Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
02:48 22 07 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Date din proiect Ce lucrări se vor face pentru construcția noului CET la Constanța? (DOCUMENT)

ro

02 Jul, 2024 17:00 1933 Marime text
  • Sursa actuală pentru asigurarea energiei termice în SACET Constanța este centrala electrică de termoficare CET Palas
 
La APM Constanța, a fost depus memoriul de prezentare ce vizează proiectul „Sursă de producție energie utilă termică și electrică prin cogenerare de înaltă eficiență în municipiul Constanța”.
 
Proiectul „Sursă de producție energie utilă termică și electrică prin cogenerare de înaltă eficiență în municipiul Constanța” (proiectare și execuție) implică realizarea unei noi centrale termo-electrice de înaltă eficiență cu o capacitate instalată totală a instalațiilor de ardere cu motoare și cazane de cca. 231 MW pe amplasamentul actualei platforme CET Palas. În urma realizării proiectului, instalațiile de ardere existente în cadrul CET Palas urmează să fie desființate/închise. Pentru realizarea obiectivului de investiție al proiectului, este necesară desființarea în prealabil a unor construcții și instalații existente, neutilizate în prezent.
 
Sursa actuală pentru asigurarea energiei termice în SACET Constanța este centrala electrică de termoficare CET Palas, care funcționează din anul 1966.Capacitățile de producție existente în cadrul CET Palas sunt următoarele:
- 2 cazane de abur energetic de tip C4-P/G de câte 420 t/h cu presiunea de 140 bar și temperatura de 550 °C (CAE 1 și CAE 2);
- 2 turbine cu abur și generator, cu condensațieși prize reglabile la 10-16 bar și 0,7-2,5 bar, fiecare având puterea electrică instalată de 50MWe (TA 1 și TA 2);
- 2 cazane de abur industrial cu debitulde 105t/h, presiunea de 15 bar și temperatura de 250 °C(CAI 3 și CAI 4);
- 3 cazane de apă fierbinte de câte 100 Gcal/h (CAF 2, CAF 3 și CAF 5).
 
Sursa actuală CET Palas funcționează actualmente doar în regim de centrală termică. Cazanele au fost construite pentru arderea păcurii și/sau gazelor naturale. Până în anul 2000 au funcționat exclusiv pe păcură;în anul 2001 s-a realizat trecerea la funcționarea pe gaze naturale.Începând cu 2016, cazanele energetice CAE1 și CAE2 împreună cu turbogeneratoarelecu abur TA1 și TA2 sunt retrase din exploatare din cauza uzurii și depășirii duratelor de viață normală, a performanțelor slabe, respectiv a nerespectării valorilor limită ale emisiilor poluante reglementate și a legislației actuale în materie de eficiență energetică.
 
Aceeași situație deficitară se prezintă și în cazul cazanelor de apă fierbinte CAF 2, 3, 5, operaționale în prezent. Începând cu anul 2023 este incertă asigurarea necesarului de energie termică pentru consumatorii Municipiului Constanța, în condițiile în care normele de mediu privind emisiile poluante în atmosferă nu vor putea fi respectate. Având în vedere combustibilul folosit în prezent, poluanții vizați sunt în principal oxizii de azot, monoxidul de carbon, dioxizii de sulf și pulberile, reglementați prin Directiva LCP (IED) 75/2012/EU (emisiile instalațiilor mari de ardere) și prin Directiva MCP 2193/2015/EU (emisiile instalațiilor medii de ardere).
 
Prin Proiect se prevede implementarea unei instalații de producere a energiei termice și electrice în cogenerare de înaltă eficiență (CHP), împreună cu toate echipamentele și instalațiile auxiliare necesare. Noua centrală va fi sursa principală pentru Sistemul de Alimentare cu Energie Termică a Municipiului Constanța. Obiectele și instalațiile existente ale CET Palas aflate pe terenul alocat proiectului și care necesită dezafectare prin dezmembrare, demontare, demolare sunt următoarele:
- Clădirea stației de păcură și construcțiile asociate (370, 378, 379, s.a.) - Rezervoarele subterane de păcură (361, 385)
- Stațiile PECO (386, 387) –
 Platforma cântar (389-391)
- Clădirea de birouri (340)
- Atelierul reparații cazane/turbine (323)
- Magaziile / depozitele de materiale (326, 335, 396, 401)
- Atelierul auto (330)
- Stația de ulei (395)
- Macaraua (393)
- Postul trafo (334)
- Sistemul de drumuri betonate (11)
- Instalațiile electrice subterane și supraterane
- Instalațiile de păcură supraterane și subterane (neutilizate în prezent)
- Spațiile verzi în zonă (arbuști, mărăciniș, etc.), unde este cazul
- Orice alte construcții și instalații care se află pe amplasamentul necesar construirii
 
Investiția propusă prin acest proiect presupune realizarea următoarelor etape:
  1. Etapa 1 – Desființare obiecte existente (dezmembrări, demontări, demolări)
  2. Etapa 2 – Construire obiecte noi: 2 (cazane), 3 (degazor termic), 5 (stație de pompare), 7 (stație electrică) , 8 (interconexiuni și racorduri)
  3. Etapa 3 – Construire obiecte noi: 1 (motoare), 4 (acumulator de căldură), 6 (foraje de apă), 7 (stație electrică), 8 (interconexiuni și racorduri).
 
Înainte de începerea lucrărilor, obiectele propuse pentru dărâmare vor fi verificate amănunțit, după care se întocmește un proces verbal în care se descrie situația de fapt a clădirii și părțile care vor fi demolate, sau măsurile de consolidare provizorie sau definitivă. Pe baza procesului verbal se întocmește proiectul de organizare a lucrărilor de demolare a construcției, care va fi aprobat de conducerea tehnică a șantierului.
 
Pe terenul studiat există în acte, un număr de 28 de corpuri de clădire, ce însumează o suprafață construită/ desfășurată = 10.612,00 mp. Situația in situ prezintă însa un număr de 27 de corpuri de clădire ce însumează în realitate suprafața construită de 11.864,00 mp/ desfășurată de 12.817,00 mp.
 
Proiectul „Sursă de producție energie utilă termică și electrică prin cogenerare de înaltă eficiență în municipiul Constanța“ este primul proiect din țară care a fost depus la Ministerul Economiei pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență.
 
Contractul de finanțare pentru această investiție extrem de importantă pentru municipiul Constanța a fost semnat în decembrie 2022, iar în luna iunie 2023 a fost aprobată Hotărârea de Guvern prin care bunurile mobile și imobile ale Centralei Electrice de Termoficare „CET Palas” au fost trecute din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Energiei, în domeniul public al municipiului Constanța.  
 
Achiziția pentru proiectarea și execuția noului CET nu a fost lipsită de peripeții. În urma unei contestații depuse la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) prin care a fost contestată achiziția, procedura a fost întârziată cu aproximativ o lună. CNSC a respins contestația, iar după analizarea amănunțită a ofertelor, SC Elsaco Electronic SRL a fost desemnat câștigătorul licitației. Astfel că vineri, 1 martie 2024, a fost semnat contractul de lucrări.
 
Prin acest proiect se asigură construcția unei unități de producţie a energiei termice și electrice în cogenerare de înaltă eficiență în sectorul încălzirii centralizate, cu utilizarea gazului natural, cu posibilitatea viitoare de a introduce în amestec hidrogen produs din resurse regenerabile (hidrogen verde). Acesta va fi construit în curtea vechiului CET, iar capacitatea instalată în cogenerare de înaltă eficienţă pe gaz va fi de 97 MW.
 
Investiția va avea multiple implicații pozitive în viața orașului:

- economice, prin reducerea semnificativă a consumului de combustibili, a costurilor și cheltuielilor de operare;

- sociale, prin sporirea confortului termic și creșterea accesibilității populației la sistemul centralizat de încălzire;
- de mediu, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (CO2), reducerea consumului de energie primară și, automat, reducerea poluării.

Valoarea contractului de proiectare și execuție lucrări este de 581.311.113 lei fără TVA, iar termenul de finalizare este decembrie 2025.

 

Despre Elsaco Electronic SRL

 

Elsaco Electronic SRL a fost înființată în anul 1995, are adresa în Botoșani, este în stare de funcționare la Registrul Comerțului, iar activitatea principală a firmei este „Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide“.
 
În 2022, Elsaco Electronic SRL a avut o cifră de afaceri de 344.403.264 lei, un profit net de 21.982.655 lei și 229 de angajați.

 
Asociați în firmă sunt Valeriu Iftime (cu 40%), Petru Parfenov (20%), Doru Popa (20%) și Ovidiu Jitaru (20%).

 
Calitatea de administrator o au Valeriu Iftime (care e și patronul echipei de fotbal din Superligă FC Botoșani) și Ovidiu Jitaru.
 
Valeriu Iftime mai apare în 13 firme, în funcțiune fiind șapte dintre ele: Elsaco International SRL Botoșani – asociat (40%), Elsaco Engineering SRL Botoșani - asociat (40%), administrator, Vestra Industry SRL Botoșani - asociat (40%), Elsaco Solutions SRL Botoșani - asociat (40%), Elsaco Energie Verde 1 SRL Botoșani - asociat (40%), administrator, Elsaco Business Software SRL Botoșani - asociat (36%), administrator și Smart Eco Plus SRL București - asociat (20%).     

 
În 13 firme mai apare și Petru Parfenov, șapte fiind în stare de funcționare: Elsaco Engineering SRL Botoșani - asociat (20%), administrator, Vestra Industry SRL Botoșani - asociat (40%), Elsaco International SRL Botoșani – asociat (20%), Elsaco Solutions SRL Botoșani - asociat (20%), Elsaco Energie Verde 1 SRL Botoșani - asociat (20%), administrator, Elsaco Business Software SRL Botoșani - asociat (18%) și Smart Eco Plus SRL București - asociat (10%), administrator. 


Doru Popa mai apare în firmele aflate în funcțiune: Elsaco Engineering SRL Botoșani - asociat (20%), administrator, Vestra Industry SRL Botoșani - asociat (20%), Elsaco International SRL Botoșani – asociat (20%), Elsaco Solutions SRL Botoșani - asociat (20%), administrator, Elsaco Energie Verde 1 SRL Botoșani - asociat (20%), administrator, Elsaco Business Software SRL Botoșani - asociat (18%) și Smart Eco Plus SRL București - asociat (10%).     
 

Firmele în stare de funcționare în care mai apare Ovidiu Jitaru sunt: Elsaco Engineering SRL Botoșani - asociat (20%), administrator, Vestra Industry SRL Botoșani - asociat (20%), Elsaco International SRL Botoșani – asociat (20%), Elsaco Solutions SRL Botoșani - asociat (20%), Elsaco Energie Verde 1 SRL Botoșani - asociat (20%), administrator, Elsaco Business Software SRL Botoșani - asociat (18%), Smart Eco Plus SRL București - asociat (10%) și Biziteam SRL București – asociat (30%).       
        
Elsaco Electronic SRL a încheiat 254 de contracte de achiziții publice, în valoare totală de 954.318.706,90 lei.

Compania și-a adjudecat în 2022 și contractul de reabilitare a rețelelor de termoficare din municipiul Constanța - Etapa III”, respectiv refacerea a 3 porțiuni de tronsoane de rețea termică primară din magistrala I de termoficare ce însumează 4,030 km de traseu și porţiuni din rețeaua termică secundară aferente a 11 puncte termice, ce însumează 3,025 km traseu, în valoare de 45.587.000 lei.
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 

Citește și:
 
Certificat de Urbanism, eliberat de municipalitate, pentru desființarea unor clădiri pentru construirea noului CET Constanța

 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii