Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
17:45 17 11 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Concurs de proiecte de management la Teatrul pentru Copii şi Tineret „Căluţul de mare“ Constanţa

ro

24 Feb, 2018 00:00 934 Marime text

Consiliul Judeţean Constanţa organizează, la sediul său din bd. Tomis nr. 51, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului Ministrului Culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management, concursul de proiecte de management la Teatrul pentru Copii şi Tineret „Căluţul de mare“ Constanţa.
 
Condiţii de participare:
- cetăţenie română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene şi domiciliul în România;
- capacitate deplină de exerciţiu;
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de activitate al instituţiei: teatru;
- experienţă în specialitatea studiilor de minimum cinci ani;
- experienţă în managementul unei instituţii de cultură de minimum trei ani;
- să poată face dovada absolvirii unui curs de management al instituţiilor de cultură;
- să poată face dovada că nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile în ultimii patru ani;
- nu a suferit condamnări penale şi civile pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
- să nu deţină o funcţie de manager la o altă instituţie publică de cultură din România (astfel cum este definită de prevederile OUG nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare);
- nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în sensul art. 2, lit. a) - c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii;
- să cunoască limba română, scris şi vorbit;
- să cunoască cel puţin o limbă de circulaţie internaţională (engleză, franceză) scris şi vorbit (diplomă/certificat/atestat eliberat de instituţii acreditate de Ministerul Educaţiei).

Calendarul concursului:  

- 23.02.2018 - aducerea la cunoştinţa publică a condiţiilor de participare la concursul de proiecte de management; a caietului de obiective; a regulamentului de organizare a concursului de proiecte de management întocmit conform regulamentului-cadru; a calendarului concursului, cu precizarea termenului/perioadei pentru fiecare etapă; a actelor necesare înscrierii la concursul de proiecte de management care fac obiectul dosarului de concurs; a bibliografiei; a informaţiilor (privind condiţiile tehnice de redactare a proiectului de management şi condiţiile de prezentare a acestuia şi orice alte informaţii considerate necesare unei mai bune înţelegeri a cerinţelor concursului);
 
- 23.02. 2018 - 19.03.2018 - depunerea proiectelor de management şi a dosarelor de concurs de către candidaţi, până la ora 10.30, la sediul Consiliului Judeţean Constanţa din bd. Tomis nr. 51;
 
- 19.03.2018, selecţia dosarelor;
 
- 20 - 26.03.2018 - analiza proiectelor de management - prima etapă;
 
- 26.03.2018 - aducerea la cunoştinţa candidaţilor, în scris, a notei obţinute în prima etapă a concursului, afişarea acesteia la sediul Consiliului Judeţean Constanţa şi al instituţiei publice de cultură, precum şi pe site-ul instituţiei publice de cultură, după caz;
 
- 27.03.2018 - susţinerea proiectelor de management în cadrul interviului - a doua etapă;
 
- în termen de 24 de ore de la încheierea etapei a doua - aducerea la cunoştinţa candidaţilor, în scris, a rezultatului concursului, şi la cunoştinţa publică a rezultatului concursului. Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţii asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea concursului, la sediul Consiliului Judeţean Constanţa, în maximum cinci zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţa candidaţilor a rezultatului concursului;
 
- în termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestaţii sau, după caz, de la data soluţionării acestora (maximum trei zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestaţiilor), prin grija autorităţii, sunt aduse la cunoştinţa publică, prin afişarea, la sediul autorităţii şi al instituţiei, precum şi pe site-ul autorităţii şi al instituţiei publice de cultură, a rezultatului final al concursului, a listei nominale a candidaţilor şi a altor informaţii de interes public.
 
Dosarele de concurs şi proiectele de management se depun la sediul Consiliului Judeţean Constanţa în perioada 23.02. - 19.03.2018, până la ora 10.30. Dosarul de concurs trebuie să conţină: cerere de înscriere la concurs, cu precizarea datelor personale de contact - număr de telefon şi adresă de e-mail; copie a actului de identitate; CV (cf. HG nr. 1021/2004); diplome de studii şi, după caz, documente care atestă efectuarea unor specializări (în cazul diplomelor de studii sau al documentelor care atestă efectuarea unor specializări în altă ţară, acestea trebuie să fie însoţite de dovada recunoaşterii lor în România, conform prevederilor legale. La evaluarea dosarului de concurs nu vor fi luate în considerare diplomele de studii sau documentele care atestă efectuarea unor specializări cu termenul de valabilitate expirat); adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult şase luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; cazierul judiciar, în cazul persoanelor cu cetăţenie română, sau acte similare în situaţia persoanelor cu altă cetăţenie; copia carnetului de muncă şi, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în specialitatea studiilor (ulterior datei de 1.01.2011, vechimea se probează cu adeverinţă eliberată de angajator); declaraţie pe propria răspundere prin care se angajează, dacă este cazul, să renunţe la postul de manager deţinut, în condiţiile în care este declarat câştigător în cadrul acestui concurs de proiecte de management.
 
Proiectul de management trebuie întocmit şi structurat conform cerinţelor din caietul de obiective, în format scris şi electronic (CD sau DVD). Proiectul este limitat la 30 de pagini.
 
Vă reamintim că Lică Gherghilescu a demisionat din funcţia de director al Teatrului pentru Copii şi Tineret „Căluţul de mare“ la 1 noiembrie 2017. Preavizul său expira la 31 decembrie 2017, după 17 ani de când preluase destinele teatrului constănţean.

Motiv pentru care, în ultima şedinţă a Consiliului Judeţean de anul trecut, aleşii au votat pentru numirea unui director interimar al Teatrului pentru Copii şi Tineret Constanţa „Căluţul de mare“, în persoana Atenei Ştefănescu. Ea va exercita această funcţie până la organizarea concursului pentru postul de manager.

Citeşte şi:

Cine face parte din comisia de concurs pentru desemnarea noului manager al Teatrului pentru Copii şi Tineret „Căluţul de mare“ din Constanţa?

UPDATE. Atena Ștefănescu, noul director interimar al TeatruIui pentru Copii şi Tineret Constanţa „Căluţul de mare”

Directorul Teatrului pentru Copii și Tineret "Căluțul de mare", Lică Gherghilescu, a demisionat

Ti-a placut articolul?

Comentarii