Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
23:15 15 07 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Ședință a Guvernului României! Mai multe proiecte, pe ordinea de zi! Va fi aprobat modelul de steag al oraşului Hârşova, judeţul Constanţa

ro

13 Sep, 2023 20:57 1087 Marime text
Mai multe proiecte de acte normative au fost incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 14 septembrie 2023
 
 1. PROIECTE DE LEGI
  1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii
 
 1. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN
  1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea procedurii de implementare a Programului național de dezvoltare și susținere a industriei alimentare INVESTALIM aferent perioadei 2023-2026
  2. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea unui sprijin de urgenţă pentru sectorul cerealelor şi cel al seminţelor oleaginoase
  3. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Programului de susţinere a producției de legume cultivate în spații protejate pentru perioada 2023 - 2024 şi pentru modificarea art.8 din Hotărârea Guvernului nr.1569/2022 privind aprobarea programului de susţinere a producției de tomate în spații protejate pentru anul 2023
  4. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului
  5. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016
  6. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.52/2011
  7. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea valorii de inventar şi caracteristicilor tehnice ale unui bun aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Olt
  8. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea denumirii, valorii de inventar şi caracteristicilor tehnice ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Casei Naţionale de Pensii Publice
  9. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
  10. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea denumirii şi actualizarea datelor de identificare şi a valorilor de inventar, după caz, ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii prin unităţi aflate în subordinea sa
  11. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare, după caz, ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii - Direcţia de Sănătate Publică a Județului Galați și transmiterea unui imobil din administrarea Ministerului Sănătății - Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Galaţi în administrarea Ministerului Sănătăţii - Institutul Național de Sănătate Publică
  12. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind podul rutier peste râul Prut, la frontiera între cele două state, între localităţile Sculeni (România) - Sculeni (Republica Moldova), semnat la Chişinău, la 9 mai 2023
  13. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind podul rutier peste râul Prut, la frontiera între cele două state, între localităţile Oancea (România) - Cahul (Republica Moldova), semnat la Chişinău, la 9 mai 2023
  14. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind podul rutier peste râul Prut, la frontiera între cele două state, între localităţile Albiţa (România) - Leuşeni (Republica Moldova), semnat la Chişinău, la 9 mai 2023
  15. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrative-teritoriale care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Centura de ocolire Craiova - varianta Sud DN 56-DN 55-DN 6"
  16. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unor sectoare din drumul naţional DN Centură Bucureşti cuprinse între km 66+150 - km 67+500, respectiv între km 67+500 - km 69+050, inclusiv a terenurilor aferente, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în domeniul public al oraşului Chitila, respectiv în domeniul public al comunei Mogoşoaia, declasarea acestora din categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui sector de drum naţional cuprins între DN 7 şi DN 1A şi darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, precum şi modificarea traseului drumului naţional DN Centură Bucureşti
  17. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN  pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 973/2006 privind procedura aplicabilă în cazurile în care este necesară o amânare a determinării definitive a valorii în vamă
  18. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind reorganizarea unor structuri din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
  19. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne, în scopul instruirii personalului de specialitate din Ucraina pe linia acordării primului ajutor calificat
  20. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor lnterne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Avram Iancu" al judeţului Cluj, ca urmare a reevaluării, trecerea acestuia în domeniul public al oraşului Huedin şi pentru actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  21. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugete locale, prevăzute În bugetul Ministerului Educaţiei, pentru finanţarea în anul 2023 a unor cheltuieli de capital ale unităţilor de Învăţământ preuniversitar de stat
  22. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Universității ,,Alexandru Ioan Cuza" din Iași, instituție în coordonarea Ministerului Educaţiei, pentru scoaterea din funcţiune în vederea demolării acestora
 
 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil în suprafaţă de 15.162 mp, situat pe teritoriul administrativ al comunei Chişcani, judeţul Brăila, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, pentru modificarea valorii de inventar a imobilului 3571 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al
bunurilor din domeniul public al statului
 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în judeţele Sibiu, Vrancea, Ilfov, Constanţa, Călăraşi, Ialomiţa, Timiş, Buzău şi municipiul Bucureşti din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unui imobil situat în municipiul Focşani, judeţul Vrancea din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Focşani şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 3. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui teren în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei, precum şi pentru modificarea descrierii tehnice, actualizarea valorii de inventar şi închirierea unui spaţiu dintr-un bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei
 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea modelului de steag al oraşului Hârşova, judeţul Constanţa
 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind scoaterea din rezervele de stat şi acordarea de către România a unui ajutor umanitar extern de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Republica Arabă Siriană, destinat protecţiei populaţiei afectate de cutremurul major produs în Turcia
 
 1. ANALIZE
  1. ANALIZA cu privire la Proiectul de Ordonanță de Urgență a Guvernului privind unele măsuri bugetare
*Proiectul de act normativ instituie o derogare de la Legea 500/2020 privind finanțele publice astfel încât, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, să se poată aloca sume pentru finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale ordonatorilor principali de credite. Aceste alocări se vor face pe bază de hotărâri ale Guvernului.
 1. ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI pentru aprobarea Planului de urgență pentru securitatea aprovizionării cu gaze naturale în România
 2. ANALIZA cu privire la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea măsurilor privind nivelul de siguranţă şi securitate în funcţionare a Sistemului Electroenergetic Naţional, precum şi măsurile în legătură cu realizarea stocurilor de siguranţă ale Sistemului Electroenergetic Naţional în ceea ce priveşte combustibilii şi volumul de apă din lacurile de acumulare pentru perioada 1 noiembrie 2023 -31 martie 2024
 
 1. MEMORANDUMURI
  1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea proiectului Programului legislativ al Guvernului pentru anul 2023, actualizat
  2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Planului de Acţiuni al României pentru aliniere în vederea conformării cu prevederile instrumentelor OCDE aferente Comitetului pentru Politici de Mediu (EPOC) şi Aprobarea transmiterii de către ministrul mediului, apelor şi pădurii a scrisorii privind angajamentul României de adoptare a măsurilor necesare pentru conformarea cu prevederile instrumentelor OCDE aferente Comitetului EPOC
  3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea exprimării susţinerii României pentru Documentul Montreux privind obligaţiile juridice internaţionale relevante şi bunele practici pentru state în legătură cu operaţiunile societăţilor militare şi de securitate private care acţionează în timpul conflictelor armate
  4. MEMORANDUM cu tema: Modificarea limitelor de credite bugetare şi credite de angajament pentru luna septembrie 2023 aferente Ministerului Educaţiei
  5. MEMORANDUM cu tema: Modificarea limitelor de credite bugetare şi credite de angajament pe luna septembrie 2023 pentru Ministerul Energiei, cu afectarea limitei totale aprobate pentru Ministerului Energiei
  6. MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea limitelor de cheltuieli aprobate Ministerului Public pe luna septembrie 2023
  7. MEMORANDUM cu tema: suplimentarea limitelor de cheltuieli aprobate Ministerului Public-DIICOT pe luna septembrie 2023
  8. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizării concursului pentru ocuparea a 5 posturi contractuale pe perioadă determinată, personal cu atribuţii în gestionarea fondurilor europene (POCA) din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
  9. MEMORANDUM cu tema: Modificarea limitelor de credite bugetare și credite de angajament pentru bugetul asigurărilor sociale de stat pe luna septembrie 2023
  10. MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea limitelor de credite de angajament aprobate pe luna septembrie
 
 1. NOTE
  1. NOTĂ cu tema: Aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Local Ghiroda privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect transmiterea imobilelor, teren în suprafaţă de 818 mp, intabulat în Cartea Funciară nr. 412009 Ghiroda şi teren în suprafaţă de 839 mp, intabulat în Cartea Funciară nr. 412010 Ghiroda, situate în comuna Ghiroda, judeţul Timiş, în domeniul public al statului în vederea dării acestora în administrarea Universităţii de Vest din Timişoara, instituţie aflată în coordonarea Ministerului Educaţie
  2. NOTĂ cu tema: Aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Arad, privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect transmiterea terenului în suprafaţă de 20.000 mp, situat în strada Chiparosului nr. 4, Municipiul Arad, Judeţul Arad, din domeniul public al Municipiului Arad în domeniul public al statului
 
 1. INFORMĂRI
  1. INFORMARE privind modificări ale prețurilor la medicamente în România și situațiile comparative cu alte țări
 
 1. PUNCTE DE VEDERE
  1. PUNCT DE VEDERE cu privire la 10 inițiative legislative
Citește și: 

MAEO nouă numire în funcția de consul general, șef de oficiu consular de carieră cu rang de consulat general
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii