Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
20:54 17 06 2021 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Senatul României Programul de lucru al zilei de marti 23 februarie

ro

22 Feb, 2021 16:00 488 Marime text
 
Programul de lucru al Senatului României pentru ziua de marți, 23 februarie 2021
 
 
9:00 - 16:00 -  Lucrări în Comisiile permanente (la sediul Senatului și online)
                        Activităţi în circumscripţiile electorale
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comisia pentru sănătate publică
 
 
 
 
Descriere De la Pana la Etaj Sala
  10:00     La sediul Senatului și online
 
 
 
P.L. Descriere Scopul sesizării Termen raport/aviz Termen adoptare tacită Observații Invitați Rezoluție
1 L23/2021 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.5/2021 pentru completarea art.(25 indice 2) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normativeIniţiatori: Guvernul României;

Procedură de urgenţă: Da

Prima cameră sesizată: Senat

 
RAPORT
 
23.2.2021 5.3.2021 Termenul de adoptare tacită este de 30 de zile, și se calculează de la data de 04.02.2021.
Termenul se împlinește la data de 05.03.2021.
Termenul este calculat conform art.75 alin.(2) și art.115 alin.(5) din Constituția României, republicată, coroborat cu art.117-119 din Regulamentul Senatului.

Reglementări:
completarea art.(25 indice 2) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative, aprobată prin Legea nr.179/2020; vizează stabilirea nivelului până la care se ăncheie, în trimestrul I al anului 2021, acte adiționale la contractele de furnizare de servicii medicale spitalicești încheiate între casele de asigurări de sănătate și unitățile sanitare cu paturi care acordă servicii medicale spitalicești în regim de spitalizare continuă pacienților diagnosticați cu COVID-19
 
 
 
 
 
 
 
 
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
 
 
 
Descriere De la Pana la Etaj Sala
  11:00   La sediul Senatului si online  
 
 
 
   
P.L. Descriere Scopul sesizării Termen raport/aviz Termen adoptare tacită Observații Invitați Rezoluție
1 L21/2021 Proiect de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Consiliul de Miniştri al Bosniei şi Herţegovinei privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Sarajevo, la 27 ianuarie 2020

Caracterul legii: Ordinară

Avizul Consiliului Legislativ: 1071/20.10.2020

Iniţiatori: Guvernul României;

Procedură de urgenţă: Nu

Prima cameră sesizată: Camera deputaților

Termenul de adoptare tacită:

Rezoluție: adoptat de Camera Deputaților (potrivit prevederilor art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată)

Derularea procedurii legislative:
02/02/2021 - adoptat de Camera Deputaților (potrivit prevederilor art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată)
03/02/2021 - Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b11 (adresa nr.plx673/2020/02/02/2021)
08/02/2021 - cu nr.L21 prezentare în Biroul permanent; Senatul este Cameră decizională
08/02/2021 - trimis pentru raport la Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională (TERMEN: 23/02/2021)
08/02/2021 - trimis pentru raport la Comisia pentru politică externă (TERMEN: 23/02/2021)
08/02/2021 - trimis pentru aviz la Comisia economică, industrii şi servicii (TERMEN: 16/02/2021)
08/02/2021 - trimis pentru aviz la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 16/02/2021)
08/02/2021 - Termen depunere amendamente: 16/02/2021
16/02/2021 - Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări transmite avizul cu nr. 11-FAVORABIL
RAPORT comun cu Comisia pentru politică externă (TERMEN: 23-02-2021)
, trimis pentru aviz la Comisia economică, industrii şi servicii, transmis avizul (TERMEN: 16-02-2021)
, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări, transmis avizul cu nr. 11 - FAVORABIL (TERMEN: 16-02-2021)
23.2.2021   Reglementări:
ratificarea Acordului între Guvernul României şi Consiliul de Miniştri al Bosniei şi Herţegovinei privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Sarajevo, la 27 ianuarie 2020
   
2 COM(2020) 791 final 
 
Propunere de REGULAMENT[1] AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1862 privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de Informații Schengen (SIS) în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală, în ceea ce privește introducerea de semnalări de către Europol Aviz/Proces-verbal 3.3.2021   https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20200791.do    
3 COM(2020) 796 final  Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/794 în ceea ce privește cooperarea Europol cu părțile private, prelucrarea datelor cu carcater personal de către Europol în sprijinul anchetelor penale și rolul Europol în materie de cercetare și inovare Aviz/Proces-verbal 10.3.2021   https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20200796.do    
4 COM(2020) 606 final COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR  –  Agenda și Planul de acțiune al UE în materie de droguri (2021-2025)
 
Aviz/Proces-verbal 18.2.2021   https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20200606.do#dossier-COM20200606    
5 Diverse              
 
 
 
 
Comisia pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale
 
 
Descriere De la Pana la Etaj Sala
  11:00     Online
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
P.L. Descriere Scopul sesizării Termen raport/aviz Termen adoptare tacită Observații Invitați Rezoluție
1 COM (2020) 788 final Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – Pactul climatic european            
2 COM(2020) 798 final Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind bateriile și deșeurile de baterii, de abrogare a Directivei 2006/66/CE și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/1020            
3 COM(2020) 824 final Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 347/2013            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comisia pentru comunitățile de români din afara țării
 
 
 
 
Descriere De la Pana la Etaj Sala
  12:00     online si la sediul Senatului
 
 
 
   
P.L. Descriere Scopul sesizării Termen raport/aviz Termen adoptare tacită Observații Invitați Rezoluție
1   Memorii și petiții          
 
 
 
 
Comisia pentru agricultură, industrie alimentară si dezvoltare rurală
 
 
Descriere De la Pana la Etaj Sala
  12:00     online și la sediul Senatului
 
 
 
 
 
 
   
P.L. Descriere Scopul sesizării Termen raport/aviz Termen adoptare tacită Observații Invitați Rezoluție
1 COM(2020) 852 Propunere de DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Deciziei 2008/971/CE a Consiliului în ceea ce privește echivalența materialului forestier de reproducere produs în Regatul Unit cu materialul respectiv produs în Uniune         MAP  
2 COM(2020) 853 Propunere de DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Deciziilor 2003/17/CE și 2005/834/CE ale Consiliului în ceea ce privește echivalența inspecțiilor în câmp și echivalența controalelor privind selecțiile conservative de plante agricole efectuate în Regatul Unit.         MADR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comisia pentru mediu
 
 
 
Descriere De la Pana la Etaj Sala
ȘEDINȚĂ 12:00   la sediul Senatului și online Corp E3 camera 323
 
 
   
P.L. Descriere Scopul sesizării Termen raport/aviz Termen adoptare tacită Observații Invitați Rezoluție
1 COM(2020) 798 final Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind bateriile și deșeurile de baterii, de abrogare a Directivei 2006/66/CE și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/1020   24.2.2021   Termen pentru transmiterea Avizului motivat/Opiniei: 
11 martie 2021
Obiectivul propunerii: Prezenta inițiativă urmărește modernizarea cadrului legislativ al UE privind bateriile. Aceasta face parte integrantă din Pactul verde al UE, noua strategie de creștere a UE al cărei scop este transformarea UE într-o economie modernă, eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și competitivă, în care: (i) până în 2050 să nu mai existe emisii nete de GES; (ii) creșterea economică să fie decuplată de utilizarea resurselor și (iii) niciun cetățean și nicio regiune să nu fie lăsați în urmă.
Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
 
2 COM(2020) 788 final COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Pactul climatic european AVIZ/PROCES VERBAL 24.2.2021   Obiectivul comunicării: Pactul climatic va asigura spațiul necesar colaborării pentru a combate schimbările climatice și degradarea mediului și pentru a profita de oportunitățile care decurg din acțiuni decisive și din moduri de viață durabile. Pactul va conecta persoane din toate categoriile sociale, pentru a le ajuta să înțeleagă mai bine provocările, pentru a-i invita pe toți cetățenii europeni să participe și să beneficieze, pentru a dezvolta soluții mici și mari și pentru a declanșa și a intensifica schimbările pozitive.
 
Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
 
3 COM(2020) 741 final COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR O strategie a UE privind valorificarea potenţialului energiei din surse regenerabile offshore pentru un viitor neutru climatic AVIZ/PROCES VERBAL 24.2.2021   Obiectivul comunicării:
Această comunicare propune o strategie a UE pentru ca energia din surse regenerabile offshore să devină o componentă esențială a sistemului energetic european până în 2050. În acest scop, este nevoie de o abordare diversificată, adaptată la situații diferite. Prin urmare, strategia prezintă un cadru general favorabil, abordând barierele și provocările comune tuturor tehnologiilor și bazinelor maritime offshore, dar stabilește, de asemenea, și soluții de politică specifice, adaptate la diferitele stadii de dezvoltare a tehnologiilor și la contextele regionale. În plus, fiecare bazin maritim din Europa este diferit și are un potențial diferit datorită condițiilor geologice specifice și stadiului specific de dezvoltare a energiei din surse regenerabile offshore.
Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Ministerul Energiei
 
4 COM(2020) 696 final COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU Noua agendă privind consumatorii Consolidarea rezilienţei consumatorilor pentru o redresare durabilă AVIZ/PROCES VERBAL 26.2.2021   Obiectivul comunicării:
UE dispune de un cadru solid în materie de protecţie a consumatorilor, dezvoltat pe parcursul multor ani și îmbunătăţit recent prin mai multe iniţiative legislative de care vor putea beneficia consumatorii din UE în anii următori. Noua agendă privind consumatorii descrie modul în care aceste realizări pot fi consolidate printr-o gamă de acţiuni care să abordeze provocările cu care ne confruntăm, multe dintre ele scoase în evidenţă de pandemia actuală, și care să consolideze cadrul general de cooperare dintre instituţiile UE, statele membre și părţile interesate. Acest lucru va fi un vector principal pentru o redresare durabilă și asigurarea rezilienţei economiei și a consumatorilor din UE
Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Ministerul Afacerilor Externe
 
 
 
Comisia pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi
 
 
Descriere De la Pana la Etaj Sala
  13:30   La sediul Senatului si on line etaj VI, camera 6054
 
 
 
P.L. Descriere Scopul sesizării Termen raport/aviz Termen adoptare tacită Observații Invitați Rezoluție
1 L24/2021 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.7/2021 pentru completarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății

Caracterul legii: -

Avizul Consiliului Legislativ: 37/04.02.2021

Iniţiatori: Guvernul României;

Procedură de urgenţă: Da

Prima cameră sesizată: Senat

Termenul de adoptare tacită: Termenul de adoptare tacită este de 30 de zile, și se calculează de la data de 09.02.2021. Termenul se împlinește la data de 10.03.2021.

Rezoluție:

Derularea procedurii legislative:
09/02/2021 - Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b21 (adresa nr.E10/09/02/2021)
15/02/2021 - cu nr.L24 prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată
15/02/2021 - trimis pentru raport la Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională (TERMEN: 02/03/2021)
15/02/2021 - trimis pentru raport la Comisia pentru sănătate publică (TERMEN: 02/03/2021)
15/02/2021 - trimis pentru aviz la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 24/02/2021)
15/02/2021 - trimis pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital (TERMEN: 24/02/2021)
15/02/2021 - trimis pentru aviz la Comisia pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei (TERMEN: 24/02/2021)
15/02/2021 - trimis pentru aviz la Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi (TERMEN: 24/02/2021)
15/02/2021 - trimis pentru aviz la Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială (TERMEN: 24/02/2021)
15/02/2021 - Termen depunere amendamente: 24/02/2021

, trimis pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital, transmis avizul (TERMEN: 24-02-2021)
, Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială, transmis avizul (TERMEN: 24-02-2021)
, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări, transmis avizul (TERMEN: 24-02-2021)
, Comisia pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei, transmis avizul (TERMEN: 24-02-2021)
, Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi, transmis avizul (TERMEN: 24-02-2021)
  10.3.2021 Termenul de adoptare tacită este de 30 de zile, și se calculează de la data de 09.02.2021.
Termenul se împlinește la data de 10.03.2021.
Termenul este calculat conform art.75 alin.(2) și art.115 alin.(5) din Constituția României, republicată, coroborat cu art.117-119 din Regulamentul Senatului.

Reglementări:
modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății necesare, pentru asigurarea la nivel național a unei imunizări optime la nivelul populației
   
2 COM (2020) 796 Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) 2016/794 în ceea ce privește cooperarea Europol cu părțile private, prelucrarea datelor cu caracter personal de către Europol în sprijinul anchetelor penale și rolul Europol în materie de cercetare și inovare aviz/ proces verbal 10.3.2021        
3 COM/2021/20 final Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Deciziei-cadru 2002/465/JAI a Consiliului în ceea ce privește alinierea acesteia la normele UE privind protecția datelor cu caracter personal aviz/ proces verbal 10.3.2021        
4 COM/2021/21 final Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2014/41/UE în ceea ce privește alinierea acesteia la normele UE privind protecția datelor cu caracter personal

 
aviz/proces verbal 10.3.2021        
5 COM(2020) 698 COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR. O Uniune a egalității: Strategia privind egalitatea pentru persoanele LGBTIQ 2020-2025            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comisia pentru învăţământ, tineret şi sport
 
 
 
Descriere De la Pana la Etaj Sala
  14:00     online si la sediul Senatului
 
 
 
   
P.L. Descriere Scopul sesizării Termen raport/aviz Termen adoptare tacită Observații Invitați Rezoluție
1 L689/2014 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative

Caracterul legii: Organică

Avizul Consiliului Legislativ: 761/27.06.2014

Iniţiatori: Guvernul României;

Procedură de urgenţă: Da

Prima cameră sesizată: Camera deputaților

Termenul de adoptare tacită:

Rezoluție: adoptat de Camera Deputaților adoptat potrivit prevederilor art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată

Derularea procedurii legislative:
19/11/2014 - adoptat de Camera Deputaților adoptat potrivit prevederilor art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată
20/11/2014 - Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b602 (adresa nr.plx352/2014/19/11/2014)
24/11/2014 - cu nr.L689 prezentare în Biroul permanent; Senatul este Cameră decizională
24/11/2014 - trimis pentru raport la Comisia pentru învăţământ, tineret şi sport (TERMEN: 26/01/2015)
24/11/2014 - trimis pentru aviz la Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului (TERMEN: 08/12/2014)
24/11/2014 - trimis pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital (TERMEN: 08/12/2014)
24/11/2014 - trimis pentru aviz la Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială (TERMEN: 08/12/2014)
24/11/2014 - Termen depunere amendamente: 08/12/2014
02/12/2014 - trimis pentru aviz la Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO (TERMEN: 08/12/2014)
08/12/2014 - Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO transmite avizul cu nr. 4c-24/67-FAVORABIL
09/12/2014 - Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului transmite avizul cu nr. 374-FAVORABIL
11/12/2014 - Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital transmite avizul cu nr. 991-FAVORABIL
15/12/2014 - Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială transmite avizul cu nr. 201-FAVORABIL
RAPORT
, trimis pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital, transmis avizul cu nr. 991 - FAVORABIL (TERMEN: 08-12-2014)
, Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială, transmis avizul cu nr. 201 - FAVORABIL (TERMEN: 08-12-2014)
, Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului, transmis avizul cu nr. 374 - FAVORABIL (TERMEN: 08-12-2014)
26.1.2015   Reglementări:
reglementează instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice: modificarea duratei învăţământului profesional; formarea iniţială pentru ocuparea funcţiilor didactice din învăţământul preuniversitar, sprijinirea copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte
   
2 COM (2021) 171 final COMUNICARE A COMISIEI privind inițiativa cetățenească europeană ”Minority Safe Pack - one million signatures for diversity in Europe”   Aviz/Proces-verbal          
3 COM (2020) 711 FINAL COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Strategie pentru consolidarea aplicării Cartei drepturilor fundamentale în UE   Aviz/Proces-verbal          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comisia pentru comunicații și tehnologia informației
 
 
Descriere De la Pana la Etaj Sala
  14:00     Online și la sediul Senatului
 
 
 
   
P.L. Descriere Scopul sesizării Termen raport/aviz Termen adoptare tacită Observații Invitați Rezoluție
1 L24/2021 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.7/2021 pentru completarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății

Caracterul legii: -

Avizul Consiliului Legislativ: 37/04.02.2021

Iniţiatori: Guvernul României;

Procedură de urgenţă: Da

Prima cameră sesizată: Senat

Termenul de adoptare tacită: Termenul de adoptare tacită este de 30 de zile, și se calculează de la data de 09.02.2021. Termenul se împlinește la data de 10.03.2021.

Rezoluție:

Derularea procedurii legislative:
09/02/2021 - Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b21 (adresa nr.E10/09/02/2021)
15/02/2021 - cu nr.L24 prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată
15/02/2021 - trimis pentru raport la Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională (TERMEN: 02/03/2021)
15/02/2021 - trimis pentru raport la Comisia pentru sănătate publică (TERMEN: 02/03/2021)
15/02/2021 - trimis pentru aviz la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 24/02/2021)
15/02/2021 - trimis pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital (TERMEN: 24/02/2021)
15/02/2021 - trimis pentru aviz la Comisia pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei (TERMEN: 24/02/2021)
15/02/2021 - trimis pentru aviz la Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi (TERMEN: 24/02/2021)
15/02/2021 - trimis pentru aviz la Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială (TERMEN: 24/02/2021)
15/02/2021 - Termen depunere amendamente: 24/02/2021
AVIZ
,trimis pentru raport la Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională (TERMEN: 02-03-2021)
, Comisia pentru sănătate publică (TERMEN: 02-03-2021)
, trimis pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital, transmis avizul (TERMEN: 24-02-2021)
, Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială, transmis avizul (TERMEN: 24-02-2021)
, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări, transmis avizul (TERMEN: 24-02-2021)
, Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi, transmis avizul (TERMEN: 24-02-2021)
24.2.2021 10.3.2021 Termenul de adoptare tacită este de 30 de zile, și se calculează de la data de 09.02.2021.
Termenul se împlinește la data de 10.03.2021.
Termenul este calculat conform art.75 alin.(2) și art.115 alin.(5) din Constituția României, republicată, coroborat cu art.117-119 din Regulamentul Senatului.

Reglementări:
modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății necesare, pentru asigurarea la nivel național a unei imunizări optime la nivelul populației
   
2 COM(2020) 823 final Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate cibernetică în Uniune, de abrogare a Directivei (UE) 2016/1148.
 
Aviz/proces-verbal
 
2.3.2021        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comisia pentru constituţionalitate
 
 
 
 
Descriere De la Pana la Etaj Sala
Ședința se desfășoară online și la sediul Senatului 09:45   6 6057
 
 
 
   
P.L. Descriere Scopul sesizării Termen raport/aviz Termen adoptare tacită Observații Invitați Rezoluție
1 L300/2020 Legea pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006,
reexaminare ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.873 din 9 decembrie 2020
Raport comun cu Comisia pentru ape, păduri, pescuit și fond cinegetic și Comisia pentru mediu 16.2.2021        
2 L36/2020 Informare referitoare la activitatea subcomisiei privind Legea pentru modificarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic            
 
 
 
Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
 
 
   
Descriere De la Pana la Etaj Sala
Punctul 1 al oz- L30/2021- sedinta comuna online cu Comisia juridica a Camerei Deputatilor 10:00   Se desfasoara online si la sediul Senatului  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
P.L. Descriere Scopul sesizării Termen raport/aviz Termen adoptare tacită Observații Invitați Rezoluție
1 L30/2021 Sedinta comuna online cu Comisia juridica a Camerei Deputatilor

Proiect de lege pentru ratificarea Deciziei (UE, EURATOM) 2020/2053 a Consiliului din 14 decembrie 2020 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene și de abrogare a Deciziei 2014/335/UE, Euratom, adoptată la Bruxelles

Caracterul legii: Ordinară

Avizul Consiliului Legislativ: 30/01.02.2021

Iniţiatori: Guvernul României;

Procedură de urgenţă: Nu

Prima cameră sesizată: Ședință comună

Termenul de adoptare tacită:

Rezoluție:

Derularea procedurii legislative:
16/02/2021 - Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b42 (adresa nr.plx98/2021/16/02/2021)
16/02/2021 - cu nr.L30
16/02/2021 - trimis pentru raport la Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital (TERMEN: 01/03/2021)
16/02/2021 - trimis pentru aviz la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 26/02/2021)
16/02/2021 - Termen depunere amendamente: 26/02/2021
AVIZ
comun cu Comisia juridica a Camerei Deputatilor


,trimis pentru raport la Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital (TERMEN: 01-03-2021)
26.2.2021   Reglementări:
ratificarea Deciziei (UE, EURATOM) 2020/2053 a Consiliului din 14 decembrie 2020 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene și de abrogare a Deciziei 2014/335/UE, Euratom
   
2 L24/2021 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.7/2021 pentru completarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății

Caracterul legii: -

Avizul Consiliului Legislativ: 37/04.02.2021

Iniţiatori: Guvernul României;

Procedură de urgenţă: Da

Prima cameră sesizată: Senat

Termenul de adoptare tacită: Termenul de adoptare tacită este de 30 de zile, și se calculează de la data de 09.02.2021. Termenul se împlinește la data de 10.03.2021.

Rezoluție:

Derularea procedurii legislative:
09/02/2021 - Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b21 (adresa nr.E10/09/02/2021)
15/02/2021 - cu nr.L24 prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată
15/02/2021 - trimis pentru raport la Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională (TERMEN: 02/03/2021)
15/02/2021 - trimis pentru raport la Comisia pentru sănătate publică (TERMEN: 02/03/2021)
15/02/2021 - trimis pentru aviz la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 24/02/2021)
15/02/2021 - trimis pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital (TERMEN: 24/02/2021)
15/02/2021 - trimis pentru aviz la Comisia pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei (TERMEN: 24/02/2021)
15/02/2021 - trimis pentru aviz la Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi (TERMEN: 24/02/2021)
15/02/2021 - trimis pentru aviz la Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială (TERMEN: 24/02/2021)
15/02/2021 - Termen depunere amendamente: 24/02/2021
AVIZ
,trimis pentru raport la Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională (TERMEN: 02-03-2021)
, Comisia pentru sănătate publică (TERMEN: 02-03-2021)
, trimis pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital, transmis avizul (TERMEN: 24-02-2021)
, Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială, transmis avizul (TERMEN: 24-02-2021)
, Comisia pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei, transmis avizul (TERMEN: 24-02-2021)
, Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi, transmis avizul (TERMEN: 24-02-2021)
24.2.2021 10.3.2021 Termenul de adoptare tacită este de 30 de zile, și se calculează de la data de 09.02.2021.
Termenul se împlinește la data de 10.03.2021.
Termenul este calculat conform art.75 alin.(2) și art.115 alin.(5) din Constituția României, republicată, coroborat cu art.117-119 din Regulamentul Senatului.

Reglementări:
modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății necesare, pentru asigurarea la nivel național a unei imunizări optime la nivelul populației
   
3 L25/2021 Proiect de lege pentru modificarea Legii nr.173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naționale în activitatea economică

Caracterul legii: Organică

Avizul Consiliului Legislativ: 32/03.02.2021

Iniţiatori: Guvernul României;

Procedură de urgenţă: Nu

Prima cameră sesizată: Senat

Termenul de adoptare tacită: Termenul de adoptare tacită este de 45 de zile, și se calculează de la data de 15.02.2021. Termenul se împlinește la data de 31.03.2021.

Rezoluție:

Derularea procedurii legislative:
11/02/2021 - Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b30 (adresa nr.E9/11/02/2021)
11/02/2021 - inițiatorul solicită procedură de urgență
15/02/2021 - cu nr.L25 prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată
15/02/2021 - trimis pentru raport la Comisia economică, industrii şi servicii (TERMEN: 02/03/2021)
15/02/2021 - trimis pentru raport la Comisia pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale (TERMEN: 02/03/2021)
15/02/2021 - trimis pentru aviz la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 24/02/2021)
15/02/2021 - trimis pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital (TERMEN: 24/02/2021)
15/02/2021 - Termen depunere amendamente: 24/02/2021
AVIZ
,trimis pentru raport la Comisia economică, industrii şi servicii (TERMEN: 02-03-2021)
, Comisia pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale (TERMEN: 02-03-2021)
, trimis pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital, transmis avizul (TERMEN: 24-02-2021)
24.2.2021 31.3.2021 Termenul de adoptare tacită este de 45 de zile, și se calculează de la data de 15.02.2021.
Termenul se împlinește la data de 31.03.2021.
Termenul este calculat conform art.75 alin.(2) și art.115 alin.(5) din Constituția României, republicată, coroborat cu art.117-119 din Regulamentul Senatului.

Reglementări:
abrogarea art.1-3 din Legea nr.173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naționale în activitatea economică care reglementează interdicția pentru o perioadă de 2 ani, de înstrăinare a acțiunilor deținute de stat la companiile și societățile naționale, la instituțiile de credit, precum și la orice altă societate la care statul are calitatea de acționar, indiferent de cota de capital deținută; suspendarea, pentru o perioadă de 2 ani, a oricăror proceduri privind înstrăinarea acțiunilor deținute de stat la companiile și societățile naționale, precum și la alte societăți la care statul are calitatea de acționar, aflate în curs de realizare, cu excepția operațiunilor postprivatizare și a operațiunilor specifice privatizării, în cazul în care transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor deținute de stat s-a realizat; precum și suspendarea, în mod corespunzător, a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale și ale Legii nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
   
4   Solicitarea Ministerului Justiției privind transmiterea contribuției Senatului privind progresele înregistrate de România ca urmare a noului mecanism al Uniunii Europene referitor la statul de drept            
5   Solicitarea Ministerului Justiției privind implementarea recomandărilor formulate de Grupul Statelor împotriva Corupției (GRECO), in cadrul rundei a patra de evaluare            
6 COM(2020) 710 final COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR
Digitalizarea justiției în Uniunea Europeană
O panoplie de posibilități
Aviz/proces- verbal 24.2.2021        
7 COM(2020) 713 final COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR
Asigurarea justiției în UE - o strategie europeană în materie de formare judiciară pentru perioada 2021-2024
Aviz/ proces- verbal 24.2.2021        
8 COM(2020) 712 final
 
Propunere de 
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
privind un sistem informatizat de comunicare în cadrul procedurilor civile și penale transfrontaliere (sistemul e-CODEX) și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1726
Aviz/ proces- verbal 24.2.2021 12.3.2021      
9   Diverse            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comisia pentru administraţie publică
 
 
DescriereDe laPana laEtajSalaȘedința Comisiei pentru Administrație Publică13:00Ședință on-line și la sediul Senatului
 
 
   
P.L. Descriere Scopul sesizării Termen raport/aviz Termen adoptare tacită Observații Invitați Rezoluție
1 L22/2021 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.4/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ

Caracterul legii: -

Avizul Consiliului Legislativ: 24/25.01.2021

Iniţiatori: Guvernul României;

Procedură de urgenţă: Da

Prima cameră sesizată: Senat

Termenul de adoptare tacită: Termenul de adoptare tacită este de 30 de zile, și se calculează de la data de 03.02.2021. Termenul se împlinește la data de 04.03.2021.

Rezoluție:

Derularea procedurii legislative:
03/02/2021 - Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b12 (adresa nr.E5/03/02/2021)
08/02/2021 - cu nr.L22 prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată
08/02/2021 - trimis pentru raport la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 23/02/2021)
08/02/2021 - trimis pentru raport la Comisia pentru administraţie publică (TERMEN: 23/02/2021)
08/02/2021 - trimis pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital (TERMEN: 16/02/2021)
08/02/2021 - trimis pentru aviz la Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi (TERMEN: 16/02/2021)
08/02/2021 - trimis pentru aviz la Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială (TERMEN: 16/02/2021)
08/02/2021 - Termen depunere amendamente: 16/02/2021
12/02/2021 - Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială transmite avizul cu nr. 24-FAVORABIL
17/02/2021 - Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital transmite avizul cu nr. 68-FAVORABIL
17/02/2021 - Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi transmite avizul cu nr. 57-FAVORABIL
RAPORT comun cu Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 23-02-2021)
, trimis pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital, transmis avizul cu nr. 68 - FAVORABIL (TERMEN: 16-02-2021)
, Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială, transmis avizul cu nr. 24 - FAVORABIL (TERMEN: 16-02-2021)
, Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi, transmis avizul cu nr. 57 - FAVORABIL (TERMEN: 16-02-2021)
23.2.2021 4.3.2021 Termenul de adoptare tacită este de 30 de zile, și se calculează de la data de 03.02.2021.
Termenul se împlinește la data de 04.03.2021.
Termenul este calculat conform art.75 alin.(2) și art.115 alin.(5) din Constituția României, republicată, coroborat cu art.117-119 din Regulamentul Senatului.

Ti-a placut articolul?

Comentarii