Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
16:25 19 11 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Instituţiile de învăţământ ale MAI şi ale MApN anunţă locuri disponibile pentru viitorii studenţi

ro

25 Apr, 2015 00:00 2537 Marime text
Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, prin Garda de Coastă, recrutează candidaţi pentru concursurile de admitere în instituţii de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale ce realizează formarea iniţială a personalului pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea 2015.
 

Pentru Academia de Poliţie „Al. I. Cuza“ Bucureşti - domeniul de licenţă Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, programul de studii universitare Ordine şi siguranţă publică, specializarea Poliţie de frontieră, cu durata de trei ani, învăţământ cu frecvenţă, sunt disponibile 60 de locuri (55 - Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră şi cinci - Direcţia Generală de Paşapoarte), dintre care două locuri pentru romi, două pentru maghiari şi unul pentru alte minorităţi.
 
Pentru Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu“ Oradea, învăţământ postliceal, cu durata de doi ani, învăţământ cu frecvenţă, sunt disponibile 80 de locuri (70 - Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, cinci - Inspectoratul General pentru Imigrări şi cinci - Direcţia Generală de Paşapoarte), dintre care trei locuri pentru romi şi două pentru alte minorităţi.
 
Pentru Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu“ Boldeşti, învăţământ postliceal (maiştri militari), cu durata de doi ani, învăţământ cu frecvenţă, este disponibil un loc, specializarea Auto.
Pentru Academia Navală „Mircea cel Bătrân“ Constanţa, domeniul de licenţă Inginerie marină şi navigaţie, învăţământ cu frecvenţă, sunt scoase la concurs două locuri, specializarea Navigaţie, hidrografie şi echipamente navale.
Pentru Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu“ Constanţa, învăţământ postliceal (maiştri militari), învăţământ cu frecvenţă, sunt disponibile trei locuri, specializarea Motoare şi instalaţii electrice navale.
 
Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, prin Garda de Coastă, recrutează, de asemenea, candidaţi pentru concursurile de admitere în instituţii de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale ce realizează formarea iniţială a personalului pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea 2015, astfel:
 
Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“ Sibiu, învăţământ cu frecvenţă, cu următoarele domenii de licenţă: Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, domeniul Managementul sistemelor de comunicaţii militare, specialitatea militară Comunicaţii şi informatică (zece locuri), Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, domeniul Managementul economico-financiar specialitatea militară Finanţe-Contabilitate (29 de locuri), Ştiinţe administrative, domeniul Administraţie publică, specialitatea militară Intendenţă (şase locuri).
 
Academia Tehnică Militară Bucureşti, învăţământ cu frecvenţă, cu următoarele domenii de licenţă: Inginerie de armament, rachete şi muniţii, specialitatea militară Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului (patru locuri); Inginerie geodezică, specialitatea militară Topogeodezie şi automatizarea asigurării geodezice (un loc), Inginerie genistică - specialitatea militară Sisteme de baraje de mine, distrugeri şi mascare (trei locuri), Ingineria autovehiculelor, specialitatea militară Blindate, automobile şi tractoare (şase locuri), Inginerie Civilă, specialitatea militară Construcţii şi fortificaţii (şapte locuri), Inginerie electronică şi comunicaţii, specialitatea militară Echipamente şi sisteme electronice militare (şapte locuri), Inginerie electronică şi comunicaţii, specialitatea militară Transmisiuni (17 locuri), Calculatoare şi tehnologia informaţiei, specialitatea militară Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională (27 de locuri).
 
Institutul Medico-Militar Bucureşti, învăţământ cu frecvenţă, cu domeniul de licenţă Sănătate, specializarea Medicină generală (15 locuri).
 
Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I“ Piteşti, învăţământ postliceal, învăţământ cu frecvenţă, cu următoarele specializări: Armament şi instalaţii de lansare (cinci locuri), Tehnică de comunicaţii (11 locuri), Operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii (21 de locuri), Construcţii (un loc).

Cine poate candida

Candidaţii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii: să aibă cetăţenie română şi domiciliul stabil în România; să cunoască limba română scris şi vorbit; să aibă capacitate deplină de exerciţiu; să fie declaraţi „apţi“ din punct de vedere medical, fizic şi psihic (aptitudinea se constată de structurile de specialitate MAI), să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de Bacalaureat; să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8 (opt), cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene, să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concurs; să aibă vârsta de până la 27 de ani, pentru forma de învăţământ zi, împliniţi în anul participării la concursurile de admitere, pentru candidaţii pe locurile MAI la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale, să aibă înălţimea de minimum 1,65 m - bărbaţii şi 1,60 m - femeile. În cazul candidaţilor pentru instituţiile de formare a ofiţerilor şi a agenţilor de poliţie de frontieră, specializarea Marină, înălţimea lor trebuie să fie de minimum 1,60 m, ei trebuie să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea; să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii şapte ani; să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege; să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ; să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite de lege, să nu aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic.
 
Înscrierea candidaţilor se face până la data de 29 mai, pentru Academia de Poliţie „Al. I. Cuza“ Bucureşti şi pentru instituţiile de învăţământ ale M.A.p.N. care şcolarizează personal pentru nevoile MAI şi până la data de 7 august pentru Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu“ Oradea.
Datele limită de depunere a dosarelor de recrutare sunt: 12 iunie pentru Academia de Poliţie „Al. I. Cuza“ Bucureşti şi pentru instituţiile de învăţământ ale MApN care şcolarizează personal pentru nevoile MAI; 14 august pentru Şcoala de Pregătire a Agenţilor de Poliţie de Frontieră „Avram Iancu“ Oradea.
 
Perioadele de desfăşurare a concursurilor de admitere sunt următoarele: 19 iulie - 2 august, pentru Academia de Poliţie „Al.I. Cuza“ Bucureşti; 5 septembrie - 13 septembrie, pentru Şcoala de Pregătire a Agenţilor de Poliţie de Frontieră „Avram Iancu“ Oradea.
Informaţii privind documentele necesare pentru întocmirea dosarelor, etapele şi probele de selecţie/concurs şi alte detalii se pot obţine la Biroul Resurse Umane din cadrul Serviciului Resurse Umane al Gărzii de Coastă, aleea Zmeurei nr. 3, Constanţa, telefon 0241.641.188, int. 26060, 26061, 26078, sau la Compartimentul Pregătire Continuă al Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Tulcea, strada Isaccei nr. 103, Tulcea, telefon 0240.534.180 sau 0240.534.181, int. 26026, 26190. Pentru alte informaţii suplimentare se pot consulta şi site-urile instituţiilor menţionate, şi anume www.academiadepolitie.ro, www.politiadefrontiera.ro sau www.avramiancu.ro

Ti-a placut articolul?

Comentarii