Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
12:07 10 08 2020 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Evenimente omagiale ale Bisericii Ortodoxe Române în 2015 Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii

ro

30 Dec, 2014 03:32 1594 Marime text
În anul 2015, Biserica Or­to­do­xă Română aniversează o serie de evenimente importante din istoria ei, după cum ur­mea­ză:

- 130 de ani de la re­cu­noaşt­e­rea autocefaliei Bisericii Or­to­do­xe Române (aprilie 1885);
- 90 de ani de la ridicarea Bi­se­ricii Ortodoxe Române la rangul de Patriarhie (februarie 1925);
- 60 de ani (octombrie 1955) de la proclamarea canonizării unor sfinţi români (ierarhi, că­lu­gări), mari păstori de suflete din provinciile ro­mâ­neşti: Sf. Ierarh Calinic de la Cernica, Episcopul Râm­ni­cu­lui; Sf. Ierarhi Ilie Io­rest şi Sa­va Brancovici, Mi­tro­po­li­ţii Tran­silvaniei, precum şi Sf. Cuvioşi Mărturisitori Visarion şi Oprea etc.;
- 10 ani (septembrie şi decembrie 2005) de la proclamarea ca­no­nizării unor sfinţi ro­mâni (ie­rarhi, călugări), mari păstori de su­flete din pro­vin­ciile ro­mâ­neşti: Sf. Ierarh Do­softei, Mi­tro­po­litul Moldovei (la 14 octom­brie 2005); Sf. Cu­vi­os Onufrie de la Vorona (la 9 septembrie 2005); Sf. Cuvios Gheorghe de la Cernica şi Căl­dă­ruşani (la 3 decembrie 2005) etc.

În acelaşi timp, în calendarul Bisericii Ortodoxe Ro­mâne sunt menţionaţi nume­roşi alţi sfinţi ro­mâni (ierarhi, preoţi şi că­lu­gări), care s-au remarcat printr-o frumoasă activitate pastorală, iar de-a lungul timpului în epar­hiile Pa­triarhiei Române au slujit mari păstori de suflete din rândul ierarhilor, preoţilor şi că­lu­gărilor, a căror viaţă şi activitate constituie modele pentru cre­dincioşii de astăzi.
Printre ma­rii păstori de suflete, un loc aparte îl ocupă Sfântul Ioan Gu­ră de Aur, care, prin viaţa şi ac­ti­vitatea sa, s-a dovedit a fi un apă­rător al dreptei credinţe, un în­văţător al pocăinţei, un lumi­nă­tor al familiei creştine şi al vie­ţii monahale şi un promotor al filantropiei creştine.

Ca atare, la iniţiativa Prea­fericitului Părinte Patriarh Daniel, în şedinţele de lucru din 29 octombrie 2013 şi 29 septembrie 2014,  Sfântul Sinod al Bi­se­­ricii Ortodoxe Române a aprobat ca anul 2015 să fie declarat Anul omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi  şi Anul co­me­morativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păs­tori de suflete din eparhii. 

Această temă va fi tratată în eparhiile şi în instituţiile de în­vă­ţământ teologic ale Bisericii Or­todoxe Române, care vor or­ga­niza în anul 2015 dezbateri, co­locvii, seminarii, simpozioane, conferinţe şi expoziţii de icoane, fresce, mozaicuri cu scopul pre­zen­tării istoriei, vieţii şi activi­tăţii parohiei şi mănăstirii în tre­cut şi azi, precum şi a unor re­nu­miţi preoţi de mir şi duhovnici din mănăstiri, care prin slujirea şi activitatea lor au contribuit la susţinerea, consolidarea şi dina­mi­zarea vieţii şi misiunii parohiei şi mănăstirii.

2015 - Anul omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi  şi Anul comemorativ al Sfân­tu­lui Ioan Gură de Aur şi al ma­rilor păstori de suflete din epar­hii  va constitui subiectul conferinţelor pastoral-misio­nare semestriale, iar în luna octombrie 2015, la Pa­triarhia Română va avea loc şe­dinţa solemnă a Sfântului Sinod în care va fi prezentată o sin­teză a evenimentelor organizate în eparhii pe această temă.

În anul 2015, Patriarhia Ro­mâ­nă va organiza un congres internaţional  dedicat Anului omagial al misiunii parohiei şi mă­năs­tirii azi  şi Anului comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii, iar agenţiile de pelerinaj ale Patriarhiei Române vor or­ga­niza pelerinaje în ţară şi în stră­i­nă­tate, la mănăstiri şi în locu­rile unde au vieţuit mari du­hov­nici ai Ortodoxiei.

Biroul de presă al Patriarhiei Române

Ti-a placut articolul?

Comentarii