Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
17:40 21 09 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

New Media Connection SRL, la judecată cu Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral. Iată motivul!

ro

12 Aug, 2019 00:00 715 Marime text
Societatea comercială New Media Connection SRL a chemat la judecată Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral.
 
Dosarul a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Constanţa, iar prin acţiunea promovată SC Media Connection SRL, în contradictoriu cu Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral, a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa să dispună:
 
- anularea procesului-verbal nr. 5892/25.03.2019, de soluţionare a contestaţiei formulate împotriva raportului de evaluare a ofertelor depuse pentru atribuirea contractului de închiriere a sectorului de plaja Năvodari II subsector 4;
 
- anularea raportului de evaluare nr.5548/20.03.2019 a ofertelor depuse pentru atribuirea contractului de închiriere a sectorului de plaja Năvodari II subsector 4;
 
- anularea procesului-verbal din data de 11.03.2019 cu ocazia deschiderii ofertelor pentru atribuirea contractului de închiriere a sectorului de plaja Năvodari II subsector 4;
 
- anularea prevederilor cuprinse în Nota 1 - fila 6 din caietul de sarcini aferent procedurii de atribuire a contractului de închiriere a sectorului de plaja Năvodari II subsector 4);
 
- obligarea pârâtei la reluarea procedurii de atribuire a sectorului de plajă Năvodari II, subsector 4, cu luarea în considerare a ofertei depuse de către reclamantă, în sensul evaluării ofertei reclamantei în funcţie de criteriile stabilite în caietul de sarcini.
 
În motivarea acţiunii, New Media Connection SRL arată că a depus oferta în vederea participării la licitaţia publica organizata de Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral, în vederea închirierii sectorului de plajă Năvodari II subsector 4, iar prin raportul de evaluare nr.5548/20.03.2019, cu privire la rezultatul aplicării procedurii de evaluare a ofertelor depuse pentru atribuirea contractului de închiriere a sectorului de plajă.
 
Oficialii SC New Media Connection SRL au mai arătat că oferta lor a fost apreciată de comisia de analiză ca neeligibilă, reţinând faptul că, potrivit notificării nr.3057/AM/14.02.2018, nu şi-ar fi îndeplinit obligaţiile asumate printr-un alt contract - nr.781/2016 - încheiat cu ABADL - obligaţia de constituire a garanţiei de bună execuţie, motiv pentru care contractul a fost reziliat.
 
„Se mai arată că împotriva raportului de evaluare reclamanta a formulat contestaţie, respinsă prin procesul-verbal nr.5892/25.03.2019; iar împotriva procesului-verbal nr.5892/25.03.2019 şi împotriva prevederilor cuprinse în caietul de sarcini, Nota 1 - fila 6 din caietul de sarcini, în condiţiile art.7 din L.nr.554/2004, reclamanta a formulat plângere prealabilă, respinsă prin adresa nr.6550/08.04.2019.
 
În referire la procesul-verbal nr.5892/25.03.2019 şi la procesul-verbal din data de 11.03.2019, se susţine că reclamanta nu a intrat în posesia notificării avute în considerare de către pârâtă - nr.3057/AM/14.02.2018 şi nu a avut cunoştinţă despre pretinsa reziliere a contractului nr.781/2016; rezilierea unilaterală a unui contract adjudecat prin licitaţie publică se impunea a fi efectuată printr-o notificare scrisă ce trebuia transmisă societăţii reclamante, transmitere care în opinia acesteia se impunea a fi efectuată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin intermediul unei notificări transmise prin executor judecătoresc, dovada recepţionării acesteia fiind singura în măsură să determine producerea efectelor juridice avute în vedere prin transmiterea notificării; însă această notificare de reziliere nu a fost comunicată reclamantei, situaţie în raport de care se considerăm că nu a operat rezilierea contractului nr.781/2016, astfel încât declararea ca neeligibilă a reclamantei, într-o nouă procedură de adjudecare, este nelegală“, potrivit datelor din dosar.
 
„Se mai susţine că reclamanta a solicitat iniţial suspendarea efectelor contractului de închiriere nr.78 1/2016, motivat de faptul că nu se putea exploata în mod corect sectorul de plajă, solicitării în privinţa căreia pârâta nu a înţeles să adopte nicio poziţie, sens în care, prin adresa nr.3643/21.02.2018, reclamanta a solicitat încetarea contractului de închiriere, motivat de faptul ca, la data de 31.01.2018 nu exista posibilitatea de a se branşa la utilităţi, pentru desfăşurarea activităţii vizate - de beach-bar.
 
Se precizează că în cuprinsul contractului s-au prevăzut modalităţi alternative de încetare a contractului (prin reziliere art. 15.1 lit. c), respectiv ca urmare a neconstituirii garanţiei de bună execuţie a contractului (art.15.1 lit e), în mod evident contractul încheiat (…) prin efectul clauzei prevăzute la art.15.1 lit.e. Pe de altă parte, se susţine că, aşa cum rezultă din cuprinsul raportului de evaluare, rezilierea contractului de închiriere nr.781/2016 a operat unilateral din partea pârâtei, motivat de neconstituirea garanţiei de bună execuţie, apreciindu-se că acesta neconstituire reprezintă o încălcare a obligaţiei asumate de către reclamantă în cuprinsul acestui contract, iar prin dispoziţiile Notei 1 din caietul de sarcini s-a precizat faptul că pârâta va exclude din procedura de atribuire a contractului de închiriere, respectiv va declara neeligibil, ofertantul care lit.d - nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate printr-un alt contract încheiat cu locatorul, însă potrivit art.9 din contractul de închiriere nr. 781/2016, printre obligaţiile locatarului nu sunt enumerate şi ce le referitoare la constituirea garanţiei de bună execuţie, lipsa constituirii acestei garanţii, putând determina încetarea contractului de închiriere în condiţiile art.15.1 lit.e din contract, însă nu ca urmare a nerespectării unor obligaţii contractuale“, se mai arată, printre altele, în actele oficiale.
 
În replică, ABADL a formulat şi a depus întâmpinare prin care s-a solicitat instanţei a dispune respingerea acţiunii promovate de către SC New Media Connection SRL, ca nefondată.
 
Pe data de 26 iunie, Tribunalul Constanţa a respins acţiunea promovată de reclamanta SC New Media Connection SRL, în contradictoriu cu pârâta Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral, ca nefondată.
 
Decizia a fost contestată la Curtea de Apel Constanţa, iar până în prezent nu a fost stabilit primul termen de judecată.
 
Sursa text: rolii.ro
 
Citeşte şi:
 
New Media Connection SRL şi închirierea plajei sector Năvodari IV, zona 2, subsector 1 (document)

De ce a respins ABADL oferta New Media-Connection SRL pentru închirierea plajei Năvodari I, subsector 5 (documente)

 

Ti-a placut articolul?

Comentarii