Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
09:45 19 11 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Cum are de gând Primăria să concesioneze bunurile imobile care fac parte din domeniul public sau privat al municipiului Constanţa? (documente)

ro

02 Apr, 2018 00:00 620 Marime text
Municipalitatea a lansat în dezbatere publică proiectul de hotărâre privind „atribuirea contractelor de concesiune a bunurilor imobile care fac parte din domeniul public sau privat al municipiului Constanta sau din domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Constanţa“.
 
Proiectul de hotărâre poate fi consultat, începând cu data de 30.03.2018, pentru o perioadă de 30 de zile: la sediul Primăriei municipiului Constanţa, pe site-ul instituţiei, www.primaria-constanta.ro, la secţiunea „Transparenţă Decizională pe Legea 52/2003 - Informare şi consultare publică“, dar şi în secţiunea „Documente“. Până la data de 30.04.2018 se pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.
 

Ce conţine proiectul de hotărâre privind atribuirea contractelor de concesiune a bunurilor imobile care fac parte din domeniul public sau privat al municipiului?

 
Concesionarea bunurilor imobile proprietate publică sau privată a municipiului Constanţa sau a bunurilor imobile proprietate publică a statului şi din administrarea Consiliului Local al municipiului Constanţa se realizează potrivit prezentei metodologii. Concesionarea are loc la iniţiativa concedentului sau ca urmare a unei
propuneri însuşite de acesta. Propunerea de concesionare a bunurilor va fi supusă aprobării Consiliului Local al municipiului Constanţa.
 
În baza hotărârii CLM Constanţa prin care se aprobă, în principiu, concesionarea bunurilor, se demarează procedura propriu-zisă a concesiunii. Propunerea de concesionare trebuie să fie fundamentată din punct de vedere economic, financiar, social şi de mediu. Iniţiativa concesionării trebuie să aibă la bază efectuarea unui studiu de oportunitate. Concedentul este obligat ca, într-un termen de 30 de zile lucrătoare de la însuşirea
propunerii de concesionare formulate de persoana interesată, să procedeze la întocmirea studiului de oportunitate.
 
Concesionarea se aprobă pe baza studiului de oportunitate, prin hotărâre a Consiliului Local al municipiului Constanţa. Instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare se elaborează atât pentru procedura licitaţiei, cât şi pentru procedura negocierii directe, precum şi în cazul atribuirii directe.
 
Procedurile de atribuire a contractului de concesiune sunt următoarele: licitaţia - procedura la care persoana fizică sau juridică interesată are dreptul de a depune oferta; negocierea directă - procedura prin care concedentul negociază clauzele contractuale, inclusiv redevenţa, cu unul sau mai mulţi participanţi la procedura de atribuire a contractului de concesiune. Concedentul are obligaţia de a atribui contractul de concesiune, de regulă, prin aplicarea procedurii licitaţiei.
 
Comisia de evaluare este alcătuită dintr-un număr impar de membri, care nu poate fi mai mic de trei. Pentru desfăşurarea procedurii licitaţiei, este obligatorie participarea a cel
puţin doi ofertanţi. Pentru determinarea ofertei câştigătoare, comisia de evaluare aplică criteriile de atribuire. Contractul de concesiune se încheie în formă scrisă, sub sancţiunea nulităţii. Contractul de concesiune trebuie să conţină: partea reglementară a contractului; alte clauze contractuale stabilite de părţi prin acordul lor.
 
În termen de cel mult 90 de zile de la data încheierii contractului de concesiune, concesionarul este obligat să depună o sumă fixă reprezentând o cotă-parte din suma obligaţiei de plată către concedent, stabilită de acesta şi datorată pentru primul an de exploatare.
 
Soluţionarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractului de concesiune, precum şi a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii