi Anul comemorativ al Sfân­tu­lui Ioan Gură de Aur şi al ma­rilor păstori de suflete din epar­hii  va constitui subiectul conferinţelor pastoral-misio­nare semestriale, iar în luna octombrie 2015, la Pa­triarhia Română va avea loc şe­dinţa solemnă a Sfântului Sinod în care va fi prezentată o sin­teză a evenimentelor organizate în eparhii pe această temă.

În anul 2015, Patriarhia Ro­mâ­nă va organiza un congres internaţional  dedicat Anului omagial al misiunii parohiei şi mă­năs­tirii azi  şi Anului comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii, iar agenţiile de pelerinaj ale Patriarhiei Române vor or­ga­niza pelerinaje în ţară şi în stră­i­nă­tate, la mănăstiri şi în locu­rile unde au vieţuit mari du­hov­nici ai Ortodoxiei.

Biroul de presă al Patriarhiei Române
Urmareste-ne pe Google News

Ti-a placut articolul?

Comentarii