Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
12:27 08 08 2020 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Mall-ul din parc! Motivarea deciziei în Dosarul Retrocedărilor din Constanţa. Prezentarea modului de operare C (II) (document)

ro

13 Aug, 2018 00:00 1220 Marime text
Cotidianul ZIUA de Constanţa continuă prezentarea celor şase moduri de operare reţinute de Corina Cornelia Dăescu, judecător al Curţii de Apel Bucureşti, în motivarea deciziei în Dosarul Retrocedărilor din Constanţa. În prezenta cauză, aproximativ 40 de inculpaţi au fost deferiţi Justiţiei în legătură cu presupusa restituire şi atribuire aparent nelegală a unor întinse suprafeţe de teren intravilan din municipiul Constanţa, Mamaia, plajă şi faleză.
 
Corina Cornelia Dăescu a dispus 38 de achitări şi nouă condamnări, cea mai mare pedeapsă aplicată în acest dosar fiindu-i dată lui Radu Ştefan Mazăre, fostul primar al municipiului Constanţa - patru ani de închisoare cu suspendare.
 

Mod de operare C II

 
„Prin Raportul înregistrat cu nr. (…), inc. D.D.R., în calitatea sa de director patrimoniu, a propus Comisiei de aplicare a Legii nr.10/2001 atribuirea a încă 18 terenuri, în suprafaţă de 11.223,24 mp, în valoare de 696.204 USD, în notificarea nr. (…). La data de 13.11. 2003, la notarul public DRL, cu nr.1069/13.11. 2003, a fost autentificat contractul de cesiune, în baza căruia SC (…) Group SA a cedat inc. ED „cota de 24%, în echivalent valoric suma de 707.039 $, din drepturile litigioase” pe care le mai avea din notificarea. (…). În contractul de cesiune se menţionează că ca «prin Dispoziţia de primar nr. (…) numiţii (…) au beneficiat de soluţionarea parţială a notificării şi toate drepturile litigioase ce au rămas după soluţionarea parţială a notificării au fost cesionate către SC (…)Group SA. fiind titulari de drepturi litigioase şi devenind titulari de notificare SC (…) Group SA a beneficiat la rândul ei de o soluţionare parţială a drepturilor litigioase ce i se cuvin, prin Dispoziţia de Primar nr. 2992/29.10.2003. având în vedere că prin dispoziţiile de primar nr. (…) a fost soluţionată parţial notificarea nr. (…) prezentul contractare ca obiect cota parte de 24% din acele drepturi care rămân după emiterea dispoziţiilor enunţate mai sus. Preţul cesiunii plătit de către cesionarul ED a fost 100000000 lei“.
 

18 terenuri în compensare

 
„La perfectarea cesiunii, cedenta a fost reprezentată de angajatul său, numitul (…), care a fost mandatat în acest scop de către acţionarul administrator, inc. SBG. La data de 13.11.2003, inc. ED a încunoştinţat Primăria despre contractul de cesiune solicitând ca noua dispoziţie de soluţionarea a notificării pentru cota de 24% , în echivalent valoric de 707.039 USD să fie emisă pe numele său. Primăria Constanţa i-a comunicat inc. ED că terenul revendicat nu poate fi restituit în natură şi i s-au oferit în compensare 18 terenuri în suprafaţă totală de 11.223,24 m.p în valoare de 696.204 USD. La data de 13.11.2003 inc. ED a comunicat că a acceptat bunurile oferite în compensare prin referatul Direcţiei Patrimoniu nr. (…). Prin Referatul nr. (…) Comisia de aplicare a Legii 10/2001, alcătuită din inc. MRȘ, RC, CMD, DDR, MI, TC şi GB, au propus atribuirea terenurilor menţionate anterior“.
 

50 de terenuri propuse pentru atribuire

 
„Prin Dispoziţia nr. (…) i-au fost atribuite în compensare inc. E D terenurile menţionate. La data de 18.11.2003, inc. DDR a întocmit Nota de comandă nr.143125/18.11.2003, în baza căreia a solicitat aceleiaşi firme, Cadastru Consulting SRL, aparţinând inc. D.A.H., să evalueze 50 de terenuri, cu suprafaţa totală de 133.694,9 mp. Rapoartele de evaluare au fost întocmite la data de 03.12.2003. Prin Raportul nr. (…) inc. DDR a prezentat Comisiei de aplicare a Legii nr.10/2001 propuneri privind soluţionarea notificării, şi anume 50 de terenuri în suprafaţă de 133.694.9 mp. Prin adresa nr. (…), Comisia de aplicare a Legii nr.10/2001, sub semnătura a trei dintre membrii săi, inc. MRȘ, RC şi DDR, au comunicat firmei (…) Group că terenul revendicat nu poate fi restituit în natură, iar, într-un tabel cu rubricaţia: amplasamente, suprafaţă, preţ/mp, valoare şi utilizarea propusă, oferta cu 50 de terenuri propuse pentru atribuire. Totodată, firmei în cauză, i s-a comunicat că «pentru poziţiile: 7, 12, 15-45, 50, destinaţiile terenurilor nu pot fi schimbate decât cu acordul primăriei şi numai condiţionat de plata diferenţelor valorice rezultate din reevaluarea terenurilor în raport de noile destinaţii»“
 

Propunere acceptată

 
„La data de 07.12.2003, inc. SBG prin adresa nr. (…) înregistrată la Primăria Constanţa a comunicat că este de acord cu oferta. Prin Referatul cu nr…, redactat de inc. CNA, comisia pentru aplicarea Legii 10/2001 formată din inc. CND, RC, DDR, MI, TC şi GB, au formulat propunerea de atribuire pentru 50 de terenuri în suprafaţă totală de 133.694,9 mp. Prin Dispoziţia nr. (…), s-a admis cererea formulată de SC (…) Group SA şi s-au atribuit 50 de terenuri în suprafaţă de 133.694,9 mp“.
 

HCLM nr.122/23.03.2000 - aviz de legalitate de la Prefectură

 
„Curtea, în urma cercetării judecătoreşti, având în vedere succesiunea actelor derulate în cazul retrocedării (…), în raport de acuzaţiile actului de inculpare şi apărările inculpaţilor, apreciază că în sarcina inc. MRȘ, CND, DDR, RC, MI, GB, TC, SBG, ED şi DAH nu se poate reţine săvârşirea niciunei infracţiuni din următoarele considerente: Interpretarea acţiunilor inculpaţilor în contextul restituirii trebuie realizată doar prin raportare la normele legale aflate în vigoare la momentul 2001-2003 şi prin clarificarea situaţiei juridice a terenurilor retrocedate, dacă făceau parte din domeniul public al satului sau aparţineau domeniului public sau privat al Municipiului Constanţa. HCLM nr.122/23.03.2000 care a inventariat domeniul public a fost validată de Consiliul Local Constanţa, a primit avizul de legalitate al Prefecturii, şi nu a fost atacată în contencios. La solicitarea Consiliului Judeţean ( nr. 36096/19.07.1999 la Primăria Constanta), a fost inventariat domeniul public, s-au depus documentaţiile la Consiliul Judeţean Constanţa şi la cererea Consiliului Judeţean a fost adoptată de către Guvern Hotărâre nr. 904/2002. Acţiunea înregistrată sub nr. 9622/2/2006 pe rolul Curţii de Apel Constanţa de către Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor prin care solicită anularea parţială a HG 904/2002 a fost respinsă prin Sentinţa Civilă nr.431/08.02.2007, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr.2947/08.06.2007 a ICCJ“.              
 
Loc pe loc sau in echivalenta valoric
 
„Atribuirea s-a făcut loc pe loc sau în echivalenţă valorică, aşa cum este prevăzut de lege şi nu prin calcul de suprafeţe. Raportul de expertiză judiciară topografică a stabilit la obiectivul prin care s-a solicitat «identificarea terenului de 100000 mp pentru care moştenitorii (…) au cerut restituirea»: imobilul de la poziţia 10 din Decizia nr. 3332/09.12.2003, S =13480mp, a fost identificat eronat în raportul de constatare, imobilul de la poziţia 11 din Decizia nr. 3332/09.12.2003, S =4667mp, a fost identificat eronat în raportul de constatare, imobilul de la poziţia 19 din Decizia nr. 3332/09.12.2003, are documentaţie cadastrală întocmită eronat, confuzie cu lotul 27 o suprafaţă de 3869 mp din imobilul de la poziţia 44 din Decizia nr. 3332/09.12.2003, este situat pe teritoriul administ. al oraşului Năvodari, fiind în litigiu, imobilul de la poziţia 10 din Decizia nr. 2444/16.09.2003, S=13480mp, a fost identificat eronat ca poziţie în raportul de constatare, imobilul de la poziţia 14 din Decizia nr. 3332/09.12.2003, se suprapune total peste imobilul de la poziţia 28 din din Decizia nr. 3750/12.11.2002, fiind atribuit în compensare de două ori imobilul în suprafaţă de 146 mp de la poziţia 50 din Decizia nr. 3332/09.12.2003, coincide cu imobilul în suprafaţă de 146 mp de la poziţia 16 din din Decizia nr. 835/18.04.2003, fiind atribuit în compensare de două ori (pag 2781-2782 din raportul de expertiză topografică)“
 
„Prin Suplimentul la raportul de expertiză judiciară topografică s-a stabilit că terenul atribuit prin Decizia nr. 2992/29.10.2003 nu constituie luciu de apă din Lacul Tabacariei şi la momentul atribuirii nu era domeniul public al statului român. Acuzatia parchetului că, prin încheierea contractul de concesiune cu SC (…) SA, nu a fost respectat principiul restituirii în natură, care obliga conform art. 20 din Legea 10/2001 şi 20.1 din Normele Metodologice, aprobate prin HG nr. 498/2003 la restituire în natură şi indisponibilizarea imobilelor restituibile în natură, nu are fundament legislativ întrucât contractul de concesiune nr. (…) a fost încheiat în baza HCLM 508/2001. În ceea ce priveşte apartenenţa terenurilor retrocedate la domeniul public al statului atât Raportul de expertiză topografică, cât Suplimentul la raportul de expertiză topografică clarifica aspectele legate şi de terenurile ce au facut obiectul dosarului, menţionându-se că «domeniul public al statului aşa cum a fost el atestat nu este afectat de nici un imobil retrocedat în cele cinci cazuri de operare» (…). Astfel, înscrisurile existente în dosar şi expertiza au stabilit că «Terenurile din DP 2444, poz. 10, 11; DP 3135, poz. 17; DP 3332, poz. 2; făceau parte la momentul atribuirii din proprietatea Municipiului Constanţa. Acestea se aflau în proprietatea, posesia şi folosinţa Municipului Constanţa la momentul emiterii Dispoziţiilor mai sus amintite»“.
 
„Tot în Raportul de expertiză judiciară topografică este evidenţiată evoluţia regimului juridic al acestor terenuri anterior retrocedării: DP 2444, poz. 10, (f: 1783-1785); DP 2444, poz. 11 (f: 1804-1806) ,DP 3135, poz. 17( f: 1825-1827); DP 3332, poz. 2(f:1068-1070) rezultând că acestea, la data retrocedarii nu figurau, conform documentelor de cadastru în domeniul public al statului. Prin raportul de expertiză tehnică judiciară întocmit de către expert tehnic judiciar în specialitatea evaluării proprietăţii imobiliare au fost evaluate, atât individual, cât şi grupate, conform deciziilor de retrocedare, terenurile retrocedate ce în rechizitoriului au fost considerate subevaluate. În ceea ce priveste cazul (…) comparativ rezultă urmatoarea situatie: DP. 2444/16.09.2003 - terenurile ce fac obiectul acesteia la poziţiile10 şi 11 au fost evaluate - de catre evaluatorul DAH la suma de 1.086.975 USD, -de catre raportul de constatare tehnico-stiintifica la suma de 4.232.652,50 USD - de catre expert prin raportul de expertiza tehnica judiciara, la suma de 394.860,55 USD. DP. 2992/29.10.2003 terenurile ce fac obiectul acesteia au fost evaluate - de catre evaluatorul DAH la suma de 2.884.423,90 USD, -de catre raportul de constatare tehnico-stiintifica la suma de 4.712.014,00 USD - de catre de catre expert prin raportul de expertiza tehnica judiciara la suma de 2.376.957,65 USD“.
 
„Pentru terenul ce a costituit obiectul DP 2992/29.10.2003 a fost calculată de catre expertul evaluator valoarea şi pentru suprafaţa totala nelotizata: 1.811.876 ,11 USD
DP. 3135/13.11.2003 terenurile ce fac obiectul acesteia au fost evaluate -de către evaluatorul DAH la suma de 60.000,00 USD, -de catre raportul de constatare tehnico-stiintifica la suma de 480.000,00 USD -de catre de catre expert prin raportul de expertiza tehnica judiciara la suma de 41.301,65 USD DP. 3332/09.12.2003 terenurile ce fac obiectul acesteia au fost evaluate -de catre evaluatorul DAHla suma de 1.822.092,78 USD -de catre raportul de constatare tehnico-stiintifica la suma de 6.305.950,13 USD -de catre de catre expert prin raportul de expertiza tehnica judiciara la suma de 992.840,80 USD“.
 
„Evaluările terenurilor ce fac obiectul cauzei realizate de catre inc. DAH se regasesc în vol. 7 de urmarire penala la f .64-67 pentru D.P. nr.2444/16.09.2003; la f. 84-89 pentru DP.2992/29.10.2003 ; la f. 96-99 DP. 3135/13.11.2003; la f. 114-122 DP.3332/09.12.2003; evaluarile efectuata de specialistul DNA se regasesc atat in Raportul de constatare tehnico-stiintifica, cat si in vol. 19 al instantei «Concluziile Raportului de expertiza tehnica» la f. 116-121 iar evaluarile expertului specializat in expertiza tehnica judiciara in evaluarea proprietatii imobiliare se regasesc in vol. 19 al instantei «Concluziile Raportului de expertiza tehnică». Coroborand Raportul de expertiza topografica cu Raportul de expertiza tehnica judiciara in evaluarea proprietatii imobiliare, ambele documente intocmite de experti judiciari in domeniu, acreditati de Ministerul Justitiei, rezulta ca in cazul de restituire Gardeff nu au fost restituite terenuri apartinand domeniului public al statului si nu au fost subevaluate terenurile ce au facut obiectul Dispozitiilor 2444/16.09.2003, 2992/29.10.2003, 3135/13.11.2003 si 3332/09.12.2003“.
 
„În rechizitoriu sunt enumerate mai multe modalităţi prin care în acest caz de retrocedare a fost afectat patrimoniul primariei şi /sau domeniului public al statului, prin subevaluarea realizate de expertul inc. DAHoraţiu, aspecte infirmate de către Raportul de expertiză tehnică evaluatorie care a stabilit că terenurile nu au fost subevaluate. Astfel: 1. În actul de sesizare s-a reţinut că prin Dispoziţia nr.2992/29.10.2003 s-a admis partial cererea formulata de SC (…) Group SA , s-a dispus restituire in natura a terenului în suprafaţă de 26. 635,11 m.p. situat în Constanţa, Parcul Tabacariei, Zona Bulevard în valoare de 1.995.288,15 USD, identificând suprafetele ce urmau a fi atribuite loc pe loc şi atribuirea în compensatie a suprafeţei de teren de 23.820,6 m.p. situat în Constanţa, Parcul Tabăcăriei, Zona Bulevard , în valoare de 900.475,85, identificând suprafeţele ce urmau a fi atribuite. În actul de sesizare se reţine că în scopul evaluării, în comanda de evaluare nr. 75045/12.06.2003, emisă de inc. DRD, suprafața de 52.455,71 mp a fost divizată artificial în 5 loturi, fără nici o justificare reală, nominalizate la nr. Crt. 21-25, sub denumirea ”Zona Bulevard” S1-S5. Chiar dacă numai o parte din corpul de proprietate de 52.455,71 mp, respectiv 28.635,10 mp, reprezintă teren notificat, fiind vorba de același corp de proprietate, întreaga suprafață atribuită, 52.455,71 mp, trebuia evaluată cu 90 $/mp. Și aceasta se impunea cu atât mai mult cu cât terenul notificat, a fost evaluat, la fel ca și terenurile, din aceeași locație, notificate de LLM și (…), cu 90 $/mp. La momentul evaluării, era cunoscut că terenul va fi utilizat pentru edificarea unui Complex comercial de tip Mall, edificiu care, pentru a fi funcțional, atrăgător și profitabil, presupune cu necesitate, căi de acces, alei pietonale, parcări, spații verzi și alte utilități. Dar, aceste utilități nu motivează nici lotizarea artificială a imobilului, nici evaluarea terenului în funcție de elementele principale sau secundare ale construcției, câtă vreme valoarea economică a unui asemenea obiectiv este dată de caracteristica întregului, iar, terenul ține de esența acestui întreg“.
 
„Apararea inc. DR a subliniat că divizarea, cum se susţine a fost pentru transparenţă, că a menşionat la rubrica observaşii pentru fiecare teren distinct, date care le cunoltea despre acestea, pentru o evaluare corectp ăn funcşie de sarcinile existente (contractul de concesiune), destinaşiile terenurilor (PUD-uri aprobate), terenuri care faceau obiectul restituirii loc pe loc din notificarea Gardeff li terenuri limitrofe care puteau face obiectul atribuirii în compensare. Nu în ultimul rând, inc. SB a declarat că a caştigat licitaţia pentru concesionarea suprafeţei de 22.750 m.p. în scopul ridicării unui mall şi fiindu-i comunicat că terenul a fost revendicat a luat legătura cu dna Gardeff care, iniţial nu i-a dat nici un raspuns, având, probabil, nevoie de timp pentru a hotărâ dacă acceptă propunerea de a vinde drepturile litigioase asupra terenului. Ulterior, s-au înţeles asupra vânzării drepturilor litigioase pentru suma de 2 miliarde lei şi au perfectat contractul. În Raportul de expertiza tehnică judiciară evaluatorie la pag. 93 expertul a precizat că pe lângă fişe de evaluare disincte, aşa cum au fost atribuite de către Comisia de Lege 10/2001, a tratat distinct, ca un tot unitar suprafata de 52.275,71 mp atribuită prin Dispoziţia 2992/2003 că fişa de evaluare distinctă (în conţinutul raportului de constatare fiind tratată similar - pag. 145-151). A stabilit că valoarea de piaţă unitara este mai mica atunci când s-a considerat un singur lot, faţă de cazurile în care au fost tratate distinct, fiecare lot în parte“.
 
„Astfel la pag 73 în cazul Gardef DP 2992/2003 a stabilit valoarea terenului la 2.376.957, 65 USD pentru loturi tratate distinct şi la 1.811.876,11 USD pentru lot individual. 2. subevaluarea terenului în suprafață de 42.636 mp, de la poziția 44 din Dispoziția nr.3332/09.12.2003. Prin Raportul de expertiză tehnică judiciară a fost evaluat la suma de 196.693,55 USD, iar inc. DAa stabilit valoarea la suma de 383.731 USD ( f 152 din Raport). 3.Parchetul a susţinut că a fost afectat patrimoniul Primărie prin modul în care a fost atribuit SC (…) SA suplimentar un teren de 49.542 mp reprezentată de căile de acces, parcări și alte amenajări, aferente suprafetei de teren de 46.083,50 mp (pozițiile: 16-43 din Dispoziția nr. 3332 din 09.12.2003) care, deși constituia un corp de proprietate, a fost în prealabil lotizat, fiind atribuit ca parcele, pentru care s-au acordat numere cadastrale distincte. Parchetul a susţinut că valoarea terenului cu suprafață de 49.542 mp, de care s-a dispus nelegal este, conform raportului de constatare, de 2.179.848 USD, prejudiciu care nu s-ar fi produs dacă atribuirea s-ar fi făcut ca un corp de proprietate. Suplimentul la expertiza judiciară topografică la punctul 7 «Clarificarea situaţiei terenurilor cuprinse în DP 3332, poz. 16-43 în sensul reglementarilor urbanistice» a stabilit că toate terenurile atribuite şi analizate în raportul de expertiză aveau reglementări urbanistice aprobate la momentul emiterii dispoziţiilor. Pentru Dispoziţia 3332/ 2003, poz. 16-44, în fişa de prezentare pentru fiecare imobil în parte, s-a precizat că ele au avut la baza un PUD aprobat încă din anul 2001 prin HCLM nr. 129/2001“.
 
„Prin PUD (…) aprobat prin HCLM 129/200, în zona (…) Nord, practic s-a făcut o lotizare prin care s-a urmarit organizarea reţelei stradale, zonificarea funcţională a terenurilor, dezvoltarea infrastructurii edilitare, statutul juridic şi circulatia terenurilor. La momentul atribuirii, terenurile din DP 3331/ poz. 16-43, făceau parte din lotizarea stabilită prin PUD (…) aprobat prin HCLM 129/2001 în zona (…) Nord şi aveau reglementări urbanistice stabilite prin PUD (…) aprobat prin HCLM 129/2001. Reglemntarile urbanistice au fost trecute pentru fiecare lot în parte în fişele de prezentare la secţiunea Reglementari urbanistice. Planul de lotizarea a fost prezentat în raportul de expertiză în secţiunea de anexe aferente fiecărui imobil în parte (Anexele 5.4.2.16-43.5), dar şi în raportul de constatare la pag.164. Potrivit art.29 alin.2 din Legea nr.350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, certificatul de urbanism este obligatoriu pentru întocmirea documentaţiilor cadastrale de comasare, respectiv de dezmembrare a bunurilor imobile în cel puţin 3 parcele“.
 
„În Regulamentul 634/2006 – ANCPI - pentru avizarea si receptiei documentaţiilor tehnice efectuate pentru înscrierea în Cartea Funciară a imobilelor nu era prevăzut în mod expres ataşarea Certificatului de Urbanism, dar OCPI –uile l-au cerut în toate cazurile de lucrări de dezmembrare în mai mult de două loturi şi alipire. În Regulamentul 700/2014 – ANCPI - pentru avizarea şi recepţia documentaţiilor tehnice efectuate pentru înscrierea în Cartea Funciară a imobilelor, Certificatul de urbanism este prevăzut expres pentru documentatiile de dezmebrare în mai mult de doua loturi, alipire, etc.“.
 
„4. subevaluarea terenul de la pozițiile 17-43 din Dispoziția nr. 3332/09.12.2003, care a fost atribuit lotizat, ca parcele cu numere cadastrale distincte. Comparând valorea totală stabilită de Raportul de expertiza tehnică judiciară evaluatorie care a stabilit suma de 992.840, 80 USD pentru Dispoziția nr.3332/09.12.2003 (terenurile de la pozitia 2, 6,7, 10, 11, 14, 16, de la 17 la 43, 44, 47, 50) cu valoarea de 2.249.795 stabilită de inc DApentru pentru Dispoziția nr.3332/09.12.2003 (terenurile de la pozitia 1 la 50), rezultă că nu au fost subevaluate. În ceea ce priveste nerespectarea termenului de 60 de zile prin soluţionarea notificării după mai bine de doi ani, instantele civile au stabilit că natura termenului prevăzut de art. 23 din Legea nr. 10/2001 este de recomandare, însă depăşirea acestuia nu exonerează unitatea deţinătoare de a răspunde în modalitatea prevăzută de lege la notificarea privind pretenţiile formulate de persoana îndreptăţită. În cazul nerespectării acestui termen, se pot aplica sancţiuni civile, prin acordarea de daune cominatorii în măsura în care o astfel de depăşire se datorează culpei deţinătorului ce trebuie s-o dovedească” spete-civil-iccj-2010/decizia-4158-2010
Sustinerile parchetului conform carora inc. SBsi RC au convins-o prin manopere ce se află la limita şantajului pe numita (…) să renunţela drepturile sale, fără să cunoască valoarea bunurilor care i se cuveneau nu este susţinută de nici un mijloc de probă“.
 
„Declaraţia numitei (…) referitoare la faptul că nu i s-a spus de către inc. RC că terenul pe care l-a revendicat a fost evaluat la 8.624.000 USD şi că a fost înşelată prin semnarea contractului de cesiune, necunoscand valoarea terenului, este contrazisa probele administrate. Atât numita (…) au beneficiat de asistenţa de specialitate prin Societatea de Avocaţi Haşotii şi Asociatii încă din anul 1999, când a fost depusă prima cerere de restituire, dovada în acest sens fiind corespondenţa purtată cu aceasta societate de Primăria Constanţa. Prin notificarea depusă la data de 06.08.2001 numitii (…) prin avocat, au solicitat Primăriei Constanţa «stabilirea şi acordare măsurilor reparatorii prin echivalent în privinta imobilului situat în Constanţa, Parcul Tăbăcărie în suprafaţă de 100.000 mp, cu construcţia denumită „Vila Verde, evaluând imobilul la suma de 15.000.000 USD şi 25.000 USD pentru Vila Verde” (vol.7, f:5 şi vol.55, f:1), ceea ce demonstrează că au cunoscut valoarea imobilului, solicitând o suma mai mare decât cea stabilită de inc. DAH“.
 
„Curtea, în acord cu apărare, apreciază că nu poate fi asimilat unui fapt din ilicitul penal încheierea contactului de cesiune de drepturi litigioase, intrucât este o operaţiune reglementată în mod expres de către dispoziţiile Codului civil care nu transferă dreptul de proprietate, ci doar nişte drepturi, o vocaţie pe care persoana respectivă trebuie să şi-o valorifice. Curtea Constituţională în Decizia nr.179/2014 potrivit cu care: „Analizând natura juridică a acestor contracte de cesiune, Curtea constată că sunt contracte aleatorii şi că prin definiţia acestei înstrăinări nu puteau avea loc decât între momentul depunerii notificării şi momentul emiterii titlului de despăgubire, având în vedere prevederile din dispoziţiile legale.” De asemenea, se arată că „contractele aleatorii sunt contracte cu titlu oneros, în care întinderea sau, chiar, existenţa obligaţiei pentru una dintre părţi, ori pentru ambele părţi contractante nu se cunoaşte în momentul încheierii contractului, deoarece depinde de un eveniment viitor şi incert”“.
 
„Spre deosebire de o vânzare-cumpărare obişnuită, vânzarea dreptului litigios este un contract aleatoriu, în care părţile nu cunosc existenţa dreptului lor din momentul realizarii acordului de voinţă, căci vânzătorul nu poate garanta cumparatorului că va căştiga dreptul transmis. Or, în raport de natura acestui contract, prin care s-a transmis un drept cu caracter eventual şi incert, s-a apreciat că preţul nu poate fi considerat derizoriu, disproporţionat, în determinarea acestei caracteristici a bunului avându-se în vedere nu doar valoarea dreptului cesionat (vândut), ci si caracterul eventual al dreptului transmis. (Curtea de Apel Bucuresti-Sectia a-IV-a Civila, Decizia civila nr.183/29.01.2013, portal.just.ro).În ceea ce priveste dreptul de creanţă cu caracter litigios, acesta poate face obiectul unei cesiuni de creanţă în timpul solutionarii litigiului, al carui obiect vizează existenta, valabilitatea sau întinderea dreptului. Pretul dobândit de cedent este inferior valorii nominale a creanţei de care se prevala, acesta poate obţine avantajul recuperării sigure şi rapide, înainte de definitivarea litigiului, a unei părţi din dreptul sau. În ceea ce-l priveşte pe terţul dobânditor al dreptului litigios, acesta are şansa obţinerii la un preţ mai redus a unui drept cu valoare mare, motivul său determinant în perfectarea cesiunii constituindu-l obţinerea unui venit speculativ – emtio-venditio spei“.
 
„Curtea constată ca acuzaţia din actul de sesizare conform căreia mai înainte cu 9 zile de a fi încunoștiințați de faptul cesiunii, cu adresa nr. 128464 din 14.10.2003, sub antetul Comisiei de aplicare a Legii 10/2001 și în calitate de membri ai acestei comisii, învinuiții MRȘ, primar, RC, director APL și DDR, director patrimoniu, au comunicat cesionarei terenurile ce i se pot atribui ( 3 terenuri, în suprafață totală de 28.635,11 mp, în natură, situate în Parcul Tăbăcăriei, pe amplasamentul revendicat, și 2 terenuri în compensare, în suprafață de 23.820,60 mp, tot în Parcul Tăbăcăriei, din același corp de proprietate cu primele 3), este contrazisa de susţinerile inc. D. conform cărora există nota de comanda nr. (…), la care s-a facut recepţia în data de 14.10.2003 cu nr. (…) (o recepţie partială). Contractul de cesiune nr. (…) a fost depus de cesionară imediat după încheierea sa, astfel încât la data de 14.10.2003 (prin nr. (…)) când s-a facut oferta de atribuire a terenurilor în compensare şi loc pe loc avea cunoştinţă despre el - aceasta a fost semnată de: R., M. şi D.. Faptul că acest contract a fost înregistrat abia la 23.10.2003 se datoreaza reverificării dosarului şi întocmirii referatului nr. (…). Activitatea Comisiei era multi-discilpninară, fiecare avea atribuții potrivit pregătirii profesionale și pentru celeritate lucram operativ toate lucrările independent unii de ceilalți, iar ulterior când la dosar existau toate informațiile și adresele necesare se întocmea referatul. Așa se explică de ce, în aceeași zi, când informațiile erau ușor accesibile se putea da o soluționare dosarului“.
 
„Curtea, în ceea ce priveşte infracţiunile de fals intelectual şi abuz în serviciu pretins a fi fost săvârşit de membrii Comisiei de aplicare a Legii 10/2001, prin atestarea, în cuprinsul referatelor cu propuneri de retrocedare, a unor situaţii neadevărate privitoare la întinderea obiectului cererii de restituire, a faptului că unele terenuri sunt în proprietatea Mun. Constanţa, deşi făceau parte din domeniul public al statului, urmate de emiterea dispoziţiile de primar, apreciază că nu sunt îndeplinite condiţiile de tipicitate ale infractiunilor, întrucât, asa cum rezultă din Raportul de expertiză judiciară topografica şi din Raportul de expertiză tehnică judiciară evaluatorie terenurile nu faceau parte din domeniul public al statului şi nu au fost subevaluate. Având în vedre concluziile Raportului de expertiză tehnica judiciară evaluatorie prin care s-a stabilit că terenurile nu au foast subevaluate, apreciem că activitatea desfăşurată de inc. DA în calitate de evaluator nu întruneşte condiţiile de tipicitate ale infracţiunii de fals intelectual şi complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu“.
 
„În ceea ce priveşte săvârşirea complicităţii la infracţiunea de abuz în serviciu de către inc. SB şi ED apreciem că nu sunt îndeplinite condiţiile de tipicitate, acţiunile acestora de a încheia contracte de vânzare de drepturi litigioase, pe care ulterior le - au depus la primărie în vederea valorificării drepturilor, aşa cum am arătat, nu intră în sfera ilicitului penal, neexistând nici o probă directă, concludentă în acest sens“, conform motivării, pe care o puteţi parcurge accesând secţiunea „Documente“.
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii