Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
03:35 25 05 2020 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

CN APM Constanța a concesionat bunuri imobile de la CN Căi Ferate CFR SA. La bază este un proiect de amploare

ro

17 Apr, 2020 00:00 2843 Marime text

La ultima ședință a Guvernului, din data de 15 aprilie 2020, a fost adoptată Hotărârea privind modificarea Anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a dării în concesiune către Compania Națională ”Administrația Porturilor Maritime” – S.A. Constanța a unor bunuri imobile aflate în concesiunea Companiei Naționale Căi Ferate „CFR” – S.A., unități aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, precum și înscrierea în inventarul centralizat a unor bunuri din domeniul public al statului și darea în administrarea

Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și concesiunea Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime” – S.A. Constanța în urma finalizării unor lucrări de investiții.

Hotărârea se referă la darea în concesiune, către CN APM SA Constanța (Contract nr. LO/4113/31.10.2008), unitate aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor a bunurilor imobile având nr. MFP 147862 (parțial) și nr. MFP 147852 (parțial) aflate în concesiunea CN CF CFR SA (Contract nr. MM/224/24.01.2002 actual Contract nr. 17408/08.05.2019), cât și actualizarea inventarului. Pentru a putea realiza investiția „Dezvoltarea capacităţii feroviare în sectorul fluvio - maritim al Portului Constanţa”, CN APM SA Constanța a preluat de la CN CF CFR SA, în anii 2009-2010 linii de cale ferată și terenul aferent.
Pentru trecerea bunurilor precizate la punctele 1 și 2 din Anexa nr. 1, (teren aferent liniei CF colectoare Agigea Nord - Comvex și Linii ferate de circulație și aparate de cale interoperabile) aflate în administrarea Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, din concesiunea CN CF CFR SA în concesiunea CN APM SA Constanţa au fost încheiate următoarele documente anexate prezentei: - Actele Adiţionale nr. RB 3645/02.11.2009 și nr. RB 2272/06.07.2010 la Contractul de concesiune nr. LO/4113/31.10.2008 semnat între Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa şi Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor; - Procesul Verbal de predare – primire nr. 21825/1/7193/12.10.2010 a liniilor CF cu instalaţii şi terenul aferent, necesar realizării proiectului „Dezvoltarea capacităţii feroviare în sectorul fluvio - maritim al Portului Constanţa”. La momentul semnării procesului verbal de predare – primire nu au fost făcute demersuri în vederea inițieriii unei Hotărâri de Guvern pentru darea în concesiune, în condițiile legii, a acestor bunuri.
Aceste bunuri au fost reevaluate conform Raport SC FINEVEX SRL datat martie 2017. 1. Teren aferent liniei CF colectoare Agigea Nord - Comvex a fost preluat cu valoarea de 1 leu (proces verbal de punere în funcțiune 4700/31) de la CN CF CFR SA conform Act Adițional nr. RB/2272 din 06.07.2010 (anexat) la Contractul de concesiune nr. LO/4113/31.10.2008; Valoarea reevaluată a terenului este de 345.105 lei (așa cum rezultă din raportul FINEVEX SRL – Anexa 3, pagina 1, nr. crt. 3). Nr. Inventar CN APM SA: 882233280. 2. Linii ferate de circulație și aparate de cale interoperabile preluate cu valoarea de 6.790.067 lei (proces verbal de punere în funcțiune 4700/32) de la CN CF CFR SA conform Act Adițional nr. RB/3645 din 02.11.2009 (anexat) la Contractul de concesiune nr. LO/4113 din 31.10.2008; la care se adaugă lucrări de modernizare în valoare de 4.832.975,19 lei (proces verbal de punere în funcțiune 5300/53). Valoarea totală rezultată din cele doua procese-verbale de punere în funcțiune: 11.623.041,99 lei. Valoarea reevaluată este de 12.206.530 lei (conform raport FINEVEX SRL, întocmit martie 2017, Anexa 2, pagina 1, nr crt 12). Nr Inventar CN APM SA Constanța: 112231129. Valoarea totală de inventar din Anexa nr. 1 este: 12.551.635 lei.
Proiectul de act normativ se referă și la înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2 (pentru care se vor atribui numere MFP noi). Bunurile care se înscriu în inventarul centralizat formează dispozitivul feroviar.
Dispozitivul feroviar din Anexa nr. 2 s-a realizat prin lucrarea: Dezvoltarea capacității feroviare în zona fluvio-maritimă a Portului Constanța. S-au obtinut Autorizațiile de Construire nr. 262/19.11.2012 eliberată de Primăria Comunei Agigea și nr. 1603/28.09.2012 eliberată de Primăria Municipiului Constanța (anexate).
Investiția ”Dezvoltarea capacității feroviare în zona fluvio-maritimă a Portului Constanța” a fost recepționată de către CN APM SA Constanța la finalizarea lucrărilor. S-a realizat un complex feroviar sistematizat în sectorul fluvio-maritim al Portului Constanța care asigură deservirea optimă și unitară a actualilor și viitorilor operatori portuari. S-au executat liniile CF care deservesc actualii operatori, pe baza previziunilor de trafic până în anul 2020. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Sectorial în Transporturi (POS-T 2007-2013) din fonduri structurale ale Uniunii Europene și de la bugetul statului. Finanțarea s-a realizat din fonduri structurale (85%) și de la bugetul de stat (15%).
Au fost efectuate: lucrări de sistematizare a stațiilor existente, fiind dublate și electrificate, lucrări de dublare a liniei existente Comvex pe intervalul de circulație, realizarea unei noi stații CF, podețe, drumuri, lucrări de telecomunicații, lucrări de semnalizare, de electrificare, de energoalimentare, instalații electrice de iluminat exterior, o nouă clădire de exploatare care concentrează numeroase utilaje și instalații.
Au fost puse în funcțiune următoarele bunuri publice care formează Dispozitivul CF și pentru care se vor atribui nr. MFP noi: 1.Podet la km PR 1+891.15 (km EX 1+900) – APM (PIF 5300/52), nr. inventar 112237072, valoare din PIF: 420.258,72 lei, valoare reevaluata: 420.259 lei;
2.Linia de contact – CFR (PIF 5300/54), nr. inventar 112231133, valoare din PIF: 550.589,58 lei, valoare reevaluata: 550.590 lei;
3.Linia de contact – APM (PIF 5300/55), nr. inventar 112231134, valoare din PIF:4.103.359.41 lei, valoare reevaluata: 4.103.359 lei;
4.Energoalimentare si protectie CFR (PIF 5300/60), nr. inventar 112251661, valoare din PIF:287.790,85 lei, valoare reevaluata: 287.791 lei;
5.Energoalimentare si protectie APM (PIF 5300/61), nr. inventar 112251662,valoare din PIF:1.184.896,09 lei, valoare reevaluata:1.184.896 lei;
6.Linia cf colectoare Agigea Nord – Comvex – firul II – APM (PIF 5300/81) nr. inventar 112231130, valoare din PIF: 13.360.724,90 lei, valoare reevaluata: 13.360.725 lei;
7.Linia cf colectoare Agigea Nord – Comvex – firul II – CFR (PIF 5300/90) nr. inventar 112231131, valoare din PIF: 2.221.931,23 lei, valoare reevaluata: 2.221.931 lei;
8.Constructii linii cf Grupele A si B – APM (PIF 5300/91) nr. inventar 112231132, valoare reevaluata: 23.287.976,00 lei;
9.Drumuri (PIF 5300/80) nr. inventar 112232711, valoare din PIF:2.352.281,40 lei.
Valoarea bunurilor publice din Anexa nr. 2 este, conform Raportului Finevex SRL, 45.417.527 lei. La această valoare se va adăuga valoarea de 2.352.281,40 lei a poziției Drumuri, L=2.335m, P.I.F. nr.5300/80, care nu a fost reevaluată la 31.12.2016, întrucât nu se afla la acea dată ca bun public. Acesta a fost introdus în inventarul bunurilor publice în iunie 2017.
Valoarea de inventar a bunurilor din domeniul public al statului ce urmează să primească numere MFP (total Anexa 1 și Anexa 2) este de: 60.321.443,40 lei.
O eventuală împărțire a acestui ansamblu între CFR și C.N. A.P.M. S.A. Constanța, două entități juridice distincte, nu este recomandată, deoarece ar îngreuna exploatarea în condiții optime a liniilor CF, atât sub aspectul costurilor de funcționare, a mentenanței, cât și a timpilor de operare. Justificarea concesiunii pentru viitor, respectiv după realizarea investiției, se impune și din perspectiva continuității exploatării, respectiv a efectuării în mod unitar, eficient și funcțional a tuturor operațiunilor de modernizare și reparații a liniilor cf, pe parcursul întregii concesiuni.
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii