Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
03:23 11 12 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

VALU LUI TRAIAN. Persoanele certate cu legea, chemate la muncă în folosul comunităţii (document)

ro

20 Jan, 2017 12:15 1344 Marime text

Consiliul Local Valu lui Traian se întruneşte în şedinţă ordinară, pe data de 31 ianuarie, de la ora 15.30, având pe ordinea de zi mai multe proiecte de hotârâre, şi anume: 
          
 
        1. Proiect  de  hotărâre  privind  reorganizarea  Serviciului  Voluntar  pentru  Situaţii  de Urgenţă  al  comunei  Valu  lui Traian.
Iniţiator-Primar-FLORIN  MITROI
        2. Proiect  de  hotărâre  pentru  modificarea  Regulamentului  de  Organizare  şi  Funcţionare  a    Poliţiei   Locale  înfiinţată  la  nivelul  comunei Valu  lui  Traian. 
Iniţiator-Primar-FLORIN  MITROI
        3. Proiect de  hotărâre  privind   aprobarea  Planului  de  pază  al comunei  Valu  lui Traian  pentru  anul 2017.
Iniţiator-Primar- MITROI   FLORIN
        4. Proiect de  hotărâre  privind  aprobarea    Planului  de  Ordine  şi  Siguranţă  Publică  al  Poliţiei  Locale  Valu  lui  Traian, pe  anul  2017.
Iniţiator-Primar- MITROI   FLORIN
        5. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Planului  de  Acţiuni  şi Lucrări  de interes local, ce vor  fi  executate  de  beneficiarii  de  ajutor  social  potrivit  Legii nr.416/2001  în  anul 2017.
Iniţiator-Primar-  MITROI  FLORIN
        6. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea Planului  de  acţiuni  sau de  lucrări  de interes local, ce vor  fi  executate  de  persoanele  faţă  de  care  s-a  renunţat  la  urmărirea  penală  şi  s-a  stabilit  prestarea   unei  munci  neremunerate  în  folosul comunităţii,  în  anul 2017.
Iniţiator-Primar- MITROI   FLORIN
       7.  Proiect de  hotărâre  privind  aprobarea Planului  de  acţiuni  sau de  lucrări  de interes local, ce vor  fi  executate  de  persoanele  faţă  de  care  s-a  stabilit, prin  hotărâri  judecătoreşti,  prestarea   unei  munci   în  folosul comunităţii,  în  baza  Legii nr.272/2004 privind  protecţia  şi  promovarea  drepturilor  copilului, în  anul 2017.
Iniţiator-Primar- MITROI   FLORIN
       8. Proiect  de  hotărâre  privind   aprobarea  contractului/acordului  colectiv  de  muncă  pentru  personalul  Primăriei  şi al serviciilor  publice  locale  din  subordinea Consiliului Local, pe anul 2017.
Iniţiator-Primar- MITROI   FLORIN
       9. Proiect  de  hotărâre   pentru  modificarea  H.C.L. nr.337/ 14.10.2016  privind  aprobarea  retragerii  dreptului  de  folosinţă  asupra  unor  terenuri   atribuite  în  baza Legii nr.15/2003, unui număr  de 33 persoane, cu  modificările  ulterioare.
Iniţiator-Primar- MITROI   FLORIN
     10. Proiect  de  hotărâre   pentru  modificarea  H.C.L. nr.420/12.12.2016  privind  aprobarea  retragerii  dreptului  de  folosinţă  asupra  unor  terenuri   atribuite  în  baza Legii nr.15/2003.
Iniţiator-Primar- MITROI   FLORIN
      11. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  retragerii  la  cerere  a  dreptului  de  folosinţă  asupra  terenului  intravilan, lot 11 str. Poteca nr.27,  atribuit  în  baza Legii nr.15/2003, doamnei  Sandu  Georgiana.
Iniţiator-Primar- MITROI   FLORIN
      12. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea    prelungirii  termenului  de  plată  pentru achitarea unui teren ce face  parte din domeniul privat al comunei.
Iniţiator-Primar- MITROI   FLORIN
         13. Proiect  de  hotărâre  privind  actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al comunei Valu lui Traian, pe anul 2017.
Iniţiator-Primar- MITROI   FLORIN
          14. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  exproprierii  pentru cauză  de  utilitate  publică   a  imobilului- teren  intravilan  în suprafaţă  de 120 m.p. situat în comuna Valu  lui Traian, str. Luncii nr.39, Lot 6 , proprietatea   domnului EMIRSALI  BEIGEAN  şi  aprobarea  cuantumului despăgubirii.
Iniţiator-Primar- MITROI   FLORIN
         15. Proiect  de  hotarare  pentru  modificarea H.C.L. nr.411/12.12.2016  privind  stabilirea  impozitelor  şi  taxelor  locale  pentru  anul 2017, cu  modificările  şi  completările ulterioare (cf. Legea nr.1/2017).
Iniţiator- primar-MITROI  FLORIN
        16. Proiect  de  hotărâre  privind  darea  în  folosinţă  gratuită  a  suprafeţelor de  teren  din  domeniul  public  al comunei  Valu  lui Traian,  în  vederea  construirii  şi  punerii  în  funcţiune  a   Sistemului  Regional  de alimentare  cu  apă constanţa (Reabilitare sursă Medgidia. Aducţiune Medgidia-Gospodărie de apă Constanţa Sud)  din  cadrul „Proiectului  regional  de dezvoltare  a  infrastructurii  de apă şi apă uzată  în aria de  operare  a  S.C.RAJA  SA  Constanţa în  perioada 2014-2020”.
Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN
         17.  Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și completarea  H.C.L. nr.96/16.03.2015 privind   aprobarea  nomenclaturii  stradale  la  nivelul  comunei  Valu  lui Traian, cu  modificările  şi  completările  ulterioare.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
         18. Proiect de  hotărâre  pentru   modificarea  şi  completarea   anexei  la  H.C.L. nr.10/09.01.2017  privind  aprobarea  Programului  de  achiziții  de bunuri  și  servicii  pentru  desfășurarea  activității   Societății ”Gospodărie  Comunală  Valu  lui Traian”SRL, pe  anul 2017.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
        19. Proiect de  hotărâre  privind   aprobarea  rezilierii contractului  de închiriere  ce  are  ca  obiect   locuinţa  ANL - Apartamentul nr.49 (Bloc C)  situată  în  comuna  Valu  lui Traian, str.Stadion, nr.3 şi   aprobarea  repartizării unui  număr  de 3 (rei) locuinţe ANL destinate  închirierii, vacante.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
        20.  Proiect de  hotărâre privind atribuirea   unor  loturi  de  teren  în  folosinţă  gratuită  către tinerii  sub 35 de ani în  vederea  construirii  de  locuinţă  proprietate  personală, în  condiţiile  Legii nr.15/2003
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
        21. Proiect de  hotărâre  privind  aprobarea   Planului de  lucrări/ reparații/ întreținere  al  Societății ”GOSPODĂRIE  COMUNALĂ  VALU  LUI  TRAIAN”S.R.L., pe  anul 2017.
              Prezentare realizare  a  Planului  de lucrări  pe 2016.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
       22. Proiect de  hotărâre  privind  aprobarea Programului de investiţii şi dotări al  Societăţii ”Gospodărie  comunală Valu  lui Traian”SRL, pe  anul 2017.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
       23. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  acordării  unui  termen  în  vederea  eliberării  unor  autorizaţii  de  construire.
     Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN
       24. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Proiectului  Tehnic  şi  a  D.D.E.  pentru  obiectivul de  investiţii: „Grădiniţă  cu   program Prelungit   Valea  Seacă”.
     Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN
       25. Proiect  de  hotărâre  privind   aprobarea  documentaţiei  de  achiziţie pentru  obiectivul de  investiţii: „Grădiniţă  cu   program Prelungit  Valea  Seacă” (lot 1-construcţie, lot 2-dotări).
     Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN
       26. Proiect  de  hotărâre  pentru  modificarea   anexei la  H.C.L. nr.225/08.07.2016  privind  aprobarea  Programului   de  achiziţii  publice  pentru obiectivul de  investiţii: „Grădiniţă  cu   program Prelungit  Valea  Seacă”.
     Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN
       27. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici   pentru  obiectivul  de  investiţii  aflat  în  derulare, cu  finanaţare  PNDL  : „Modernizări  drumuri de  interes local, Comuna  Valu  lui  Traian, Judeţul Constanţa”.
     Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN
       28. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici   pentru  obiectivul  de  investiţii  aflat  în  derulare, cu  finanaţare  PNDL  : „Reabilitare  drumuri de  interes local, Comuna  Valu  lui  Traian, Judeţul Constanţa”.
     Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN
        29. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici   pentru  obiectivul  de  investiţii  aflat  în  derulare, cu  finanaţare  PNDL  : „Amenajare  tramă  stradală Extindere zona C, Comuna  Valu  lui  Traian, Judeţul Constanţa”.
     Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN
        30. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici   pentru  obiectivul  de  investiţii  aflat  în  derulare, cu  finanaţare  PNDL  : „Amenajare  tramă  stradală  Zona F Centrală, Comuna  Valu  lui  Traian, Judeţul Constanţa”.
     Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN
       31. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici   pentru  obiectivul  de  investiţii  aflat  în  derulare, cu  finanaţare  PNDL  : „Amenajare  tramă  stradală  Zona F  Est, Comuna  Valu  lui  Traian, Judeţul Constanţa”.
     Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN
       32. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici   pentru  obiectivul  de  investiţii  aflat  în  derulare, cu  finanaţare  PNDL  : „Amenajare  tramă  stradală  Zona F Vest, Comuna  Valu  lui  Traian, Judeţul Constanţa”.
     Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN
     33. Proiect  de  hotărâre  privind  desemnarea  doamnei  FRĂŢILĂ  IULIA-CLAUDIA  în  calitate de responsabil  pentru implementarea  şi  derularea  Proiectului : „Grădiniţă  cu   program Prelungit  Valea  Seacă”.
     Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN
    34. Proiect  de  hotărâre  privind   aprobarea  PROGRAMULUI   DE  ACHIZIŢII  pe  anul 2017 (Strategia  anuală  de achiziţie publică).
Iniţiator-Primar-  MITROI  FLORIN
    35. Proiect  de  hotărâre  pentru  completarea  literei „i”  al art.2  din H.C.L. nr.61/2014  privind  stabilirea  contravenţiilor  şi  sancţiunilor  în  doemniul  gospodăririi  comunale, cu  modificările  şi completările  ulterioare.
Iniţiator-Primar-  MITROI  FLORIN
    36. Proiect  de  hotărâre  privind  stabilirea  zonelor  şi  a  perioadei  de  păşunat, precum  şi  a   traseului   pentru  circulaţia  animalelor  pe  raza  comunei  Valu  lui Traian, inclusiv  a  vehiculelor  cu  tracţiune  animală (căruţelor).
Iniţiator-Primar-  MITROI  FLORIN
   37. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  acordării  unor  ajutoare  de  urgenţă.
Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN
   38. Diverse            
 
P R I M A R,
 
 
FLORIN  MITROI
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii