Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
19:24 20 04 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Consiliul Local Constanţa, convocat în şedinţă

ro

25 Mar, 2015 16:12 1695 Marime text
Consiliul Local Municipal Constanţa se va reuni în şedinţă ordinară, luni, 30 martie, începând cu ora 12.00, în sala „Remus Opreanu” a Consiliului Judeţean Constanţa, cu următoarea ordine de zi:
 
Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 13.02.2015;

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului municipal Constanţa pe anul 2015; iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind execuţia bugetului municipal pe trimestrul IV pe anul 2014; iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind repartizarea şi extinderea unor spaţii de locuit din fondul locativ de stat; iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind repartizarea unor spaţii de locuit construite de A.N.L. în regim de închiriere, din recuperări; iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli de reprezentare şi protocol pentru anul 2015; iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri referitoare la acordarea mesei la cantinele de ajutor social; iniţiator: viceprimar Gabriel Marius Stan

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 251/2014 privind aprobarea asociaţiilor şi fundaţiilor selecţionate în vederea acordării de subvenţii de la bugetul local pentru anul 2015; iniţiator: viceprimar Gabriel Marius Stan

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 181/2012 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 68.000.000 lei; iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1 din HCL nr. 267/2013 pentru aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Centrul Fair Play – modernizare şi extindere”; iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 2 din HCL nr. 268/2013 privind aprobarea proiectului „Centrul Fair Play – modernizare şi extindere” şi a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013 ; iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1 din HCL nr. 249/2013 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea şi amenajarea Parcului Arheologic”; iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1 din HCL nr. 250/2013 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea şi amenajarea Parcului Arheologic” şi a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013; iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind aprobarea statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanţa; iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind aprobarea dizolvării voluntare şi al lichidării societăţii RADET Constanţa SA; iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind implementarea Memorandului Guvernului României din data de 27.03.2013 şi a creării SACET integrat în municipiul Constanţa, prin emiterea acordului pentru preluarea condiţionată de către municipiul Constanţa a acţiunilor statului român la Electrocentrale Constanţa S.A.; iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind implementarea Memorandului Guvernului României din data de 27.03.2013 şi a creării SACET integrat în municipiul Constanţa, prin actualizarea inventarului domeniului public al municipiului Constanţa cu privire la reţelele de termoficare, cu instalaţiile, terenurile şi construcţiile aferente, conform paragrafului III, pct. 4 al anexei la Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, în vederea transmiterii acestora în administrarea Regiei Autonome de Distribuire a Energiei Termice Constanţa; iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind implementarea Memorandului Guvernului României din data de 27.03.2013 şi a creării SACET integrat în municipiul Constanţa, prin aprobarea reorganizării  Regiei Autonome de Distribuire a Energiei Termice Constanţa şi transformarea în societate conform prevederilor Legii nr. 31/1990; iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unor bunuri immobile (terenuri şi/sau clădiri) ce aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa; iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 62/2014 privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor immobile (terenuri şi/sau clădiri) aparţinând domeniului privat al municipiului Constanţa; iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind completarea HCL 211/2011 privind însuşirea şi aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Constanţa; iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa; iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanţa; iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Constanţa a unei suprafeţe de teren în vederea creării unei căi de acces pentru imobilul situat în strada Lt. Haneş Gheorghe nr. 6; iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind anularea HCL nr. 276/2014 privind închirierea cu prioritate, fără licitaţie a unui teren în suprafaţă de 100 mp, situat în municipiul Constanţa, Piaţa Pescăruş, zona Faleză Nord, lot 2, numitei Asiei Elena, conform Sentinţei civile nr. 1461/CA/2014 pronunţată de Tribunalul Constanţa, definitivă şi irevocabilă; iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind alipirea unor terenuri situate în staţiunea Mamaia, zona Cazino Sud;iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local din municipiul Constanţa; iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unor suprafeţe de teren aflate în domeniul privat al municipiului Constanţa către Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral; iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 – organigrama şi a anexei 2 – statul de funcţii, ale Serviciului public de administrare creşe din subordinea Consiliului local al municipiului Constanţa, aprobate prin HCL nr. 255/2014; iniţiator: viceprimar Gabriel Marius Stan

Proiect de hotărâre privind însuşirea de către Consiliul local al municipiului Constanţa a Raportului de expertiză şi a Punctului de vedere întocmit de expert Beşcucă Dumitru, conform contractului nr. 143559/29.10.2014, reprezentând obiecţiunile la Raportul de expertiză tehnică întocmit de doamna expert tehnic ing. Pintilie Lăcrămioara în dosarul nr. 93/P/2013; iniţiator: viceprimar Gabriel Marius Stan

Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 98/2013 referitoare la Regulamentul privind procedurile şi criteriile de organizare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de conducere din cadrul Cantinei de ajutor social Constanţa şi a Cantinei de ajutor social Palazu Mare, aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Constanţa; iniţiator: viceprimar Gabriel Marius Stan

Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr.293/2014 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanţa a unor mijloace fixe şi obiecte de inventar reprezentând elemente componente ale sistemului de iluminat public din municipiul Constanţa; iniţiator: viceprimar Gabriel Marius Stan

Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 118/2012 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanţa a  mijloacelor fixe reprezentând instalaţii de iluminat ornamental şi elemente ale instalaţiilor de iluminat public aflate în gestiune delegată la SC Confort Urban SRL Constanţa; iniţiator: viceprimar Gabriel Marius Stan
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii