Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
09:26 24 04 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

ANI a constatat incompatibilitate pentru cinci funcționari publici

ro

03 Nov, 2016 14:50 1417 Marime text
Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și existența conflictului de interese de natură administrativă în cazul a cinci funcționari publici.
 
Astfel, cei cinci funcţionari sunt:
 
1. Anghel Mihai Titus, expert parlamentar în cadrul Parlamentului României, Senat
 
Incompatibilitate
 
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 25 octombrie 2006 — 01 ianuarie 2011, întrucât a deținut simultan calitatea de funcționar public parlamentar și funcțiile de administrator la S.C. San And Sport S.R.L. și S.C. Euro Market 2000 S.R.L., încălcând astfel dispozițiile art. 9 și art. 10, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 7/2006 (formă în vigoare până la data de 01.01.2011).
 
2. Cîmpulungeanu Sabina Elena, consilier în cadrul A.P.I.A. — Centrul Județean Călărași — Centrul Local Lehliu Gară
 
Conflict de interese administrativ
 
În calitate de funcționar public la Centrul Local Lehliu Gară, Centrul Județean Călărași al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a intervenit în procesul de soluționare a cererilor unice de plată pe suprafață depuse de tatăl său.
 
Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 70, art. 71 și art. 79, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.
 
3. Florea - Sima Cuţa, fost șef ansamblu artistic 'Ciocârlia' la Centrul Cultural al Ministerului Administrației și Internelor
 
Incompatibilitate şi fals în declaraţii
 
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 15 septembrie 2011 — 29 iunie 2016, întrucât a deținut simultan funcția publică cu statut special (șef ansamblu artistic 'Ciocârlia') la Centrul Cultural al Ministerului Administrației și Internelor și calitatea de persoană fizică autorizată la Florea — Sima Cuța Persoană Fizică Autorizată, încălcând astfel dispozițiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.
 
De asemenea, în declarațiile de interese depuse în anii 2012, 2014, 2015, și 2016 în calitate de șef ansamblu artistic 'Ciocârlia' la Centrul Cultural al Ministerului Administrației și Internelor, persoana evaluată nu a menționat deținerea calității de persoană fizică autorizată la Florea-Sima Cuța Persoană Fizică Autorizată.
 
Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea de către FLOREA — SIMA CUȚA a infracțiunii de fals în declarații prevăzută de dispozițiile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal.
 
4. Udrişte Cristina Maria Anemona, fost inspector (funcționar public) în cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice Mehedinți
 
Incompatibilitate
 
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 03 noiembrie 2008 — 29 aprilie 2010 întrucât a deținut simultan cu funcția publică din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice Mehedinți (inspector în cadrul A.F.P Cujmir) și calitatea de cenzor în cadrul S.C Flora Sercom S.A., încălcând astfel dispozițiile art. 94, alin. (2), lit. c) și art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.
 
5. Dandeş Sandu, secretar al comunei Deleni, județul Vaslui
 
Incompatibilitate
 
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 28 septembrie — 04 decembrie 2015, întrucât a deținut simultan funcția de secretar al comunei și pe cea de consilier al primarului Comunei Deleni, județul Vaslui, încălcând astfel dispozițiile art. 94, alin. (1) și alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003.
 
Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază — de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. ANGHEL MIHAI TITUS și UDRIȘTE CRISTINA MARIA ANEMONA nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.
 
Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:
 
* art. 9 din Legea nr. 7/2006 (formă în vigoare până la data de 01.01.2011), potrivit căruia 'Calitatea de funcționar public parlamentar este incompatibilă cu orice altă funcție publică sau privată, cu excepția funcțiilor și activităților didactice din învățământul superior, al cercetării științifice și al creației literar-artistice';
 
* art. 10, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 7/2006 (formă în vigoare până la data de 01.01.2011), potrivit căruia 'Funcționarii publici parlamentari nu pot deține funcții și nu pot desfășura alte activități, remunerate sau neremunerate, după cum urmează: c) în cadrul regiilor autonome sau al societăților comerciale din sectorul public sau privat';
 
* art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia 'Prin conflict de interese se înțelege situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative';
 
* art. 71 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia 'Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităților publice și funcțiilor publice sunt: imparțialitate, integritate, transparența deciziei și supremația interesului public';
 
* art. 79 alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia 'Funcționarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situații: (...) c) interesele sale patrimoniale, ale soțului sau rudelor sale de gradul I pot influența deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcției publice';
 
* art. 94, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia 'Calitatea de funcționar public este incompatibilă cu orice altă funcție publică decât cea în care a fost numit, precum și cu funcțiile de demnitate publică';
 
* art. 94, alin. (2), lit. a) și c) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia 'Funcționarii publici nu pot deține alte funcții și nu pot desfășura alte activități, remunerate sau neremunerate, după cum urmează: a) în cadrul autorităților sau instituțiilor publice (...) c) în cadrul (...) societăților comerciale (...) din sectorul public';
 
* art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia 'Funcționarii publici, funcționarii publici parlamentari și funcționarii publici cu statut special pot exercita funcții sau activități în domeniul didactic, al cercetării științifice, al creației literar-artistice. Funcționarii publici, funcționarii publici parlamentari și funcționarii publici cu statut special pot exercita funcții în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuțiile exercitate ca funcționar public, funcționar public parlamentar sau funcționar public cu statut special, potrivit fișei postului';
 
* art. 326 din Codul Penal al României, potrivit căruia 'Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă'.
 
'Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat (...) încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective (...)'.
 
'Persoana (...) față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică (...) pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului'.
 
Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.


Sursa foto: presalibera.net

Ti-a placut articolul?

Comentarii